Asigurări
Cum sunt stabilite compensațiile pentru vătămări corporale în Europa?
Autor:Mihai CRĂCEA
Joi, 17 Decembrie 2015

La nivelul sistemului judiciar românesc sunt încă evidente dificultăţile în constatarea și indemnizarea daunelor morale, dovada cea  mai elocventă fiind caracterul eterogen al deciziilor instanţelor în ceea ce priveşte stabilirea cuantumului despăgubirilor în spețe foarte asemănătoare.

Şi în Europa însă, asigurătorii se confruntă cu spețe şi abordări diverse, mai ales în contextul liberei circulaţii a bunurilor şi persoanelor  în cadrul Uniunii Europene şi nu numai. Prin urmare, asigurătorii români se pot regăsi cu uşurinţă în situaţia în care au  de acoperit daune importante, provocate peste hotare de maşini înmatriculate în România.

În acest context, prezentul articol îşi propune să prezinte situaţia de ansamblu a daunelor pentru vătămări corporale acoperite de  poliţele RCA în România şi în Europa şi, cu titlu de exemplu, rezultatele unui exerciţiu relevant efectuat de reasigurătorul elveţian  SWISS Re, unul dintre cei cu expunere ridicată pe liniile RCA ale companiilor din România, în scopul de a evidenţia diferenţele majore de abordare ale ţărilor membre UE.

318,08 mil. lei a fost valoarea daunelor RCA pentru vătămări corporale în România în primele 9 luni din 2015

Vătămările corporale în România

Daunele plătite pentru vătămări corporale se cifrau la circa 1% din plăţile efectuate în baza poliţelor RCA în anul 2006. Situaţia s-a  schimbat radical de atunci şi până în prezent.

21,62% din totalul despăgubirilor RCA în România în primele 9 luni din 2015 sunt pentru vătămări corporale

Cele mai recente statistici, aferente primelor 9 luni ale anului 2015, arată că  despăgubirile pentru vătămări corporale şi deces au reprezentat 21,62% din compensaţiile totale plătite de asigurătorii din România  pe linia RCA. Valoarea acestora s-a cifrat la 318,08
milioane lei. În acelaşi timp, ca pondere în numărul total de dosare achitate pe RCA, cele pentru vătămări corporale au reprezentat  2,53%.

59.057 lei a fost valoarea daunei medii RCA plătită pentru vătămări corporale în primele 9 luni din 2015 în România

Pentru vătămările corporale, dauna medie plătită în primele 9 luni din 2015 a fost de 59.057 lei.

Compensarea daunelor morale în  România – scurt istoric

După apariţia, în anul 1865, a  Codului Civil, în dreptul nostru, repararea bănească a prejudiciilor nepatrimoniale a cunoscut o  evoluţie contradictorie. A fost admisă, prin tradiţie, timp de aproape un secol (1862-1952). Apoi a fost interzisă formal prin Decizia de  ndrumare nr. VII din 29.12.1952 a Plenului fostului Tribunal Suprem, pentru ca, în noile condiţii de după decembrie 1989, instanţele judecătorești să se reorienteze, fără rezerve, către repararea bănească a acestui tip de prejudicii, a explicat Dr. Gheorghe  VINTILĂ, Avocat în Baroul Dolj şi fost Judecător la Curtea de Apel Craiova.

24,2 mld.euro a fost valoarea daunelor pentru vătămări corporale în Europa, în 2013

În prezent, nu de puţine ori apar dificultăţi în constatarea prejudiciului moral, dar și în ceea ce privește modul de stabilire a  despăgubirilor. Acestea au fost generate, în principal, de natura imaterială a acestui prejudiciu, nesusceptibil prin el însuși de evaluare în bani, adesea dificil de perceput, fapt ce face dificilă și reparaţia acestuia, a adăugat Dr. Gheorghe VINTILĂ.

48,4% din totalul despăgubirilor RCA în Europa sunt pentru vătămări corporale

Privire de ansamblu asupra vătămărilor corporale în Europa

Un raport al Insurance Europe, federaţia europeană ce reuneşte asociaţiile naţionale ale asigurătorilor şi reasigurătorilor, arată că, în  2013, dauna medie RCA în Europa varia substanţial, de la circa 1.200 euro în Polonia, la peste 5.000 euro în Italia sau Suedia.

Din totalul daunelor plătite, despăgubirile pentru vătămări corporale deţineau o pondere importantă. În 2013, dauna medie pe acest  segment la nivelul ţărilor analizate în raportul Insurance Europe se cifra la aproape 16.000 euro, de la 15.540 euro în 2012. Mai  important este însă că, între 2008 şi 2013, valoarea acestui indicator s-a majorat cu 20%.

De asemenea, deşi numărul despăgubirilor pentru vătămări corporale a reprezentat aproape 14% din total, valoarea daunelor plătite  a fost însă de 48,4% în 2013, echivalentul a 24,2 miliarde euro. Suma a fost apropiată de cea din 2012.

15.970 euro costul mediu al despăgubirilor pentru vătămări corporale în Europa

O concluzie a fost evidentă: deşi numărul accidentelor soldate cu vătămări a scăzut cu aproape 14% între 2005 şi 2014, iar cel al  cererilor de despăgubire pentru vătămări s-a depreciat cu 15% în intervalul 2008-2012, costurile cu despăgubirile au fost tot mai mari.

Mediile nu sunt însă elocvente, tocmai din cauza diferenţelor substanţiale de cutume, cultură sau de practici juridice între diversele ţări din  Europa.

1,85 milioane de daune cu vătămări corporale în 2013, în Europa

Spre exemplu, între 2010 şi 2013, despăgubirile pentru vătămări corporale au crescut cu circa 23% în Franţa, dar s-au depreciat cu  25% în Italia. Ponderea acestora în totalul despăgubirilor RCA este în jurul a 60% în Spania, Italia şi Franţa, dar nu depăşesc 15% în  Estonia, Suedia sau Cehia, ţări în care sistemul asigurărilor sociale de stat preia o mare parte din costurile aferente vătămărilor  corporale rezultate din accidente.

Exerciţiu SWISS Re: Calculul daunelor pentru vătămări corporale în mai multe ţări

În esenţă, exerciţiul SWISS Re a constat în analizarea în detaliu a modului de stabilire a despăgubirilor pentru vătămări corporale, inclusiv daunele morale, în cazul ipotetic al unui accident rutier cu urmări identice, cauzat de un autovehicul înmatriculat în România, petrecut pe rând în Germania, Franţa, Marea Britanie şi Italia.

Conform legislaţiei RCA din România, limitele maxime de despăgubire per eveniment sunt stabilite la 1 milion euro pentru daune  materiale şi 5 milioane euro pentru vătămări corporale şi deces. Aceste limite nu sunt valabile însă în orice ţară membră a Uniunii  Europene, despăgubirile fiind judecate conform legislaţiei locului de producere a evenimentului. Spre exemplu, în Marea Britanie şi  Franţa, despăgubirile pentru vătămări sunt practic nelimitate.

Exercițiul SWISS Re a fost realizat în colaborare cu AVUS (pentru Franța) şi InterEurope (Germania şi Marea Britanie). Simularea din  Italia este efectuată de SWISS Re. Trebuie avut în vedere că următoarele cifre sunt estimări realizate de specialişti în soluţionarea daunelor auto și au ţinut cont de legislaţia locală în vigoare, modul de interpretare a pierderilor materiale, specificul social şi economic şi practica judiciară din fiecare ţară în parte. De aceea vor exista diferenţe semnificative de încadrare sau între metodele de calcul şi cifrele prezentate.

Speţa analizată

Pe o autostradă, o maşină înmatriculată în România, în care călătoreau două persoane, a intrat în coliziune cu un vehicul înmatriculat  în ţara respectivă, în această aflându-se 3 persoane de naţionalitate locală. Culpa aparţine exclusiv şoferului maşinii din România.

Urmările accidentului

Charlie, şoferul maşinii din țara respectivă, a murit pe loc. Avea 30 de ani, venit mediu, era angajat, căsătorit (soţia în vârstă de 30  de ani, casnică), avea 2 copii minori (cu vârste de 2, respectiv 5 ani).

Marilyn, pasager în maşina locală, devine paraplegică. Avea 21  de ani, era studentă în anul III la o facultate cu profil economic, gradul de invaliditate rezultat este de 75%, necesită 4 ore de  îngrijire în fiecare zi

Pinocchio, pasager în maşina locală, suferă traume cerebrale severe. Avea 12 ani, era elev, grad de invaliditate rezultat 100%, are  nevoie de 4 ore pe zi de îngrijire a locuinţei şi 8 ore de asistență pe zi. Mama sa era profesor de liceu, iar tatăl deţinea o funcţie de management într-o companie de talie medie.

Notă: Deşi prezent în exerciţiul SWISS Re, pentru a simplifica situaţia prezentată, am decis să eliminăm din exemplu cazul lui Ovidiu, cetăţean  român, pasager în maşina înmatriculată în România, care a decedat la locul accidentului.

ITALIA

În Italia daunele morale sunt calculate în baza tabelului Tribunalului din Milano. Sunt luate în considerare şi deciziile Curţii Supreme în spețe similare. În despăgubiri predomină sumele pauşale de valoare ridicată în detrimentul anuităţilor.

Charlie şi familia sa

- Daune morale: 900.000 euro (câte 300.000 euro pentru fiecare urmaş).

- Daune patrimoniale: 360.000 euro

A fost calculat astfel: venitul lui Charlie a fost estimat la 25.000 euro pe an din care s-a scăzut o cotă de 20% aferentă consumului propriu.

Dacă ar fi existat daune biologice, în acest caz reprezentând afecţiuni suferite de Charlie între momentul accidentului şi cel al  decesului său, daunele morale plătibile lui Charlie ar fi putut fi mult mai mari.

Total: 1.260.000 euro

Marilyn

- Daune morale: 1.150.000 euro (în baza tabelului Tribunalului din Milano).

- Pierderi de venit: 400.000 euro (presupunând începerea serviciului la 28 de ani şi un venit mediu anual de 30.000 euro).

- Alte costuri: 190.000 euro (includ costurile de adaptare a locuinţei şi asistență la domiciliu etc.).

Total: 1.740.000 euro

Pinocchio

- Daune morale: 1.400.000 euro (în baza tabelului Tribunalului din Milano).

- Daune patrimoniale: 265.000 euro (salariul potenţial a fost estimat la 25.000 euro).

- Alte costuri: 1.000.000 euro (includ cheltuielile cu asistență la domiciliu, adaptarea locuinţei şi a vehiculului etc.).

Total: 2.665.000 euro


GERMANIA

În Germania nu există sistem de cuantificare a daunelor morale, însă jurisprudenţa este relevantă.

Charlie

- Daune morale pentru durere şi suferinţă ce vor reveni familiei sale: 2.500 euro.

- Partea din salariu cu care îşi întreţinea familia, necesară stabilirii despăgubirilor pentru restul familiei, este calculată astfel: salariul său net lunar minus partea din venit necesară consumului propriu (determinată pe baze statistice macroeconomice: întreţinerea  casei, mâncare, deplasări etc.). În cazul său, baza de calcul rezultată este de 1.735 euro.

Soţia lui Charlie

- Costuri de înmormântare: 10.000 euro.

- Daune morale: 1.000 euro.

- Pierderea de venit (fiind aflată în întreţinerea soţului): 231.102 euro

A fost calculată astfel: 30% x 1.735 euro x nr. de luni până la vârsta pensionarii lui Charlie (67 de ani); va fi obligată să se angajeze  când cel mai mic dintre copii va ajunge la vârsta de 12-15 ani.

Copiii lui Charlie

- Copilul de 2 ani - Pensie de orfan până la 18 ani: 49.968 euro (a fost calculată astfel: 15% x 1.735 euro x nr. de luni până la vârsta de 18 ani; poate fi prelungită până la 27 de ani dacă va urma studii superioare)

- Copilul de 5 ani - Pensie de orfan până la 18 ani: 40.599 euro (a fost calculată astfel: 15% x 1.735 euro x nr. de luni până la  vârsta de 18 ani; poate fi prelungită până la 27 de ani dacă va urma studii superioare)

Total: 335.164 euro

Marilyn 

- Daune morale: 125.000 euro (în baza jurisprudenţei).

- Pierderi de venit: 680.018 euro (calculate în funcţie de venitul mediu pentru un absolvent de facultate, rata inflaţiei, potenţiale măriri salariale etc.).

- Costuri de întreţinere a locuinţei: 100.000 euro.

- Costuri de adaptare a locuinţei pentru handicapul rezultat: 100.000 euro.

Total: 1.005.018 euro

Pinocchio

- Daune morale: 350.000 euro (în baza jurisprudenţei).

- Pierderi de venit: 680.018 (calculate în funcţie de venitul mediu pentru un potenţial absolvent de facultate, având în vedere  ocupaţia părinţilor, rata inflaţiei, potenţiale măriri salariale etc.).

- Costuri de adaptare a locuinţei pentru handicapul rezultat: 100.000 euro.

- Costuri de asistență la domiciliu: 2.000 – 30.000 euro pe lună.

- Costuri medicale (medicaţie şi fizioterapie): 12.200 euro pe an.

Total: 3.519.218 - 7.500.000 euro


FRANŢA

În Franţa nu există sistem de cuantificare a daunelor morale. Judecătorul este suveran în aprecierea despăgubirii. Există medici  certificaţi în cuantificarea severităţii vătămărilor. Un aspect cheie este „consolidarea stării de sănătate” (când starea fizică a victimei  nu mai poate suferi modificări), când poate avea loc o recalculare a despăgubirii.

Familia lui Charlie

- Daune morale totale: 70.000 euro.

- Pierderi de venit atribuibile familiei: 555.000 euro (se calculează astfel: venitul mediu anual de 24.000 euro minus un consum  propriu de 20%; copiii beneficiază de compensaţii până la vârsta de 25 de ani).

Total: 625.000 euro

Marilyn

- Daune nepatrimoniale: 682.000 euro.

- Daune patrimoniale: 1.508.000 euro .

48% din compensaţia pentru daunele patrimoniale revin costurilor cu asistența la domiciliu.

- Consolidarea stării de sănătate: 2 ani.

Total: 2.190.000 euro

Pinocchio

- Daune nepatrimoniale: 1.017.000 euro.

- Daune patrimoniale: 4.871.000 euro.

58% din compensaţia pentru daune materiale este aferentă costurilor de asistență.

- În calcularea daunelor materiale principiul aplicat este de „consecinţe profesionale” – cât ar fi putut câştiga.

- Se estimează o durată până consolidarea stării de sănătate de 10 ani.

Total: 5.888.000 euro


MAREA BRITANIE
În Marea Britanie nu există un sistem de cuantificare a daunelor morale însă jurisprudenţa este relevantă. Pierderile de venit se  alculează conform tabelelor Ogden, care ajută la o proiecţie a evoluţiei veniturilor pe termen lung.

Charlie

- Daune morale pentru durere şi suferinţă ce vor reveni familiei sale: cel mult 1.100 lire sterline. Partea din salariu cu care îşi  întreţinea familia, necesară stabilirii despăgubirilor pentru restul familiei, este calculată astfel: salariul net lunar minus partea din  venit necesară consumului propriu estimată la 25% (întreţinerea casei, mâncare, deplasări etc.). În cazul său baza de calcul este de  1.562 lire.

Familia lui Charlie

- Costuri de înmormântare: 6.000 lire.

- Daune morale: 13.000 lire. 

- Pierderea de venit (fiind aflată în întreţinerea soţului): 428.250 lire.

- A fost calculat astfel: 1.562 lire x 12 luni x 22,84 (coeficient rezultat din tabelul Ogden); (vârsta pensionarii este considerată 65  de ani).

- Compensaţii pentru servicii prestate de Charlie în gospodăria comună: 20.000 lire (ex: curăţenie ocazională, decoraţiuni, grădinărit  etc.)

- Pierderi de venit după pensionarea lui Charlie: 260.500 lire.

- Pierderi din pensia acumulată de Charlie: 150.000 lire.

Total: 858.750 lire

Marilyn

- Daune morale: 220.000 lire (în baza jurisprudenţei).

- Pierderi de venit: 708.600 lire (presupunând o vârstă de pensionare de 65 de ani, calculate în baza tabelelor Ogden).

- Costuri de întreţinere a locuinţei: 183.800 lire.

- Costuri de adaptare a locuinţei pentru handicapul rezultat: 327.600 lire (includ scaunul cu rotile). 

- Cheltuieli medicale: 50.000 lire.

- Cheltuieli de terapie: 100.000 lire (inclusiv terapie psihologică).

- Cheltuieli de transport şi adaptare a vehiculului: 50.000 lire.

- Cheltuieli de vacanţă: 50.000 lire.

- Pensie: 25.000 lire.

Total: 2.149.509 lire

Pinocchio

- Daune morale: 280.000 lire (în baza jurisprudenţei).

- Pierderi de venit: 753.900 lire (calculate în baza tabelelor Ogden).

- Costuri de asistență şi cu echipamentele necesare: 435.300 lire.

- Costuri de adaptare a locuinţei pentru handicapul rezultat: 188.600 lire.

- Cheluieli medicale: 100.000 lire.

- Costuri cu medicaţie şi fizioterapie: 843.000 lire.

- Costuri de adaptare a mijlocului de transport pentru gradul de handicap rezultat: 25.000 lire.

- Cheltuieli de vacanţă: 134.880 lire.

- Pensie: 50.000 lire.

- Diverse: 100.000 lire.

Total: 4.858.268 lire

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (Cum sunt stabilite compensațiile pentru vătămări corporale în Europa?).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine:

Ora de Risc

Cum arată perspectivele financiare pentru viitorii pensionari?

Alexandru CIUNCAN - Secretar General, APPA -Asociația Pentru Promovarea Asigurarilor
Ciprian LADUNCA - CFO, METROPOLITAN Life 
Sergiu Costache - Revista PRIMM Asigurari & Pensii

Revista PRIMM este realizata
cu sprijinul urmatoarelor companii
carora le multumim!