Interviu

Cornel COCA CONSTANTINESCU Vicepreședinte Sectorul Asigurări-Reasigurări, ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiară

Marti, 05 Iunie 2018

PRIMM: Care considerați că sunt principalele provocări pentru piața asigurărilor din România în acest an?

Cornel COCA CONSTANTINESCU: Principalele provocări ale pieței asigurărilor sunt legate de structura acesteia, care este încă dependentă de asigurările obligatorii, și mă refer la faptul că asigurarea RCA a reprezentat 50% din totalul PBS pe segmentul asigurări generale. În același timp, asigurările auto, cumulate pe clasa 3 și clasa 10 au condus cu 59% din totalul prime brute subscrise anul trecut. Concluzia care reiese din această statistică este dezvoltarea modestă a segmentului asigurări de viață, cu toată creșterea semnificativă de 21% în anul 2017, comparativ cu anul 2016. Din aceste considerente, proiectele ASF în domeniul educației financiare vizează creșterea gradului de înțelegere a diferitelor produse de asigurare care oferă o protecție financiară asiguratului și/sau membrilor familiei în diferite situații nefavorabile și evidențierea beneficiilor acestora, inclusiv cu privire la aspecte ce țin de deductibilități fiscale oferite de stat.

În acest sens, implementarea noii Directive IDD ar trebui să aducă un plus de calitate în procesul de ofertare, prin informarea mai cuprinzătoare și sistematică a clienților, cu efect pozitiv asupra pieței în ansamblu.

Suntem preocupați de nivelul scăzut de cuprindere în asigurare în cazul asigurărilor obligatorii de locuințe. România are un număr foarte mare de proprietari de locuințe, dar, paradoxal, foarte puțini încheie polița de asigurare obligatorie a locuinței, cu toate că recomandabilă și utilă ar fi achiziționarea inclusiv a unei asigurări facultative. Ne străduim să identificăm soluții pentru creșterea gradului de cuprindere în asigurare, prin liberalizarea canalelor de distribuție, diversificarea acționariatului PAID și oferirea posibilității de încheiere de contracte multianuale.

Totodată, gradul ridicat de concentrare la nivelul pieței, rezultat din faptul că primele cinci societăți de asigurare realizează cumulat 70,03% din total, pe segmentul asigurărilor generale poate deveni în timp o vulnerabilitate.

PRIMM: Noile tehnologii, precum sistemele telematice, își fac apariția și pe piața din România. Ce impact anticipați că vor avea acestea, în următorii ani, asupra pieței și, deopotrivă, asupra clienților?

C.C.C.: Noile tehnologii vor revoluționa multe sectoare economice în diverse moduri, cu siguranță și sectorul asigurărilor, iar efectele vor fi ample, inclusiv la nivelul comportamentului asiguraților. Consider că modelele de business ale societăților de asigurare se vor modifica în următorii ani, începând cu introducerea sistemelor telematice și culminând cu asigurarea autovehiculelor autonome. Inovația tehnologică în asigurări va facilita personalizarea mai mare a asigurării, prin identificarea riscului la nivel individual și va impulsiona responsabilizarea asiguraților.

Totodată, vor fi necesare investiții deloc de neglijat în noile tehnologii, în creșterea capacității de prelucrare a informațiilor, pentru a face față marilor platforme tehnologice, care sunt avansate din această perspectivă și vor putea concura la un moment dat cu succes asigurătorii clasici. În final, vor câștiga cei care se vor adapta cât mai repede și vor investi în mod inteligent, pentru că inovația tehnologică va deveni un avantaj competitiv.

PRIMM: Care sunt proiectele derulate de ASF în vederea susținerii inovației tehnologice în domeniul asigurărilor?

C.C.C.: Noile tehnologii, care deja își fac simțită prezența pe unele piețe de asigurare, vor reprezenta o provocare și pentru autoritate, motiv pentru care s-a hotărât înființarea la nivelul ASF a unui grup de lucru InsurTech pentru colectarea informațiilor, dezvoltarea competențelor și expertizei cu scopul de a încuraja inovația financiară.

Una din inițiativele adoptate este dezvoltarea unui mediu de tip Sandbox pentru testarea inovațiilor financiare în cadrul de reglementare existent, asigurând în același timp faptul că părțile implicate sunt protejate în mod corespunzător. În cazul în care, după testarea Sandbox, societatea dorește să ofere produsul rezultat pe scară largă, aceasta trebuie să respecte cadrul de reglementare existent. De asemenea, s-au organizat întâlniri atât cu reprezentanții Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii și reprezentanți ai firmelor IT cu experiență relevantă în domeniu, cât și cu reprezentanți ai pieței de asigurări, care s-au arătat interesați de procesele și transformările digitale, inovație în interfața cu clienții și noi tipuri de produse de asigurare.

PRIMM: GDPR și IDD sunt două reglementări cu impact profund pentru asigurători, brokeri și clienți. Considerați că industria de asigurări va fi pregătită să se supună noilor reguli începând cu 25 mai, respectiv 1 octombrie?

C.C.C.: Am convingerea că intermediarii și asigurătorii vor fi pregătiți să aplice prevederile Directivei IDD, ce va fi în curând transpusă în legislația națională, luând în considerare faptul că aplicarea ei a fost amânată cu aproape șapte luni. Trebuie să avem în vedere că elementele de noutate aduse de Directivă contribuie la protecția consumatorilor prin informarea mai eficace a acestora, prin crearea de condiții de concurență echitabilă între toate categoriile de distribuitori, prin transparentizarea activității. Mă refer în special la informațiile ce vor fi prezentate clienților cu privire la remunerație și stimulente, la standardele de vânzare a produselor cu componentă investițională, la cerințele de transparență în cazul vânzărilor încrucișate. Toate acestea își dau concursul pentru o mai bună înțelegere a produselor de către asigurați, cu efect pozitiv pe termen lung asupra dezvoltării industriei. Cu toate acestea, impactul asupra intermediarilor nu va fi atât de mare ca în alte țări, în condițiile în care piața din România este încă dependentă de produsele obligatorii, iar penetrarea produselor de asigurare cu componentă investițională este redusă.

Riscurile mari pot fi induse de intrarea în vigoare a Regulamentului GDPR, care va impune modificări majore la nivel operațional, cu privire la acordul de stocare și utilizare a datelor personale de la persoana vizată, la notificarea cazurilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal către ANSPDCP și persoana vizată, consecințele în acest caz putând fi atât financiare, cât și reputaționale. Vor trebui definite noi reguli corporatiste obligatorii, analizate relațiile dintre intermediari și asigurători din perspectiva relației operatorilor asociați. Procesul este complex și va necesita un efort considerabil de conformare din partea societăților.

PRIMM: Care considerați că este adevăratul potențial al pieței? Cum vedeți evoluția acesteia până la finalul anului?

C.C.C.: În aprecierea nivelului de dezvoltare al pieței asigurărilor se utilizează câțiva indicatori de referință, precum gradul de penetrare al asigurărilor în PIB care reflectă importanța sectorului asigurări în cadrul economiei naționale și densitatea asigurărilor.

În țările cu piețe de asigurări dezvoltate, gradul de penetrare se situează între 6% și 2% (incluzând sistemele de pensii facultative), în timp ce în România indicatorul a reprezentat, în 2017, 1,13% din PIB. Dacă comparăm densitatea asigurărilor din țări precum Elveția (aproximativ 6.400 euro), Olanda (4.000 euro), Austria (700 euro) și Grecia (340 euro) cu nivelul din România, de 108 euro (494 lei), nu poate rezulta decât un potențial consistent de creștere ca urmare a ridicării nivelului de trai și îmbunătățirii educației financiare.

Asigurările de viață, incluzând pensiile private și asigurările private de sănătate reprezintă în țările cu o industrie de asigurare matură undeva între 45% - 50% din piața asigurărilor, în termeni de PBS. Și piața românească va trebui să tindă către aceste ținte care sunt realizabile, dar evoluția nu va fi una rapidă. Ne-a bucurat creșterea de anul trecut de 21% a segmentului de asigurări de viață, comparativ cu anul precedent, și sperăm că trendul de creștere se va consolida.

O piață stabilă și matură se caracterizează prin echilibrul între produsele obligatorii și facultative, între produsele de asigurare de bunuri și de asigurare de viață, diversificând liniile de business pentru administrarea mai bună a riscului.

PRIMM: Ce soluții ar putea fi utilizate în viitorul apropiat pentru o dezvoltare mai accentuată a pieței de asigurări?

C.C.C.: Ar trebui început cu identificarea nevoilor clienților și adaptarea produselor la aceste nevoi. O analiză în acest sens ar fi binevenită atât pentru societățile de asigurare, cât și pentru potențialii clienți, pentru că nu întotdeauna produsele consacrate pe alte piețe sunt cerute și în România. Microasigurările pot constitui o soluție pentru segmentul de populație cu venituri reduse, reprezentând o protecție financiară limitată, dar care să funcționeze bine și să contribuie la promovarea mai extinsă a produselor de asigurare.

Reglementarea înființării societăților mutuale de asigurare reprezintă un pas înainte pentru piața de profil din România. Societatea mutuală de asigurare constituie o formă juridică consacrată în alte țări din Uniunea Europeană, acest tip de societăți reprezentând circa un sfert din piețele unde această formă este uzitată.

Totodată, nu trebuie neglijat rolul societăților mutuale în economia socială, rol recunoscut și de rezoluția Parlamentului European 2012/2038. Societățile mutuale au dovedit faptul că pot contribui la crearea de locuri de muncă și sunt un factor de coeziune socială. În același timp, promovează valorile cheie ale statului social activ: solidaritatea, nediscriminarea, accesul egal și funcționarea în beneficiul membrilor. În contextul ultimei crize financiare, aceste societăți au dovedit reziliență prin faptul că nu sunt orientate direct către profit.

PRIMM: Când și-ar putea face apariția prima societate mutuală de asigurări?

C.C.C.: Proiectul de lege privind societățile mutuale de asigurare se află în stadiul de avizare interministerială, urmează să parcurgă procedura legislativă și, ulterior, vom vedea pentru prima dată modul în care se va materializa convergența intereselor asiguraților și asigurătorilor în cadrul societății mutuale.

PRIMM: Au trecut peste nouă luni de la intrarea în vigoare a Legii RCA. Care sunt, în opinia dumneavoastră, primele efecte pentru piața de asigurări și pentru consumatori?

C.C.C.: Piața asigurărilor RCA a cunoscut o stabilizare, ca efect al mecanismelor introduse de noua lege RCA, precum tariful de referință, asiguratul cu risc ridicat, decontarea directă, care au contribuit la transparentizarea modului de formare a tarifului și la echilibrarea pieței. Cu toate acestea, nu trebuie să pierdem din vedere faptul că tariful de primă pentru asigurarea RCA se stabilește, în principal, în funcție de riscurile asumate de asigurător, provenite inclusiv din comportamentul asiguraților. Constatăm că piața s-a echilibrat din punct de vedere al nivelului primei, devenind totodată mai predictibilă.

PRIMM: Cum au primit consumatorii apariția decontării directe? Câte polițe RCA au fost vândute în piață cu decontare directă și care este ponderea acestora în total polițe de răspundere civilă auto?

C.C.C.: În scurta perioadă de la introducerea decontării directe, aproximativ 100.000 de asigurați au optat pentru acest mecanism, ceea ce este îmbucurător prin efectele pe care sperăm că le va avea, cu privire la fidelizarea clienților și selectarea asigurătorului în funcție de nivelul serviciilor primite de asigurat, în calitatea lui de terț păgubit. De asemenea, decontarea directă conduce la creșterea încrederii și la consolidarea reputației acelor asigurători care sunt determinați să ofere servicii de calitate clienților proprii.

PRIMM: Sunt interesați alți investitori străini de piața locală? Care ar fi aceștia?

C.C.C.: Piața românească își păstrează atractivitatea pe termen mediu, pe măsură ce se va dezvolta și va depăși etapa asigurărilor obligatorii. În contextul existenței unui cadru de reglementare comun în spațiul Uniunii Europene și a convergenței activității de supraveghere, posibilitatea societăților din țări din cadrul Uniunii Europene de a activa în întreg spațiul european prin intermediul unei sucursale sau în baza libertății de a presta servicii poate fi realizată fără un efort mare. Piața europeană a ajuns la un nivel de maturitate și de diversificare care nu mai poate asigura o creștere consistentă pe o perioadă lungă de timp și este firesc ca dezvoltarea societăților să continue în acele țări unde practica supravegherii este similară și unde avem reglementările comune. În același timp, odată cu transpunerea și implementarea Directivei IDD va crește gradul de armonizare cu privire la activitatea de intermediere și, în special, cu privire la regulile de conduită pentru a asigura o mai mare protecție a consumatorilor, care este un aspect important al activității de asigurare.

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (Cornel COCA CONSTANTINESCU Vicepreședinte Sectorul Asigurări-Reasigurări, ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiară).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine: