Cover Story
2016: Oportunități și Amenințări
Autor:Andreea RADU
Miercuri, 16 Decembrie 2015

Anul 2016 se anunță a fi unul cu multe provocări pentru industria de asigurări. Noul regim de solvabilitate în domeniul asigurărilor –  Solvency II - va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie şi vizează aplicarea unui set unitar de reguli la scară europeană, la nivelul  tuturor companiilor de (re)asigurări, cu un volum anual de prime de peste 5 milioane euro sau cu rezerve tehnice de peste 25 milioane euro.

Noua reglementare este cea mai mare schimbare din istoria industriei europene de asigurări. Modificările sunt substanţiale şi vor  avea un impact semnificativ asupra modelului de business şi a supravegherii, care va fi bazată pe riscuri. Astfel, Solvency II va crea  multe oportunităţi, dar şi ameninţări pentru jucătorii din industria locală.

Mişu NEGRIŢOIU
Președinte, ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiară

Oportunități

- Nivelul încă redus al pieței și dificultățile importante cu care aceasta se confruntă în prezent se pot transforma în oportunități pentru perioada următoare dacă se acționează eficient și diligent de către toate părțile implicate. ASF contribuie la acest efort prin trecerea la  un sistem de supraveghere și control suplu și eficient, ce are ca ținte principale protecția consumatorilor, asigurarea stabilității  financiare și dezvoltarea pieței.

- ASF va continua să îmbunătățească și să actualizeze cadrul de reglementare ca urmare a trecerii la regimul Solvency II. Aplicarea  regimului acestuia, de la 1 ianuarie 2016, reprezintă un efort important pentru companii, dar și oportunități de îmbunătățire ale solvabilității și transparenței.

- Atât gradul de penetrare, cât și densitatea asigurărilor în România se situează încă printre cele mai reduse din UE. Există  oportunități reale de creștere mai ales pe segmentele de asigurare împotriva dezastrelor, asigurărilor agricole, asigurărilor de  sănătate și asigurărilor de viață, având în vedere că, deși nivelul de trai în România este mai redus comparativ cu alte țări din UE, totuși numărul potențial de asigurați este ridicat, iar nevoia de protecție este de asemenea semnificativă (printre altele, și ca urmare a îmbătrânirii populației).

- Principalele direcții vizate de ASF pentru dezvoltarea pieței asigurărilor sunt:

1. alinierea supravegherii și administrării riscurilor la standardele regimului Solvency II și confirmarea măsurilor de însănătoșire a  pieței prin aplicarea cadrului legislativ adoptat;

2. actualizarea și simplificarea distribuției produselor de asigurare prin diversificarea canalelor de distribuție, inclusiv prin creșterea  anvergurii implicării instituțiilor de credit în lanțul de distribuție;

3. lansarea de produse noi, în baza unei planificări sistematice, având în vedere asigurările auto, asigurările de viață și de sănătate,  asigurările de locuință și proprietăți imobiliare, asigurările pentru agricultură, precum și fondurile mutuale în agricultură.

Amenințări

- O influență negativă asupra evoluției pieței asigurărilor în anul 2016 ar putea veni din partea societăților care în prezent se  confruntă cu dificultăți financiare serioase, dacă măsurile de redresare nu vor determina, în timp util, restabilirea solvabilității și  lichidității acestora. Există inclusiv posibilitatea ca și alți asigurători de talie mai mică să iasă din piață sau să renunțe la unele segmente de activitate. În acest context este sub semnul întrebării dacă piața are capacitatea de a prelua în totalitate portofoliile de  asigurați ale societăților care au ieșit sau ar putea ieși din piață.

- De asemenea, una dintre cele mai importante amenințări pe termen scurt este pierderea încrederii populației în sistemul de  asigurări, de aceea este esențial să avem un comportament corect al companiilor față de asigurați. ASF direcționează prioritar  resursele și eforturile sale pentru îmbunătățirea protecției asiguraților, aceasta fiind chiar prioritatea principală în planul de activitate  pentru anul 2016.

- Pe piața RCA ne confruntăm cu riscul de creștere substanțială a primelor, mai ales pentru flote, peste nivelul justificat de  frecvența/severitatea daunelor și de costurile aferente unei funcționări eficiente. De aici, dar și din alte motive de natură economică și  culturală, derivă și riscul unui grad de cuprindere în asigurarea RCA sub limita legală minimă la nivel european.

- Nu în ultimul rând, volatilitatea piețelor financiare și menținerea la un nivel scăzut a dobânzilor reprezintă amenințări importante  mai ales la adresa bunei funcționări a segmentului asigurărilor de viață.

 

Remi VRIGNAUD
Preşedinte, UNSAR
CEO, ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări

Oportunități

- Implementarea standardelor directivei Solvency II reprezintă un punct esenţial. Este o şansă pentru piaţa românească de a se  stabiliza şi profesionaliza în continuare, aderând la  principii care vor conduce la creşterea calităţii produselor şi serviciilor de asigurare.

- Sunt încrezător că măsura cuprinsă în noul Cod Fiscal privind acordarea de deductibilităţi fiscale pentru asigurările private de  sănătate va avea ca efect o creştere a numărului de poliţe, atât a celor de grup, cât şi a celor individuale. Deductibilităţile pentru  asigurările private de sănătate pot ajunge la un nivel cumulat (angajat şi angajator) de 800 euro pe an de persoană. Această măsură  oroborată cu o politică publică în domeniul sănătăţii privind implementarea și dezvoltarea unui sistem de asigurări private de sănătate vor permite utilizarea potenţialului real al asigurărilor private în sistemul sanitar.

- Trebuie să continuăm să contribuim la crearea unei pieţe stabile de asigurări, cât şi pentru creşterea gradului de penetrare a  asigurărilor. Fiecare companie prezentă pe piaţa din România va trebui să contribuie activ la dezvoltarea portofoliului prin strategia  proprie de business, dar şi prin conştientizarea şi susţinerea obiectivelor comune ale industriei. Analizând retrospectiv evoluţiile anului  015, cred că experienţele şi mai ales provocările cu care ne-am confruntat vor impulsiona toate societăţile de asigurări să  respecte întocmai cadrul legislativ prin politici echilibrate de business.

- Consider că 2016 este un moment propice pentru crearea de noi reglementări specifice şi măsuri care să ducă la o dezvoltare  sănătoasă a pieţei asigurărilor din România. Întrucât este un punct de pornire în alinierea pieţei româneşti la standardele impuse de  directiva Solvency II, sunt convins că putem contribui şi mai mult la consolidarea cadrului legislativ. Proiectul demarat de UNSAR privind sistematizarea metodelor de calcul ale despăgubirilor pentru vătămări corporale şi daune morale şi adoptarea de criterii  obiective de evaluare creează această premisă şi sunt optimist în ceea ce priveşte eforturile noastre.

Amenințări

- Aş menţiona, în primul rând, riscurile reputaționale ale industriei. Anul 2015 a adâncit neîncrederea consumatorului în companiile  de asigurări, ca urmare a practicilor unor jucători şi fraudelor raportate la nivelul acestora. Mai mult, întreaga piaţă va continua să  resimtă efecte de ordin financiar, operaţional şi chiar legislativ, rezultate din falimentul şi starea de dificultate a acestor companii cu  cota de piaţă semnificativă pe anumite linii de business.

- Trebuie să învăţăm din lecţiile anului ce urmează să se încheie în curând şi să reconstruim încrederea consumatorului. Ne  confruntăm în continuare cu un nivel crescut de opacitate în comunicarea cu asiguratul şi trebuie să conştientizăm nevoia de  transparentizare a datelor în sprijinul acestuia. Toate studiile făcute şi anul acesta de ASF se concentrează din fericire tot mai mult pe  forţa şi stabilitatea financiară. Este drept că piaţa încă are probleme de rezolvat, dar trebuie să facem tot posibilul să recâştigăm  încrederea clienţilor.

- Nu în ultimul rând, impredictibilitatea legislativă poate reprezenta în continuare un risc pentru industrie. Pe fondul evoluţiilor anului 2015, sperăm să nu avem parte de alte iniţiative menite să destabilizeze piaţa de asigurări.

 

Bogdan ANDRIESCU
Preşedinte, UNSICAR - Uniunea Naţională a Societăţilor de Intermediere şi Consultanță în Asigurări

Oportunități

- Anul 2016 va fi, probabil, unul al reașezării și consolidării pieței de asigurări, odată cu aplicarea cerințelor noului regim de  solvabilitate. În același timp, piața de brokeraj va intra în 2016 mai puternică din punct de vedere al capitalului financiar, chiar dacă va avea o dimensiune redusă față de ceea ce avem astăzi. Acestea sunt, din punctul meu de vedere, oportunități care, odată fructificate, pot sprijini procesul de recâștigare a încrederii consumatorilor în piața de asigurări, alături de eficientizarea şi creşterea  calităţii distribuţiei produselor de asigurări.

Amenințări

- În 2016 ne vom confrunta, în primul rând, cu o amenințare directă și deloc controlabilă, care este legată de zona politică, având în  vedere alegerile legislative ce vor avea loc. De asemenea, un eventual derapaj la nivel macroeconomic poate induce efecte puternic negative în piața de asigurări.

- O altă amenințare, deloc de neglijat, care va continua să pună presiune asupra profitabilității și imaginii pieței este legată de  despăgubirile plătite pentru vătămări corporale și daune morale, al căror nivel se menține pe o tendință de creștere. Este de văzut, de  asemenea, cum vor gestiona FGA, BAAR și Autoritatea de Supraveghere Financiară situația despăgubirilor pentru păgubiții ASTRA din  România și din străinătate, astfel încât insolvența acestei companii să nu se transforme într-o amenințare reală la stabilitatea pieței. 


Mihai TECĂU
Președinte Directorat, OMNIASIG VIG

În 2016 este nevoie de creșterea nivelului de informare și educare a clienților. Oamenii trebuie să înțeleagă, în primul rând, că trebuie  să judece produsele de asigurare după nivelul de siguranţă pe care acestea îl oferă, precum şi după încrederea, seriozitatea şi  stabilitatea pe care le are respectiva companie de asigurări, alături de modalitatea de relaţionare cu asiguratul în procesul de  despăgubire.

Credem că există un potențial de creștere atât în zona de persoane fizice, cât și în zona corporate și a întreprinderilor mici și mijlocii,  segment în care OMNIASIG continuă să fie lider de piață. Aceasta mai ales în contextul în care, dacă ne referim strict la sectorul IMM,  50-60% din firmele aflate în activitate sunt neasigurate. Şi pe segmentul property există potenţial de creştere, acesta fiind direct  corelat cu gradul de dezvoltare economică.

Pe zona asigurărilor de răspundere civilă obligatorie (RCA) considerăm că vor exista, în continuare, provocări foarte mari cu privire la  profitabilitatea acestei linii de business, mai ales în contextul în care nu avem încă un cadru legal mai bine definit și plafoane mai  realiste privind despăgubirile care pot fi acordate în cazurile de vătămări corporale și daune morale. Companiile se confruntă aici cu  pierderi foarte mari cauzate de discrepanța dintre primele încasate și daunalitatea, aflată în permanentă creștere.

 

Adrian MARIN
CEO, GENERALI România

Oportunități

- Creșterea limitei de deductibilitate pe segmentul asigurărilor private de sănătate de la 250 euro la 400 euro pe an, începând cu 1  ianuarie 2016 (facilitatea fiscală a fost extinsă și pentru primele plătite individual, nu doar pentru cele susținute de către angajator);  potențial de creștere pe acest segment.

- Consolidarea pieței ca urmare a implementării directivei Solvency II, care va conduce implicit la stabilitatea pieței și la creșterea  încrederii consumatorilor în sectorul asigurărilor.

- Potențial de creștere a volumului de business pe următoarele segmente de asigurări: IMM, asigurări corporate (investiții mai  multe), asigurări de răspundere (evenimentele neplăcute petrecute în 2015 vor conduce la conștientizarea riscurilor asumate de către  anumite instituții, persoane, care vor lua în calcul încheierea de astfel de asigurări).

- Venituri în creștere în sectorul bugetar, cu posibile efecte în domeniul creditării și, în consecință, pe segmentul asigurărilor  obligatorii de locuințe și de viață aferente creditelor.

Amenințări 

- Risc de catastrofe naturale (cutremur major).

- Risc geopolitic legat de posibile conflicte militare.

- Riscul ca o parte din asigurători să nu facă față noilor cerințe Solvency II, risc transpus într-o presiune suplimentară pe fondurile de protecție (fondul de garantare, de rezoluție etc.) care va conduce la creșterea contribuțiilor asigurătorilor pentru aceste fonduri cu sume ce ar fi putut fi folosite pentru dezvoltare și investiție versus restabilirea echilibrului pieței.

 

Anca BĂBĂNEAȚĂ
CEO, GOTHAER Asigurări Reasigurări

Oportunități

- Contextul economic prezintă oportunităţi suficiente de dezvoltare şi creştere, dar, atâta timp cât punctele slabe nu sunt  soluționate, oportunităţile nu vor putea fi fructificate în mod real. Şi cred că e nevoie de o resetare a valorilor la nivelul industriei.

Amenințări

- Ameninţările principale sunt date de o prea îndelungată perioadă de pierderi cumulate la nivelul industriei. Iar dacă lucrurile nu se  vor redresa din perspectiva rezultatelor, investitorii vor fi obligaţi să îşi reconsidere strategiile la nivelul pieţei.

James GRINDLEY
CEO, CertAsig

Oportunități

- Solvency II o să schimbe „regulile jocului”.

Amenințări

- Mediul politic instabil poate întârzia și mai mult finanțarea publică a unor proiecte, care ar stimula economia locală și care pot fi  asigurate.

 

Gabriel OLTEAN
CEO, FORTE Asigurări

Oportunități

- Va exista o mai mare stabilitate a companiilor şi o transparenţă operaţională după implementarea Solvency II.

Amenințări

- Ameninţarea principală este, în mod ironic, trecerea prin „furcile caudine” a implementării Solvency II.

- Menţinerea volatilităţii pieţei manifestă anul acesta, însă care va fi îndreptată cu precădere către asigurătorii mari.

- Motive de îngrijorare vor exista şi din prisma sustenabilităţii preţului. Pe segmentul RCA, preţul a atins nivelul maxim şi la nivelul  pieţei europene.


Marius POPESCU
CEO, NN Asigurări de Viață

Oportunități

- Directiva Solvency II este principala oportunitate și totodată provocare pentru industria de asigurări din România în 2016. Deși  alinierea la cerințele de reglementare impuse începând cu 1 ianuarie 2016 ar putea fi dificilă, mai ales pentru asigurătorii care nu  s-au pregătit din timp pentru acest lucru, Solvency II va avea o contribuție importantă la dezvoltarea pieței asigurărilor.

- Creșterea plafonului de deductibilitate acordat pentru asigurările private de sănătate începând din 2016, ca parte a noului Cod  Fiscal, reprezintă o oportunitate importantă pentru industrie în anul viitor. Facilitatea fiscală a fost extinsă de la 250 la 400 euro anual per asigurat, astfel că deductibilitatea poate ajunge la un nivel cumulat de 800 euro pe an pentru primele plătite individual și cele  susținute de către angajator ale unei persoane.

- Perspectivele de creștere economică din următorii ani și tendințele de schimbare a atitudinii românilor cu privire la responsabilitatea individuală pentru planificarea financiară reprezintă o oportunitate importantă pentru industria asigurărilor de viață  în 2016.


Emilia BUNEA
CEO, METROPOLITAN Life

Oportunități

- Un segment de oportunitate va fi cel al companiilor, care simt creșterea economică atât în dezvoltarea businessului lor, cât și în  intensificarea competiției pentru talente, care va impune oferirea de beneficii pentru angajați din ce în ce mai variate. În acest  context, dezvoltarea și transformarea companiilor va duce la o creștere a cererii și a diversificării produselor de asigurări.

- Continuarea eforturilor de educație financiară, din partea companiilor de asigurări care va aduce, gradat, o creștere a gradului de  penetrare, încă foarte redus.

Amenințări

- Posibilitatea ca anumite societăți să nu poată susține majorările de capital necesare în contextul reglementării Solvency II, care va  intra în vigoare din 2016, ar putea determina scăderea încrederii românilor în industria asigurărilor.

 

Paul SWOBODA
Preşedinte Directorat, GRAWE România

Oportunitățile și amenințările anului 2016 rămân aceleași ca și în 2015 – avem o imagine mult mai clară acum a nivelului de stabilitate a asigurătorilor și aceasta este o oportunitate de a diminua amenințările la siguranța financiară a pieței de asigurări.  Totodată, nu ne așteptăm să fie un an ușor – șocurile pe care le-a resimțit piața și, prin aceasta, buna imagine a tuturor jucătorilor, nu au fost încă resorbite. Principala calitate a pieței de asigurări este că va rezista oricăror „seisme” și că, odată demonstrat acest lucru,  putem să ne continuăm și crește activitatea pe baze solide și sigure. 

 

Dan DOBRE
Director Comercial, SIGNAL IDUNA

Oportunități

- Creşterea facilităţilor fiscale pentru asigurările de sănătate, atât pentru companii, cât şi pentru angajaţi.

- Potenţial de vânzări pe canale de distribuţie directă (online, telesales).

- Inovaţiile de produs şi administrare ale unei pieţe în continuă creştere.

- Creşterea nevoii de diferenţiere în politicile de beneficii pentru angajaţi ale companiilor din anumite sectoare de activitate.

Amenințări

- Contextul politic şi economic instabil şi întârzierea unei reforme a sănătăţii.

- Creşterea venitului minim pe economie, care ar putea avea efect în diminuarea bugetelor disponibile pentru beneficii extra- salariale.


Cristian FUGACIU
Director General, MARSH România

Oportunități

- Creșterea preconizată a investițiilor străine și publice poate conduce la redresarea segmentelor importante din economie.

- Estimăm că va exista și o creștere a vânzărilor online ca urmare a cadrului legal creat de autorități.

- Accentul care se pune din ce în ce mai mult pe datele colectate din piață și pe programele care pot valorifica și analiza aceste date  pentru o mai bună predictibilitate a daunelor.

Amenințări

- Riscurile cu care se pot confrunta companiile sunt din ce în ce mai complexe și au nevoie de produse de asigurare  corespunzătoare. Piața este în dezvoltare, însă pentru că se întâmplă să fie nevoie rapid de produse sofisticate, uneori nu este timp  suficient ca acestea să fie create local și de aceea se caută soluții de asigurare pe piețele externe.

Marius LASLO
Director Executiv, DESTINE Broker

Oportunități

- Stimulente de natură fiscală pentru asigurările de sănătate şi pentru pensii.

- Există un potenţial ridicat din punctul de vedere al numărului de locuitori, de vehicule, de locuinţe.

- Orientarea către canalele de vânzare online.

- Implementarea Solvency II care va reglementa solvabilitatea companiilor de asigurare.

Amenințări

- Pierderea încrederii populaţiei în industria de asigurări (faliment ASTRA, situaţia CARPATICA şi EUROINS).

 

Carmen COTRĂU
Director General, INTER Broker

Oportunități

- Implementarea Solvency II, fuziuni şi achiziţii.

Amenințări

- Implementarea defectuoasă a modificărilor legislative impuse de ASF, diminuarea gradului de cuprindere în asigurare a  autovehiculelor datorită preţurilor la RCA, modificări impuse de valul de terorism şi situaţia politică tensionată din Europa.


Victor ȘRAER
Managing Partner, OTTO Broker

Solvency II şi situaţia din piaţa RCA pot fi încadrate, din punctul meu de vedere, atât la oportunităţi, cât şi la ameninţări. Aceste două provocări vor îmbrăca fie o formă, fie pe cealaltă, în funcţie de modul în care jucătorii din piaţă vor reuşi să le gestioneze. De asemenea, soluţionarea şi gestionarea situaţiei de la ASTRA poate fi o oportunitate sau o ameninţare pentru piaţă, în funcţie de cum  or percepe clienţii întregul proces. Eu văd o oportunitate şi în creşterea calităţii serviciilor, care să ducă la creşterea încrederii şi  apoi efectele pozitive vor fi multiple.


Octavian TATOMIRESCU
Director General, CAMPION Broker

Oportunități

- Oportunităţile derivă din noile proiecte şi reglementări ale Autorităţii de Supraveghere Financiară în ceea ce priveşte protecţia  consumatorilor de asigurări, pregătirea continuă a personalului implicat în activitatea de asigurare, alinierea la standardele europene. Reorientarea atenţiei forţei de vânzare spre alte produse de asigurare, care va necesita profesionalizarea continuă a acesteia, ceea  ce, în opinia noastră, va aduce un plus de valoare întregii pieţe a asigurărilor.

Amenințări

- Ameninţările vor veni din incapacitatea unor jucători de a se alinia noilor prevederi de capitalizare, respectiv implementării  Solvency II. De asemenea, potenţialul financiar redus al persoanelor fizice şi limitarea bugetelor alocate asigurărilor de către  persoanele juridice vor conduce la îngreunarea capacităţii jucătorilor din piaţă de a înclina balanţa spre alte tipuri de asigurări decât  cele auto. Instabilitatea politică şi economică la nivel internaţional reprezintă ameninţările care vor impacta întregul sistem.


Adriana GRECU
CEO, AON România

Oportunități

- Îmbunătăţirea solvabilităţii ca urmare a trecerii la Solvency II.

- Redimensionarea pieţei de brokeraj ca urmare a cerinţei privind valoarea minimă a capitalului minim de 150.000 lei.

Amenințări

- Regimul politic instabil - alegerile parlamentare din 2016.

- Dificultăţile financiare ale mai multor jucători din piaţă cu efecte directe asupra evoluţiei stabile a pieţei şi asupra imaginii şi  încrederii clienţilor în aceasta.

- Creşterea tarifelor RCA poate genera lichidităţi pentru plata daunelor, dar şi blocaje economice, dacă transportatorii vor ieşi în  stradă.

 

Gheorghe GRAD
Director General, SRBA Broker

Oportunități

- Continuarea activităţii de preluare a brokerilor mici din piaţă.

Amenințări

- Efectul Solvency II şi reducerea numărului de asigurători şi consecinţele care decurg de aici.


Antonio BABETI
Director General, GLOBASIG Broker

Oportunități

- Vânzarea online, dar şi asigurările de viaţă şi sănătate. Atât prin setul de norme aprobat de către ASF, dar şi în contextul aplicării  directivei Solvency II, ne aşteptăm la o normalizare a pieţei de asigurări.

Amenințări

- Nealinierea mai multor societăţi la solicitările Solvency II, restrângerea numărului de asigurători reprezentând pentru noi, brokerii,  un dezavantaj. Un alt factor important îl reprezintă actualul context geopolitic şi eventualele sale implicaţii asupra pieţei de asigurări.


Ștefan PRIGOREANU
CEO, MILLENIUM Insurance Broker

Oportunități

- Consolidarea industriei, prin creşterea încrederii consumatorului.

- Uşoară creştere a consumului şi a nivelului salariilor pentru bugetari.

Amenințări

- Există riscul ca cel puţin încă o companie de asigurări să aibă aceeaşi soartă ca ASTRA.

- Riscul de suprareglementare este în continuare omniprezent.

- Proiectul de regulament privind pregătirea profesională introduce modificări de substanţă şi noi exigențe în curs, dar şi în  examinare.

- Nu în ultimul rând, de la 1 ianuarie 2016 intră în vigoare şi se aplică Norma privind gestionarea riscurilor informatice precum şi cea  de comerţ online cu asigurări. Ambele introduc multe elemente de noutate, mai multă stricteţe şi disciplină.

- Estimez că frauda în asigurări va lua proporţii în contextul creşterii tarifelor la poliţele RCA. Mai multe maşini vor circula fără  asigurare.

 

Alexandru APOSTOL
Director General, MAXYGO Broker

Oportunități

- Orientarea spre calitatea serviciilor, atât a brokerilor, cât şi a asigurătorilor.

Amenințări 

- Situaţia financiară dificilă a mai multor asigurători orientaţi preponderent pe vânzarea RCA şi exigențele impuse de Solvency II începând cu 1 ianuarie 2016 determină ca principala ameninţare să fie potenţialul unor noi ieşiri din „piață'' a unor asigurători.

 

Alexandra DURBACĂ (ARSENIE)
Director de dezvoltare, INSIA Europe Broker

Oportunități

- Creşterea economică.

- Stimulente de natură fiscală (pentru asigurările de viaţă).

- Implementarea Solvency II care va reglementa solvabilitatea companiilor.

- Diversificarea portofoliilor de produse şi adaptarea la client.

Amenințări

- Lipsa de predictibilitate a deciziilor la nivel guvernamental, respectiv o eventuală instabilitate politică şi economică care ar putea  crea nesiguranţă în piaţă.

- Dependenţa veniturilor asigurătorilor şi brokerilor de poliţele auto, atât RCA, cât şi CASCO, care duce la o instabilitate a portofoliului.

- Lipsa încrederii asiguraţilor în piaţa de asigurări.

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (2016: Oportunități și Amenințări).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine: