Lex
Cum poate fi angajată răspunderea civilă a asigurătorului în cazurile de malpraxis medical
Autor:Daniel Florea & Asociaţii
Vineri, 23 August 2013

Instituirea unei reforme în domeniul sănătăţii a făcut posibilă plata unor despăgubiri către persoanele care au suferit un prejudiciu  prin fapta medicului, medicului dentist, farmacistului, asistentului medical,  precum şi a moaşei care acordă servicii medicale, despăgubire ce poate fi acordată în modalităţile şi condiţiile stabilite de Noul Cod Civil şi Legea nr. 95/2006.
Faptul că există o obligaţie a personalului medical de a avea o asigurare profesională de malpraxis face ca angajarea în mod concret a răspunderii civile a asigurătorului, precum şi modalitatea în care acesta poate fi atras în procedura de despăgubire să prezinte o importanţă practică deosebită.
Răspunderea civilă a personalului medical are la baza prevederile din Noul Cod Civil referitoare la răspunderea delictuală pentru fapta proprie a persoanei asigurate. În consecinţă, asigurătorul este obligat la plata unor despăgubiri doar dacă persoana asigurată, prin fapta sa, se face responsabilă de producerea unui prejudiciu celui care a beneficiat de serviciile medicale, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) personalul medical să fi săvârşit o faptă generatoare de prejudicii în legătură cu profesia pe care o desfăşoară;
b) pacientul să fi suferit un prejudiciu material şi/sau moral, să fie cert, să nu fi fost reparat şi să fie născut ca o consecinţă  a producerii riscului asigurat;
c) între fapta săvârşită din eroare sau culpă profesională şi prejudiciul suferit de pacient există o legătură de cauzalitate;
d) medicul, medicul dentist, farmacistul, asistentul medical sau moaşa care acordă servicii medicale să fi săvârşit fapta generatoare de prejudicii din culpa datorată nerespectării normelor privind desfăşurarea profesiilor medicale.
Totuşi,  nici medicul şi nici asigurătorul nu vor fi îndreptăţiţi la plata unor despăgubiri în cazul în care persoana responsabilă a acţionat în una din următoarele situaţii:

  • când acestea se datorează condiţiilor de lucru, dotării insuficiente cu echipament de diagnostic şi tratament, infecţiilor nesocomiale, efectelor adverse, complicaţiilor şi riscurilor în general acceptate ale metodelor de investigaţii şi tratament, viciilor ascunse ale materialelor sanitare, echipamentelor şi dispozitivelor medicale, substanţelor medicale şi sanitare folosite;
  •  când acţionează cu bună-credinţă în situaţii de urgenţă, cu respectarea competenţei acordate, cazuri la care se adaugă şi următoarele: realizarea faptei într-o situaţie impusă de apariţia unui caz fortuit sau a unei forţe majore sau apariţia prejudiciului din cauza persoanei păgubite însăşi.

 Este bine de ştiut că o astfel de asigurare poate acoperi doar riscurile specifice malpraxisului medical şi nu orice prejudicii pe care le cauzează personalul medical pacienţilor.

Cum se acordă despăgubirile în cazurile de malpraxis medical

În mod concret, stabilirea şi acordarea despăgubirilor în cazurile de malpraxis medical se poate realiza prin două modalităţi: pe cale amiabilă şi pe cale judecătorească.
În ceea ce priveşte acordarea despăgubirilor pe baza înţelegerii dintre asigurător şi terţul păgubit, Comisia de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis este cea care stabileşte caracterul cert al prejudiciului produs.
La sesizarea făcută de către pacient sau de către succesorii acestuia, Comisia va stabili prin decizie dacă în cauză a fost sau nu o situaţie de malpraxis. În cazul în care asigurătorul sau pacientul nu este de acord cu decizia comisiei, o poate contesta la instanţa de judecată competentă, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia.
Cu toate acestea, promovarea unei acţiuni la instanţa de judecată, pentru acoperirea prejudiciilor, nu este condiţionată de soluţionarea acestora pe cale amiabilă.
Dacă nu a fost despăgubit, pacientul poate promova o acţiune directă împotriva asigurătorului la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială a avut loc actul de malpraxis reclamat. În  acest caz, instanţa de judecată va fi cea care va stabili cuantumul despăgubirilor pe care le va plăti asigurătorul.
Ulterior,  asigurătorul are dreptul la recuperarea contravalorii despăgubirilor plătite de la persoana responsabilă de producerea prejudiciului, dacă vătămarea sau decesul este:
a) o urmare a încălcării intenţionate a standardelor de asistenţă medicală;
b) se datorează unor vicii ascunse ale echipamentului sau ale instrumentarului medical, sau a unor efecte secundare necunoscute ale medicamentelor administrate;
c) se datorează atât persoanei responsabile, cât şi unor deficienţe administrative de care se face vinovată unitatea medicală;
d) asistenţa medicală a părţii vătămate sau a decedatului s-a făcut fără consimţământul acestuia.
Drept consecinţă, încheierea unei asigurări profesionale de malpraxis obligatorii pentru personalul medical are o dubla importanţă practică: reprezintă o garanţie pentru pacient că eventualele prejudicii sau complicaţii apărute în urma săvârşirii actului medical pot fi acoperite printr-o procedură rapidă, bazată pe raportul direct dintre pacient şi asigurător şi, pe de altă parte, asigurarea unei încrederi sporite medicului, în sensul că apariţia unei erori umane poate fi compensată.
Încheierea unei asigurări profesionale de malpraxis medical este cu certitudine un pas important în ceea ce priveşte îmbunătăţirea serviciilor medicale de care beneficiază pacienţii din România.
Cu privire la procedura practică de depunere a cererilor de despăgubire, vom prezenta detalii în numerele viitoare ale revistei.


Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (Cum poate fi angajată răspunderea civilă a asigurătorului în cazurile de malpraxis medical).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine:

Ora de Risc

Cum arată perspectivele financiare pentru viitorii pensionari?

Alexandru CIUNCAN - Secretar General, APPA -Asociația Pentru Promovarea Asigurarilor
Ciprian LADUNCA - CFO, METROPOLITAN Life 
Sergiu Costache - Revista PRIMM Asigurari & Pensii

Revista PRIMM este realizata
cu sprijinul urmatoarelor companii
carora le multumim!