Cover Story
2010: Geografia asigurărilor
Autor:Vlad BOLDIJAR


Indicatori pe judete Indicatori pe regiuni Sucursala anului ASIGURATORI Sucursala anului BROKERI PBS in EXT Romaniei


Click pe judeţ pentru clasamente complete (asigurări de viaţă, asigurări generale, brokeri de asigurare)!

 

Ultimul an a însemnat schimbări majore pentru structura pieţei asigurărilor din România. Astfel, la 31 decembrie 2010, cifrele indică scăderi neaşteptate pentru unele dintre companiile de asigurare, în vreme ce altele au afişat indici aproape incredibil de buni. Această realitate a influenţat puternic situaţiile la nivel regional, în majoritatea judeţelor ţării, ierarhiile companiilor de asigurare suferind schimbări majore în raport cu situaţiile prezentate în anul 2009.


Şi în anul 2010, teritoriul a continuat să îşi menţină şi chiar să îşi consolideze ponderea majoritară în faţa Capitalei, estimările realizate pe baza cifrelor furnizate de companiile de asigurări indicând că 56,7% din totalul subscrierilor sunt realizate în afara Bucureştilor. În pofida pierderii  de puncte procentuale pe segmentul de asigurări de viaţă, teritoriul şi-a menţinut avansul pe fondul câştigării de procente pe linia asigurărilor generale: în 2010, asigurătorii din teritoriu au contribuit la totalul pieţei cu 69,4% din totalul subscrierilor din asigurări de viaţă, respectiv cu 54,3% din totalul afacerilor pe segmentul asigurărilor generale. În termeni nominali în monedă naţională, piaţa de asigurări din Bucureşti - Ilfov a scăzut, reportat la 2009 cu 6,6%, în vreme ce în restul ţării aceasta s-a comprimat cu 6,2%. Totodată, cele 40 de judeţe ale ţării deţin şefia şi la capitolul daune, mai bine de 53,6% din totalul acestora fiind avizate şi plătite în afara Regiunii Bucureşti - Ilfov. În teritoriu, cele mai multe despăgubiri plătite s-au înregistrat în judeţele Argeş, Prahova, Constanţa şi Cluj, fiecare dintre acestea generând peste 3 procente din totalul daunelor avizate şi plătite la nivel naţional.
În ceea ce priveşte judeţele, este demnă de evidenţiat concentraţia subscrierilor calculată pe segmentul de asigurări de viaţă pentru primele cinci plasate în topul naţional - Cluj, Timiş, Satu Mare, Braşov şi Prahova -, realizat după criteriul volumului subscrierilor: 20,3% pentru totalul pieţei asigurărilor, respectiv 29,2% pentru asigurările încheiate în teritoriu. Pe segmentul de asigurări generale, primele cinci judeţe - Cluj, Timiş, Prahova, Constanţa şi Argeş - deţin, însumat, o cotă de 14,2% din totalul pieţei de asigurare, respectiv 30,7% din totalul subscrierilor realizate în afara Capitalei şi a judeţului Ilfov.
Această nouă realitate a industriei asigurărilor apărută odată cu criza economică, în care Capitala generează mai puţin de jumătate din afacerile societăţilor de profil, s-a născut pe fondul îngheţării creditării şi a leasingului financiar, precum şi a sectoarelor de construcţii şi imobiliar – pieţe care s-au dezvoltat anterior preponderent în Bucureşti şi în zonele limitrofe. La nivel de judeţe,  reprezentanţele asigurătorilor au mizat în special pe sectorul de retail, şi au fost ajutate deopotrivă şi de reţelele brokerilor de asigurare, care în ultimii ani au cunoscut o puternică dezvoltare.
Odată cu relansarea economică previzionată de autorităţi, pentru piaţa de asigurări, rezultate vizibile se vor produce cu un delay de 6 luni – 1 an, rezultate care ar putea influenţa o dezvoltare mai accentuată pentru asigurări în teritoriu, şi în special în regiunile economice mai puţin dezvoltate, pe fondul volumului de investiţii realizate într-o măsură mai mică până la momentul de faţă.

 

Societăţile de asigurare ar trebui să penetreze mai mult teritoriul României, căci şi acolo sunt posibilităţi şi pot fi dezvoltate asigurările, în condiţiile în care aproape 50% din subscrieri au fost realizate în anul precedent în Bucureşti
Angela TONCESCU, Preşedinte, CSA

 

Piaţa de asigurări pe Regiuni
Anul 2010 a marcat pentru industria asigurărilor din Regiunea de Dezvoltare Bucureşti - Ilfov, potrivit estimărilor, un volum al subscrierilor de circa 3,62 miliarde lei. Pe clase de asigurări, asigurările de viaţă au generat 14% din business, în vreme ce, cu un volum al subscrierilor de 3,13 miliarde lei, asigurările generale au dominat net portofoliile societăţilor de profil. Din punctul de vedere al pieţei de brokeraj, prezenţa unor societăţi cu acţionariat extern sau afiliate unor societăţi de leasing sau dealerilor auto a făcut ca importanţa brokerilor de asigurare să fie covârşitoare, mai bine de jumătate din totalul primelor subscrise fiind realizate prin intermediul acestora - volum de prime intermediate estimat la 1,85 miliarde lei.
Anul 2010 a reprezentat pentru industria asigurărilor din Regiunea Centru un volum total al subscrierilor de 755 milioane lei, plasându-se din acest punct de vedere pe a doua poziţie (în urma Regiunii N-V) în ierarhia regiunilor, realizată după acest criteriu. Se evidenţiază apetitul localnicilor pentru produsele de asigurare,în anul precedent un locuitor al Regiunii Centru cheltuind, în medie, 305 lei pentru asigurări - după acest criteriu, dacă eliminăm Capitala, zona s-ar afla pe a doua poziţie.
În anul anterior, asigurătorii care activează în cele şase judeţe care alcătuiesc Regiunea Nord - Est au subscris, cumulat, 652 milioane lei, din care asigurările de viaţă au reprezentat 24%, echivalentul a 9,5 puncte procentuale din totalul consemnat la nivel naţional. Gradul de dezvoltare economică a Regiunii este reflectat şi în indicatorul de densitate a asigurărilor, în perioada ianuarie - decembrie 2010 un locuitor al regiunii achiziţionând, în medie, produse de asigurare în valoare de 174 lei (pe ultima poziţie în topul Regiunilor).
Prezenţa a numeroşi investitori străini în Regiunea Nord - Vest a făcut posibil ca la secţiunea asigurări această regiune să se plaseze pe prima poziţie (excluzând Bucureşti - Ilfov) în clasamentul Regiunilor, alcătuit după volumul subscrierilor (856 milioane lei). De asemenea, apropierea de Vestul Europei, mentalitatea europeană a localnicilor se oglindesc perfect şi în ponderea asigurărilor de viaţă în totalul subscrierilor (28,4%), net superioară celorlalte Regiuni.
Piaţa asigurărilor s-a dezvoltat diferit, după specificul fiecărui judeţ aparţinător Regiunii, Sud - Estul fiind un caz aparte, căci el cuprinde aproape toate formele de relief. Cumulat, asigurătorii din cele şase judeţe au subscris, în 2010, 707 milioane lei, din care 23% aferente asigurărilor de viaţă şi 77% poliţelor de asigurări generale. De asemenea, prezenţa unor brokeri puternici cu reţele de vânzare dezvoltate a făcut posibil ca mai bine de jumătate din totalul afacerilor asigurătorilor să fie generate de companiile de brokeraj în asigurare.
În cazul Regiunii Sud - Muntenia, partea de Nord formată din judeţele Argeş, Dâmboviţa şi Prahova se caracterizează printr-un grad ridicat de industrializare, Prahova deţinând prima poziţie la nivel naţional în ceea ce priveşte producţia industrială, în vreme ce partea Sudică a Regiunii, alcătuită din judeţele Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa şi Teleorman, este o zonă mai puţin dezvoltată, caracterizată prin preponderenţa populaţiei ocupate cu agricultura. Astfel, în pofida faptului că Sud - Muntenia este formată din cele mai multe judeţe (7 la număr) şi cuprinde 3,4 milioane de locuitori,  valoarea primelor brute subscrise de asigurătorii din Regiune în anul anterior a fost de 740 milioane lei, asigurările de viaţă generând doar 18,8% din totalul veniturilor, cel mai redus procent consemnat la nivel naţional.
Formată din 5 judeţe, cu o populaţie de 2,3 milioane locuitori şi situată într-o zonă geografică în care investiţiile străine de mare anvergură nu şi-au făcut loc, Regiunea Sud - Vest se situează pe ultima poziţie în ierarhia la nivel naţional după criteriul subscrierilor, un localnic cheltuind, în medie în anul 2010, pentru produse de asigurare, circa 186 lei.
Regiunea de Dezvoltare Vest cuprinde doar 4 judeţe, implicit, populaţia fiind cea mai redusă numeric: 1,9 milioane locuitori. Judeţe de frontieră cu Uniunea Europeană şi cu o dezvoltare industrială de tradiţie, complexă şi diversificată, Timiş şi Arad sunt în prezent arealul favorit al investiţiilor străine, constituind în acelaşi timp „locomotiva” pieţei regionale a asigurărilor. Cumulat, asigurătorii din Regiunea Vest au subscris, în 2010, 583 milioane lei, în vreme ce densitatea asigurărilor s-a cifrat la 300 lei/locuitor.

Subscrieri în afara României
78 milioane lei este totalul primelor brute subscrise de companiile din România în exteriorul ţării. Cifra reprezintă circa 0,9% din totalul pieţei de asigurare şi a fost realizată de către trei societăţi de asigurare: ASITO KAPITAL (22,6 milioane lei), CITY Insurance (55 milioane lei) şi CREDIT EUROPE Asigurări (0,5 milioane lei).
CITY Insurance a fost prima companie din piaţa locală de profil care a început să vândă produse pe o alta piaţă europeană, afacerile derulate pe piaţa din Italia susţinând într-un ritm alert creşterea cifrei de afaceri a companiei. În 2010, peste 86% din totalul subscrierilor CITY Insurance au fost realizate în afara României.
În cazul ASITO KAPITAL, afacerile desfăşurare în afara ţării generează 55% din total, iar pentru CREDIT EUROPE Asigurări acelaşi indicator se situează la 1,3%.

Unde s-au concentrat afacerile companiilor

Potrivit cifrelor furnizate de companiile de asigurări, peste 94% din totalul subscrierilor companiei FATA Asigurări, 88% din afacerile asigurătorului AEGON Asigurări de Viaţă, sau circa 84% din totalul business-ului CARPATICA Asig. a fost realizat în afara ariei Capitalei şi a judeţului Ilfov.
De asemenea, este demn de menţionat faptul că pentru majoritatea societăţilor de asigurare de viaţă ponderea majoritară a afacerilor este realizată în cele 40 de judeţe (excluzând Bucureşti-Ilfov) care alcătuiesc România: AXA Life Insurance (75%), SIGNAL IDUNA  (74%), ING Asigurări de Viaţă (peste 66%), EUREKO (60%).
Pentru societăţile de asigurare în al căror portofoliu predomină poliţe de tip non-life, clienţii din Bucureşti şi judeţul Ilfov au generat mai multe venituri din prime, raportat la cei din restul ţării: GARANTA (95%), OMNIASIG (57%), CREDIT EUROPE Asigurări (55%), CERTASIG (56%), ASTRA (48%) sau UNIQA (42%).
Totodată, potrivit raportărilor, în cazul ATE Insurance, BRD Asigurări de Viaţă şi EXIM România, Regiunea Bucureşti - Ilfov a generat 100% din totalul primelor brute subscrise.

Liderii la nivel de judeţe
Pe segmentul de asigurări generale, ASTRA Asigurări este societatea care, în urma centralizării rezultatelor furnizate de companii, ocupă, la nivel de judeţe, cele mai multe locuri I: 20. Dintre cele mai notabile poziţii I asumate de reprezentanţele ASTRA putem enumera judeţele Arad, Braşov sau Timiş, unităţi teritoriale dominate la finele lui 2009 de Sucursalele locale ale OMNIASIG, UNIQA sau ASIROM. Dacă la finalul anului 2009, OMNIASIG ocupa prima poziţie în 12 judeţe, la jumătatea anului curent, cifrele arată că societatea se află în fruntea clasamentului doar în patru dintre acestea: Argeş, Giurgiu, Iaşi şi Harghita.
În urma activităţii desfăşurate, ASIROM ocupă pe segmentul de asigurări generale prima poziţie în ierarhiile alcătuite în funcţie de volumul de subscrieri în 7 dintre judeţele ţării (Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vaslui şi Vrancea). Totodată, CARPATICA Asig. este liderul societăţilor de asigurare la nivel de trei judeţe (Sibiu, Suceava şi Brăila), în vreme ce EUROINS şi BCR Asigurări au ocupat fiecare câte două poziţii I în judeţele Constanţa şi Maramureş (în cazul EUROINS), respectiv Galaţi şi Sălaj (pentru BCR Asigurări). Asigurătorii ARDAF, GROUPAMA şi ALLIANZ-ŢIRIAC s-au clasat pe locul I într-un singur judeţ (n.red.: ALLIANZ-ŢIRIAC a fost pe locul I în Bucureşti - Ilfov).
Pe segmentul de asigurări de viaţă, „bătălia” la nivel de judeţe s-a dat între două societăţi de asigurare specializate pe acest segment: BCR Asigurări de Viaţă – care s-a clasat pe prima poziţie în 14 judeţe, şi ING Asigurări de Viaţă – compania numărul 1 la nivelul pieţei asigurărilor pe segmentul „life” – şi lider în 20 de judeţe şi Regiunea Bucureşti Ilfov.
Acest „monopol” la nivel judeţean a fost „spart” de GENERALI Asigurări care este primul asigurător pe segmentul de asigurări de viaţă în judeţul Giurgiu, şi ASIROM – care se află la „şefia” a 5 judeţe: Bistriţa-Năsăud, Călăraşi, Harghita, Ialomiţa şi Sălaj.
La nivelul companiilor de brokeraj, ierarhiile alcătuite după criteriul primelor brute intermediate sunt influenţate de tipul de business practicat, al portofoliului de clienţi (retail sau corporate), precum şi de dezvoltarea structurii de vânzări la nivel teritorial. Astfel, în urma centralizării datelor, TRANSILVANIA Broker ocupă prima poziţie în 5 judeţe ale ţării, AIR Broker şi SAFETY Broker în câte patru judeţe, ASICONS, CAMPION, DESTINE, LACOLI, POWER Insurance şi SRBA în câte 3 judeţe, KUNDEN în Bacău şi Cluj, în vreme ce câte o poziţie I a revenit companiilor GT Broker, MAXYGO, MILLENIUM Insurance, ORIZONT, OVB ALLFINANZ şi STAR Broker. PORSCHE Broker s-a clasat pe prima poziţie la nivelul Regiunii Bucureşti - Ilfov. 

Cea mai productivă reprezentanţă

Cu peste 73 milioane lei, GROUPAMA Cluj  a fost la finalul anului 2010 sucursala care a realizat cel mai ridicat volum de prime brute subscrise la nivel de ţară (neluând în calcul reprezentanţele din Bucureşti-Ilfov). Următoarele două poziţii sunt ocupate de CARPATICA Asig. Suceava (40,6 milioane lei), respectiv OMNIASIG Argeş (38,7 milioane lei).
De asemenea, trei din primele zece Sucursale ale companiilor de asigurări aparţin ASTRA Asigurări şi două, CARPATICA Asig. Totodată, demnă de evidenţiat este apartenenţa geografică a acestora, 4 dintre ele fiind din Cluj: GROUPAMA, ALLIANZ-ŢIRIAC, ASTRA şi ING Asigurări de Viaţă.
La nivel de companii de brokeraj, primele două poziţii sunt ocupate de reprezentanţele locale ale POWER Insurance Broker din judeţele Constanţa şi Brăila, în vreme ce a treia poziţie revine KUNDEN Broker Cluj.

Concluzii
Cele mai recente cifre date publicităţii de Institutul Naţional de Statistică indică o creştere a PIB-ului de 0,1% pentru ultimul trimestru al anului 2010, raportat la al treilea trimestru din anul anterior. Practic, ar fi a doua evoluţie pozitivă înregistrată de economie de la debutul crizei, iar pentru 2011, majoritatea prognozelor vorbesc de o creştere economică situată în jurul valorii de 1,5%.
Ar putea însemna ieşirea din criză, dezgheţarea creditării şi a leasingului financiar, sector care a fost lovit puternic de recesiunea financiară, afacerile companiilor de leasing depăşind cu greu 1,1 miliarde euro în 2010, în scădere cu 14% raportat la 2009, marcând un minim istoric, după ce la finele lui 2007 piaţa se apropia de 5 miliarde euro.
În privinţa pieţei de asigurări, la debutul crizei financiare s-au observat scăderi importante în judeţele mari, puternic industrializate, în vreme ce, în judeţele mici, unde afacerile asigurătorilor se bazau în principiu pe asigurări obligatorii, indicii financiari s-au menţinut.
Important este că, odată cu trecerea economiei pe plus, pentru piaţa de asigurări rezultate vizibile se vor produce cu o întârziere de 6 luni – 1 an în judeţele mari, în vreme ce, în judeţele mai puţin dezvoltate, odată cu creşterea investiţiilor, piaţa locală de asigurări se va consolida şi maturiza.

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (2010: Geografia asigurărilor).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine:

Ora de Risc

Cum arată perspectivele financiare pentru viitorii pensionari?

Alexandru CIUNCAN - Secretar General, APPA -Asociația Pentru Promovarea Asigurarilor
Ciprian LADUNCA - CFO, METROPOLITAN Life 
Sergiu Costache - Revista PRIMM Asigurari & Pensii


TOP Stiri 1asig

Revista PRIMM este realizata
cu sprijinul urmatoarelor companii
carora le multumim!