Asigurări

Auto - un domeniu „în mişcare”

Autor:Daniela GHETU
Marti, 21 Martie 2017

Caracterul dominant al liniilor de asigurări auto – în special RCA -, pe pieţele Europei Centrale şi de Est este o realitate bine cunoscută, ca şi „tradiţionala” slabă profitabilitate a acestui segment de afaceri. Totuşi, dacă în anii de creştere accelerată pierderile generate de clasa RCA erau asumate ca un preţ plătit pentru creştere, susţinut din alte surse de venit, în contextul actual – mai puţin generos –, profitabilitatea liniilor auto a devenit un element cheie în stabilitatea financiară a companiilor şi pieţelor din regiune. International Insurance Forum 2017 – „Noi provocări pentru pieţele de asigurări auto din ECE” a pus în discuţie, la Viena, atât principalele aspecte care intervin în determinarea profitabilităţii asigurătorilor auto din ECE, cât şi oportunităţile şi provocările aduse de digitalizarea accelerată.

La sfârşitul primei jumătăţi a anului 2016, asigurările auto reprezentau 32,5% din volumul total de prime brute subscrise în regiunea Europei Centrale şi de Est (ECE). Reducând sfera analizei la asigurările generale, ponderea liniilor auto se ridică la 51% din totalul subscrierilor. În acelaşi timp însă, daunele plătite pentru acest segment de asigurări se ridică la aproape 62% din totalul aferent asigurărilor generale. Cu inerente variaţii, situaţia aceasta este caracteristică tuturor ţărilor din regiune, dominanţa asigurărilor auto în portofoliu fiind în mod evident mai accentuată în pieţele cu un nivel de dezvoltare mai redus, unde portofoliul este unul preponderent non-life.

În fapt, vedeta absolută a asigurărilor auto este clasa asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto (RCA) – pieţele în care această linie nu reprezintă principala clasă de asigurări non-life constituind exemple cu totul izolate, mai degrabă excepţiile de la regulă. Prevalenţa acestei linii de afaceri – uşor explicabilă prin caracterul ei obligatoriu într-un context în care puterea redusă de cumpărare limitează sever apetitul cetăţenilor regiunii pentru cumpărarea de asigurări facultative -, este departe însă de a reprezenta un fapt pozitiv. Pe de o parte ea reflectă dezvoltarea insuficientă a celorlalte linii de asigurare. Pe de altă parte, fiind vorba despre singura clasă de asigurări care se bucură în toate ţările de o „desfacere” asigurată şi este constant generatoare de cash-flow, pieţele RCA din regiune sunt intens competitive, principalul avantaj valorificabil pe scară largă fiind preţul. Ca urmare, în aproape toate pieţele regiunii preţurile RCA se situează la limita suportabilităţii economice, afectând serios profitabilitatea companiilor de asigurări şi a pieţei per ansamblu.

O soluţie ar putea sosi dinspre dezvoltarea accelerată a tehnologiilor digitale care permit colectarea şi prelucrarea unui impresionant volum de date cu privire la comportamentul în trafic al şoferilor, permiţând o subscriere personalizată, mult mai bine adaptată profilului individual de risc al fiecărui client. În plus, noile tehnologii telematice sau IoT (Internet of Things) ar putea da asigurătorilor şansa de a-şi personaliza serviciile, adaugând poliţei standard servicii cu valoare adaugată care să mute accentul de pe competiţia prin preţ, pe competiţia prin servicii de calitate şi complexitate mai ridicate.

Totuşi, această oportunitate oferită de progresul tehnologic vine cu o serie de costuri de implementare de dimensiuni remarcabile, ceea ce face ca – cel puţin în pieţele mai puţin prospere din ECE -, pătrunderea noilor tehnologii să nu aibă loc într-un ritm atât de accelerat pe cât ar permite ritmul curent al inovaţiei tehnologice. Ca atare, potenţialul unui reviriment tehnologic există, concretizarea lui însă se va realiza treptat, pornind probabil de la segmentele de piaţă care-şi pot permite investiţiile necesare.

Pe şoselele Europei

Libera circulaţie în ţările europene este unul dintre drepturile cele mai îndrăgite pe care cetăţenii ECE le-au câştigat după schimbările politice din anii ’90. Cu simplu scop turistic sau în interes comercial, pe şoselele europene sunt prezente numeroase autovehicole înmatriculate în ţările ECE. Numeroasele accidente produse de aceste vehicole asigurate în ţările ECE reprezintă una dintre cele mai serioase provocări cu care se confruntă sistemul Carte Verde în prezervarea stabilităţii sale financiare. La scară globală, sistemul înregistrează zilnic peste 1.000 de accidente rutiere transfrontaliere, din care 43% sunt produse de maşini înmatriculate în ţări ECE, chiar dacă dimensiunea totală a parcului auto în această regiune reprezintă un procent mult mai mic, de numai 13 – 14% din totalul maşinilor înmatriculate în Europa. Mai mult, cea mai mare parte a acestor accidente sunt produse în ţări în care limitele de despăgubire sunt foarte înalte, ca Germania, Italia, Marea Britanie etc. Peste 28% din solicitările de garanţie online emise de sistemul Carte Verde (OGS - Online Guarantee Calls) – 34% în termeni valorici –, sunt adresate către birourile auto din ţările ECE, rata de creştere a acestor garanţii – atât ca număr de dosare, cât şi ca valoare totală -, fiind mult mai înaltă decât media la nivel de sistem.

Semnificaţia cifrelor de mai sus trebuie judecată în contextul în care în cea mai mare parte a ţărilor ECE expunerea transfrontalieră este inclusă în prima unica de asigurare de răspundere civilă auto, iar piaţa RCA este una foarte competitivă, cu o presiune puternică asupra preţurilor şi, ca atare, cu preţuri de asigurare nu de puţine ori subdimensionate faţă de expunerea reală. Este suficient să luăm în considerare exemplul vehiculelor de transport marfă care operează internaţional. Date fiind costurile de înmatriculare şi asigurare mai reduse din ţările ECE, diverşi operatori economici din domeniul transportului profesionist auto au ales să-şi înfiinţeze subsidiare locale, înmatriculând flote de sute de vehicule comerciale în ţări ECE cum ar fi România, Bulgaria sau Croaţia. Astfel, camioane care circulă pe teritoriul ţărilor „de domiciliu” poate doar cu ocazia efectuării inspecţiei tehnice obligatorii, încarcă „factura” daunelor decontate prin sistemul Carte Verde cu sume importante, în condiţiile în care plătesc asigurări la cote inferioare. Similar, dar cu un impact mai redus, există şi un număr important de mașini de uz personal înmatriculate, prin diverse subterfugii legale, în ţări ECE cu costuri mai reduse, dar circulând constant în ţări cu limite de despăgubire foarte înalte, unde au domiciliul real. Exemplul sutelor de maşini înregistrate de proprietari italieni sau spanioli în România sau Bulgaria este grăitor. Daunele produse de acestea în propria ţară cad în sarcina sistemului Carte Verde – poate nu întâmplător, de exemplu, 30% din daunele produse în strainătate de maşini înmatriculate în România au loc în Italia -, iar asigurătorii din ţările unde maşinile sunt înregistrate încasează prime potrivit profilului de risc al unui vehicul autohton, la nivelul de preţ specific pieţei, dar au de plătit daune „internaţionale” produse în ţări cu limite de despăgubire semnificativ mai înalte – o situaţie al cărei rezultat, chiar dacă nu are magnitudinea necesară pentru a afecta stabilitatea financiară a companiei, cu siguranţă are un impact negativ asupra profitabilităţii.

Astfel de situaţii reprezintă un factor de stress suplimentar pentru sistemul Carte Verde, iar pieţele ECE au potenţialul de a ameninţa stabilitatea financiară a sistemului în condiţiile în care acesta funcţionează într-o reţea de inter-dependenţe în care incapacitatea de plată a unei companii se poate răsfrânge asupra partenerilor din întregul sistem, într-un efect de „domino”.

Accente în schimbare

Tarifarea asigurărilor auto se realizează în prezent utilizând o mare varietate de parametri, nu întotdeauna valizi din punct de vedere actuarial, care implică colectarea şi prelucrarea unui volum mare de date. Viitorul este însă departe de a aduce o simplificare imediată acestei situaţii, cu atât mai mult cu cât acest aspect al activităţii asigurătorilor va suferi schimbări fundamentale. Ca să înţelegem dimensiunile acestor schimbări este suficient să ne amintim că, potrivit estimărilor actuale, controlul manual al autovehicolelor va fi complet interzis sau restricţionat numai la deplasarea pe drumuri locale până în 2030, în timp ce, până în 2035, este foarte probabil ca 25% din toate autoturismele noi vândute la nivel mondial să fie maşini autonome.

Din această perspectivă, veştile bune vin în special dinspre segmentul daunelor: potrivit estimărilor curente, noile sisteme de protecţie introduse de tehnologiile digitale vor aduce o reducere a costurilor cu despăgubirile de circa 75% pe segmentul RCA şi 65% pe ramura CASCO (estimare Boston Consulting Group). Cel mai important efect al noilor sisteme de protecţie asupra daunelor este aşteptat în domeniul despăgubirilor plătite pentru vătămări corporale, segment pentru care costurile au crescut semnificativ în Europa, mai ales în ultimii 5 ani. Pentru Polonia, de exemplu, se estimează că la orizontul anului 2025 se va înregistra o creştere de 3.659% în comparaţie cu anul 1990. Fără să atingă astfel de rate extreme, o evoluţie similară se înregistrează şi în alte ţări europene, ca Franţa, Italia, Elveţia sau Marea Britanie.

Specialiştii atrag însă atenţia asupra unui aspect complementar acestei aşteptate reduceri a costurilor cu daunele - scăderea semnificativă a preţului asigurării, un aspect ce trebuie gestionat cu multă atenţie.

Pentru pieţele ECE, în particular, vestea bună este că actuala întârziere tehnologică înregistrată în comparaţie cu pieţele mature va oferi răstimpul necesar pentru a învăţa din experienţa acestora din urmă. Pe de altă parte, nivelul de acceptare socială şi politică a unei scheme de preţuri, în care valorile vor varia între extreme mult diferenţiate pentru diverse categorii de şoferi şi autovehicole, ar putea ridica unele probleme, mai ales că segmentul auto va continua să ofere cea mai consistentă parte a cifrei de afaceri în pieţele asigurărilor din regiune.

Pentru moment, o privire “din avion” asupra pieţelor europene arată că mai sunt mulţi paşi de făcut până când utilizarea tehnologiilor telematice să atingă faza de maturitate, în care să reprezinte standardul pentru industria asigurărilor auto. Italia este piaţa cea avansată din această perspectivă, urmată de Marea Britanie şi SUA, în timp ce Franţa sau Germania abia fac primii paşi. Pentru moment, mulţi dintre pionierii utilizăriii acestor tehnologii în asigurări se află încă în faza căutărilor, a definirii propriei abordări, înainte de a o propune pe scară largă publicului cumpărător de asigurări.

Parfumul” viitorului

Maşini care circulă fără şofer, telefonează în locul nostru pentru a fixa o întâlnire, ne atrag atenţia să nu ne uităm bagajele sau să nu uităm să cumpărăm un buchet de flori… sunt secvenţe care par desprinse dintr-un film SF. Şi totuşi… multe din elementele acestui viitor descris de specialiştii în tehnologii digitale sunt deja aici. Şi dacă încă ne este greu să ne imaginăm modul sau momentul în care maşina va deveni un fel de asistent personal, există şi beneficii care se fac deja simţite în direcţia reducerii frecvenţei şi severităţii daunelor din accidente auto, ca şi în sensul eficientizării rezolvării dosarelor de daună şi a depistării şi prevenirii mai eficiente a tentativelor de fraudă.

În plus, ca şi în cazul altor tehnologii informatice, costurile de implementare a tehnologiilor telematice sunt în continuă scădere, făcând posibilă – cel puţin din perspectiva financiară –, extinderea mult mai rapidă a utilizării lor.

În pieţele ECE pătrunderea tehnologiilor telematice se află încă într-un stadiu incipient, aceste pieţe fiind mai puţin pregătite pentru acest salt tehnologic în comparaţie cu pieţe sofisticate, ca cele din Italia, Marea Britanie etc. Nivelul scăzut al preţului asigurării, ca şi relativa subdezvoltare a parcului auto în unele cazuri sunt doi dintre factorii care stau la originea decalajului tehnologic. Totuşi, în ultima perioadă serviciile de asigurări de tip Usage-Based au făcut primii paşi şi în regiunea ECE, ca şi tehnologiile telematice care au înregistrat un număr de prime iniţiative de implementare în Ungaria, Cehia, Slovacia sau Slovenia. În viitorul apropiat însă nu sunt de aşteptat progrese masive, spun specialiştii cu experienţă în regiune. Cel mai probabil programele de tehnologizare vor rămâne la scară relativ redusă sau chiar la nivelul pilot, în termenii numărului de poliţe.

Într-o perspectivă mai îndepărtată – care la nivelul vitezei cu care progresează tehnologiile digitale nu se mai măsoară însă în decenii –, îmbrăţisarea noilor tehnologii va deveni o etapă inevitabilă.

Nota: informaţiile utilizate în articol au sursă prezentările susţinute în cadrul IIF 2017 - – „Noi provocări pentru pieţele de asigurări auto din ECE”, Viena, 15 februarie 2017.

 

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (Auto - un domeniu „în mişcare”).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine: