Interviu
Constantin BUZOIANU Preşedinte, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
Autor:Alexandru CIUNCAN
Constantin BUZOIANU, Preşedinte, CSA

Începând cu luna septembrie a anului 2011, Constantin BUZOIANU deţine poziţia de Preşedinte al CSA. Vă invităm să parcurgeţi, alături de noi, unul dintre puţinele interviuri acordate de la începutul mandatului, presei româneşti, pentru a afla care sunt priorităţile CSA din punct de vedere al supravegherii, cât şi al dezvoltării instituţionale. Deopotrivă veți cunoaște ce se conturează în ceea ce privește dezvoltarea pieţei de asigurări în 2012, într-un interviu cu Constantin BUZOIANU, Preşedinte, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

PRIMM: Acesta este unul dintre primele interviuri pe care le acordaţi de când aţi preluat poziţia de Preşedinte al CSA. Care sunt principalele obiective ale mandatului Dumneavoastră în condiţiile în care pieţele financiare în special, şi piaţa asigurărilor, în particular, se schimbă cu repeziciune?
Constantin BUZOIANU: Obiectivele noastre, ale Consiliului CSA, sunt foarte apropiate de cele ale companiilor şi brokerilor de asigurări. Cu toţii ne dorim o piaţă matură, dezvoltată, consolidată, stabilă, atât din punct de vedere financiar, cât şi din punct de vedere al relaţiilor cu consumatorii. Obiectivele personale sunt similare. Avem în faţă cinci ani de zile, perioadă de timp în care, aşa cum aţi spus şi dumneavoastră, configuraţia şi climatul din pieţele financiare sunt într-o schimbare continuă. Este important însă ca această schimbare să se producă într-o direcţie pozitivă şi, aici, rolul autorităţilor de supraveghere şi reglementare este esenţial. Dacă până nu demult, la nivel internaţional, deciziile autorităţilor de supraveghere ale pieţelor financiare se concentrau pe stoparea efectelor crizei globale, astăzi priorităţile supraveghetorilor vizează consolidarea stabilităţii şi pun un accent din ce în ce mai mare pe protecţia consumatorilor şi pe transparenţa pieţelor. România nu poate fi extrasă din acest context al preocupărilor autorităţilor de supraveghere şi reglementare de la nivel european şi global.

PRIMM: Care vor fi, în următorii cinci ani, priorităţile CSA atât din punct de vedere al supravegherii, cât şi al dezvoltării instituţionale?
C. B.: Consiliul CSA se află, în prezent, într-o etapă de regândire a modului de supraveghere a pieţei de asigurări, care implică ajustarea cadrului de reglementare, astfel încât acesta să devină mai eficient şi să susţină dezvoltarea industriei de asigurări, într-un climat socio-economic încă extrem de dificil. Din perspectiva atribuţiilor Comisiei, acest lucru va însemna o monitorizare atentă a lichidităţii companiilor şi a rezervelor constituite de acestea, a riscurilor asumate, dar şi a calităţii serviciilor pe care le oferă clienţilor, pornind de la consilierea oferită în faza de pre-vânzare şi transparenţa procesului de vânzare, ajungând până la plata dosarelor de daune. Din acest punct de vedere, consider că programele de pregătire profesională vor juca un rol important în creşterea calităţii produselor şi serviciilor pieţei de asigurări şi vor ajuta, de asemenea, la dezvoltarea culturii în asigurări.
În ceea ce priveşte dezvoltarea instituţională, acest proces se află încă în plină desfăşurare. Restructurarea, reaşezarea şi dezvoltarea instituţională a CSA vizează sporirea eficacităţii şi eficienţei supravegherii, în contextul în care autoritatea trebuie să răspundă rapid evoluţiilor din piaţa de asigurări. Tot acest proces merge în direcţia consolidării structurii de supraveghere, în conformitate cu ceea ce se întâmplă astăzi la nivelul Uniunii Europene.

Consiliul CSA se află, în prezent, într-o etapă de regândire a modului de supraveghere a pieţei de asigurări, care implică ajustarea cadrului de reglementare, astfel încât acesta să devină mai eficient şi să susţină dezvoltarea industriei de asigurări, într-un climat socio-economic încă extrem de dificil.

PRIMM: Ce tendinţe îşi vor pune amprenta asupra dezvoltării pieţei de asigurări în 2012, un an pe care analiştii îl consideră marcat de incertitudini din punct de vedere economic?
C. B.: Evoluţiile macroeconomice şi contextul social îşi vor pune amprenta, şi în 2012, asupra dezvoltării pieţei de asigurări. Mă aştept însă ca, în ciuda vremurilor tulburi, industria de asigurări să se concentreze mai mult pe creşterea calităţii produselor şi serviciilor oferite, aspect care a înregistrat  o depreciere considerabilă în ultimii doi ani. O astfel de abordare va facilita demersurile de conservare a portofoliilor de clienţi şi va contribui la recâştigarea încrederii în piaţa de asigurări.
Mă aştept, de asemenea, ca în acest an să fie continuate politicile şi strategiile de dezvoltare a altor linii de asigurare decât cele auto. Este destul de evident că finanţările auto, atât cele prin credite bancare cât şi cele prin intermediul leasing-ului, nu vor cunoaşte o revigorare semnificativă în 2012. Această stare “de îngheţ” a pieţei finanţărilor bancare şi non-bancare va fi resimţită de asigurătorii auto şi estimez că tendinţa negativă pe care au intrat subscrierile pentru linia CASCO se va menţine, dar amploarea la nivelul întregului segment auto va fi diminuată, datorită noilor politici de tarifare, anunţate pentru acest an de către asigurătorii RCA.

PRIMM: Una dintre principalele probleme cu care se confruntă asigurătorii din România este lipsa de informare în domeniu a potenţialilor asiguraţi. Cum apreciaţi că poate contribui autoritatea de supraveghere, dar şi industria în ansamblu la creşterea gradului de educare în asigurări la nivelul publicului larg?
C. B.: Cred că această problemă pune în ecuaţie, în mod surprinzător, doar un singur termen - cel al nivelului de informare a asiguraţilor şi a potenţialilor asiguraţi -, pe care piaţa s-a obişnuit să îl trateze ca pe o adevărată şi unică necunoscută. Eu vreau să precizez că această ecuaţie are două necunoscute, iar una dintre ele ţine de nivelul pregătirii profesionale a celor care vin în contact direct cu potenţialii consumatori. Aş spune că forţa de vânzări existentă în piaţă trebuie să ofere o transparenţă sporită în procesele de vânzare şi de comunicare cu clienţii. Piaţa de asigurări trebuie să îşi asume deficienţele de comunicare cu asiguraţii şi potenţialii asiguraţi şi să facă eforturi continue şi susţinute pentru a remedia această problemă. Doar printr-o astfel de abordare vom putea avea o masă de consumatori cu adevărat informaţi. Consider că transparentizarea procesului de vânzare reprezintă un prim pas spre creşterea gradului de informare a clienţilor, dar care trebuie urmat de ceea ce se cheamă onorarea angajamentelor asumate de asigurători. Cartea de vizită a acestei pieţe o reprezintă activitatea de instrumentare şi plată a daunelor. Cu cât această activitate se va îmbunătăţi, cu atât asiguraţii şi potenţialii asiguraţi vor deveni mai interesaţi şi mai receptivi la mesajele transmise de piaţa de asigurări.

Direcţiile prioritare de acţiune ale CSA sunt stabilitatea industriei şi protecţia asiguraţilor. Acestea cred că ar trebui să reprezinte obiectivele majore urmărite, la unison, de toate entităţile prezente în această industrie - asigurători, intermediari, organizaţii profesionale.

PRIMM: În urma crizei economice, am asistat la un declin al "erei auto", scăderile pe CASCO, din cauza contractelor de leasing, şi pe RCA, din cauza reducerii masive de tarife, fiind cele mai semnificative. Care apreciați că sunt tendinţele perioadei următoare pe clasa auto şi ce linii de business considerați că ar trebui exploatate acum?
C. B.: Aşa cum am spus, liniile de asigurări auto nu vor cunoaşte o relansare în 2012. Estimez că segmentul auto ar putea înregistra o evoluţie pozitivă doar în condiţiile în care economia românească ar reintra pe o tendinţă de creştere sustenabilă. În actualele condiţii, este dificil de prognozat că acest lucru se va întâmpla în 2012. O diminuare a tendinţei de scădere înregistrată de liniile de asigurări auto va fi însă posibilă. Tarifele care au fost transmise la CSA de către asigurătorii RCA arată ajustarea acestora, în sensul unei corelări mai bune a preţurilor cu riscurile asumate.

PRIMM: Introducerea asigurărilor obligatorii de locuinţe a generat ample dezbateri în întreaga piaţă. Chiar şi acum, la aproape doi ani de la emiterea primelor poliţe PAID, există opinii care solicită modificarea legislaţiei. Care este părerea Dumneavoastră vizavi de acest subiect?
C. B.: Problema cu legea privind asigurarea obligatorie pentru locuinţe este că a fost prea mult discutată şi prea puţin aplicată. Legea este în vigoare, au fost emise norme în aplicarea ei şi, cu toate acestea, rezultatele sunt departe de a fi mulţumitoare. Pentru unii asigurători, această lege reprezintă doar un instrument de marketing, pe care îl folosesc doar pentru a-şi creşte portofoliile de asigurări facultative. Au fost lansate produse facultative similare ca preţ poliţei obligatorii. CSA trebuie să verifice însă dacă şi detaliile tehnice sunt similare produsului obligatoriu, respectiv dacă există acoperire de tip prim risc şi programe de reasigurare corespunzătoare. Până la o eventuală modificare a Legii nr. 260/2008, asigurătorii trebuie să aplice şi să respecte prevederile în vigoare.

Piaţa de asigurări trebuie să îşi asume deficienţele de comunicare cu asiguraţii şi potenţialii clienţi şi să facă eforturi continue şi susţinute pentru a remedia această problemă. Doar printr-o astfel de abordare vom putea avea o masă de consumatori cu adevărat informaţi.

PRIMM: Deşi piaţa de asigurări din România se află departe de a nu mai avea probleme majore, termenul de implementare a Solvency II se apropie şi el cu rapiditate. În urma studiilor de impact realizate deja la noi în ţară, consideraţi că este pregătită piaţa de asigurări sau poate fi pregătită în timp util pentru acest moment?
C. B.: Trecerea la noul regim de solvabilitate reprezintă o cerinţă şi nu o opţiune - dacă suntem şi când suntem pregătiţi. Noul regim de solvabilitate va remodela esenţial industria de asigurări şi reasigurări din România şi va conduce la creşterea competitivităţii şi a profesionalismului. Data de aplicare a Solvency II, dacă nu vor fi anunţate amânări, este 1 ianuarie 2014. În vederea conformării cu cerinţele noului regim de solvabilitate, CSA va continua atât programul intern de pregătire a personalului, demarat din anul 2007, cât şi participarea în grupurile de lucru la nivel european constituite în vederea redactării proiectelor privind măsurile de aplicare a Directivei, a standardelor tehnice şi a ghidurilor de aplicare. De asemenea, se va asigura şi participarea la colegiile supraveghetorilor.
După aprobarea de către Parlamentul European a proiectului de modificare a Directivei privind Solvency II, CSA va definitiva procesul de transpunere în legislaţia naţională a prevederilor noului regim de solvabilitate. În ceea ce priveşte asigurătorii, aceştia va trebui să continue aplicarea planurilor de adaptare a activităţii la noul regim de solvabilitate. CSA va continua să se implice activ în pregătirea personalului asigurătorilor prin organizarea de conferinţe, seminarii şi ateliere de lucru.

PRIMM: Începând cu 1 septembrie 2011, cei care doresc să lucreze în distribuţia produselor de asigurare au obligaţia să prezinte un certificat de calificare profesională în domeniul asigurărilor. Cum credeţi că vor schimba aceste noi reglementări calitatea forţei de vânzări în asigurări din România şi cum vedeţi reacţia intermediarilor legată de acest  aspect?
C. B.: Una dintre marile probleme ale pieţei de asigurări, şi nu numai, este deficitul de specialişti, de personal calificat în acest domeniu.
Eu cred că această piaţă se va putea dezvolta sănătos doar prin creşterea gradului de profesionalizare a tuturor celor implicaţi în relaţia directă cu asiguratul, care are astăzi nevoie, mai mult ca oricând, de înţelegere, consiliere şi de o ofertă care să îi satisfacă cerinţele şi nevoile de protecţie.
Este nefiresc să se ceară asiguraţilor să înţeleagă şi să aleagă un produs de asigurare în cunoştinţă de cauză, atât timp cât cei care vând nu au o pregătire minimă în domeniul asigurărilor.
Dacă ne uităm doar spre segmentul asigurărilor de viaţă şi, în special, spre cel al asigurărilor cu componentă investiţională, vom vedea că lucrurile nu mai sunt atât de simple, chiar şi pentru un specialist în vânzări. Agentul trebuie să prezinte clientului trei scenarii de risc al evoluţiei investiţiilor şi a prospectului fondurilor de investiţii în care se vor realiza plasamentele.
Înţelegerea modului de funcţionare a acestui produs este destul de dificilă, chiar şi pentru cei care deţin oarece cunoştinţe în zona investiţională.
Prin urmare, consider că aceste cursuri de pregătire profesională sunt mai mult decât necesare, atât pentru forţa de vânzare proprie a asigurătorilor, cât şi pentru cea a brokerilor. Aş spune chiar că sunt foarte importante în principal pentru agenţii brokerilor, care au un rol foarte important pe lângă cel de intermediere, acela de consultant al clientului.

PRIMM: Ce mesaj aveţi pentru piaţa de asigurări din România?
C. B.: Direcţiile prioritare de acţiune ale CSA sunt stabilitatea industriei şi protecţia asiguraţilor. Acestea cred că ar trebui să reprezinte obiectivele majore urmărite, la unison, de toate entităţile prezente în această industrie - asigurători, intermediari, organizaţii profesionale.
Doar făcând progrese semnificative pe aceste direcţii, care sunt dependente una de cealaltă, vom putea creşte această industrie până la un stadiu de maturitate.

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (Constantin BUZOIANU Preşedinte, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine:

Ora de Risc

Alexandra SMEDOIU: Economisirea inseamna responsabilitate fata de noi si generatiile viitoare

Alexandra SMEDOIU - Vicepresedinte CFA Society Romania si Partener Deloitte
Sergiu COSTACHE - Revista PRIMM Asigurari & Pensii

Revista PRIMM este realizata
cu sprijinul urmatoarelor companii
carora le multumim!