Interviu
2015 va fi un an de transformări calitative
Autor:Mihaela CÎRCU
Vineri, 06 Martie 2015
Mişu Negriţoiu, Preşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară

2014 a adus, pentru piața asigurărilor din România, evenimente mediatice de amploare, redefinind contextul pieței. Care sunt așteptările pentru 2015? Într-un interviu acordat Revistei PRIMM – Asigurări&Pensii, Mişu NEGRIŢOIU, Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, a vorbit despre perspectivele pentru 2015, directiva Solvency II și impactul acesteia asupra pieței asigurărilor, dar și despre măsurile pe care ASF le va adopta în perioada următoare. 

PRIMM: 2015 se anunță un an important pentru piața de asigurări - cu două companii care trebuie să se redreseze, în timp ce alte companii vor fi supuse unui amplu program de evaluare și unui test de stres. În acest context, care considerați că sunt perspectivele pieței pentru anul în curs?
Mişu NEGRIŢOIU: Pentru că perspectivele sunt ca în anul 2015 economia românească să continue creșterea, în condiții normale ne-am aștepta ca și principalii indicatori ai pieței asigurărilor să aibă o evoluție pozitivă. Totuși, contextul este departe de a fi unul normal, există în continuare probleme structurale, iar asigurătorii și Autoritatea vor trece prin încercări dificile. Piața trebuie să se așeze pe baze mai corecte de funcționare și până când acest lucru nu se va întâmpla probabil că nu vom vedea o creștere durabilă pe segmentul asigurărilor generale. În ceea ce privește asigurările de viață, este pozitiv faptul că se menține tendința de acumulare graduală a activelor aferente acestui segment de asigurare, chiar dacă nu ne putem aștepta ca primele brute subscrise să crească semnificativ în 2015.
Va fi un an de transformări calitative, nu de creştere cantitativă. L-aş numi un „an de tranziţie către... Solvabilitate II”.

Trebuie sa reclădim încrederea consumatorilor în produsele și piața de asigurări.

PRIMM: Termenul de implementare a Solvency II se apropie cu pași repezi. Este pregătită piața pentru acest moment? ASF a făcut studii de impact?
M.N.: Au avut loc mai multe studii de impact (Quantitative Impact Studies QIS 4, QIS 5) privind implementarea Solvabilitate II, coordonate de Autoritatea Europeană Pentru Asigurări şi Pensii Ocupaționale (EIOPA), studii la care a participat şi România. Impactul a fost studiat inclusiv anul trecut, în timpul desfăşurării testului de stres la nivel european al EIOPA, la care au participat și 13 societăți din România. Totodată, o ultimă analiză de impact va fi realizată în cadrul exercițiului de evaluare independentă a activelor și pasivelor în sectorul asigurărilor din România de testare la stres derulat de ASF împreună cu EIOPA și Comisia Europeană. Toate aceste demersuri vor ajuta companiile să se pregătească pentru implementarea Solvabilitate II începând cu 1 ianuarie 2016, din perspectiva necesarului de capital.
Avem deja primele raportări pe Solvabilitate II (ORSA) în această lună şi începem de acum simulările. Multe societăţi sunt foarte avansate, mai ales cele care fac parte din grupurile mari internaţionale, iar 1/3 din piaţă simulează deja aplicarea modelelor interne în determinarea necesarului de capital (SRC/MRC). La nivelul ASF avem un Comitet de coordonare şi grupe de lucru care monitorizează desfăşurarea acţiunilor interne, dar şi la nivelul pieţei. Am lansat şi un program de pregătire Solvabilitate II,  atât pentru personalul nostru, cât şi pentru piaţă.
PRIMM: Care este strategia ASF, vizavi de sectorul asigurărilor, pentru acest an? Care vor fi prioritățile instituției?
M.N.: Pe piața asigurărilor, ASF are trei obiective prioritare care vizează: (a) stabilitatea şi consolidarea pieței, printr-un sistem de supraveghere și control real și eficient, care implică și asanarea „găurilor negre” şi întărirea verigilor slabe din sistem, (b) pregătirea aplicării noului cadru legislativ pentru piaţa asigurărilor pe baza Solvabilitate II şi (c) protecţia consumatorilor de produse financiare. Toate aceste direcţii vor conduce la reaşezarea şi dezvoltarea pieţei.
Avem, așadar, în vedere crearea unui sistem de supraveghere și control real și eficient care presupune implementarea supravegherii pe verticală - combinarea controlului permanent (off-site) și a celui de fond/inopinat (on‐site) și dezvoltarea unui sistem de detectare rapidă a problemelor cu care se confruntă societățile de asigurări și generarea de alerte în timp util (sistem „early warning"). De asemenea,  ne propunem să dezvoltăm un sistem de răspuns/reacție rapidă cu mecanismele decizionale adecvate.
Trebuie să găsim și să implementăm noi modalități pentru a îmbunătăți robustețea financiară a pieței și a spori nivelul de protecție al asiguraților. Prin înființarea noii Direcții de Protecție a Consumatorilor vom trece de la activitatea preponderent reactivă, derulată până în prezent, la o activitate proactivă. Din acest motiv am decis înființarea unui serviciu de monitorizare a piețelor și de educație financiară. Monitorizarea va include aspectele de practici incorecte, neloiale sau frauduloase care afectează în acest moment consumatorii de servicii financiare. În zona proactivă includem și analizele rezultate din instrumentarea petițiilor și vom trece de la faza de a le rezolva bucată cu bucată, la cea de agregare a fenomenului care este în spatele petițiilor, în general tot practici incorecte de business. Dacă supravegherea prudențială este interesată de soliditatea financiară a instituțiilor, inclusiv profitabilitatea, prevenirea practicilor de afaceri afectează clientul și astfel Direcția Protecția Consumatorilor se va concentra pe interesul clientului.

Anul 2015 va fi dificil atât pentru companiile de asigurare,  cât și pentru ASF.

PRIMM: Stabilitatea industriei asigurărilor rămâne o preocupare deosebită și în acest an. Ce măsuri preconizează să adopte ASF în această privință?
M.N.:Tocmai pentru stabilitatea pieței și pentru protecția asiguraților am luat măsurile de supraveghere cele mai serioase în cazul ASTRA și CARPATICA. Planurile de capitalizare pe care le-am solicitat lor, dar care s-au realizat la o scară mai redusă și de către alte companii, au avut aceeași menire. În continuare, punem accent pe creșterea stabilității fiecărei companii și a sectorului în ansamblu și de aceea împreună cu EIOPA și Comisia Europeană realizăm proiectul evaluării independente a activelor și pasivelor, precum și testul de stres, pentru companii care reprezintă 80% din piața de asigurări generale și circa 60% din cea a asigurărilor de viață. Încercăm să transparentizăm piața, să punem la dispoziția participanților cât mai multe informații pentru creșterea acurateții calculelor de risc, de aceea lucrăm în proiectul de analiză a daunalității împreună cu Asociația Română de Actuariat și colaborăm cu DRPCIV în vederea creșterii gradului de acoperire a parcului auto și a accesibilității informațiilor legate de accidente. Trebuie să reclădim încrederea consumatorilor în produsele și piața de asigurări, tocmai prin satisfacerea completă și la timp a așteptărilor acestora.
PRIMM: Care considerați că sunt cele mai mari probleme cu care se confruntă în prezent piața asigurărilor? Vă așteptați ca în acest an să vedem unele ieșiri din piață?
M.N.:Piața asigurărilor a fost în suferință în ultimii ani. Tendința de scădere a primelor brute subscrise s-a manifestat pornind de la un nivel oricum redus de dezvoltare pe care îl avea înainte de criză. Dependența excesivă de asigurările auto și în special de RCA conduce indirect la pierderi operaționale mai ales în condițiile în care numărul de accidente și valoarea medie a pagubelor au crescut. Problemele financiare grave pe care le au unele companii aflate în regim special de supraveghere sunt rezultatul nu doar al practicilor incorecte, ci și al deficiențelor structurale care există în piață și pentru corectarea cărora Autoritatea este în permanent dialog cu toți factorii implicați, încercând să găsească și să aplice cele mai eficiente măsuri corective, însă este un proces care depinde de foarte multe variabile.
Optimizarea costurilor, inclusiv a reducerii costurilor şi dependenţei de intermediari şi de un produs, în proporţie de peste 80% la unele societăţi de asigurări şi revenirea, după 5 ani consecutivi, la o rată combinată a daunalităţii subunitară va conduce neîndoielnic la satisfacerea consumatorilor prin acoperirea daunelor în mod operativ şi stimularea volumelor de produse de asigurare.
PRIMM: Ca urmare a măsurilor luate sau care vor fi luate în acest an de către ASF, considerați că piața asigurărilor va putea trece pe profit în 2015, iar primele subscrise vor crește? Dacă nu, de ce, și când s-ar putea vedea aceste rezultate?
M.N.: Multe dintre societățile cu cotă semnificativă de piață au nevoie în continuare de aporturi semnificative de capital sau de o ajustare a profilului de risc, inclusiv în contextul trecerii la noul regim de supraveghere Solvabilitate II. De asemenea, este în continuare nevoie de îmbunătățirea guvernanței. Așadar,  2015 va fi un an de eforturi semnificative pentru societăți și,  cum piața se află la un nivel destul de redus, este greu de crezut că vor fi profituri. Totuși, ne așteptăm ca primele brute subscrise să crească, atât ca urmare a eforturilor companiilor, cât și pe baza unui context macroeconomic favorabil.
Dar trecerea pe rezultate pozitive depinde de aportul acţionarilor la recapitalizarea societăţilor de asigurări, care este acum de cel puţin 1 miliard lei, a cărei dimensiune mai exactă o vom şti în semestrul II, după exerciţiul de evaluare a bilanţurilor.

Punem accent pe creșterea stabilității fiecărei companii și a sectorului în ansamblu.

PRIMM: Ce modificări legislative care vizează activitatea industriei asigurărilor pregătește Autoritatea pentru acest an și care preconizați că vor fi efectele lor?
M.N.: Avem trei proiecte de legi pe care noi le-am finalizat în 2014 și sperăm să fie adoptate în 2015. Unul privește directiva Solvabilitate II și introducerea regimului de supraveghere pe bază de risc, față de supravegherea de conformitate încă utilizată astăzi, și este practic o rescriere a legii asigurărilor.
Al doilea proiect important de act normativ se referă la redresarea şi rezoluţia asigurătorilor, instituie cadrul legal de gestiune a crizelor în sectorul financiar nebancar și creează instrumente și măsuri adecvate pentru asigurarea continuității funcțiilor critice ale asigurătorului aflat în dificultate, minimizarea riscurilor de contaminare, protecţia fondurilor publice, protecţia asiguraţilor şi ieșirea din piață a asigurătorului aflat în dificultate, într-o manieră care să nu aducă atingere stabilităţii financiare. În fapt, privește tratamentul companiilor cu probleme înainte de insolvență și de faliment, având în vedere că avem și câțiva jucători cu probleme mai mari decât ceilalți.
Totodată, vrem să reorganizăm Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) ca o instituție independentă, autonomă, cu gestiune și cu conducere separată. Acest al treilea proiect urmărește crearea unui mecanism viabil și eficient de funcționare a FGA și vizează totodată reglementarea statutului juridic al Fondului, resursele de finanţare şi condiţiile de plată a creanțelor de asigurări.
În completare, vom avea multiple Regulamente europene şi Ghiduri EIOPA, care înlocuiesc în mare măsură legislaţia secundară emisă până acum de ASF.
PRIMM: Ce mesaj aveți pentru piața de asigurări din România?
M.N.:  Anul 2015 va fi dificil atât pentru companiile de asigurare, cât și pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară. Provocările cu care se confruntă piața se regăsesc, chiar dacă nu sub aceeași formă, și în activitatea Autorității. Căile de acțiune și soluțiile pe care noi și fiecare participant la piață le vom alege în cursul acestui an vor modela comportamentul și evoluția pieței pentru o lungă perioadă de timp. Dar avem nevoie mai mult decât oricând să lucrăm împreună.

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (2015 va fi un an de transformări calitative).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine:

Ora de Risc

Cum arată perspectivele financiare pentru viitorii pensionari?

Alexandru CIUNCAN - Secretar General, APPA -Asociația Pentru Promovarea Asigurarilor
Ciprian LADUNCA - CFO, METROPOLITAN Life 
Sergiu Costache - Revista PRIMM Asigurari & Pensii

Revista PRIMM este realizata
cu sprijinul urmatoarelor companii
carora le multumim!