Pensii
Forecast 2012: Rămânem în teritoriu pozitiv
Autor:Daniela GHEȚU
Mircea OANCEA, Preşedinte, CSSPP
Crinu ANDĂNUŢ, CEO ALLIANZ-ŢIRIAC, Pensii Private
Ioan VREME, CEO, GENERALI Pensii
Simona DIŢESCU, Preşedinte Directorat, BCR Pensii
Adrian STĂVARU, Director Investiţii, AEGON Pensii Private
Rozaura STĂNESCU, Director General, BRD Fond de Pensii
Mihai COCA-COZMA, Director General, ALICO Pensii
Eugen VOICU, Director General, AVIVA Pensii
Radu CRĂCIUN, Deputy General Manager, EUREKO Pensii

Fondurile de pensii private obligatorii au adus participanţilor, în 2011, un profit de 108,29 milioane lei, a arătat Mircea OANCEA, Preşedintele CSSPP, cu ocazia întâlnirii liderilor din piaţa de pensii private organizată de Revista PRIMM - Asigurări & Pensii sub titulatura XPRIMM Annual Forecast Meeting 2012. De la lansarea sistemului, beneficiul investiţional direct pentru participanţi se ridică la 730 milioane lei. Realizările sistemului de pensii private în 2011 şi perspectivele anului 2012 sunt subiectele abordate de specialiştii prezenţi la eveniment.

Ca în fiecare an, liderii companiilor de administrare a fondurilor de pensii private şi reprezentanţii autorităţii de supraveghere s-au reunit pentru a trece în revistă rezultatele anului precedent şi pentru a încerca să definească parametri în care se va înscrie, cel mai probabil, evoluţia pieţei de specialitate în 2012.
În termeni relativi, rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii private de Pilon II pentru ultimele 24 de luni, calculată de CSSPP în decembrie 2011, a fost de 8,56%. Chiar dacă, faţă de decembrie 2010, această valoare înseamnă o reducere substanţială, de peste 40%, ea continuă să indice o performanţă investiţională suficient de bună nu numai pentru a conserva valoarea contribuţiilor, ci şi pentru a aduce un câştig real pozitiv viitorilor pensionari. Dincolo de orice altă analiză, realitatea acestui rezultat este relevantă pentru a demonstra rezilienţa sistemului de pensii private.
Totuşi, ţinând cont de istoria foarte scurtă a sistemului de pensii private din România, indicatorii de randament investiţional nu constituie mai mult decât o simplă indicaţie asupra rezultatului investiţiilor la un anumit moment, o imagine “instantaneu” a valorii activelor. "La mai puţin de 4 ani de la lansarea sistemului, este încă prematur să vorbim despre randamentul fondurilor de pensii. Acesta este un indicator a cărui valoare este relevantă numai pe orizonturi mult mai mari de timp, de cel puţin un deceniu", este opinia şefului autorităţii de supraveghere. Într-adevăr, numai judecând performanţa medie pe un orizont suficient de lung ca să cuprindă atât perioade de creştere, cât şi etape de cădere a pieţelor financiare, se poate obţine o concluzie corectă cu privire la eficienţa politicii investiţionale pe termen lung, adică pe o perioadă comparabilă cu cea în care banii viitorilor pensionari se acumulează în fond.
Totuşi, chiar şi cu această scurtă istorie în spate, este firesc ca participanţii la sistemul de pensii private din România să fie interesaţi de performanţa investiţională a fondului de pensii la care au aderat. "Pentru oricine cunoaşte acest sistem, este clar că s-tabilitatea acestuia a fost deja dovedită. Ori, în condiţii de stabilitate, performanţa face diferenţa", a arătat Eugen VOICU, CEO, AVIVA Pensii, argumentând în favoarea necesităţii de a demonstra rezultate investiţionale cât mai bune şi pe termen scurt.

2011 – o probă de rezistenţă
În cursul anului 2011, activele nete administrate în Pilonul II au crescut cu aproape 2,1 miliarde lei, respectiv cu 48,12%, din care circa 1,82 miliarde lei au reprezentat contribuţiile nete intrate în fonduri. La finele lunii decembrie 2011, valoarea totală a activelor nete în administrare se ridica la 6,416 miliarde lei. De la lansarea sistemului şi până în prezent, adică în perioada mai 2008 - decembrie 2011, fondurile de pensii de Pilon II au primit contribuţii brute totale de aproximativ 5,687 miliarde lei. Diferenţa dintre aceste două sume, de circa 729,25 milioane lei, reprezintă în fapt rezultatul concret obţinut de fonduri în beneficiul participanţilor lor, prin activitatea de administrare.
Anul 2011 a adus în sistem, pe fondul uşoarei revigorări economice şi a pieţei muncii, un plus de 330.000 participanţi, cu 21,6% mai mare decât cel din 2010. Astfel, numărul total al românilor care economisesc pentru pensie într-un fond de Pilon II este 5.516.038. Trebuie menţionat totuşi că, pe fondul fluctuaţiilor înregistrate pe piaţa muncii în ultimii ani, există numeroşi participanţi pentru care nu s-au virat contribuţii cu regularitate. Pe parcursul anului 2011, numărul acestora s-a situat lună de lună în jurul nivelului de 1,9 milioane persoane. Vestea bună este însă că numărul participanţilor care nu au primit în cont nicio contribuţie de la debutul sistemului şi până acum s-a redus simţitor, de la 961 mii în mai 2008, la ceva mai puţin de 240 mii în decembrie 2011.

4-6% - randamentul investițional estimat pentru 2012

În sfârşit, şi poate cel mai important aspect legat de realizările anului 2011, este însuşi faptul că "sistemul a supravieţuit, neafectat de iniţiative legislative sau măsuri administrative adverse, aşa cum s-a întâmplat în alte ţări din regiune", a subliniat Adrian STĂVARU, Director Investiţii, AEGON Pensii Private. În acest context, merită subliniate coeziunea şi viteza de reacţie a pieţei, precum şi sprijinul primit din partea autorităţii de supraveghere, pentru a preîntâmpina acţiuni adverse similare „naţionalizării” sistemului de pensii private operate de Guvernul din Ungaria şi pentru a demonstra permanent rolul important pe care pensiile private îl au de jucat, pe termen lung, în consolidarea sistemului naţional de pensii, astfel încât viitoarele generaţii de pensionari să poată dispune de venituri suficiente după retragerea din activitate. Ca o firească dezvoltare a acestor demersuri, "creşterea cu încă o jumătate de punct a procentului de contribuţie şi accelerarea procesului de integrare a cadrelor militare în sistemul public de pensii - şi implicit în Pilonul II de pensii private -, sunt semnalele de încredere, confirmând existenţa unei reale voinţe de reformă a sistemului de pensii, pe care România le-ar putea da în 2012", este de părere Ioan VREME, CEO, GENERALI Pensii.

2012 – optimism moderat
Cuantificând opiniile exprimate cu privire la perspectivele anului în curs, am putea creiona profilul pieţei pensiilor private la final de an 2012 în următoarele coordonate:
Participanţi: Cel mai probabil, numărul total al participanţilor la Pilonul II se va situa în intervalul 5,8 - 6 milioane, în timp ce pentru Pilonul III este de aşteptat ca numărul participanţilor să depăşească uşor 300.000. Per total, am putea asista la o creştere cu circa 400.000 de persoane a numărului participanţilor înrolați în sistem. Totuşi, acurateţea acestei estimări depinde într-o măsură destul de mare de concretizarea prevederilor legale privind aderarea la Pilonul II de pensii private a cadrelor militarizate, pentru moment întârziată din motive tehnice legate de evidenţa acestor persoane.
Active nete: Ținând cont de evoluţia potenţială a numărului de participanţi şi de majorarea procentului de contribuţie de la 3% la 3,5%, începând cu luna martie 2012, când se efectuează viramentul aferent lunii ianuarie 2012, volumul total al activelor nete administrate atât pe segmentul obligatoriu, cât şi pe cel facultativ al pieţei de pensii private ar putea atinge o valoare situată în preajma pragului de 10 miliarde lei. O variantă mai puţin optimistă a estimării se situează la nivelul de 9,3 - 9,5 miliarde lei. În opinia CSSPP, fondurile de pensii private din România ar putea administra, la finele anului 2012, active reprezentând 1,66% din Produsul Intern Brut, în valoare nominală totală de peste 9,6 miliarde lei (Pilon II si Pilon III).
Randamente: Cu siguranţă, aşa cum au subliniat toţi participanţii la Forecast, climatul economic actual, extrem de volatil, face aproape imposibilă o estimare corectă a randamentelor investiţionale ce ar putea fi obţinute de fondurile de pensii în 2012. Totuşi, aşteptările celor mai mulţi dintre specialiştii prezenţi (70%) se îndreaptă către un randament investiţional de 4 - 6% atât pentru Pilonul II, cât şi pentru Pilonul III. Cele mai optimiste estimări se referă, în acest context, la randamente de circa 7 - 8%. "Pe scurt, performanţa investiţională va depinde foarte mult, în 2012, de evoluţia pieţelor financiare internaţionale. Totodată, rămâne să vedem şi ce impact va avea schimbarea modului de evaluare a acestei performanţe, ca urmare a aplicării noilor norme în domeniu", crede Radu CRĂCIUN, Director de Investiţii, EUREKO SAFPP.
Cât priveşte instrumentele financiare cele mai atractive în acest an, plasamentele în acţiuni şi titluri de stat sunt considerate, în general, ca având cel mai mare potenţial în 2012. Alături de acestea, investiţiile în obligaţiuni corporative şi titluri ale organismelor de plasament colectiv sunt considerate, de asemenea, interesante pentru anul în curs.

Angajatorii, „cheia” relansării pensiilor private facultative
"O perioadă de criză ar trebui să ne înveţe că, dacă economisim acum, atunci avem o şansă ca şi în viitor să dispunem de resursele necesare pentru un trai decent. Iar această lecţie ar trebui să atragă atenţia asupra Pilonului III de pensii private facultative, care este cel mai bun instrument de economisire pe termen lung", a precizat Rozaura STĂNESCU, CEO, BRD Pensii. Din acest punct, cred operatorii, se poate construi în favoarea relansării sistemului de pensii facultative. Lansat înaintea pilonului de pensii private obligatorii, Pilonul III a intrat destul de repede într-un con de umbră. Agitaţia produsă de debutul fondurilor de Pilon II l-a împins într-un plan secundar, după care criza a mai estompat o parte importantă din interesul faţă de acest segment al sistemului, astfel încât, deşi pensia privată facultativă este singurul produs financiar de economisire care se bucură de facilităţi fiscale, piaţa de Pilon III s-a dezvoltat mult sub aşteptările iniţiale.
"Relansarea Pilonului III de pensii private va depinde în primul rând de participarea angajatorilor, de aceea cred că este momentul să dezvoltăm o relaţie mai strânsă cu aceştia, mai ales că acum acest segment al pieţei de pensii private le oferă un instrument foarte atractiv de recompensare a salariaţilor. Deductibilitatea totală a contribuţiilor plătite de angajatori, în limita a 400 euro/an, face din pensia privată facultativă beneficiul salarial cu cele mai reduse costuri pentru angajator", a subliniat Simona DIŢESCU, CEO, BCR Pensii.

9,6 miliarde lei active nete în administrare la finalul lui 2012

Totuşi, niciunul dintre liderii companiilor de administrare a fondurilor de pensii private prezenţi la întâlnire nu se aşteaptă la o creştere importantă pe Pilonul III în 2012, privind acest an mai degrabă ca pe unul de pregătire şi consolidare în vederea unei reveniri de substanţă în 2013. În acest context, atât operatorii, prin asociaţia de specialitate, cât şi autoritatea de supraveghere îşi vor conjuga eforturile pentru a creşte nivelul de comunicare cu angajatorii şi pentru a implementa un pachet de măsuri menite să crească transparenţa şi atractivitatea acestei formule de economisire pentru pensie.
"Anul 2012 pare mai degrabă  potrivit pentru a pune un accent deosebit pe activitatea de informare şi de educare a publicului, astfel încât momentul unei relansări economice mai consistente să ne găsească în faţa unui public mult mai conştient de necesitatea economisirii pentru pensie", este concluzia la care a ajuns Adrian LUPESCU, CFO, ING Pensii.

Priorităţi legislative 2012
Pe agenda legislativă a sistemului de pensii private din România au mai rămas două obiective majore de finalizat: legea privind modul de plată a pensiilor şi implementarea sistemului de pensii ocupaţionale. Ambele acte normative se află în plin proces de elaborare, după ce asupra primelor forme ale proiectelor de lege au fost formulate observații și propuneri de modificare și completare.
Ceea ce le diferenţiază însă foarte pregnant este orizontul de timp în care este necesară finalizarea lor: în timp ce presiunea pentru construirea sistemului de plată a pensiilor este încă destul de redusă, dată fiind „tinereţea” sistemului, intrarea în funcţiune a unui sistem de pensii ocupaţionale, judicios şi eficient construit, ar fi de dorit pentru o dată cât mai apropiată. De altfel, pensiile ocupaţionale sunt privite de mulţi actori ai pieţei ca o eventuală oportunitate de extindere a Pilonului III. Nu mai puţin, angajatorii şi mai ales diferitele categorii de angajaţi care în trecut beneficiau de pensii speciale văd în acest nou sistem de pensie privată soluţia corectă pentru a-şi constitui resursele financiare pentru pensie.
"Cadrele militarizate, ca şi angajaţii din zona parlamentară sau diplomatică etc. vor constitui, cu siguranţă, promotorii sistemului de pensii ocupaţionale. Rămâne ca legislaţia să fie suficient de înţelept alcătuită încât acest nou sistem să ofere posibilităţi reale de integrare şi maselor largi de angajaţi, care depind în mare măsură de posibilităţile financiare şi deschiderea angajatorilor", a subliniat Crinu ANDĂNUŢ, CEO, ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private.
Alături de aceste două obiective majore, CSSPP are în vedere finalizarea proiectelor de acte normative referitoare la modificarea nomelor de aderare şi colectare (Pilonul II), cu privire la includerea participanţilor arondaţi caselor de pensii sectoriale, precum şi a normelor privind provizionul tehnic, depozitarea activelor fondurilor de pensii private şi managementul riscului în cadrul sistemului de pensii private.

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului ( Forecast 2012: Rămânem în teritoriu pozitiv).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine:

Ora de Risc

Cum arată perspectivele financiare pentru viitorii pensionari?

Alexandru CIUNCAN - Secretar General, APPA -Asociația Pentru Promovarea Asigurarilor
Ciprian LADUNCA - CFO, METROPOLITAN Life 
Sergiu Costache - Revista PRIMM Asigurari & Pensii


TOP Stiri 1asig

Revista PRIMM este realizata
cu sprijinul urmatoarelor companii
carora le multumim!