Asigurări
Al doilea faliment din piaţă în mai puţin de un an
Autor:Andreea RADU
Vineri, 05 August 2016

După cum spuneau, încă de la începutul acestui an, specialiştii din domeniu, 2016 reprezintă un an de reaşezare a industriei de asigurări din România, fiind marcat de o multitudine de evenimente, inclusiv de noi falimente sau ieşiri voluntare din piaţă – ceea ce s-a şi întâmplat încă din prima jumătate a anului. 

La doar 10 luni după ce Autoritatea de Supraveghere Financiară a declanşat procedura de faliment pentru ASTRA Asigurări, ASF a anunţat, pe 28 iunie a.c., că a retras autorizaţia de funcţionare a FORTE Asigurări Reasigurări, concomitent cu promovarea cererii de deschidere a procedurii de faliment, potrivit Legii nr. 85/2014, ca urmare a constatării stării de insolvență a societăţii.
Anterior acestei decizii, Consiliul ASF a respins proiectul de achiziție prezentat de societatea BBP Bandenia PLC în vederea dobândirii, în mod direct, a unei participații calificate din capitalul social al societății FORTE Asigurări Reasigurări. În urma analizării documentelor prezentate de potenţialul achizitor s-a constatat că intenţia de achiziţie nu respectă prevederile legale aplicabile, din perspectiva prezentării unei documentaţii complete, a asigurării unui nivel suficient de transparenţă în ceea ce priveşte mecanismul de finanţare, precum şi a îndeplinirii condiţiilor indispensabile unei supravegheri eficiente a entităţii reglementate. BBP Bandenia PLC este o companie publică înregistrată în anul 2003, cu sediul la Londra, cu un capital social de 440 milioane de lire sterline, a transmis Autoritatea.
ASF a arătat că societatea se află într-o incapacitate vădită de a-și onora obligațiile de plată din lichiditățile existente.
Analiza situației FORTE Asigurări Reasigurări a avut la bază un pachet mai larg de 18 constatări rezultate în urma unei acțiuni de control inopinat desfășurate de ASF în prima parte a acestui an și care a acoperit perioada 1 ianuarie 2015 – 31 martie 2016. Astfel, raportul de control a mai pus în evidenţă în cazul FORTE Asigurări Reasigurări şi următoarele deficienţe: active admise care nu acoperă rezervele tehnice brute cerute de normele în vigoare; coeficient de lichiditate subunitar; active lichide care nu permit acoperirea obligațiilor pe termen scurt față de asigurați; operațiuni de transfer de acțiuni ale societăţii realizate fără aprobarea ASF; existenţa unor tranzacții suspecte din punctul de vedere al legislației specifice operațiunilor de spălare de bani, care vor fi sesizate organelor în drept.
Conform legislației în vigoare, protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător revine Fondului de Garantare a Asiguraților - FGA, în limita plafonului de 450.000 lei per asigurat.

Alți șapte asigurători aflați în dificultate

Dar, ca să ne facem o imagine de ansamblu, să vedem şi care este situaţia altor companii din piaţă, aflate în redresare financiară, în procedura de rezoluţie sau au alte dificultăţi în activitatea lor. În principal, toate companiile cu capital românesc se confruntă cu probleme, riscând să dispară de pe piaţa locală, care va fi controlată doar de multinaţionale.

ASTRA – în Faliment

Despre ASTRA Asigurări nu mai sunt prea multe de spus. După aproape 25 de ani de activitate, timp în care a ocupat şi poziţii de top pe piaţa de asigurări din România, ASTRA Asigurări a intrat oficial în faliment pe 28 aprilie 2016, după ce, în august 2015, ASF a decis retragerea autorizaţiei de funcţionare a societăţii şi declanşarea procedurii de faliment, în condiţiile în care timp de 18 luni acţionarii nu au putut susţine majorarea capitalului social şi nici nu au reuşit să atragă un investitor strategic care să aducă banii necesari supravieţuirii asigurătorului.
Acesta este cel mai mare faliment din industria de asigurări din România. În iunie 2015, ASTRA Asigurări avea 1,8 milioane de asiguraţi, cu 2,5 milioane de poliţe valabile.
Între timp, peste 600 de angajaţi au fost concediaţi, iar Fondul de Garantare a Asiguraţilor - FGA a început plăţile către creditorii de asigurări ai ASTRA Asigurări, care sunt în limita a 450.000 lei pentru fiecare creditor de asigurare al societăţii aflate în faliment.

CARPATICA Asig – în Procedură de Rezoluţie

La un pas de faliment se află în prezent şi compania locală CARPATICA Asig, în situaţia în care singurul investitor interesat de achiziţia societăţii s-a retras. ASF a anunțat, în 25 ianuarie, în premieră pe piaţă, aplicarea măsurilor de rezoluție la CARPATICA Asig, societate aflată în redresare financiară din mai 2014, şi a desemnat Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA) ca administrator temporar. Potrivit planului de redresare agreat şi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, CARPATICA Asig trebuia să atragă noi resurse financiare şi să îşi reducă cheltuielile de achiziţie şi administrare. Însă, acest lucru nu s-a întâmplat până la finalul anului trecut.
Pe 11 ianuarie 2016, asigurătorul a anunţat că a început un proces de due diligence după semnarea unui memorandum de înţelegere cu clauză de exclusivitate cu un investitor european. Ulterior, în luna martie, International Insurance Consortium - IIC, o companie cu sediul în Olanda, a anunţat că a ajuns la un acord cu acţionarii societăţii CARPATICA Asig pentru a prelua 100% din acţiunile acesteia. Aş dori să subliniez faptul că IIC intenţionează să aducă nivelul capitalului la cote adecvate, după ce va primi toate aprobările necesare. În acelaşi timp, IIC va învesti în viitorul companiei încercând să câştige încrederea clienţilor prin furnizarea soluţiilor pe care ei le caută, declara, în acelaşi document, Jacob WESTERLAKEN, Directorul General al IIC.
Dar, la începutul lunii iunie a.c., International Insurance Consortium - IIC a anunţat că a întrerupt procesul de achiziţie a acţiunilor CARPATICA Asig, invocând o restricţionare a accesului la informaţii. 
Ca reacţie la comunicatul IIC, Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA), administratorul temporar al asigurătorului, a explicat că nu poate comunica, direct, date despre activitatea companiei posibililor investitori ai companiei. Fondul a mai spus că a transmis reprezentanţilor IIC faptul că orice date şi informaţii financiare le pot fi furnizate prin intermediul actualului acţionariat al companiei CARPATICA Asig. De asemenea, FGA a precizat că evoluţia asigurătorului nu este suficientă pentru desfăşurarea activităţii fără un aport de capital.
Totodată, Consiliul ASF a anunţat încheierea procedurii legale de analiză a dosarului depus de International Insurance Consortium - IIC, în vederea preluării integrale a CARPATICA Asig, după ce a ajuns la concluzia că potenţialul cumpărător nu putea asigura fondurile necesare restabilirii situaţiei financiare a companiei românești şi nici încadrarea indicatorilor prudențiali în cerințele regimului Solvabilitate II,  intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016.
Amintim că ASF a hotărât, pe 3 martie a.c., să îi sancţioneze pe membrii Consiliului de Administraţie şi ai conducerii executive a societăţii CARPATICA Asig S.A cu retragerea aprobării, precum şi înlocuirea temporară a conducerii asigurătorului cu Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA), în calitate de administrator temporar al societăţii, în sensul deţinerii competenței de a reprezenta asigurătorul.

EUROINS & CITY Insurance – în Redresare Financiară

La EUROINS România, ASF a decis deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan în octombrie 2015, având ca obiectiv restabilirea situaţiei financiare în termen de un an. O lună mai târziu, Consiliul ASF a aprobat planul de redresare financiară a EUROINS, compania urmând să facă două majorări de capital în valoare totală de până la 400 milioane lei. 
În aprilie 2016, compania anunţa încheierea cu succes a operaţiunii de majorare a capitalului social cu 200 milioane lei. Potrivit EUROINS, această majorare a capitalului social asigură îndeplinirea cerinţelor de capital de bază în conformitate cu noul standard de Solvabilitate II. Prin aceasta, acţionarii demonstrează atât angajamentul lor, cât şi sprijinul acordat pentru operaţiunile desfăşurate pe piaţa românească a asigurărilor, a transmis compania.
A doua etapă de majorare, de până la 200 milioane euro, ar trebui să se desfăşoare în al doilea semestru din acest an, conform planului de redresare. Această sumă va fi stabilită în funcţie de evoluţia ulterioară a indicatorilor financiari, precum şi de adecvarea programului de reasigurare.
În cazul companiei romaneşti CITY Insurance, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis, pe 18 aprilie 2016, deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan. Printre cele mai importante probleme identificate în situaţia societăţii sunt gradul ridicat de subadecvare a rezervelor de daună, de 43%, şi coeficientul de lichiditate de 0,83 pentru activitatea de asigurări generale, care nu respectă prevederile normelor în vigoare. Compania trebuia, în termen de 20 de zile, să desemneze un auditor financiar şi să depună la sediul ASF un plan de redresare financiară.
Prin decizia ASF, activitatea de subscriere a CITY Insurance a fost limitată la 75% din totalul sumelor de asigurare brute înregistrate în anul 2015, mai puţin clasa 15 - Asigurări de garanţii, unde subscrierea de noi contracte de asigurare a fost interzisă.
Asigurătorul a reacţionat şi a declarat că decizia ASF prin care s-a dispus deschiderea procedurii de redresare financiară a CITY Insurance este esenţial nelegală şi profund netemeinică, precizând că îndeplineşte toţi indicatorii impuşi de Solvency II. Semnalăm cu acest prilej faptul că aceste măsuri restrictive şi represive fac parte dintr-un context mai larg al preocupării Autorităţii de Supraveghere Financiare de a diminua până la desfiinţare activitatea societăţilor de asigurare/reasigurare cu capital românesc, în favoarea explicită a celor cu capital străin, a acuzat asigurătorul într-un comunicat.
În iunie, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat modificarea planului de redresare financiară întocmit şi prezentat de CITY Insurance astfel încât acesta să includă măsuri concrete de redresare a situaţiei financiare cu termene ferme prevăzute pentru fiecare etapă/măsura asumată.

Situaţie incertă la LIG Insurance 

În urma evaluării făcute anul trecut, în cadrul exerciţiului de evaluare a activelor şi pasivelor BSRE (Balance Sheet Review Extended), LIG Insurance se afla printre cei cinci asigurători care nu îndeplineau cerinţele minime de solvabilitate în vigoare, conform regimului de supraveghere Solvency I.
Ulterior, în luna aprilie a acestui an, ASF avertiza că LIG Insurance nu a realizat, până la termenul limită de 31 martie 2016, măsurile asumate prin planurile transmise ASF în urma exerciţiilor de evaluare a activelor şi pasivelor societăților din domeniu. În această situație, este posibil să vedem curând şi deciziile pe care ASF le va lua la adresa acestei companii, poate chiar un nou faliment.

Lichidare voluntară la FATA Asigurări

ASF a avizat, la începutul lunii iunie 2016, dizolvarea şi lichidarea companiei FATA Asigurări, important jucător pe segmentul asigurărilor agricole din România, şi a numit KPMG Restructuring drept lichidator.
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a aprobat, în cadrul şedinţei din data de 1 iunie 2016, avizarea dizolvării şi lichidării societăţii FATA Asigurări S.A. precum şi a numirii societăţii KPMG Restructuring SPRL în calitate de lichidator, conform planului de lichidare aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor acestei societăţi, se arăta într-un comunicat de presă transmis de ASF.
FATA Asigurări face parte din grupul GENERALI. Acţionarii au decis să lichideze compania fără a încerca înainte să o vândă. 

AXA Life, fără cumpărător

După ce au eşuat planurile de vânzare ale AXA Life România, compania nu mai încheie noi poliţe de asigurare, însă gestionează portofoliul existent de clienţi. Cel puţin doi investitori au fost interesaţi de AXA, însă fără niciun succes. La finele lui 2013, AXA anunţase retragerea de pe piaţa din România prin vânzarea subsidiarei locale către ASTRA Asigurări, dar ASF a condiţionat aprobarea tranzacţiei de majorare a capitalului social al ASTRA şi de redresarea financiară a companiei. Ulterior, în septembrie 2014, francezii au anunţat anularea vânzării.
Iar la finalul anului 2014, SAI CERTINVEST şi SIF Transilvania au anunţat că au încheiat un acord prin care grupul francez AXA va vinde operaţiunile sale de asigurări de viaţă şi economisire din România către acestea şi se retrage de pe piaţa locală. Dar, în iulie 2015, ASF a respins proiectul de achiziţie a societăţii AXA Life Insurance de către CERTINVEST, invocând, printre altele, faptul că noul cumpărător nu avea soliditatea financiară pentru a desfăşura activitatea de asigurare.
Grupul francez AXA a intrat pe piaţa românească în anul 2010, când a achiziţionat OMNIASIG Life, o companie de asigurări de viaţă de talie mică, deţinută în acel moment de austriecii de la VIENNA Insurance Group. Oficial, operaţiunile AXA în ţara noastră au fost lansate în mai 2011, prin anunţarea unor obiective ambiţioase, printre care se număra pătrunderea în topul primilor trei asigurători de viaţă după volumul de new business.
***
La finele anului trecut,  pe piaţa din România activau 35 de societăți de asigurare, dintre care 20 au practicat numai activitate de asigurări generale, 8 au practicat numai activitate de asigurări de viață și 7 au avut activitate compozită. Acestea au subscris prime brute în valoare totală de 8,75 miliarde lei, în creştere cu 8,2% faţă de nivelul din anul anterior.
 

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (Al doilea faliment din piaţă în mai puţin de un an).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine:

Ora de Risc

Alexandra SMEDOIU: Economisirea inseamna responsabilitate fata de noi si generatiile viitoare

Alexandra SMEDOIU - Vicepresedinte CFA Society Romania si Partener Deloitte
Sergiu COSTACHE - Revista PRIMM Asigurari & Pensii

Revista PRIMM este realizata
cu sprijinul urmatoarelor companii
carora le multumim!