Cover Story
2013 Aproape nimic nu s-a schimbat. 2014 va rămâne la fel?
Autor:Alex. ROŞCA
Luni, 02 Decembrie 2013
Alexandru APOSTOL, Director General, MAXYGO Broker
Octavian TATOMIRESCU, Director General, CAMPION Broker
Ştefan PRIGOREANU, CEO, MILLENIUM Insurance Broker
Cristian FUGACIU, Director General, MARSH Broker
Viorel VASILE, Managing Partner, SAFETY Broker
Eduard SIMIONESCU, Director General, GrECo JLT Romania
James GRINDLEY, CEO şi Preşedinte, CertAsig
Bogdan PÎRVU, Director General, FATA Asigurări
Ina CRUDU, Director General, CARPATICA Asig
Radu MANOLIU, Director General Adjunct, CREDIT EUROPE Asigurări
Adrian MARIN, CEO, GENERALI România
Florin GOLOVATIC, Preşedinte Directorat, UNIQA Asigurări
Remi VRIGNAUD, CEO, ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări
Mihai TECĂU, Preşedinte, OMNIASIG VIG
Florina VIZINTEANU, Preşedinte Directorat, BCR Asigurări de Viaţă
Mariana DIACONESCU, Preşedinte, ASIROM VIG

Elemente pozitive, realizările şi eşecurile anului, aşteptările şi lucrurile pe care piaţa le are de rezolvat în anul următor sunt coordonatele de la care porneşte bilanţul anului 2013 pe care vi-l prezentăm în paginile următoare. Cele mai multe dintre aspectele semnalate de liderii pieţei locale de asigurări se propagă în fiecare an. Aşadar, ne întrebăm:

Apreciem soluţia găsită in cursul acestui an prin normele adoptate de Autoritatea de Supraveghere Financiară privind PAID, respectiv ca şi asigurătorii care nu sunt membri PAID să poată vinde poliţa obligatorie de asigurare a locuinţei. Considerăm că această soluţie asigură un mediu concurenţial corect tuturor jucătorilor din această piaţă şi ofera clienţilor o varietate cuprinzătoare de opţiuni în alegerea unei poliţe de asigurare a locuinţei.

Mihai TECĂU, Preşedinte, OMNIASIG VIG

Este evident că un tratament fiscal comparabil cu cel din ţările europene, care să stimuleze comportamentul de economisire pe termen lung este absolut necesar pentru dezvoltarea pieţei.

Florina VIZINTEANU, Preşedinte Directorat, BCR Asigurări de Viaţă

Entuziasmul  potenţialului pe care piaţa îl arăta la începutul anilor 2000 s-a diluat în ultimii 5 ani. La fiecare final de an bilanţul pare că rămâne acelaşi condimentat cu mici evoluţii atipice atât în ceea ce priveşte unele modificări legislative dar şi în ceea ce priveşte evoluţia punctuală pe unele clase de asigurare. Una peste alta, când tragem linie la final de an şi privim spre următorul… pare că atât întâmplările de peste an cât şi aşteptările se propagă de la an la an şi nici 2013 nu face excepţie de la această situaţie.
Elementele pozitive generate de contextul economic
Lista lucrurilor bune pe care contextul economic le-a adus domeniului asigurărilor este şi în acest an limitată. Chiar dacă economia naţională a consemnat o creştere în primele 9 luni ale anului, în trimestrul 3 o evoluţie chiar mai bună decât media UE efectele sunt greu cuantificabile în industria locală a asigurărilor.
De fapt contextul de creştere economică a fost unul favorizat de un an cu realizări agricole excepţionale pe fondul unor evoluţii favorabile ale economiilor principalilor parteneri comerciali. Acest context a favorizat şi trendul ascendent al asigurărilor agricole în acest an la care putem adăuga şi beneficiile produse de subvenţiile acordate în agricultură care s-au concretizat prin faptul că asiguraţii suportă doar 50% din preţul asigurării.
Mai mult, contextul economic dificil de la an la an i-a dtereminat pe asigurători să devină mult mai creativi, să vină cu produse şi metode noi de promovare adresate asiguraţilor.

Realizările lui 2013

Chiar dacă din motive contestabile, RCA determină polaritatea pieţei, revenirea uşoară a pieţei în acest an poate fi trecută la capitolul realizări. Mai mult, un număr din ce în ce mai mare de asigurători şi-au revizuit abordarea pe segmentul asigurărilor auto obligatorii. Realitatea arată că, în 2013, tarifele RCA au consemant o creştere iar acesta este un semn că toleranţa faţă de pierderile semnificative consemnate în ultimii ani începe să devină scăzută în rândul companiilor.
2013 i-a determinat pe asigurători să devină mult mai apropiaţi faţă de clienţii lor. Campaniile de educare, informare a asiguraţilor şi promovare a asigurărilor au fost dublate de completarea gamei de produse şi acordarea de beneficii variate pentru clienţi.
Anul care tocmai se încheie a adus şi o sporire a segmentului asigurărilor de sănătate şi produselor dedicate domeniului, totul pe fondul dezbaterilor interminabile pe subiect şi a reformei care se lasă încă aşteptată. Asigurările obligatorii de locuinţă au fost relansate prin revitalizarea cadrului legislativ iar asigurările on-line par că îşi iau un avânt din ce în ce mai mare... creşterea imporanţei acestui segment costituie una dintre necesităţile anului următor: reglementarea domeniului.
O altă realizare a pieţei este şi creşterea ponderii deţinute de intermedieri în totalul subscrierilor. Chiar dacă, până la urmă brokerii ajung să intermedieze aproape jumătate din piaţă această evoluţie nu este totuşi surprinzătoare.

Eşecurile anului

Tocmai încheiem cel de-al optulea an consecutiv în care piaţa asigurărilor consemnează un rezultat financiar agregat negativ. Lipsa profitabilităţii rămâne unul dintre principalele minusuri, la propriu, la nivelul pieţei locale a asigurărilor.
Escaladarea practicilor de vânzare bazate pe principiul preţului minim, necorelarea tarifelor RCA cu nivelul frecvenţei şi valorii daunei medii, calitatea slabă a portofoliului de asigurări auto şi continuarea ofertării cu franşiză zero pentru CASCO din partea unor companii sunt practici care nu pot fi susţinute pe termen lung, reprezintă, fiecare, eşecuri ale pieţei şi în acest an şi... în plus... toate au contribuit la cel de-al optulea an consecutiv de pierderi.
Un alt eşec îl reprezintă petiţiile înregistrate şi proasta imagine propagată în rândul populaţiei putem considera că modul în care sunt instrumentate daunele RCA şi sunt stabilite tarifele continuă să reprezinte principalele elemente negative ale pieţei.
Un minus este şi gradul de sub 50% de curprindere în asigurare a locuinţelor din România. Accentuarea scăderii pe asigurările CASCO şi faptul că RCA a devenit factorul decisiv care determină: clasamentele companiilor şi balanţa spre plus sau minus la sfârşit de an. Mai mult, daunele morale au început să devină o problemă atât pentru asigurătorii români dar şi pentru reasigurători, iar această tendinţă poate avea un impact negativ pe termen lung.
O altă problemă semnalată este legată de primele de asigurare oferite pentru produsele Property and Engineering care sunt mici, iar jocul de dumping practicat de unele companii în vederea câştigării cotei de piaţă poate deveni periculos în cazul producerii unui risc major.
Schimbările prea dese ale reglementărilor şi cadrului legislativ sunt completate şi de schimbările prea dese pe care companiile de asigurări le implementează în cadrul produselor şi condiţiilor de asigurare. Semnalată de brokeri acţiunea amintită se traduce prin scăderea capacităţii de asimilare a noilor condiţii şi a caracteristicilor produselor de către intermediari şi la sporirea costurilor operaţionale pentru brokeri.
Gradul de intermediere pe segmentul asigurărilor de viaţă rămâne un eşec perpetuat de la an la an. Iar segmentul asigurărilor de viaţă  nu reuşeşte o poziţionare mai bună chiar dacă este poziţionat într-un mediu financiar caracterizat de dobânzi reduse iar competitivitatea poliţelor de asigurări de viaţă s-a îmbunătăţit mult.
Cel din urmă eşec, manifestat oficial în a doua parte a anului îl constituie pierderea unor jucători de renume care au contribuit şi ar mai fi putut contribui la maturizarea pieţei locale.

Aşteptări pentru 2014

Multe dintre aşteptări de la anul viitor sunt atât de optimiste încât pot fi confundate mai degrabă cu speranţe: creştere economică, evoluţia liniilor de asigurări property, viaţă şi sănătate. Creştere reală a pieţei pe sgementele facultative, atenuarea inflaţiei şi... eterna speranţă a unei mai bune absorbţii a fondurilor europene.
Invariabil: aşezarea pieţei, stabi­litate economică şi predictibilitatea deciziilor politice sunt aşteptările ce se repetă de la an la an.
Există însă şi aşteptări tranşante cum ar fi: curăţarea sistemului de fraudatori. Din partea asigurătorilor, brokerii aşteaptă politici cosecvente şi coerente care să ofere stabilitate pieţei. Consolidare pieţei de intermediere prin fuziuni şi achiziţii, dezvoltarea asigurărilor de sănătate, revirimentul CASCO.
Clarificarea cadrului reformei în sănătate alături de acordarea de deductibilităţi reprezintă speranţa fiecărui an din ultimii 5 şi, din păcate, nu a depăşit acest stadiu.

Ce avem de rezolvat în 2014?

Elanul pe care îl arată dezvoltarea asigurărilor on-line i-a determinat pe cei mai mulţi dintre liderii pieţei care ne-au transmis răspunsuri să menţioneze reglementarea comerţului cu asigurări on-line ca primă necesitate pentru anul 2014!
O altă chestiune ce necesită clarificare este reprezentată de interzicerea vânzării de asigurări la alte preţuri decât cele înscrise pe poliţa de asigurare pentru eliminarea concurenţei neloiale: într-un cuvânt, disciplinarea vânzărilor. Îmbunătăţirea modului de certificare a pregătirii profesionale.
Mai mult asigurătorii trebuie să-şi echilibreze portofoliile pentru realizarea profitului, să-şi intensifice eforturile de educare şi creştere a încrederii populaţiei în domeniul asigurărilor. În plus, una dintre temele prioritare pentru începutul anului următor este reprezentată de elaborarea ghidului pentru despăgubiri pentru daune morale şi materiale pe RCA adoptat şi de Parlament.
Multe eşecuri, puţine beneficii ale contextului economic, cam aceleaşi aşteptări şi o listă de lucruri de rezolvat cu elemente puţine dar care... din păcate... în cea mai mare parte a ei este aproape aceeaşi, prin natura realităţilor pieţei, la fiecare final de an. Să sperăm că anul următor nu va mai fi ... aproape la fel!

Putem să anticipăm, că în anul 2013, vom consemna cel de-al optulea an consecutiv în care piaţa asigurărilor, la nivel agregat, va încheia exerciţiul financiar cu pierderi. Astfel, lipsa de profitabilitate rămâne una dintre metehnele sectoriale în România. Nici în ceea ce priveşte volumul afacerilor, 2013 nu pare a arăta foarte bine.

Remi VRIGNAUD, CEO, ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări

Unul dintre aspectele negative ale pieţei în 2013 este faptul că există câţiva asigurători care continuă să practice preţuri nerealiste, în special la asigurarea RCA. (...). Astfel de practici pun în pericol credibilitatea pieţei per ansamblu, deoarece afectează stabilitatea financiară a companiilor respective.

Florin GOLOVATIC, Preşedinte Directorat, UNIQA Asigurări

Anul 2013 a fost în continuare unul dificil pentru piaţa de asigurări din România, deoarece companiile au încercat să-şi reorganizeze business-ul pentru a găsi un echilibru între atragerea de cotă de piaţă şi profitabilitate. Având in vedere neconcretizarea iniţiativelor comune care să impulsioneze acest domeniu, poate că nici nu eram îndreptăţiţi să sperăm la o evoluţie diferită. În continuare, companiile de asigurări depind de evoluţia cifrelor pe segmentul de asigurări auto, în special RCA, şi a celui de locuinţe. Rămâne o dezamăgire faptul că industria nu a reuşit să crească interesul consumatorilor pentru alte tipuri de poliţe. Lipsa de interes a românilor pentru asigurări are la bază cel puţin două motive: resursele limitate şi lipsa unor deduceri fiscale menite să încurajeze încheierea de noi poliţe.

Adrian MARIN, CEO, GENERALI România

Printre principalele realizări ale pieţei în acest an, subliniez clarificarea legislaţiei privind asigurarea locuinţei, care a pus bazele unei creşteri sustenabile a sectorului şi care a demonstrat interesul arătat de autorităţi în ceea ce priveşte protecţia cetăţenilor şi a proprietăţilor şi bunurilor acestora, cât şi de evenimentele care din nefericire se repetă anual, precum cele din zona Galaţi.

Ina CRUDU,
Director General, CARPATICA Asig

Dacă luăm în calcul petiţiile înregistrate şi proasta imagine propagată în rândul populaţiei, putem considera că modul în care sunt instrumentate daunele RCA şi stabilite tarifele specifice, continuă să reprezinte principalele elemente negative ale pieţei, iar amânarea normalizării segmentului continuă să reprezinte principalul său eşec

Radu MANOLIU, Director General Adjunct, CREDIT EUROPE Asigurări

Cel mai important moment din anul 2013 a fost re-organizarea autorităţii de supraveghere. Consider că ASF va avea o abordare mai profesionistă a pieţei, pentru că, de multe ori, cele trei pieţe reunite aici aveau şi au în continuare legături funcţionale şi chiar de dependenţă.

Bogdan PÎRVU, Director General, FATA Asigurări

Piaţa asigurărilor auto necesită o disciplinare a subscrierilor! Asigurătorii trebuie să înceteze a mai subscrie doar pentru o cotă de piaţă şi un flux de numerar, în favoarea obţinerii unui portofoliu sănătos.

James GRINDLEY, CEO şi Preşedinte, CertAsig

Diferenţele între tarifele RCA continuă să producă surprize prin disproporţia vădită între ofertele asigurătorilor autorizaţi pentru acelaşi risc.

Eduard SIMIONESCU, Director General, GrECo JLT Romania

2013 este anul în care brokerii români vor ajunge, pentru prima data în istorie, să intermedieze peste jumătate din afacerile industriei de asigurări. A fost, totodată, anul brokerilor cu capital local, (…) al relansării asigurărilor obligatorii de locuinţă şi un an în care asigurările on-line au luat avânt şi îşi menţin poziţia de vedetă a pieţei.

Viorel VASILE, Managing Partner, SAFETY Broker

Printre principalele teme de rezolvat pe parcursul anului 2014, menţionez reglementarea  de către ASF a comerţului cu asigurări on-line, interzicerea vânzării de asigurări la alte preţuri decât cele înscrise în poliţa de asigurare (…), şi reglementarea de statului şi activităţii asistenţilor în brokeraj (…).

Ştefan PRIGOREANU, CEO, MILLENIUM Insurance Broker

Anul 2013 a însemnat procesul de certificare. Consider ca avem oameni cu mult mai bine pregătiţi în a face faţă procesului de vânzare. (...) În 2014, trebuie reglementată activitatea de intermediere on-line. (...) Orice om aflat în spatele unui ecran care compară preţuri RCA, trebuie în primul rând să ştie asigurări.

Octavian TATOMIRESCU, Director General, CAMPION Broker

În 2014 ar trebui îmbunătăţit/schimbat modul de certificare a pregătirii profesionale continue. De asemenea, ar trebui reglementată achiziţionarea on-line de contracte de asigurare şi demararea reformei în sănătate.

Alexandru APOSTOL, Director General, MAXYGO Broker

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (2013 Aproape nimic nu s-a schimbat. 2014 va rămâne la fel?).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine:

Ora de Risc

Cum arată perspectivele financiare pentru viitorii pensionari?

Alexandru CIUNCAN - Secretar General, APPA -Asociația Pentru Promovarea Asigurarilor
Ciprian LADUNCA - CFO, METROPOLITAN Life 
Sergiu Costache - Revista PRIMM Asigurari & Pensii


TOP Stiri 1asig

Revista PRIMM este realizata
cu sprijinul urmatoarelor companii
carora le multumim!