Asigurări
Daunele nepatrimoniale, pe axa Bucureşti-Istanbul
Autor:Andreea IONETE și Mihai CRÂCEA
Vineri, 15 Martie 2013
Valeriu ZGONEA - Președintele Camerei Deputaților
Bogdan CIUCĂ - Președintele Comisiei Juridice a Camerei Deputațtilor
Daniel FLOREA - Membru al Comisiei Juridice a Camerei Deputatilor
Florin MOȚIU - Secretar de Stat, Ministerul Justiției

Creşterea accelerată a daunelor morale acordate în baza poliţelor RCA, pe o piaţă afectată concomitent de războiul preţurilor mici şi de fenomenul fraudei reprezintă un important factor de dezechilibru în industria asigurărilor din România. De aici și interesul față de acest aspect,  ameninţarea daunelor nepatrimoniale fiind subiectul principal dezbătut în cadrul unui amplu eveniment desfăşurat la începutul lunii martie la Istanbul. În continuarea preocupărilor legate de acest subiect, sub genericul  “Daunele nepatrimoniale - Abordare românească în context european”, s-a desfășurat a VIII-a ediție a Conferinței Naționale a Asigurărilor Auto.

 

Problema soluţionării echitabile a daunelor morale acordate în baza poliţelor RCA a stârnit un interes foarte mare atât din partea mediului politic, cât şi din partea reprezentanţilor asigurătorilor, reasigurătorilor, judecătorilor şi ai caselor de avocatură din România, prezenţi la cea de-a VIII-a ediţie a Conferinţei Naţionale a Asigurărilor Auto - “Daunele nepatrimoniale - Abordare românească în context european”.  Evenimentul a fost organizat de Comisia Juridică, de Disciplină şi Imunităţi din Camera Deputaţilor, F.P.V.S. - Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii şi APPA - Asociaţia pentru Promovarea Asigurărilor,  pe data de 18 martie 2013, la Palatul Parlamentului.

Daunele morale, pe rol la Conferinţa Naţională a Asigurărilor Auto
În condiţiile în care instanţele de judecată se confruntă cu diferenţe mari între sumele acordate cu titlu de despăgubiri în situaţii similare, se simte nevoia unui cadru de reglementare unitar pentru soluţionarea acestor cazuri.
Subiectul a intrat şi în atenţia autorităţilor, Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu ZGONEA, subliniind că dezbaterile, premergătoare elaborării unui proiect de lege pentru oferirea acestui cadru, transcend domeniul asigurărilor, din moment ce fac referire la victimele accidentelor rutiere, la cum sunt despăgubiţi cei care suferă în urma accidentelor de circulaţie.

Este nevoie de un limbaj comun pentru toate cele trei părţi implicate (n.red.: victimă, asigurător şi instanţă), trebuie găsită linia de mijloc. Instanţele trebuie să aibă o lege clară pe care să o aplice cu uşurinţă. Nu trebuie să mai existe diferenţe de cuantumuri la despăgubiri pentru acelaşi caz, dat de două instanţe diferite. - Bogdan CIUCĂ, Preşedintele Comisiei Juridice a Camerei Deputaţilor

Cuantumul despăgubirilor cunoaşte variaţii incredibile
Absenţa unor criterii obiective în legislaţia naţională a condus la o practică judiciară neunitară, astfel încât valoarea despăgubirilor acordate de instanţe în urma unor speţe asemănătoare este extrem de diferită.
Legislaţia lacunară a dat naştere unor situaţii care sunt în beneficiul rechinilor puşi pe căpătuială, a declarat Deputatul Daniel FLOREA, Membru al Comisiei Juridice a Camerei Deputaţilor.
 Deputatul a atras atenţia că actuala legislaţie conduce la contexte în care cel mai puţin de suferit are persoană vinovată de producerea accidentului, pe de o parte, respectiv la situaţii în care sunt cerute despăgubiri foarte mari de către rudele/supravieţuitorii accidentului,  din dorinţa de a se îmbogăţi. Noi vorbim despre victime, instanţe şi asigurători. În ceea ce priveşte responsabilul de accident, vinovatul, dacă îşi recunoaşte vinovăţia beneficiază de clemenţă, dar pe latura civilă răspunde asigurătorul. Practic, persoana vinovată are cel mai puţin de suferit. De asemenea, de cele mai multe ori, legislaţia ar trebui să acopere toate situaţiile care pot fi întâlnite, fără a fi dată posibilitatea îmbogăţirii unor oameni pe suferinţa semenilor, a continuat Daniel FLOREA.
Secretarul de Stat din Ministerul Justiţiei Florin MOŢIU a punctat că este dificil să aduci unei victime care a suferit o mutilare, o durere fizică sau psihică sau o atingere a demnităţii sau reputaţiei o alinare sau o satisfacţie printr-o despăgubire patrimonială: aşa cum a fost subliniat atât în jurisprudenţă, cât şi în literatura juridică de specialitate, nicio societate de ieri sau azi nu a găsit un sistem de mijloace juridice sau nejuridice care să repare pe deplin şi în toate cazurile daunele morale.
Astfel, în prezent, la nivel legislativ şi de principiu, nu există criterii obiective, abstracte, respectiv acele criterii precise, cuantificabile, de stabilire a despăgubirilor băneşti pentru repararea prejudiciilor morale, astfel încât instanţele se ghidează după criterii subiective, variabile de la caz la caz. Emblematică, din acest punct de vedere, este jurisprudenţa în materia daunelor morale pentru prejudiciile nepatrimoniale cauzate prin accidente rutiere, în care cuantumul despăgubirilor cunoaşte variaţii incredibile mergând de la câteva mii de lei până la sute de mii de euro, deşi împrejurările în care s-au produs accidentele sunt, în general, similare, a afirmat Secretarul de Stat.

Scopul dezbaterii nu este să uşurăm viaţa companiilor de asigurări, ci să găsim modalităţi corecte, echitabile şi unitare pentru a despăgubi suferinţa prin care trec semenii noştri fără voia şi, mai ales, fără vina lor. Iar rolul nostru, că legiuitor, şi al dumneavoastră este să oferim un cadru coerent prin care cei care se află în aceste situaţii să poată fi despăgubiţi prompt şi echitabil. Este o temă cu implicaţii deosebite pentru cetăţeni. În fiecare an, în România mor câte 2.000 de oameni în accidente de circulaţie; alţi 8.000 sunt răniţi grav şi au nevoie de sprijinul nostru, al tuturor, pentru a se reintegra în societate şi a-şi relua viaţa de zi cu zi.

Despăgubirea medie acordată în România este de patru ori mai mare decât media europeană
Piaţa RCA are nevoie de stabilitate şi de echilibru pentru a-şi duce la îndeplinire rolul social - această stabilitate se poate realiza numai prin predictibilitate şi, de aceea, trebuie să le dăm actuarilor materia primă, statisticile pe baza cărora să realizeze calculele
Pentru a oferi un sprijin în acest sens, Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii a pus la dispoziţia specialiştilor din asigurări şi a persoanelor interesate un ghid specializat, bazat pe o culegere de jurisprudenţă din România şi pe practica europeană în domeniu. Lucrarea, lansată oficial în cadrul conferinţei este intitulată “Ghid pentru soluţionarea daunelor morale - studiu privind practica naţională şi europeană în materie, sinteză şi recomandări pentru soluţionarea daunelor morale suferite ca urmare a vătămării sănătăţii şi a integrităţii corporale ori a decesului persoanelor produse prin accidente de vehicule”, şi este disponibil în format electronic pe site-ul F.P.V.S.
Comparativ cu alte ţări, în caz de deces, despăgubirea medie europeană raportată la venitul mediu net lunar la nivel european este de patru ori mai mică decât despăgubirea medie acordată în România. Chiar şi prin simpla comparare a sumelor efectiv acordate pentru daune morale, practica unor instanţe din România ne situează printre primele ţări din Europa, înaintea unor ţări ca Germania, Austria, Marea Britanie, Irlanda, Olanda, Ungaria, Cehia, Slovacia, Danemarca, Norvegia sau Suedia, a subliniat Sorin GRECEANU, Director General al F.P.V.S.
În funcţie de raportul de rudenie dintre persoana care solicită despăgubirea și cea decedată, valoarea medie a sumelor acordate drept daune morale variază de la 30.000 lei (frate sau soră), până la 75.000 lei (părinte). Totodată, în caz de vătămare corporală, despăgubirea medie se cifrează la 22.000 lei (circa 5.200 euro).
Ca urmare a mediilor determinate de noi, am constatat că soţia şi copiii minori ai unui soţ decedat primesc în jur de 12.000 euro de persoană în România. În general, pentru daune morale se prezintă în medie trei persoane, ceea ce înseamnă, aşadar, 36.000 euro daune morale pe persoana decedată. Prin comparaţie, în Marea Britanie o familie primeşte 12.000 euro, iar în Irlanda, în jur de 25.000 euro. În Cehia, sumele sunt stabilite prin Codul Civil şi sunt undeva la 9.000 euro per aparţinător, a precizat Directorul General al F.P.V.S.
Deşi numărul persoanelor care au suferit accidente grave sau au decedat este în scădere, valoarea despăgubirilor pe RCA creşte de la an la an. Atât ca sume, cât şi ca pondere în totalul daunelor, despăgubirile acordate pentru vătămări corporale şi deces au continuat să se majoreze în ultimii ani, iar tendinţa este de aşteptat să se păstreze şi în viitor, a declarat Adrian MARIN, Membru în Comitetul de Direcţie al UNSAR.
Astfel, în anul 2012, despăgubirile pentru vătămări corporale şi deces s-au ridicat la 328 milioane lei, cu 23% mai mult decât în 2011, ponderea în totalul despăgubirilor RCA urcând la 19%, de la un procent de doar 3% înregistrat cu cinci ani în urmă, în 2008.
În 2011, din numărul total de dosare plătite pe vătămări corporale, 47% au fost plătite în baza unor înţelegeri amiabile şi 53% în instanţă. Ce este de semnalat este faptul că despăgubirea medie pentru vătămări corporale şi deces acordată de instanțe în 2011 a fost de 2,3 ori mai mare faţă de cea din dosarele soluţionate pe cale amiabilă, a completat Adrian MARIN.
Cu această ocazie, Adrian MARIN a avertizat că printre efectele creşterii daunelor nepatrimoniale se număra majorarea tarifelor RCA cu efecte negative asupra volumului subscrierilor şi gradului de cuprindere în asigurare, constituirea unor rezerve semnificative, blocarea instanţelor cu cazuri care pot fi rezolvate pe cale amiabilă, precum şi diminuarea încrederii asiguraţilor în serviciile oferite de asigurător.
Soluţii propuse cu privire la daunele nepatrimoniale
Profesioniştii prezenţi au pledat pentru dezvoltarea treptată a unor modele, tabele sau sisteme de comensurare a daunelor morale, care să confere pieţei asigurărilor RCA predic-tibilitate în evaluarea şi acordarea despăgubirilor, deci și o stabilitate mai mare.
Profesioniştii pieţei au subliniat necesitatea legiferării modului de sta-bilire a daunelor morale, inclusiv în instanţă, întrucât Noul Cod Civil nu rezolvă problema evaluării prejudiciului, precum şi înfiinţarea instituţiei eva-luatorilor medicali profesionişti care, pe baza unor criterii obiective (grile valorice), să stabilească natura şi gravitatea prejudiciului.
De asemenea, Dr. Adriana FRANCISC, Medic primar medicină legală, INML “Mina MINOVICI” din Bucureşti, a propus elaborarea unui sistem de evaluare medico-legală, ca şi criteriu obiectiv, imparţial, necesar în aprecierea consecinţelor post-traumatice ale victimelor accidentelor rutiere.
În prezent, solicitarea de efectuare a expertizelor medico-legale pentru victime ale accidentelor rutiere se face doar pentru aprecierea consecinţelor penale ale leziunilor traumatice suferite, însă un sistem de evaluare medico-legală care să conţină criterii obiective de evaluare a consecinţelor acute şi cronice post-traumatice, privind victimele accidentelor rutiere ar fi, potrivit medi-cului legist, util atât asigurătorilor, cât şi instanţelor de judecată, oferind posibilitatea dezvoltării unei practici unitare naţionale.

26.650 accidente rutiere cu victime în 2012 - 2.018 morţi, 8.768 răniţi grav şi 24.723 răniţi uşor

67.380 accidente de circulaţie soldate numai cu pagube materiale

Despăgubirile pentru vătămări corporale şi deces au crescut cu 23% în 2012


* Statisticile Direcţiei Rutiere din cadrul IGPR

Daunele nepatrimoniale - o problemă europeană
Specialişti din domeniul asigurărilor auto, reprezentanţi ai asociațiilor naţionale de profil şi membri ai supravegherii din 25 de ţări s-au reunit pe 3 şi 4 martie a.c. la Istanbul,  în cadrul celei de a III-a ediţii a Forumului Internaţional de Asigurări din capitala economică a Turciei. Dezbaterile au vizat fenomenul daunelor pentru vătămări corporale în ECE şi impactul acestora asupra pieţelor de asigurări din economiile emergente, dar şi frauda pe segmentul auto.
Conform statisticilor Insurance Europe, asigurările auto reprezintă cel mai mare segment non-life din Europa, cumulând circa o treime din totalul primelor pe asigurări generale. Mai mult, în cazul pieţelor mai puţin mature din ţările Europei Centrale şi de Est, asigurările auto reprezintă, fără excepţie, principala linie de business, nu numai în portofoliul non-life, dar şi la nivelul întregului volum de afaceri.
În aceste condiţii, creşterile despăgubirilor pentru vătămări corporale şi deces devin un factor de risc în ceea ce priveşte stabilitatea pieţelor locale. Tendinţa de creştere a acestor despăgubiri poate fi identificată în multe ţări din Sudul, Centrul şi Estul Europei, fiind amplificată, în majoritatea cazurilor,  de lipsa unui sistem de evaluare consistent.
Conform lui Ali ERLAT, Director Adjunct, AXA Sigorta, Turcia, piaţa locală se confruntă cu o explozie a despăgubirilor pentru vătămări corporale şi deces solicitate, în special, în instanţe. Fenomenul a apărut ca urmare a faptului că victimele accidentelor rutiere află uneori chiar şi câţiva ani mai târziu de drepturile ce li se cuvin ca urmare a incidentului, iar o parte dintre acestea se adresează direct instanţelor, fără a solicita despăgubiri de la asigurător, ceea ce determină creşterea semnificativă a valorilor de despăgubire. De asemenea, din ce în ce mai mulţi avocaţi şi companii specializate caută victime care au suferit vătămări corporale, oferindu-se să le reprezinte în instanţă pentru un anumit comision. Aceştia fie se duc direct la companiile de asigurare, fie în instanţe pentru a obţine despăgubirea, a adăugat Ufuk UL, Director Asigurări Auto, HDI Sigorta.
În același timp, concurenţa acerbă pe piaţa RCA din Turcia a împiedicat timp de mai mulţi ani creşterea preţurilor. Din această cauză, companiile au fost afectate ani la rând de pierderi tehnice. Totuşi, piaţa a început să reacţioneze la acest trend negativ, iar preţurile primelor RCA au început să crească în a doua jumătate a lui 2012. 
În Rusia însă, daunele pentru vătămări corporale nu constituie încă o problemă pentru piaţa de asigurări, având în vedere că limita de răspundere este de doar 4.000 euro de persoană. Mai mult, asigurătorii nu acoperă cheltuielile medicale dacă tratamentul este inclus în sistemul de asigurare obligatorie de sănătate, a subliniat Svetlana NIKITINA, Vicepreşedinte, Asociaţia Asigurătorilor Auto din Rusia. Şi aici, cea mai importantă problemă rămâne cea a avocaţilor care vânează cazurile de accidente rutiere, fenomen care a condus la creşterea de patru ori a numărului de dosare de daune deschise în ultimii ani. Unii avocaţi se prezintă chiar la locul accidentului şi cumpără drepturile de compensaţie ale victimelor. Ulterior, aceştia se prezintă în faţa instanţelor fără notificarea prealabilă a asigurătorilor şi solicită acordarea compensaţiilor, plus penalizări de 50% din valoarea acestora şi daune morale, a explicat Svetlana NIKITINA.
Chiar şi în pieţele de dimensiuni mai mici, precum cea din Bosnia şi Herzegovina, acest fenomen este resimțit, 29% (echivalentul a 13 milioane euro) din despăgubirile totale din 2012 fiind pentru vătămări corporale şi deces în accidente rutiere.

Profitul – mai mult decât un deziderat
Un exemplu relevant de adaptare poate veni din piaţa croată care, în 2011, chiar a consemnat şi un profit pe linia auto la nivel de Birou al Asigurătorilor Auto din Croația. Așa cum a subliniat Hrvoje PAUKOVIC, Directorul instituţiei menţionate, noul proiect de lege aflat în dezbatere publică urmăreşte implementarea unui nou sistem de evaluare şi compensare a daunelor pentru vătămări corporale şi deces, bazat pe coeficienţi de vătămare şi tabele de despăgubire, metodă care urmează să stea la baza deciziilor adoptate în instanţă. De asemenea, pentru a promova înţelegerile amiabile cu privire la despăgubirile solicitate, au fost create două departamente specializate în cadrul Biroului,  dintre care unul este Centrul de Mediere, fondat în 2007,  în legătură cu care Hrvoje PAUKOVIC a făcut următoarele precizări: Odată cu înfiinţarea sa, membrii Biroului şi-au asumat, aşadar, o poziţie comună care reflectă disponibilitatea de a promova şi nevoia de a sprijini rezolvarea disputelor în afara instanțelor de judecată.  
Concluzionând, dezbaterile şi studiile de caz, arată că profitabilitatea pe segmentul auto poate fi mai mult decât un deziderat, dacă piaţa de asigurări auto reacţionează la ameninţări în mod eficient, unitar şi prompt.

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (Daunele nepatrimoniale, pe axa Bucureşti-Istanbul).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine:

Ora de Risc

Cum arată perspectivele financiare pentru viitorii pensionari?

Alexandru CIUNCAN - Secretar General, APPA -Asociația Pentru Promovarea Asigurarilor
Ciprian LADUNCA - CFO, METROPOLITAN Life 
Sergiu Costache - Revista PRIMM Asigurari & Pensii

Revista PRIMM este realizata
cu sprijinul urmatoarelor companii
carora le multumim!