Asigurări
2016 Pe valul schimbării
Autor:Daniela GHEȚU
Vineri, 05 Februarie 2016

Timp de decenii, valul înnoirilor s-a păstrat la cote ridicate în industria asigurărilor, devenind practic o constantă a domeniului: astfel, au fost create produse noi, care să răspundă riscurilor aduse de noile tehnologii sau să pună în valoare oportunităţile oferite de alte pieţe  financiare; au fost elaborate noi reglementări pentru mai buna protecţie a consumatorilor şi creşterea stabilităţii operatorilor, și, deopotrivă, noi instrumente de comunicare, marketing, service menite să ofere servicii de calitate superioară.

Piaţa globală a asigurărilor a reprezentat dintotdeauna o lume în permanentă schimbare şi adaptare la cerinţele impuse de realităţile  economice şi sociale. Totuşi, în ultimii ani, pare că asistăm la o adevărată maree a schimbărilor care se petrec concomitent pe mai multe  planuri, nu de puţine ori punând o presiune crescută pe capacitatea companiilor de a se adapta în ritm accelerat trendurilor în curs de afirmare. Evident, în „cursa” globală pentru performanţă şi profit, câștigători au fost cei care au anticipat cel mai corect direcţiile în care se  va produce schimbarea şi care au avut îndrăzneala de a se angaja în cursa înnoirii cu un pas înaintea competitorilor.

Ce spun analiştii despre trendurile dominante în 2016 şi în anii următori?

Înainte de toate, este de remarcat că schimbările care au început deja să-şi facă simţită prezenţa sunt unele de profunzime, care vor  determina schimbări majore în modul de operare în afacerile cu asigurări. Mai mult, ritmul în care noile modele de business se vor implementa este poate mai rapid decât oricând. Ca atare, dacă principiile de bază ale asigurării rămân cele cunoscute, aproape toate  celelalte aspecte vor suferi într-un răstimp nu prea îndelungat schimbări semnificative.

2016 nu va fi un an spectaculos, ci unul de clarificare după introducerea. - Solvency II Kurt KARL Economist șef, SWISS Re

Bazându-se pe analiza proprie sau pe opiniile profesioniştilor în domeniu, diversele surse menţionează o serie de tendinţe majore,  având potenţialul de a determina o adevărată schimbare de paradigmă în viitorul apropiat.

Solvency II schimbă regulile jocului

Introducerea Solvency II este de departe schimbarea legislativă cea mai importantă, cu o influenţă majoră asupra principiilor de  operare în afaceri. În acest context, anul 2016 va fi anul consolidării, a înţelegerii noii reglementări şi a modului în care, dincolo de  efectele directe asupra capitalului ce se vor face simțite încă din acest an, ea trebuie utilizată pentru a furniza un sprijin mai substanţial atât clienţilor, cât şi operatorilor; ca atare, nu va fi un an spectaculos, ci unul de clarificare, este de părere Kurt KARL, Economistul şef al SWISS Re.

Cât despre dimensiunea impactului pe care Solvency II l-ar putea avea asupra industriei, este elocvent exemplul oferit de Tom  WILSON, Chief Risk Officer al ALLIANZ: Solvency II are potenţialul de a schimba radical „regulile jocului”. De exemplu, în 2007 – 2008,  în timpul crizei financiare, când se aplica încă regimul Solvency I, ALLIANZ a menţinut o rată de solvabilitate stabilă, de circa 161%. S-ar zice că în toiul celei mai puternice recesiuni de la Marea Depresiune din anii `30 încoace, rata noastră de solvabilitate nu s-a schimbat  deloc. Pe de altă parte, potrivit modelului nostru economic intern, foarte asemănător cu actualul regim Solvency II, rata de solvabilitate a scăzut, în acelaşi interval, de la 191% la 140%. Ca atare, volatilitatea reflectată de un regim ca Solvency II poate schimba jocul în  termenii managementului de risc şi de capital, iar noi trebuie să ne dăm seama cum vom crea valoare pentru acţionarii şi clienţii noştri  în acest nou context.

Fără a intra în detalii suplimentare, este evident că adaptarea la cerinţele Solvency II nu este un proces simplu, mai ales că nu este  vorba de simpla conformitate cu nişte cerinţe cantitative, ci de o adevărată schimbare de filozofie în domeniu. În plus, aşa cum rezultă din rezultatele unui sondaj efectuat de Insurance Europe la sfârşitul anului, o parte dintre asigurători se confruntă cu dificultăţi  suplimentare generate de autorităţile naţionale, fie prin impunerea, pe ultima sută de metri, a unor cerinţe mai stricte decât cadrul  general, fie prin interpretarea extrem de conservatoare dată conţinutului Directivei.

Volatilitatea reflectată de un regim ca Solvency II poate schimba jocul în termenii managementului de risc şi de capital, iar noi trebuie  să ne dăm  seama cum vom crea valoare pentru acţionarii şi clienţii noştri în acest nou context.

Tom WILSON, Chief Risk Officer ALLIANZ Group

Totuşi, primele rezultate pozitive ale introducerii Solvency II par să se manifeste deja. Astfel, respondenţii aceluiaşi sondaj au  menţionat, în proporţie de 79%, o îmbunătăţire a guvernanţei corporative, eficientizarea proceselor de identificare şi monitorizare a  riscurilor (74%) sau creşterea calităţii datelor utilizate (63%).

Avalanşa tehnologică

Progresul tehnologic şi-a pus deja amprenta pe afacerile cu asigurări, dar pentru viitorul imediat se așteaptă o intensificare fără  precedent a acestui fenomen, schimbând în profunzime atât modul de operare al companiilor, cât şi cel de a interacţiona cu clienţii. Răspândirea pe scară largă a noilor procedee de comunicare a creat oportunităţi fără precedent pentru reducea costurilor, a facilitat  accesul la informaţii şi produse şi a redus timpul de finalizare a tranzacţiilor prin utilizarea modalităţilor de e-payment şi a comerţului  online.

Investiţiile în tehnologie informatică şi dezvoltarea platformelor online au crescut substanţial în ultimii ani. Dincolo de zona comunicării  cu clienţii şi a colectării de informaţii de marketing, noile tehnologii îşi spun cuvântul în toate sectoarele activităţii de asigurări.  Utilizarea dronelor în inspecţiile de risc sau evaluarea daunelor sau tehnologiile telematice în domeniul auto sunt doar două din  numeroasele exemple care pot fi enumerate aici. Implementarea sistemelor în sine, dar şi prelucrarea şi interpretarea volumului uriaş  de date pe care aceste tehnologii le furnizează rămân unele dintre marile provocări ale prezentului şi viitorului apropiat.

În sfârşit, fără pretenţia de a epuiza subiectul, merită subliniat și un alt aspect ce s-ar putea dovedi crucial în viitorul imediat:   securitatea informatică. Necesitatea de a proteja datele personale ale publicului cu care interacţionează, deja o obligaţie strict  reglementată, dar şi nevoia vitală de a proteja informaţiile stocate în bazele de date ale fiecărei companii impun eforturi susţinute în
această direcţie, concretizate în sisteme de protecţie din ce în ce mai sofisticate, cu costuri importante.

Schimbare de generaţie în comportamentul consumatorilor

Faptul că pe segmentul asigurărilor de viaţă şi a celor de sănătate provocarea  emografică constituie un aspect din ce în ce mai  important nu mai are nevoie de nicio demonstraţie şi constituie deja o preocupare importantă în domeniu.

Cel puţin tot atâta atenţie însă se cuvine să fie acordată şi provocării născute de interacţiunea cu noile generaţii de consumatori – „the Millenials” sau Generatia Y şi următoarele. Născută într-o epocă în care tehnologia informaţiei a cunoscut o evoluţie de-a dreptul  revoluţionară în comparaţie cu deceniile precedente, generaţia tânără actuală este mult diferită în termenii pretenţiilor şi aşteptărilor pe care le are de la furnizorii săi de servicii. Mai informaţi, mai rapizi în decizii, mai puţin conformişti în relaţiile cu instituţiile, ceva mai  „oportunişti” în căutarea deal-ului cel mai bun, tinerii consumatori cer din partea companiilor de asigurări un efort de adaptare  substanţial.

Vânătoarea de talente

Poate mai slab resimțită în piețele mai puțin dezvoltate, necesitatea unui nou tip de manageri, acomodați cu noile tehnologii și cu o  înțelegere superioară a noilor tipologii de clienți, se manifestă tot mai pregnant în piața globală de asigurări. Ca atare, „vânătoarea de talente” este pe cale de a deveni o realitate nu numai in domeniile tehnic sofisticate - actuariat, risk management, modelare etc. -, ci  și pe segmentul de management.

O piaţă în restrângere temporară

Fuziunile şi achiziţiile au reprezentat un câmp de acţiune extrem de dinamic în 2015, acest trend conservându-se, potrivit opiniei diverşilor analişti, şi în anul 2016. Originea acestui trend accelerat de consolidare se găseşte în  principal în limitarea oportunităţilor de creştere organică a companiilor, care face mult mai atrăgătoare soluţia creşterii prin achiziţii. Pe  de altă parte, reformele legislative, în curs în întreaga lume, au stimulat nevoia unui efort strategic de adaptare la un mediu în  profundă schimbare.

Astfel, marile fuziuni anunţate, mai ales pe piaţa americană, dar şi multitudinea de fuziuni de dimensiuni mai reduse din întreaga lume, sau intrarea capitalului japonez şi chinez pe piaţa europeană sunt pe cale de a schimba substanţial peisajul businessului de  transfer al riscului la nivel mondial, sunt de părere analiştii WILLIS. În Europa nu este exclus să asistăm în continuare la intrarea unor  investitori din zona Asia-Pacific sau a Orientului Mijlociu, după cum n-ar fi de mirare ca entităţi de tipul proprietarilor de reţele vaste de  comunicare / socializare să-şi achiziţioneze propriul vehicul de asigurări pe care să-l asocieze cu larga lor popularitate în rândul  clienţilor, susţine PriceWaterhouseCoopers.

Pe termen scurt, consolidarea aduce cu sine o evidentă „îngustare” a pieţei, care va fi puternic dominată de jucători de mari  dimensiuni. Într-o perspectivă ceva mai îndelungată, chiar dimensiunile acestor mega-operatori vor conduce la apariţia unor jucători de nişă, mai flexibili, astfel încât, într-un final, schimbarea pieţei va fi mai degrabă una structurală, decât ca dimensiune. Către sfârşitul  deceniului actual, estimează PwC, operatorii din sectorul asigurărilor s-ar putea auto-separa, încadrându-se în trei categorii principale:  asigurători mari, de talie mondială, dispunând de resurse tehnice şi financiare largi; companii locale şi regionale, cu strategii determinate de distribuţie; jucători de nişă, specializaţi în anumite tipuri de produse sau clienţi.

ECE 2016 forecast Creştere „0” PBS 32 mld. euro. - (Sursa: xprimm.com)

Aşteptări moderat optimiste

Analiştii financiari au aşteptări de un optimism moderat cu privire la evoluţia afacerilor cu asigurări în 2016, în contextul în care economia mondială pare să se afle pe un trend uşor pozitiv. Totuşi, contextul general rămâne volatil, iar evoluţia pieţelor financiare, în ansamblu, greu predictibilă.

În asigurările de viaţă, MOODY’s se aşteaptă la menţinerea profitabilităţii, deşi persistenţa ratelor scăzute ale dobânzii şi volatilitatea  crescută a unor categorii de active cresc nivelul de risc. Pe de altă parte, există premisele necesare pentru creşterea vânzărilor în acest  domeniu.

Un trend pozitiv este aşteptat de MOODY’s şi în asigurările non-life, segment pentru care analiştii agenţiei consideră că asigurătorii vor  avea beneficii substanțiale de pe urma obligativităţii unor clase de asigurări, chiar dacă acest segment rămâne teatrul principal de  manifestare a competiţiei, iar o creştere în preţul asigurării este greu de imaginat.

În asigurările property, spun analiştii WILLIS, un nivel relativ scăzut al daunelor asigurate şi existenţa unui exces de capacitate de  reasigurare au condus la scăderea constantă, în ultimii ani, a costului cu reasigurarea. După doi ani de scăderi dublu digit, se pare că  piaţa a atins deja punctul de minim. Totuşi, există analişti care se aşteaptă ca trendul descendent să continue şi în 2016, chiar dacă  uşor atenuat. Ca atare, n-ar fi surprinzătoare o scădere a ratelor de reasigurare de 5 – 7% şi în acest an. Situaţia este similară şi în  asigurările directe, pentru care competitivitatea pieţei şi preţul reasigurării sunt factori determinanţi în stabilirea preţului de asigurare.

Piaţa răspunderii civile auto este încă locul unei competiţii acerbe, dar în acelaşi timp este şi teatrul unor schimbări importante  determinate de progresul tehnologiilor asociate. Nu mai puţin, este o piaţă extrem de diversă şi care va înregistra evoluţii de semn  contrar pentru diverse categorii de clienţi, susţine WILLIS. Preţuri în scădere sunt de aşteptat pentru asigurarea flotelor cu un istoric de  daune bun, în timp ce flotele cu un istoric de daune încărcat sau cu expuneri mai problematice, cum ar fi cele de camioane grele  sau agabaritice, vor avea de înfruntat un regim de ofertare mai strict şi mai restrictiv. În plus, cel puţin pentru anumite categorii de  flote, introducerea pe scară largă a unor tehnologii care să îmbunătăţească nivelul de siguranţă în funcţionare, cum ar fi controlul  electronic al stabilităţii (ESC), ar putea deveni o cerinţă curentă a asigurătorilor, condiţionând accesul la cotaţii de asigurare mai bune.

În zona Europei Centrale şi de Est se pare că asigurările ar putea beneficia de impulsul dat de relansarea economică. Totuşi, zona ECE este departe de a reveni la ritmul înalt de creştere din perioada pre-criză, mai ales în pieţele sale mai dezvoltate. Per ansamblu,  anul 2015 pare a se încheia cu o creştere a volumului de subscrieri în vecinătatea punctului de „0”, dar diferenţele înregistrate între pieţele ţărilor din regiune sunt substanţiale în ceea ce priveşte dinamica. Rezultatele regionale ar putea consemna o îmbunătăţire vizibilă în 2016 dacă scăderea asigurărilor de viaţă din Polonia şi Cehia s-ar atenua şi dacă vânzările de autovehicule, în creştere, şi redresarea economică generală ar conduce la o relansare a liniilor de asigurări auto în pieţele relevante ale regiunii.

Top 5 surse de risc pentru asigurători

Piaţa ECE
» Evoluţia macroeconomică
» Dobânzile scăzute
» Produsele de economisire cu
garanţii
» Practicile de afaceri
» Reglementarea
(Sursa: PWC)

Piaţa globală
» Reglementarea
» Evoluţia macroeconomică
» Dobânzile scăzute
» Riscurile cibernetice
» Performanţa investiţională
(Sursa: PWC)

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (2016 Pe valul schimbării).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine:

Ora de Risc

Cum arată perspectivele financiare pentru viitorii pensionari?

Alexandru CIUNCAN - Secretar General, APPA -Asociația Pentru Promovarea Asigurarilor
Ciprian LADUNCA - CFO, METROPOLITAN Life 
Sergiu Costache - Revista PRIMM Asigurari & Pensii


TOP Stiri 1asig

Revista PRIMM este realizata
cu sprijinul urmatoarelor companii
carora le multumim!