Cover Story
Asigurările auto: Timp nefavorabil
Autor:Mihai CRĂCEA
Luni, 22 Martie 2010

2010 reprezintă anul în care criza financiară s-a acutizat, aducând noi provocări pentru piaţa asigurărilor auto din România. Clasa auto, care reprezintă peste 60% din subscrieri, a fost şi este încă una neprofitabilă. Tocmai de aici derivă şi ameninţarea principală pentru piaţa de profil din ţara noastră şi anume influenţa puternică pe care industria auto o exercită asupra segmentului asigurărilor non- life.

Pe lângă introducerea de la jumătatea anului trecut a constatării
amiabile, începutul lui 2010 a marcat implementarea
sistemului bonus-malus, precum şi emiterea poliţelor RCA în
format electronic, modificări legislative ce au drept scop un mai
bun control asupra segmentului RCA.
Prin urmare, cea de a IV-a Ediţie a Conferinţei Naţionale a
Asigurărilor Auto, desfăşurată la Bucureşti, în 4 martie a.c., a fost
cadrul în care specialiştii din domeniu au dezbătut liniile de dezvoltare
şi soluţiile optime pentru a face faţă unei perioade economice
nefaste, dar şi direcţiile de rentabilizare a pieţei de profil.

România - cel mai neprofitabil segment nonlife din Europa de Sud-Est

Criza a afectat şi piaţa asigurărilor, în principal la nivelul celor două canale importante de distribuţie folosite de companii: căderea activităţii de leasing în anul 2009 şi creditele acordate de bănci. Acestea, cumulate cu creşterea şomajului, au făcut ca primele brute subscrise aferente anului 2009 să rămână la nivelul anului anterior, la 8,8 miliarde lei, a declarat Angela TONCESCU, Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în deschiderea Conferinţei Naţionale a Asigurărilor Auto.

Aşadar, pe segmentul asigurărilor generale, piaţa a înregistrat o creştere de 2% în monedă naţională, iar asigurările auto au reprezentat şi în 2009 cea mai importantă pondere în portofoliile companiilor.

Asigurările CASCO au totalizat 3,3 miliarde lei, mai mult cu 6% fata de 2008, iar clasa RCA a cumulat 40% din segmentul auto, cu prime brute subscrise de 2,1 miliarde lei, cu peste 23% peste nivelul din 2008, conform datelor furnizate de CSA. Totuşi, în timp ce moneda naţională a indicat o uşoară creştere pentru piaţa auto, în euro, aceasta a scăzut dramatic, cu 11,5 procente, de la 1,48 miliarde euro în 2008, până la 1,31 miliarde euro în 2009.

În acelaşi timp, rezervele companiilor de asigurări pentru daunele neavizate au crescut cu 52% în 2009, ceea ce este un lucru pozitiv, astfel încât toate societăţile au rezerve suficiente pentru a-şi achita obligaţiile asumate prin aceste contracte, potrivit CSA.

Piaţa auto este într-o situaţie complicată, iar anul 2010 va fi unul extrem de dificil. România are cel mai neprofitabil segment de asigurări generale din Europa de Sud-Est, marja rezultatelor tehnice intrând deja pe un trend negativ. Astfel, evoluţia rezultatului tehnic al asigurărilor generale în ultimii patru ani arată astfel: în 2005 a fost de -30 milioane euro, în 2006 de -275 milioane euro, în 2007, -115 milioane euro, în 2008, -236 milioane euro, iar în 2009 vom avea sigur o cifră mai mare, a explicat Cristian CONSTANTINESCU, Preşedintele Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare din România.

Clasele CASCO şi RCA au rate tehnice combinate (rata daunei la care se adaugă rata cheltuielilor) extrem de ridicate, de 150% la RCA şi 126% la CASCO, în 2008, potrivit datelor CEIOPS, ceea ce exprimă şi nivelul pierderilor nete provenite din activitatea de asigurare.

Preşedintele UNSAR a atras atenţia că este nevoie de o reacţie imediată a asigurătorilor: În primul rând, pentru un control mai bun asupra cheltuielilor cu despăgubirile, iar în cel de-al doilea, pentru o corelare riguroasă a tarifelor cu riscurile asigurate, care va genera o creştere a primelor pe RCA şi CASCO, în condiţiile în care aplicarea bonus-malus are efecte marginale.

Ponderea asigurărilor auto este încă cea mai mare în volumul de afaceri, însă această situaţie nu se regăseşte doar în România. Din punctul nostru de vedere, cel mai important lucru este ca acest business să confere clientului satisfacţie. Aşadar, trebuie să facem o radiografie a realităţilor pieţei şi să trasăm o strategie clară deoarece, deşi se fac eforturi, multe companii nu au încă suficiente resurse pentru asigurarea unor servicii care să îi satisfacă pe clienţi, a adăugat Bogdan ANDRIESCU.

În ceea ce priveşte serviciile oferite clienţilor, numărul reclamaţiilor pe clasa RCA depuse de aceştia a crescut de zece ori în ultimii trei ani, de la 446 în 2006, la peste 6.000 în 2009. De asemenea, ne îndreptăm spre scăderea gradului de cuprindere în asigurare pe RCA, la sub 75%. Aşadar, asigurătorii se află în faţa unei alegeri: Mergem spre profit sau stăm pe pierderi?, a declarat Cătălin STROE, Directorul Direcţiei de Vânzări Alternative din cadrul ASIROM.

Există soluţii?

Daunele în 2009 au înregistrat o creştere substanţială. Astfel, pe CASCO s-au plătit indemnizaţii de 2,9 miliarde lei, mai mult cu 17% faţă de 2008, iar pe RCA creşterea daunelor a fost de 27%, la 1,5 miliarde lei.

Analiza costurilor şi gestiunea daunelor a generat nevoia pentru noi sisteme care să fluidizeze circuitul dosarelor de daune şi de a oferi mai mult control asupra acestora. Sistemele permit calcularea reparaţiilor, luându-se în considerare preţul producătorului pentru piesele respective, seria pieselor, operaţiunile de reparaţie, cum ar fi demontarea şi remontarea componentelor adiacente, ca şi diversele costuri cu manopera şi vopsirea. Ca urmare, costurile aferente reparaţiilor nu lasă loc de interpretare pentru niciuna din părţile implicate. De asemenea, aceste valori sunt calculate on-line, ceea ce permite utilizarea celor mai recente date şi tarife.

Ce am putut observa este că aceste sisteme implementate de către asigurători conduc inevitabil la o scădere a timpului de lucru al dosarului şi, implicit, la un cash-flow mai accelerat către unităţile reparatoare, care îşi pot primi banii mai repede. De asemenea, se asigură o transparenţă mai mare în comunicarea dintre cei doi parteneri şi în toate tranzacţiile pe care aceştia le derulează, a evidenţiat Paul DINGEMANS, Product Manager, AUDATEX.

Sprijinul cel mai important pe care îl putem acorda asigurătorilor, pe de o parte, şi service-urilor pe de altă parte este caracterul independent şi neutru cu care se fac analizele. Datorită măsurii de reducere a timpului de despăgubire de la 15 zile la 10 zile, putem asista la o creştere importantă a utilizării serviciilor noastre. Dacă până acum, aproximativ 60% din dosarele de daune aveau ataşate calculaţii în sisteme independente, procentul poate ajunge în următoarea perioada la 90%, a explicat Sorin IACOB, Director General, EUROTAXGLASS’s România.

Totuşi, selecţia clientelei poate fi una dintre cele mai bune variante de control al daunalităţii. Am înregistrat o scădere a daunei medii cu 19% în 2009 şi, mai mult decât atât, s-a putut sesiza şi o scădere a frecvenţei daunelor pe CASCO, dar condiţia primordială a fost selecţia clientelei, a reliefat Radu MANOLIU, Director General Adjunct, CREDIT-Europe Asigurări. Astfel, consider că punctul de plecare pentru reducerea daunalităţii ar trebui să îl constituie o politică actuarială bine definită şi studii de fezabilitate de la care să nu se facă rabat, a adăugat Radu MANOLIU.

Tariful RCA – cheia stopării pierderilor

Lupta pentru cotă de piaţă, într-un mediu dominat de asigurările auto, precum şi nevoia de lichidităţi au pus presiune asupra tarifelor RCA, generând, în schimb, dezechilibre în valoarea despăgubirilor plătite de către companii.

În ceea ce priveşte tarifele practicate pentru RCA, acestea sunt liberalizate în toată Uniunea Europeană şi sunt stabilite de companii pe baza calculelor actuariale. În raportările primite de la companii, s-a observat o creştere de doar 20% a tarifelor în acest an, cu menţiunea că valoarea medie a poliţei RCA din România este de 80 euro, în timp ce, chiar şi în Bulgaria, aceasta este de 150 euro, iar în ţările UE ajunge şi la 500 euro, potrivit reprezentanţilor CSA.

Ne afăm în vremuri dificile, cu atât mai mult cu cât presiunile economice ne-au făcut pe toţi parteneri în această ecuaţie a analizei costurilor, însă consider că cei pregătiţi vor reuşi să le facă faţă cu succes. În ceea ce priveşte creşterile tarifare pentru marea masa a populaţiei, aceste majorări sunt mai mici decât cele vehiculate, dar se diferenţiază de RCA-ul pentru cei care fac un business din activitatea de transport. Totuşi, asigurarea trebuie privită ca un lucru normal care intră în bugetul anual de cheltuieli, la fel ca orice cheltuială de întreţinere a autovehiculului, a explicat Radu MUSTĂŢEA, Preşedinte Directorat, ASTRA Asigurări.

Subdimensionarea primelor pe RCA este evidenţiată şi în raportul FMI din acest an, unde sunt făcute două recomandări industriei de asigurări, pe acest segment: suplimentarea capitalului aferent activităţii de asigurări auto, cel puţin în cazul asigurătorilor care practică prime necorelate cu riscurile asumate, şi revizuirea nivelului primelor şi rezervelor pentru CASCO şi RCA, a evidenţiat Cristian CONSTANTINESCU.

Din perspectiva brokerilor de asigurare, tarifele pentru asigurările auto s-au menţinut la niveluri destul de scăzute, dovadă a concurenţei şi a faptului că asigurătorii au urmărit încă o creştere a cotei de piaţă, potrivit Preşedintelui UNISCAR.

Aspectul tarifelor trebuie nuanţat deoarece nu cred că trebuie să decidă piaţa un anumit nivel al preţurilor. Acestea sunt stabilite în mod liber şi e problema fiecărei companii în funcţie de criteriile sale, calcule şi statistici să practice un anumit preţ pe RCA, a reliefat Ovidiu CIOBANU, Preşedintele Fondului de Protecţie a Victimelor Străzii.

Aşadar, cei prezenţi au evidenţiat faptul că problema tarifelor este mai puţin una a întregii pieţe, şi mai mult a companiilor care practică tarife sub nivelul unui prag al rentabilităţii.

Suntem tributarii unei politici mai mult comerciale decât tehnice, pentru că multe companii au „lăsat garda jos” pentru cotă de piaţă, pentru ca ulterior să fie vândute. Astfel, dacă în piaţă rata daunei se duce şi la 150%, atunci nu e normal ca unele companii să aibă acest indicator la nivelul de 40%, iar altele mult mai ridicat. Când vom avea un ecart de 10-15% între preţurile RCA ale competitorilor din acest segment de asigurări, putem spune că se va normaliza piaţa, a punctat Liviu STOICESCU, Preşedintele B.A.A.R.

Ca reprezentant al departamentului de daune consider că o creştere a primei cu un procent de 27-29% sau chiar 50% este necesară, fără să vorbim despre profitabilitate. Este adevărat că există problema puterii de cumpărare, însă prin creşterea limitelor de răspundere vom ajunge în curând să plătim despăgubiri foarte mari, în special pe vătămări corporale, a evidenţiat Mihai HĂLĂLĂU, Directorul Departamentului Daune, UNIQA Asigurări.

Dacă la sfârşitul anului asigurătorii ajung să aducă „bani de acasă”, acest lucru trebuie comunicat şi argumentat în faţa serviceurilor şi a clienţilor. Cu toate acestea, atât timp cât vor exista companii care practică tarife mult prea reduse, piaţa nu poate decât să se adapteze, pentru că altfel ar putea fi afectaţi de o scădere a lichidităţilor provenite din RCA, a menţionat Viorel VASILE, Managing Partner, SAFETY Broker.

Desigur, clienţii nu se vor bucura dacă tarifele vor fi mai mari, însă lucrurile trebuie să se schimbe la acest nivel, iar companiile să crească preţurile pentru a le corela cu riscurile asumate şi cu calitatea serviciilor, pentru că o rată combinată de 126% nu este acceptabilă pentru companii, a încheiat Bogdan ANDRIESCU, Preşedintele UNSICAR.

Constatul amiabil: schimb de ştafetă între Poliţia Rutieră şi asigurători

Misiune îndeplinită pentru constatul amiabil! Modificarea legislativă introdusă la 1 iulie 2009 a reuşit să transfere responsabilitatea constatării accidentelor uşoare de la Poliţia Rutieră către departamentele de daune ale companiilor de asigurări. În cel de-al doilea semestru al anului 2009, raportul dintre asigurători şi Poliţie în ceea ce priveşte constatările a fost de 69,5% la 30,5%, conform unui studiu realizat de Revista PRIMM - Asigurări&Pensii.

[img21]

Introducerea constatului amiabil a fost un lucru benefic, dar mai avem de aşteptat până ce procedura se va derula fără probleme. S-au eliminat cozile la Poliţie, iar clienţii noştri au câştigat timp. De asemenea, consider ca sistemul bonus-malus va conduce şi la reducerea fraudei, deşi aceasta nu poate fi eliminată în totalitate, a evidenţiat Gabriel OLTEAN, Directorul Departamentului de Vânzări BCR Asigurări.

În semestrul II al anului 2008, toate accidentele uşoare înregistrate în România, în număr de 210.000, erau constatate de către Poliţia Rutieră. La mijlocul anului 2009 a fost introdus constatul amiabil, care a avut în vedere preluarea parţială de către companiile de asigurări a activităţii de constatare, pentru a simplifica procedura în caz de accident rutier pentru persoanele implicate.

Astfel, în cea de-a doua jumătate a anului 2009 s-au înregistrat 220.000 de accidente uşoare (cu 10.000 mai mult decât în S2/2008), constatarea acestora fiind realizată în proporţie de aproape 70% de către asigurători.

În ceea ce priveşte distribuţia dosarelor de constat amiabil pe companii de asigurări, rezultatele analizei Revistei PRIMM plasează companiile ARDAF, ASTRA şi OMNIASIG pe primele locuri în ceea ce priveşte dosarele înregistrate.

De la 1 iulie 2009 s-au înregistrat, până la sfârşitul anului, 155.000 de dosare, iar până la data de 1 martie 2010, numărul acestora a atins 210.000. În medie, în fiecare lună, au fost deschise aproximativ 25.000 de dosare şi tendinţa se menţine.

Intrarea în vigoare a constatului amiabil şi a sistemului bonusmalus a reprezentat un lucru bun din punctul de vedere al Poliţiei Rutiere, deoarece activitatea noastră per ansamblu s-a redus în 2009 cu 40% în secţiile de tamponări, iar în ianuarie 2010 reducerea a fost chiar de 78%, a declarat Marian MOTOC, Director Adjunct, Direcţia Rutieră, I.G.P.R.

Prin cele două norme noi se realizează o responsabilizare mult mai eficientă a şoferilor. Astfel, în 2009 am observat o scădere de 4,6% a numărului total de accidente, în acelaşi interval cazurile de deces în urma accidentelor rutiere diminuându-se cu 9,8%, având în vedere că infrastructura nu a suferit modificări semnificative. Anul trecut, în accidentele cu avarii a fost implicat 5% din parcul total de autovehicule la nivel naţional, a explicat oficialul.

Totuşi, a adăugat Marian MOTOC, ar mai trebui lucrat la gradul de informare a şoferilor cu privire la aceste modificări şi proceduri, iar noi am dori să sprijinim companiile de asigurări în acest sens, pentru că o bună informare reduce şi costurile, iar astfel activitatea Poliţiei se poate concentra pe supravegherea traficului. Oricare ar fi soluţia pe care o identificăm în comun, Poliţia va acorda tot sprijinul necesar pentru a contribui la siguranţa traficului rutier.

Revenirea pieţei – susţinută de bonus-malus?

O altă modificare legislativă importantă pentru piaţa românească de asigurări introdusă la începutul 2010 este sistemul bonus-malus. Acesta presupune încadrarea clienţilor companiilor de asigurări în două categorii, în funcţie de istoricul de daune din anul 2009. Astfel, în intervalul ianuarie-martie 2010, 95% dintre clienţii companiilor de asigurări au fost „bonusaţi”, în timp ce doar 5% dintre persoane au fost încadrate în categoria „malus”.

Malusarea estimată până acum, de până în 5%, va câştiga teren
în următorii ani. E prea devreme să tragem acum concluzii, pentru
că sistemul bonus-malus a fost implementat la 1 ianuarie, de doar
2 luni, la fel şi emiterea electronică a poliţelor RCA,
a declarat Ionel
DIMA, Vicepreşedinte AVUS Group, moderatorul Conferinţei Naţionale
a Asigurărilor Auto.

Introducerea constatului amiabil a produs multe discuţii; CSA avea o reţinere cu privire la modul în care va opera acest sistem, însă observăm că după şase luni procedura funcţionează normal, iar şoferii se disciplinează. De asemenea, introducerea bonus-malus prezintă un avantaj pentru cei mai mulţi asiguraţi, din moment ce, potrivit estimărilor CSA, 90% dintre aceştia beneficiază de bonus şi doar 10% de malus, a precizat Angela TONCESCU, Preşedintele CSA.

De altfel, sistemul de emitere electronică rafinează evidenţa CEDAM, putând genera o mai mare acurateţe privind gradul de cuprindere în asigurare. De asemenea, potrivit Preşedintelui CSA, emiterea electronică nu a întâmpinat nicio dificultate şi a reuşit să contracareze unele probleme cu care se confruntau asiguratorii RCA, precum, de exemplu, emiterea poliţelor pe stradă şi în alte locuri neadecvate.

Frauda – un fenomen încă necontrolabil

Frauda a rămas pentru mult timp un factor al daunalităţii invocat de către companii şi autorităţi, însă niciodată mediatizat. Conform celor din piaţă, frauda generata de clienţi pe de o parte, de brokeri pe de altă parte, dar şi de propriii angajaţi generează o pondere importantă din despăgubiri.

Astfel, emiterea electronică a rezolvat problema antedatării poliţelor sau pe cea a gestiunii intermediarilor, însă perioada economică dificilă, numărul ridicat de maşini cumpărate în sistem de leasing, precum şi introducerea constatării amiabile sunt aspecte care pot stimula în continuare fenomenul fraudei.

Sigur că rata daunei este dezastruoasă, sunt şi diferenţe între cifrele CSA şi cele ale specialiştilor din piaţă, dar consider că o mare parte a costurilor exagerate ale daunelor provin şi din fraude. Din păcate, nu am văzut nicăieri rapoarte ale companiilor despre aceste cazuri sau astfel de speţe mediatizate, a punctat Antonio SOUVANNASOUCK, Managing Partner, ASIGEST.

În ceea ce priveşte procentajul de fraudă în asigurări, în România acesta depăşeşte 15%, în condiţiile în care în sistemul internaţional e acceptat un procent de 5%, şi nu mă refer aici doar la fraudele identificate în urma aplicării constatului amiabil. De fapt, asigurările CASCO au fost motorul de creştere a fraudei în asigurările auto, în contextul în care multe firme s-au închis, a crescut rata şomajului şi s-au redus salariile, mulţi asiguraţi preferând fraudarea asigurătorului, a declarat Preşedintele B.A.A.R.

Astfel, a crescut mult numărul daunelor totale şi, de asemenea, s-au înmulţit furturile în care maşina a dispărut, înregistrându- se o creştere la peste 125% a ratei combinate de daună pe CASCO.

Între numărul de maşini neasigurate furnizat de CEDAM şi datele F.P.V.S., unde numărul accidentelor în care au fost implicate maşini fără asigurare este cifrat la mai puţin de 1% din total, există o diferenţă care poate fi explicată în două variante: ori diferenţa de autovehicule neasigurate nu circulă, deci nu produc accidente, ori acestea devin asigurate în momentul accidentului, fapt confirmat în proporţie de 50% dintre speţe. De acest lucru singurii responsabili sunt angajaţii companiilor şi oamenii care vând poliţele RCA. Sperăm că acest fenomen va fi stopat odată cu emiterea electronică, când antedatarea nu mai este posibilă, a explicat Albin BIRO, Membru în Consiliul CSA.

Constatul amiabil a funcţionat din cauză că asiguratorii pot controla vinovăţia sau responsabilitatea şoferilor implicaţi întrun eveniment rutier. De cele mai multe ori, asigurătorul acceptă declaraţiile celor doi, aceştia venind împreună la asigurător. Totuşi, în activitatea zilnică, multe din aceste tamponări sunt fictive şi nu ajung mai departe de asigurătorul care identifică ce s-a întâmplat în realitate, a precizat Liviu STOICESCU.

Potrivit acestuia, în ţările vestice există un sistem de raportare a evenimentului şi către cel care penalizează fapta, însă în cazul procedurii de constatare amiabilă din România, Poliţia nu mai este implicată (nu dă amenzi, nu suspendă permisul, nu ştie dacă şoferul a fost sau nu sub influenţa alcoolului etc.). Totusi, un proces-verbal încheiat de Poliţie putea fi contestat doar de cei implicaţi şi era greu de combătut. În situaţia constatului amiabil, asigurătorul poate interveni pe dinamica accidentului şi poate fie să refuze plata daunei dacă se identifică o tentativă de fraudare, fie să stabilească o culpă comună.

În ceea ce priveşte piesele de schimb, chiar dacă piaţa auto este în scădere, cererea de componente pe piaţa neagră este în creştere şi asta o resimt şi asigurătorii prin faptul că aceştia descoperă că despăgubesc piese care, în realitate, nu au fost înlocuite pe maşinile reparate în anumite service-uri, a adăugat Maria BOGHIAN, Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Societăţilor de Dezmembrări Auto şi Reciclare.

Despăgubirile pentru vătămări corporale – tot mai mari şi mai frecvente

În câţiva ani, despăgubirile pe vătămări corporale vor avea cea mai mare pondere în valoarea despăgubirilor plătite de asigurători, deci primele de asigurare la RCA trebuie să sufere majorări, a declarat Liviu STOICESCU.

Pe RCA avem cele mai scăzute tarife posibile, deşi noi, ca ţară, avem obligaţia de a majora, până în anul 2012, limitele de despăgubire la 1 milion euro pentru daune materiale şi la 5 milioane euro pentru vătămări corporale. Cererile pentru despăgubiri pe vătămări corporale au crescut foarte mult, iar de doi ani se construieşte jurisprudenţa pentru indemnizaţii foarte mari pe acest segment, în sens negativ. Astfel, noi avem prime mici la RCA pentru a acoperi despăgubiri decente, justificate prin devize, facturi etc., însă pe vătămări corporale şi daune morale, suntem la discreţia instanţelor, a adăugat Liviu STOICESCU.

Faţă de 2008, în 2009 numărul de dosare avizate la F.P.V.S. a crescut de 2,5 ori, de la 145 de dosare în 2007, la 608 în 2009, iar, în comparaţie cu numărul de dosare pentru daune materiale, ponderea acestora este la un nivel redus pentru societăţile de asigurări RCA, deşi trendul este crescător.

Se poate constata o majorare a despăgubirilor pe partea de vătămări corporale şi deces, însă nu ştiu cât de relevante sunt aceste date.Volumul despăgubirilor a crescut de aproximativ 4 ori în 2009 faţă de 2008, dar se simte necesitatea existenţei unor criterii minime în baza cărora să se facă aceste plăţi, a menţionat Ovidiu CIOBANU.

Prin urmare…

Specialiştii prezenţi în cadrul conferinţei au subliniat faptul, din punct de vedere al tarifelor există încă diferenţe foarte mari în piaţă, acesta fiind motivul principal pentru pierderile suferite la nivel de piaţă. De asemenea, dependenţa companiilor de piaţă de autovehicule va putea genera dificultăţi financiare pentru companiile ce activează pe segmentul auto, prin diminuarea până la stagnare a volumului de new business.

Reprezentanţii asigurătorilor estimau încă de la începutul lui 2009 că piaţa va avea nevoie de infuzii masive de capital, de până la 300 milioane euro, pentru ca societăţile să se poată încadra în marja de solvabilitate, în contextul pierderilor semnificative înregistrate de asigurători în 2008 şi în condiţiile economice nefavorabile, urmare a instalării crizei financiare. Aşadar, de la începutul anului, patru companii de asigurări au primit aporturi de capital din partea acţionarilor: ARDAF, BCR Asigurări, GROUPAMA Asigurări şi EUROINS România.

Prin urmare, 2009 a fost un an extrem de dificil, în care evoluţia nefavorabilă a profitabilităţii a devenit mult mai vizibilă în contextul îngustării oportunităţilor de afaceri. În aceste condiţii, piaţa stagnează, iar lipsa surplusului de venituri nu mai permite subscrierea pe cash flow. Astfel, acoperirea artificială a pierderilor din surse interne nu mai este posibilă, iar capitalizarea a ajuns la un nivel care nu va putea fi menţinut. Pierderile pe segmentul auto au crescut la nivelul pieţei, acestea amplificând şi dezechilibrele financiare ale asigurătorilor. De aceea, nu cred că avem motive să fim optimişti în 2010, când vom asista la o scădere a subscrierilor pe auto, a evidenţiat Cristian CONSTANTINESCU.

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (Asigurările auto: Timp nefavorabil).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine:

Ora de Risc

Cum arată perspectivele financiare pentru viitorii pensionari?

Alexandru CIUNCAN - Secretar General, APPA -Asociația Pentru Promovarea Asigurarilor
Ciprian LADUNCA - CFO, METROPOLITAN Life 
Sergiu Costache - Revista PRIMM Asigurari & Pensii


TOP Stiri 1asig

Revista PRIMM este realizata
cu sprijinul urmatoarelor companii
carora le multumim!