Cover Story
ASTRA Asigurări: după 25 de ani... GAME OVER
Autor:Andreea RADU
Marti, 01 Septembrie 2015

26 august 2015 va rămâne o dată importantă în istoria asigurărilor din România. Este ziua în care Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis retragerea autorizaţiei de funcţionare şi a anuțat că va solicita intrarea în procedura de faliment a societăţii ASTRA Asigurări, după un sfert de secol de activitate pe piaţa de asigurări.

Falimentul ASTRA Asigurări a fost anunţat după o perioadă de un an şi jumătate de administrare specială, timp în care acţionarii nu au putut susţine majorarea capitalului social şi nici nu au reuşit să atragă un investitor strategic. Acesta este cel mai mare faliment din industria locală de asigurări şi va avea efecte de durată în piaţă.

Anunțul ASF a produs îngrijorare în rândul clienţilor ASTRA şi nu numai. Autorităţile au explicat că Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA) va prelua obligaţiile asigurătorului și plăţile către creditorii de asigurări ai ASTRA de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti privind deschiderea procedurii de faliment în limita plafonului legal. De asemenea, ASF a publicat, pentru o mai bună informare a cetăţenilor, un Ghid al consumatorului care include şi un set de întrebări şi răspunsuri pentru situaţii frecvent întâlnite în cazul Societăţii Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A.

Legislaţia europeană, precum şi cea a României nu prevede, de regulă, posibilitatea denunţării poliţei RCA. - Călin RANGU Director Direcţia Protecţiei Consumatorilor ASF

ASTRA Asigurări are circa 1.400 de angajaţi şi 1,8 milioane de asiguraţi cu 2,5 milioane de poliţe valabile, dintre care circa 890.000 de poliţe RCA. La finele anului trecut, activitatea companiei se desfăşura prin intermediul sediului social din Bucureşti, a celor 48 de sucursale, 147 de agenţii, 25 de puncte de lucru şi a unui centru regional.

Clienţii îşi pierd şi bruma de încredere pe care o acordau acestei pieţe. - Bogdan ANDRIESCU, Preşedinte UNSICAR

Efectele falimentului ASTRA

Cel mai evident efect negativ se produce la nivelul imaginii şi notorietăţii pieţei de asigurări. Pe cale de consecinţă, clienţii îşi pierd şi bruma de încredere pe care o acordau acestei pieţe, a declarat Bogdan ANDRIESCU, Preşedintele UNSICAR - Uniunea Naţională a Societăţilor de Intermediere şi Consultanță în Asigurări.

Şi Viorel VASILE, CEO, SAFETY Broker, este de părere că încrederea clienţilor în sistemul asigurărilor va fi afectată, aceasta aflându-se, oricum, la un nivel destul de scăzut. Din punctul de vedere al pieţei, falimentul ASTRA poate fi un lucru pozitiv - e dovada că ASF poate să ia şi decizii nepopulare atunci când situaţia o impune, a adăugat acesta.

Victor ȘRAER, Managing Partner, OTTO Broker, a precizat că efectele vor fi multiple şi se vor manifesta în mai multe direcţii, cele mai evidente fiind efectele asupra pieţei în general, a păgubiţilor şi asupra clienţilor ASTRA. Piaţa de asigurări are o singură opţiune, şi anume aceea de a recupera decalajele înregistrate în ultimii ani. Acest lucru poate fi posibil numai câştigând încrederea consumatorilor, care este un proces aparent complicat, implică o sumă întreagă de elemente, dar este relativ simplu dacă ne gândim la principalele sale componente - politici corecte de preţuri în raport cu riscurile asumate şi calitatea serviciilor, a spus el.

Falimentul ASTRA poate fi un lucru pozitiv - e dovada că ASF poate să ia decizii nepopulare atunci când situaţia o impune. - Viorel VASILE, CEO SAFETY Broker

Clienţii vor începe, probabil, după falimentul ASTRA, să se uite mai puţin la criteriul preţ şi mai mult la reputaţia companiilor, atunci când vor achiziţiona asigurări, subliniază Victor ȘRAER.

La rândul său, Cristian FUGACIU, Director General, MARSH România, spune că, la nivel general, falimentul ASTRA afectează negativ încrederea consumatorilor în piața asigurărilor. Referitor la clienți, un efect negativ îl poate avea limita de 450.000 lei a despăgubirii acordate prin Fondul de  Garantare a Asiguraților, în cazul în care nivelul daunei depășește acest prag. Și asigurătorii ar putea avea pierderi financiare dacă au de încasat regrese de la ASTRA, aceștia fiind nevoiți să se înscrie la masa credală pentru a-și recupera banii. Însă, dacă încercăm să privim și partea pozitivă a situației, putem spune că mecanismele de reglementare a pieței funcționează și că în acest mod piața își continuă procesul de maturizare, tinzând către nivelul  piețelor din Vestul Europei. Acest lucru va duce în timp la o restabilire a încrederii în asigurări și chiar la o creștere a nivelului acesteia, a arătat FUGACIU.

Clienţii vor începe să se uite mai puţin la criteriul preţ şi mai mult la reputaţia companiilor. - Victor ȘRAER, Managing Partner, OTTO Broker

Alexandru APOSTOL, Director General, MAXYGO Broker de Asigurare, este de părere că falimentul ASTRA va determina schimbări importante în piaţa asigurărilor şi consideră că este foarte important ca, pe termen mediu și lung, acest faliment să conducă la însănătoșirea activității în piața de profil, în  special în zona asigurărilor RCA.

Și asigurătorii ar putea avea pierderi financiare dacă au de încasat regrese de la ASTRA. - Cristian FUGACIU, Director General, MARSH România

Însă Ştefan PRIGOREANU, CEO, MILLENIUM Insurance Broker, se aşteaptă ca efectul acestui faliment să fie absorbit de către piaţă destul de uşor. Clienţii  se vor muta la alţi asigurători la expirarea poliţelor sau la prima rată scadentă, iar orice daună va fi acoperită de FGA. Personalul ASTRA, şi din câte  cunosc eu există angajaţi de valoare şi de încredere, cunoscuţi şi respectaţi în comunităţile locale, va migra către alţi asigurători sau în brokeraj, deja au o multitudine de oferte. Totuşi, rămâne o pată pe imaginea pieţei de asigurări şi pe onoarea actorilor (inclusiv instituţii) care au permis să se ajungă la această situaţie, a adăugat el.

Cei care vor plăti costul falimentului ASTRA vor fi de fapt clienții pieței asigurărilor. - Alexandru APOSTOL, Director General MAXYGO Broker

Cum vor fi despăgubiți clienţii

Decizia ASF privind declanşarea procedurii de faliment la ASTRA Asigurări a fost publicată luni, 31 august a.c., în Monitorul Oficial. Din acest moment, asiguraţii care au de recuperat bani de la ASTRA pot solicita deschiderea dosarului de dăună printr-o cerere adresată Fondului de Garantare a Asiguraţilor (FGA). Însă, falimentul unui asigurător este hotărât de către o instanţă judecătorească, iar FGA va efectua plăţile către creditorii de asigurări de la data rămânerii definitive a hotărârii privind deschiderea procedurii de faliment în limita plafonului legal, respectiv 450.000 lei/creditor de asigurare.

Personalul ASTRA va migra către alţi asigurători sau în brokeraj. - Ştefan PRIGOREANU, CEO MILLENIUM Insurance Broker

Poate cere  despăgubiri orice persoană asigurată, un beneficiar al asigurării sau un păgubit (în cazul asigurării de răspundere civilă). În situația unor daune produse anterior deciziei ASF și pentru care a fost deschis dosar de daună la asigurător, dar și în situația producerii în viitor a riscurilor asigurate în perioada de valabilitate a contractului de asigurare, asigurații/beneficiarii asigurării/persoanele păgubite se pot adresa FGA, se precizează în Ghidul lansat de ASF.

În  momentul în care clienţii ASTRA Asigurări depun cereri de despăgubire, acestea se vor încadra, după evaluarea daunei, într-o limită maximă de 450.000 lei, a declarat Călin RANGU, Director, Direcţia Protecţiei Consumatorilor, Autoritatea de Supraveghere Financiară. Oficialul ASF a explicat că dacă asiguraţii ar avea încheiate mai multe poliţe de asigurare la ASTRA şi, prin absurd, s-ar produce daune pe toate aceste poliţe care să depăşească cumulat  450.000 lei, limita maximă a despăgubirii ce urmează a fi plătită de Fondul de Garantare a Asiguraţilor va rămâne 450.000 lei.

Reprezentantul ASF a subliniat că plafonul este per asigurat, nu per dosar, iar recuperarea diferenţelor, între plafonul de 450.000 lei şi suma totală de încasat, se poate obţine prin înscrierea la masa credală în cadrul procedurii de faliment.

Clienţii care au creanţe din asigurare ce depăşesc această sumă, cât şi entităţile cu alte tipuri de creanţe asupra ASTRA au posibilitatea, conform legislaţiei, de a se înscrie la masa credală şi de a-şi recupera astfel diferenţa de sumă datorată. Prioritate vor avea însă asiguraţii şi păgubiţii, a spus Călin RANGU.

Sfătuim clienţii să îşi emită poliţe (inclusiv RCA) la alţi asigurători, tocmai pentru a evita aceste limitări de despăgubire, a declarat Viorel VASILE.

Denunţarea poliţelor RCA

Conform deciziei ASF de încheiere a procedurii de redresare financiară, ASTRA este obligată a notifica asiguraţii cu privire la posibilitatea acestora de a denunţa contractele.

În ceea ce priveşte asiguraţii RCA ai ASTRA, Călin RANGU a explicat că legislaţia europeană, precum şi cea a României nu prevede, de regulă, posibilitatea denunţării poliţei RCA. Prin urmare, asiguraţii ASTRA, şi nu numai, nu pot denunţa poliţele RCA, acestea fiind valabile până la  momentul expirării, iar daunele vor fi achitate de Fond.

Poliţa RCA poate fi denunţată numai la vânzarea sau radierea din circulaţie a autovehiculului pentru care a fost încheiată asigurarea, în condiţii foarte stricte precizate de lege.

Dar se poate încheia o poliţă RCA la un alt asigurător dacă este valabilă cea de la ASTRA? Pot fi încheiate două asigurări RCA, însă cu urmările de rigoare la daune. Problema dublei asigurări este reglementată de Legea nr. 136/1995, care spune că, dacă la data producerii unui  accident există mai multe asigurări valabile, despăgubirea se suportă în părţi egale de către toţi asigurătorii. Despăgubirea se plăteşte integral de către asigurătorul la care s-a adresat persoana păgubită, urmând că ulterior acesta să se îndrepte împotriva celorlalţi asigurători pentru partea de despăgubire plătită în numele acestora, a explicat Bogdan ANDRIESCU.

Alexandru APOSTOL a precizat că ASF ar trebui să reglementeze posibilitatea denunţării poliţei RCA. Nici păgubitul și nici clientul care a cumpărat o poliţă RCA de la ASTRA nu mai este protejat în conformitate cu norma RCA. Termenele de despăgubire cresc, despăgubirile sunt limitate, scad șansele unor  soluționări amiabile a daunelor etc. Pe de altă parte, s-ar putea ca Fondul de Garantare să facă economie dacă returnează prime de asigurare dintr-o  poliță nejustificat de ieftină decât să acopere daune viitoare, a arătat el.

Are FGA suficiente rezerve pentru a achita daunele?

Preşedintele ASF, Mişu  NEGRIŢOIU, a declarat că Fondul are capacitatea şi resursele pentru a acoperi cererile de despăgubire ale asiguraţilor ASTRA conform legislaţiei. Nu avem în vedere o creştere a contribuţiilor asigurătorilor la Fondul de Garantare. Când Consiliul Fondului va constata că va fi nevoie de fonduri suplimentare va face o propunere, dar nu este necesar acum, a adăugat el.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a estimat că falimentul ASTRA va avea un impact de circa 700 milioane lei pentru Fondul de Garantare, care deţine fonduri de circa un miliard de lei.

Specialiştii din domeniu speră ca Fondul de Garantare a Asiguraţilor să aibă bani suficienţi pentru a achita daunele, dar acest proces ar putea fi unul de durată. Multe service-uri au refuzat să mai repare maşini pe poliţele RCA de la ASTRA, iar păgubiţii trebuie să achite cheltuielile şi apoi să se adreseze FGA pentru recuperarea prejudiciului.

Este deja previzibilă o întârziere majoră în plata despăgubirilor pentru clienţii ASTRA care au deschis dosare de daună. Mai întâi falimentul ASTRA trebuie certificat printr-o hotărâre judecătorească, definitivă și irevocabilă,  ceea ce înseamnă o primă etapă în care despăgubirile sunt blocate. Doar după  hotărârea judecătorească va intra în acțiune Fondul de Garantare. Chiar dacă Fondul are resursele financiare pentru acoperirea despăgubirilor datorate de ASTRA Asigurări, va dura destul de mult până când va putea administra acest volum de dosare de dăună, a explicat Alexandru APOSTOL.

Fondul de Garantare a Asiguraţilor va avea suficiente resurse pentru a achita daunele. - Gheorghe BALABAN, Director General, DAW Management Broker

El a adăugat că Fondul de Garantare va trebui să aibă suficiente resurse pentru a plăti daunele, dar aceste resurse vor fi acoperite din contribuțiile tuturor societăților de asigurare care, la rândul lor, le vor cuantifica în primele de asigurare. Cei care vor plăti costul falimentului ASTRA vor fi de fapt clienții pieței asigurărilor, a subliniat oficialul MAXYGO Broker.

În ceea ce priveşte păgubiţii, sper că FGA le va acorda drepturile care li se cuvin în mod corect şi printr-o procedură cât mai simplă şi eficientă. Practic, ceea ce astăzi este o nouă lovitură importantă la capitolul încredere se poate transforma şi într-o mare oportunitate pentru viitor dacă vom asista la un proces de despăgubire fără tergiversări inutile şi cu o comunicare eficientă către public. Percepţia că piaţa începe să se cureţe ar putea fi consolidată în acest fel şi ar putea să fie piatra de temelie pentru o nouă construcţie de încredere a consumatorului în asigurări, a declarat Victor ȘRAER.

Şi Ştefan PRIGOREANU se aşteaptă ca FGA să aibă suficiente resurse pentru achitarea daunelor, în condiţiile noii legi cu privire la Fondul de Garantare a Asiguraţilor. Chiar mai mult de atât, mă aştept ca FGA să plătească mai corect decât ar fi făcut-o ASTRA. Singura problemă ar putea apărea datorită supraîncărcării activităţii FGA, pentru că va exista categoric un aflux de cereri în perioada imediat următoare, a mai spus acesta.

Este posibil ca banii Fondului de Garantare să fie suficienţi, în acest moment, pentru a achita daunele ASTRA. Procesul de despăgubire va avea cel puţin două etape semnificative – una în care să fie soluţionate daunele deja în curs de instrumentare la ASTRA şi toate daunele raportate până la expirarea poliţelor curente. A doua etapă sau categorie de daune se referă la daunele morale şi daunele Carte Verde, unde sentinţele pot veni cu mari întârzieri (procesele de daune morale pot dura ani buni) sau solicitările de despăgubire de la asigurătorii corepondenți Carte Verde ajung după 2-3 ani de la data daunei sau chiar mai bine. Nu trebuie să uităm că ASTRA a avut birouri şi în alte ţări, iar clienţii de acolo se vor adresa tot către Fondul de Garantare din  România, a adăugat şeful OTTO Broker.

Bogdan ANDRIESCU a atras atenţia asupra faptului că dacă legea nu s-ar fi schimbat şi nu s-ar fi limitat despăgubirea maximă ce poate fi plătită de către Fond la 450.000 lei, lucrurile ar fi stat altfel, iar falimentul ASTRA ar fi putut avea consecinţe dezastruoase pentru piaţă. Va fi un proces greu, lung şi dificil acest faliment, dacă ne gândim că, de 10 ani, Fondul plăteşte despăgubiri pentru companii care nu aveau nicidecum dimensiunea şi portofoliul de clienţi al ASTRA Asigurări, a precizat el.

Gheorghe BALABAN, Director General, DAW Management Broker de Asigurare, apreciază că Fondul va face faţă plăţilor, însă procesul va dura peste un an. Însă, Viorel VASILE estimează că fondurile FGA nu vor fi suficiente şi se va majora contribuţia la Fond.

Cresc preţurile RCA?

La acest capitol, părerile din piață sunt împărțite. Nu pot spune că mă aştept la creşteri de preţuri pe segmentul RCA. În mod normal, dacă din 2016  contribuţiile asigurătorilor pentru Fondul de Garantare vor creşte semnificativ, atunci vor creşte preţurile nu doar la RCA, ci şi la celelalte tipuri de asigurări. Vom vedea ce se va întâmpla cu daunele produse în străinătate de asiguraţii ASTRA şi mă refer aici la acele daune care vor fi stabilite de instanţele din statele în care au avut loc accidentele. Pentru că dacă o instanţă din Germania, de exemplu, va stabili că un păgubit ASTRA trebuie să primească despăgubiri pentru vătămări corporale şi daune morale în valoare de 1,5-2 milioane euro, România va trebui să plătească. Probabil că, la nivelul BAAR şi al Fondului de Garantare, se vor analiza aceste cazuri, dacă va fi nevoie, şi se vor găsi soluţii, astfel încât România să nu ajungă în situaţia în care a fost la începutul anilor 2000, când ne-am aflat la un pas de a fi excluşi din cadrul Convenţiei Interbirouri Carte Verde, a explicat Bogdan ANDRIESCU.

La rândul său, Ştefan PRIGOREANU se aşteaptă la măriri de tarife. Sigur va creşte, ca rezultat al unui cumul de factori: pentru a reumple lichiditatea din  FGA, pentru că daunele pe vătămări corporale cresc alarmant ca şi cuantum decis de instanțe, dar şi pentru că a dispărut unul dintre jucătorii low-cost. Evident, mai sunt şi alţi factori, a menţionat acesta.

În cazul în care se va decide majorarea contribuției asigurătorilor pentru Fondul de Garantare a Asiguraților este posibil ca prețul polițelor de asigurare să crească, indiferent că vorbim de RCA sau de alt tip de asigurare, a spus Cristian FUGACIU. Însă, există alți jucători din piaţă, precum Victor ȘRAER sau Gheorghe BALABAN, care nu estimează majorări de preţuri exclusiv ca urmare a falimentului ASTRA.

Ne așteptăm ca acei care practică prețuri RCA mici să fie mai atent supravegheați de ASF, iar clienții să fie mai reticenți în a cumpăra doar cea mai ieftină poliță, a spus Alexandru APOSTOL.

ASTRA Asigurări s-a desprins în anul 1991 din fosta companie de stat ADAS (Administraţia Asigurărilor de Stat). Însă, după aproape 25 de ani de activitate, timp în care a ocupat şi poziții de top pe piaţa de asigurări din România, Autoritatea de Supraveghere Financiară a  decis intrarea în faliment a societăţii.

La finele anului 2000 statul a hotărât privatizarea sa, procesul fiind de altfel unul controversat. Totuşi, în 2002, ASTRA şi-a găsit un nou proprietar prin vânzarea pachetului majoritar de acţiuni deţinut de stat către societatea NOVA TRADE, controlată de Dan ADAMESCU. Valoarea tranzacţiei a fost de 2,5 milioane USD.

În anul 2005, UNIQA Group Austria a achiziţionat 27% din acţionariatul ASTRA. Odată cu lansarea colaborării dintre cele două companii, identitatea vizuală a ASTREI s-a transformat prin alăturarea însemnelor ambelor companii, schimbându-şi denumirea înASTRA-UNIQA.

Iar în iunie 2011, grupul UNIQA a ieşit din acţionariatul ASTRA Asigurări prin vânzarea pe bursă a pachetului minoritar de 27% din acţiuni către acţionarul majoritar - firma The Nova Group (TNG), pentru 106,02 milioane lei,conform datelor de pe BVB.

De la lider la faliment

ASTRA Asigurări a devenit în 2010 liderul pieţei de asigurări locale în funcţie de venituri, cu un volum total al primelor brute subscrise în valoare de peste 1,08 miliarde lei (13,04% din total piaţă), în creştere cu 34% faţă de anul anterior.

Ea şi-a păstrat această poziţie şi în următorii trei ani, în 2011 înregistrând subscrieri de 1 miliard lei (12,89% din total piaţă), în 2012 - 1,13 miliarde lei (13,7% din total piaţă), iar în 2013 - 921,49 milioane lei (11,34% din total piaţă), conform rapoartelor autorităţii de supraveghere.

Însă, în 2014, anul în care Autoritatea de Supraveghere Financiară a plasat compania ASTRA Asigurări sub administrare specială, desemnând compania  PMG Advisory să gestioneze redresarea financiară a societăţii, asigurătorul a coborât pe locul trei în clasament, cu subscrieri în valoare de 770,11 milioane lei şi o cotă de piaţă de 9,52%.

Vestea cea mai grea pentru companie a venit pe 26 august 2015, când ASF a anunţat retragerea autorizaţiei de funcţionare a ASTRA Asigurări şi intrarea în faliment a societăţii.

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (ASTRA Asigurări: după 25 de ani... GAME OVER).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine:

Ora de Risc

Revista PRIMM este realizata
cu sprijinul urmatoarelor companii
carora le multumim!