Interviu
Asigurările la români: paradoxuri şi decalaje
Autor:Alexandru CIUNCAN și Andreea IONETE
Marti, 15 Ianuarie 2013
Remi VRIGNUAD - Director General, ALLIANZ-ȚIRIAC

Într-unul dintre primele interviuri acordate de la numirea în funcţie, Remi VRIGNAUD, noul Director General al ALLIANZ-ŢIRIAC, vorbeşte din perspectiva unui specialist cu experienţă pe pieţele occidentale despre primele impresii asupra asigurărilor din România, o piaţă marcată de paradoxuri şi decalaje care o diferenţiază atât de Europa Occidentală, cât şi de multe alte industrii de profil din CEE.


PRIMM: Acesta este unul dintre primele interviuri pe care le acordaţi de când aţi preluat poziţia de Director General al ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări. Care sunt primele opinii vizavi de industria asigurărilor din ţara noastră?
Remi VRIGNAUD: Foarte la obiect, prima mea impresie a identificat potenţialul extraordinar al pieţei…
Am constatat, de exemplu, că un român alocă planificării financiare prin intermediul unei asigurări de viaţă doar 20 de euro, adică 0,5% din venitul salarial anual net, în timp ce în Austria această rată de alocare este de peste 2%, adică de circa 4 ori mai mare. Aşadar, chiar şi luând în considerare puterea de cumpărare, piaţa românească a asigurărilor de viaţă are perspective să crească substanţial, pe termen mediu şi lung.
Şi în ceea ce priveşte gradul de penetrare la nivelul segmentului non-life, piaţa asigurărilor din România indică o serie de decalaje faţă de alte pieţe, chiar din zona Europei Centrale şi de Est. Situaţia poate părea oarecum paradoxală, dacă ne gândim că nevoia de protecţie este chiar mai mare în România, dacă ne gândim la expunerea la riscul de cutremur…
De altfel, ceea ce am putea numi “paradoxuri” ale pieţei locale nu se limitează doar la gradul redus de penetrare al asigurărilor, invers proporţional cu nevoia de protecţie. În legătură cu acest aspect, percepţia mea este că protecţia este considerată ca fiind  prea scumpă de către client, însă este prea ieftină pentru asigurători.
La nivel declarativ există o poziţionare comună a jucătorilor locali, care identifică piaţa ca fiind, de ani buni, una “soft” (cu preţuri scăzute), dar există ezitări din partea multora dintre societăţi de a acţiona în spiritul eficienţei şi al prudenţei.
Nu mai vorbim despre faptul că una dintre caracteristicile pieţei de asigurări generale din România este aceea de a “accepta” pierderi, ani la rând. Practic, în perioada 2006-2011, rezultatul agregat la nivelul pieţei a evidenţiat pierderi, cu o medie anuală de 229 milioane lei! Şi, din păcate, aşa cum vedem situaţia în acest moment, suntem siguri că 2012 va fi al şaptelea an consecutiv cu pierderi la nivel agregat.
Volatilitatea este o altă caracteristică a industriei locale de profil – începând cu cadrul instituţional-legislativ şi terminând cu strategiile şi politicile promovate de către actorii pieţei, iar acest lucru generează impredictibilitate.

Pierderea medie anuală a pieţei:
229 mil. lei în perioada 2006-2011

PRIMM: ALLIANZ-ŢIRIAC este considerată o “companie-etalon” a pieţei româneşti de asigurări. Care sunt obiectivele pe care vi le-aţi asumat în calitate de lider al acestei societăţi?
R. V.: ALLIANZ-ŢIRIAC este şi va rămâne un furnizor de soluţii integrate de protecţie şi planificare financiară.
De altfel, noi apreciem faptul că, reuşind să oferim soluţii integrate de protecţie şi planificare financiară la un nivel de calitate superioară, beneficiem de un avantaj competitiv important.
Este, pe de altă parte, adevărat că, în funcţie de conjunctură, de perspective, ne stabilim, în mod continuu, o serie de obiective ce urmăresc fructificarea opor­tunităţilor de dezvoltare. În acest sens, de exemplu, în ultimii ani, ALLIANZ-ŢIRIAC a urmărit să-şi îmbunătăţească poziţionarea pe retail, cu atât mai mult cu cât am anticipat că, în perioade de instabilitate, de criză, cei mai mulţi dintre clienţi caută să achiziţioneze produse şi servicii oferite de companii care le pot garanta siguranţa financiară, stabilitate.
În ceea ce priveşte viitorul, atragerea de noi clienţi persoane fizice şi Întreprinderi Mici şi Mijlocii rămâne unul dintre obiectivele noastre prioritare.

Schimbările legislativ-instituţionale, produse intempestiv şi la intervale scurte de timp, afectează activitatea asigurătorilor şi, poate mai important, încrederea publicului.

PRIMM: Cum estimaţi că aţi încheiat anul 2012 din acest punctul de vedere al profitabilităţii?
R. V.: Viziunea noastră pe termen lung este aceea de a înregistra creştere profitabilă a afacerilor companiei, oferind siguranţa financiară şi servicii de cea mai bună calitate. Este adevărat că nici în viitor nu dorim să sacrificăm profitabilitatea de dragul câştigării cotei de piaţă. În fond, noi vedem opţiunea noastră de a rămâne mereu profitabili ca pe un semn de maturitate.
În ceea ce priveşte eficienţa activităţilor în ultimul an financiar încheiat, ALLIANZ-ŢIRIAC a rămas profitabilă şi în 2012.

PRIMM: Despăgubirile pentru vătămările corporale sunt în creştere. Ce măsuri credeţi că trebuie luate pentru diminuarea efectelor acestei evoluţii?
R. V.: Cel puţin în parte, dinamica extrem de ridicată a fost generată de faptul că nici la nivelul industriei asigurărilor şi nici în sistemul juridic din România nu există o practică unitară, coerentă, în stabilirea indemnizaţiilor pentru daunele nepatrimoniale generate ca urmare a producerii accidentelor auto. În industria asigurărilor, descoperim diferenţe substanţiale în ceea ce priveşte cuantumul indemnizaţiilor acordate pentru daune nepatrimoniale, nu numai de la un asigurător la altul, ci chiar în interiorul aceleiaşi societăţi. Aceeaşi situaţie poate fi întâlnită şi la nivelul soluţiilor diferitelor instanţe de judecată. Or, nu este normal ca situaţii tragice similare să fie tratate complet diferit.
Soluţia unui control mult mai bun al efectelor evoluţiei obligaţiilor de indemnizare pentru vătămări corporale şi daune morale este acceptarea unei convenţii, a unei scale de valori decente de indemnizare, care să ţină cont atât de situaţia economică şi socială a societăţii româneşti, cât şi de capacitatea sistemului de asigurări din România de a susţine – din fondurile de asigurare create exclusiv prin contribuţia posesorilor de autovehicule asigurate obligatoriu – plata prejudiciilor nonpatrimoniale create terţilor de şoferíi vinovaţi de producerea unor accidente auto.

“Pentru recuperarea decalajelor, segmentul asigurărilor de viaţă trebuie ajutat prin politici fiscale ale statului care să încurajeze planificarea financiară complexă.”

PRIMM: Care ar fi fost varianta ideală de funcţionare a sistemului de asigurări obligatorii în România?
R. V. : Eu n-aş vorbi la timpul trecut despre posibilitatea îmbunătăţirii schemei de funcţionare a asigurărilor obligatorii de locuinţe. Putem să considerăm acest inter­val de doi ani ca fiind o perioadă-pilot, care în mod clar a scos în evidenţă elementele pozitive, dar şi slăbiciunile, carenţele schemei.
Cum vedem noi viitorul acestei scheme? După cum spuneam, uitându-ne la lucrurile pozitive, putem trage concluzia – fără teama de a greşi - că implicarea, fără discriminare, a tuturor asigurătorilor autorizaţi să emită poliţe de protecţie a clădirilor în procesele de funcţionare ale schemei adaugă valoare mecanismului.
De aceea, orice formă ar urma să aibă Legea 260 în viitor, ar trebui să ţină cont de această realitate şi să implice toate societăţile de asigurări eligibile în dezvoltarea acestui segment.
Pe de altă parte, percepţia mea este că, la nivelul autorităţilor, nu poate fi luată în considerare opţiunea renunţării la PAID ca element al angrenajului. În fond, este real faptul că funcţionarea acestei obligativităţi trebuie să aibă un caracter social, care înseamnă un tratament unitar al asiguraţilor din perspectiva riscurilor acoperite, dar şi a costului protecţiei, indiferent de gradul de expunere la riscurile catastrofice; practic, vorbim despre solidaritate, despre consolidare naţională.
Realizarea unui compromis este, aşadar, inevitabilă. Iar acest lucru înseamnă, în opinia mea, transformarea actualului sistem într-o schemă de co-asigurare. Este o soluţie care operează peste tot în lume, funcţionează şi în România şi, în principial, înseamnă asocierea a 2 entităţi distincte care împart riscurile în procesul de asigurare.

2012: al 7-lea an consecutiv pe pierdere pentru piaţă

PRIMM: Cum vedeţi relaţia dintre poziţionarea unei companii de asigurări în topul subscrierilor şi calitatea serviciilor oferite clienţilor? Putem vorbi de o relaţie direct proporţională sau invers proporţională?
R. V.: Nu cred că putem vorbi despre un tipar, despre o relaţie predefinita între volumul de afaceri şi calitatea serviciilor. Există atât companii mari, cât şi firme mici de asigurări care sunt recunoscute pentru calitatea produselor şi serviciilor. Fără falsă modestie, ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări se plasează în această categorie de asigurători, lucru confirmat atât de fidelitatea pe care ne-o arată clienţii noştri, cât şi de excelenta relaţie pe care o avem, la un nivel extins, cu majoritatea brokerilor de asigurări.
Deşi există o opinie cvasi-genera­lizata că, în România, mai mult ca oriunde, preţul este „rege” în ceea ce priveşte alegerea furnizorului de asigurări, percepţia mea este că în rândul clienţilor criteriile luate în calcul sunt mai extinse. Există deja un număr important de contractanţi care, în aprecierea unei oferte de asigurări, nu se rezumă la a compara preţurile primite de la diverşi asigurători, ci şi-au definit un sistem complex de evaluare. Sunt luate în considerare atât calitatea şi seriozitatea ofertantului, cât şi criterii precum soliditatea financiară sau perspectivele de dezvoltare ale acestuia.

“Paradox: protecţia este considerată ca fiind  prea scumpă de către client, însă este prea ieftină pentru asigurători.”

PRIMM: În calitate de Preşedinte al UNSAR, ce consideraţi că ar trebui să facă noul Guvern pentru sprijinirea asigurărilor?
R. V.: Nu aş lega răspunsul meu de funcţia pe care o deţin la nivelul Uniunii Asigurătorilor din România...
Probabil că ceea ce simt ca lipsindu-mi cel mai mult aici, în România, comparativ cu piaţa austriacă de unde am venit, este predictibilitatea, stabilitatea. Schimbările legislativ-instituţionale, care se produc intempestiv şi la intervale scurte de timp, afectează activitatea asigurătorilor şi, poate mai important, afectează încrederea publicului – în sensul cuprinzător al cuvântului, de la populaţie, la întreprinzători, investitori etc. – în sistemul local de asigurări.
Altfel, fără a dori să dau sfaturi, pentru a interveni în sensul sprijinirii dezvoltării sănătoase a industriei asigurărilor, este suficient să analizăm structura pieţei locale şi să observăm unde apar decalaje semnificative nu doar faţă de pieţele dezvoltate, ci chiar şi în comparaţie cu statele din regiune. Vom descoperi că România are unul dintre cele mai puţin dezvoltate segmente de asigurări de viaţă. Un sector foarte important, care, având la bază contracte cu scadenţe îndepărtate, de minim 5-10 ani, poate contribui într-o măsură relevantă la dezvoltarea şi la stabilitatea pieţei asigurărilor; poate contribui, pe termen lung, la îmbunătăţirea nivelului de trai; poate contribui la finanţarea economiei şi a statului român. 
Este clar, în opinia mea, că, pentru recuperarea decalajelor, segmentul asigurărilor de viaţă trebuie ajutat prin politici fiscale ale statului care să încurajeze planificarea financiară complexă – respectiv combinaţia dintre eco­no­misire sau investiţie, completată de protecţia financiară.
Aşadar, predictibilitate, stabilitate, responsabilitate – acestea sunt ingre­diente care, combinate cu esenţele spiritului local de operare pe această piaţă, pot crea un ansamblu mult mai echilibrat, dar totodată nelipsit de savoare...  


Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (Asigurările la români: paradoxuri şi decalaje).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine:

Ora de Risc

Cum arată perspectivele financiare pentru viitorii pensionari?

Alexandru CIUNCAN - Secretar General, APPA -Asociația Pentru Promovarea Asigurarilor
Ciprian LADUNCA - CFO, METROPOLITAN Life 
Sergiu Costache - Revista PRIMM Asigurari & Pensii

Revista PRIMM este realizata
cu sprijinul urmatoarelor companii
carora le multumim!