Cover Story
ICAR 2012 - Anul schimbării pentru asigurarea locuinţelor
Autor: Andreea IONETE şi Mihai CRACEA
Sergiu COSTACHE, Președinte, Media XPRIMM
Romeo JANTEA, Vicepreședinte, UNIQA Asigurări
Riccardo CICCOZZI, Head of Business Development, EUROPA Re
Michael FUCHS, Director, SWISS Re Europe
Marin ARMĂȘELU, Director de Cabinet, MAI
Guy HUDSON, Partener, JLT Re
Georgeta GAVRILĂ, Prefect, Instituția Prefectului Municipiului Bucureșt
Denisa DUMITRU, Președinte, STELLAR Re
Cristian CONSTANTINESCU, Specialist
Cristian BĂLĂNICĂ, Director General, PIRAEUS Insurance Broker
Cornel COCA-CONSTANTINESCU, Vicepreședinte, CSA
Bogdan ANDRIESCU, Președinte, UNSICAR
Aurelia CRISTEA, Director General, PAID
Adrian MARIN, Membru în Consiliul Director, UNSAR

Inconsistenţa iniţiativelor şi demersurilor legislative recente pentru modificarea cadrului de funcţionare a asigurării locuinţelor din România a produs o stare generală de confuzie atât la nivelul asigurătorilor, cât mai ales în rândul proprietarilor de locuinţe. Prima confruntare directă între toţi actorii implicaţi în sistemul asigurărilor de locuinţe - autorităţi publice centrale şi locale, CSA, PAID, asigurători şi brokeri -, a avut loc pe 15 octombrie, în cadrul Ediţiei 2012 a ICAR - Forumul Internaţional al Riscurilor Catastrofale. Care sunt principalele probleme, obiecţii şi soluţii propuse pentru clarificarea şi eficientizarea acestei activităţi?

Obligativitatea asigurării locuinţelor în România a venit ca urmare a unei iniţiative politice care a suferit mai multe modificări de-a lungul timpului, în special pe partea de legislaţie secundară. Aşadar, ne aflăm la doi ani de la implementarea legii şi de la începerea efectivă a activităţii PAID şi totuşi proprietarii de locuinţe nu cunosc foarte clar ce au de făcut, în condiţiile în care România este una dintre ţările europene cele mai expuse la riscul de cutremur, aflându-se pe locul al treilea la nivelul continentului nostru.
Legea, exprimând în esenţă o voinţă a mediului politic, a atras reticenţa mai multor companii din piaţă, care au decis să rămână în afara acţionariatului PAID. Motivaţia a fost una simplă: nu există protecţie socială cu capital privat. "Dacă vorbim de protecţie socială, PAID ar trebui să devină o societate de stat, susţinută de Guvern", a explicat Cristian CONSTANTINESCU, fostul Director General al ALLIANZ-TIRIAC Asigurări, în cadrul ICAR Forum 2012. Dovadă stă şi în faptul că în toate ţările unde există astfel de structuri, acestea se află în proprietatea şi administrarea statului.
De asemenea, eliminarea din lege a obligativităţii încheierii poliţei PAD în cazul în care există sau se optează pentru una facultativă nu a făcut decât să saboteze activitatea propriu-zisă a PAID şi să îl arunce în competiţie directă atât cu propriii acţionari, cât şi cu restul companiilor din piaţă. "Ne aflăm în situaţia în care legea (n. red., Legea nr.260/2008) este inaplicabilă în scopul pentru care a fost implementată [...] Instabilitatea legislativă din piaţa de asigurări a creat o concurenţă între PAID şi acţionarii săi. Au apărut condiţii neuniforme de acoperire a riscurilor catastrofice şi o scădere drastică a primei de asigurare pentru segmentul rezidenţial", a declarat Aurelia CRISTEA, Director General, PAID.
După repetate modificări aduse legislaţiei secundare emise în aplicarea Legii nr. 260/2008, în scopul de a impulsiona vânzarea poliţelor obligatorii, în condiţiile în care PAID ajunsese la o limită minimă de suportabilitate pentru continuarea activităţii, CSA a anunţat, pe 25 octombrie a.c., revenirea la forma iniţială a legii. Astfel, proprietarii îşi pot îndeplini obligaţiile prevăzute de lege privind încheierea unei asigurări care să acopere riscurile de cutremur, inundaţii şi alunecări de teren, ca fenomene naturale, fie printr-o asigurare emisă de Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), fie printr-o asigurare facultativă.
Reglementările legislative din trecut au permis dezvoltarea unei concurenţe acerbe între poliţele obligatorii şi cele facultative, din cauza faptului că un asigurat îndeplinea cerinţele impuse de lege prin încheierea unei poliţe facultative care să acopere cele trei riscuri. În acelaşi timp, pe piaţă au apărut produse de asigurare facultative cu un preţ similar poliţelor PAD, cu un număr mai mare de riscuri asigurate.
După doi ani de activitate, PAID a emis 1,2 milioane de poliţe PAD şi a plătit daune în valoare de 574.357 lei, în condiţiile în care nu s-au produs evenimente semnificative, conform datelor publicate de companie.
Nimeni nu poate nega faptul că PAID a fost şi este un vehicul de creştere a pieţei de asigurări facultative, în anul 2011 înregistrându-se o rată de penetrare a asigurărilor de locuinţe de 58% (facultative şi obligatorii).
La nivelul autorităţii de reglementare şi al profesioniştilor din domeniu se discută deja despre câteva soluţii pentru optimizarea sistemului asigurărilor obligatorii de locuinţe.
"Una dintre propuneri prevede plata unei sume de asigurare a locuinţei odată cu plata impozitului, în timp ce alta vizează includerea plăţii de asigurare pe factura de curent electric, într-un mod similar achitării taxelor pentru serviciile publice de radio şi TV. Fiind obligatorii, poliţele emise de PAID trebuie încheiate, nu vândute", consideră Romeo JANTEA, Vicepreşedintele UNIQA Asigurări. "Aşa cum orice proprietar de locuinţă are şi un contract de furnizare a energiei electrice, prin intermediul căreia achită şi taxa pentru radio, la fel ar putea fi colectată şi prima de asigurare pentru poliţa emisă de PAID", a propus acesta.
O altă măsură se referă la unificarea poliţei obligatorii şi a celei facultative, cea din urmă funcţionând ca o franşiză pentru prima. "Ar trebui să se aleagă cel mai mic rău dintre mai multe rele, şi mă gândesc în primul rând la client, nu la societăţi de asigurare, la PAID sau la CSA, a precizat Cristian CONSTANTINESCU. Soluţia este ca asiguratul să primească o singură poliţă, să plătească o singură primă unei companii, iar compania să cedeze prima aferentă celor trei riscuri obligatorii, de 20 euro sau de 10 euro, PAID-ului", a propus CONSTANTINESCU. Aşadar, poliţa facultativă ar acoperi şi cele trei riscuri, iar prima aferentă şi răspunderea aferentă ar fi transferate PAID-ului, acesta preluând totodată şi responsabilitatea plăţii directe către client a despăgubirii în cazul producerii unuia dintre evenimentele asigurate.
UNSICAR a propus, ca modalitate de cointeresare, aplicarea de către autorităţile statului a unei reduceri de 10% la plata impozitului pentru proprietarii care îşi asigură casele.
Nu trebuie ignorat faptul că aceste modificări frecvente, cât şi politica de preţuri practicată de concurenţii PAID nu au o influenţă benefică asupra populaţiei. "Percepţia românului că o poliţă facultativă costă 20 euro este partea negativă a acestei situaţii şi este un lucru dăunător pentru clienţi, în general, dar mai ales pentru cei aflaţi în zone cu expunere ridicată la cutremure", a adăugat Bogdan ANDRIESCU, Preşedintele UNSICAR.
În ultimii ani, proprietarii de case obţin o reducere de 5% sau 10% dacă achită integral impozitul anual aferent. Aplicarea unei reduceri similare atunci când proprietarul prezintă dovada asigurării locuinţei va stimula creşterea gradului de cuprindere în asigurare a fondului naţional locativ, şi totodată degrevarea bugetului de stat de o serie de cheltuieli, potrivit Preşedintelui UNSICAR.
O altă problemă ar fi că, din cauza incertitudinilor legislative, reasigurătorii au dificultăţi în a cota riscurile catastrofice.
"Vorbim despre necesitatea unui cadru legislativ coerent. Foarte multe companii îl resimt ca pe o incertitudine în planificarea anului următor. Nu există o companie locală care să-şi permită să reţină riscurile de una singură, iar reprezentanţii reasigurătorilor internaţionali au ajuns să-şi pună întrebarea cum să coteze", a declarat Adrian MARIN, CEO, GENERALI România.
Orice măsură în această direcţie ajută o ţară să îşi scadă expunerea în cazul dezastrelor naturale şi există instrumente financiare disponibile să acopere aceste riscuri.
"Pool-urile de asigurare sunt susţinute de SWISS Re în cazurile în care ajută la introducerea unor noi mentalităţi şi acoperiri în piaţă, dar nu sunt agreate în cazul în care condiţiile de implementare nu sunt adecvate (volumul de prime, franşizele), marea majoritate având cauze politice", a explicat Michael FUCHS, Director, SWISS Re Europe.
Partea bună, a adăugat acesta, e că România a luat măsuri de prevenţie pe partea de asigurări înainte să se producă un eveniment major. În prezent, atenţia este concentrată asupra riscului de cutremur din România, care este cel mai semnificativ, însă nu este şi singurul, inundaţiile reprezentând, de asemenea, o ameninţare majoră.
Potrivit declaraţiilor făcute de Prefectul Municipiului Bucureşti, Georgeta GAVRILĂ, elemente fundamentale pentru gestionarea eficientă a intervenţiilor în cazul unor dezastre naturale sunt crearea unui sistem cu o funcţionare precisă, un act decizional eficient şi oportun şi o putere de adaptabilitate deosebită.
"Este necesară o mai mare implicare a instituţiilor şi specialiştilor în componenta educativă. Acţiunile de prevenţie prin informare sunt absolut necesare şi pot constitui pentru fiecare cetăţean un minim ghid de comportament în cazul unor dezastre naturale, şi în mod special în cazul unui seism. Cunoaşterea, reacţia lucidă şi comportamentul corect în situaţia unei calamităţi naturale sunt elemente ce reduc în mod evident efectele dezastrului", a atras atenţia Prefectul Municipiului Bucureşti.
Un lucru pozitiv, semnalat de Guy HUDSON, Partner, JLT Re, într-un stil britanic optimist, dar exigent, este că, "în urmă cu cinci ani, nici nu ne gândeam că, după numai doi ani de la implementare, vom avea un grad de penetrare de peste 50% pe piaţa asigurărilor de locuinţe din România. Astfel, deşi mai există încă întrebări cu privire la viabilitatea şi sustenabilitatea sistemului, este o realizare remarcabilă, iar soluţiile există şi trebuie să reflecte necesităţile legislative ale ţării şi să ţină cont de specificul local, aşa cum fac toate celelalte structuri naţionale de acest gen".


Probleme

 • Cadrul legislativ incoerent  – obligativitatea asigurării locuinţelor a venit ca urmare a unei iniţiative politice care a suferit mai multe modificări de-a lungul timpului, în special pe partea de legislaţie secundară; la doi ani de la implemetarea legii şi de la începrea efectivă a activităţii PAID, proprietarii de locuinţe nu cunosc foarte clar ce au de făcut.
 • Expunerea crescută la risc versus reducerea tarifelor, de unde o capacitate redusă de plată a daunelor, raportat la riscurile reţinute.
 • Preluare selectivă a riscului.

"Asigurări facultative cu preponderenţă în zone cu risc scăzut şi concentrarea asigurărilor obligatorii la PAID în zonele vulnerabile" – Cornel COCA-CONSTANTINESCU, Vicepreşedintele CSA.

 • Politica de preţuri practicată de concurenţii PAID.
 • Lipsa unui bun management al riscurilor catastrofale, a modelelor de risc de rezoluţie înaltă şi a capacităţii de instrumentare eficientă a daunelor.


Obiecţii

 • Nu există protecţie socială cu capital privat – legea, fiind în esenţă o voinţă a mediului politic, a atras reticenţa mai multor companii din piaţă, care au decis să rămână în afara acţionariatului PAID.
 • Eliminarea din lege a obligativităţii încheierii poliţei PAD în cazul în care există sau se optează pentru una facultativă – a condus la sabotarea activităţii PAID şi aruncarea acestuia în competiţie directă atât cu propriii acţionari, cât şi cu restul companiilor din piaţă.
 • Reasigurătorii au dificultăţi în a cota riscurile catastrofice din cauza incertitudinilor legislative – orice măsură în această direcţie ajută o ţară să îşi scadă expunerea în cazul dezastrelor naturale şi există instrumente financiare disponibile să acopere aceste riscuri.


Soluţii

 • Reanalizarea de către MAI a primelor de asigurare şi a valorii maxime asigurate obligatoriu.

"Trebuie reevaluate facilităţile la plata primei de asigurare pentru familiile care beneficiază de ajutor social, asociaţiile de locatari, în cazul în care se încheie poliţe colective sau pentru cei care reînnoiesc poliţa înainte de expirarea acesteia", a declarat Marin ARMĂŞELU, Director de Cabinet, Ministerul Administraţiei şi Internelor.

 • Crearea unei culturi preventive ce presupune informarea opiniei publice asupra riscurilor existente – reper al Strategiei Naţionale de Prevenire a Situaţiilor de Urgenţă – proces în care este necesară implicarea factorilor interesaţi de creşterea securităţii cetăţeanului.
 • Simbioza dintre acţionarii PAID şi celelalte companii trebuie bine conturată, astfel încât să existe protecţie pentru toţi asiguraţii.

"Există asigurători care derulează teste cu emitere pe o singură poliţă, astfel încât să fie eficientizat acest proces. De asemenea, trebuie să configurăm un procedeu de emitere pentru asigurătorii care nu sunt membri ai PAID" – Adrian MARIN, CEO, GENERALI Asigurări.

 • Fiind obligatorii, poliţele emise de PAID trebuie încheiate, nu vândute.

"Aşa cum orice proprietar de locuinţă are şi un contract de furnizare a energiei electrice, prin intermediul căreia achită şi taxa pentru radio, la fel ar putea fi colectată şi prima de asigurare pentru poliţa emisă de PAID " – Romeo JANTEA, Vicepreşedinte, UNIQA Asigurări.

 • Platforma tehnologică de ultimă generaţie propusă de compania elveţiană EUROPA Re prin care asigurătorii să beneficieze în subscrierea riscurilor de catastrofe naturale de un management al riscului avansat, de o standardizare a produselor, preţurilor şi a capacităţii de plată a daunelor.


Propuneri

 • Plata unei sume de asigurare a locuinţei odată cu plata impozitului.
 • Includerea plăţii de asigurare pe factura de curent electric, într-un mod similar achitării taxelor pentru serviciile publice de radio şi TV.
 • Unificarea poliţei obligatorii şi a celei facultative – în acest fel, poliţa facultativă ar acoperi şi cele trei riscuri, iar prima aferentă şi răspunderea aferentă ar fi transferate PAID-ului, acesta preluând totodată şi responsabilitatea plăţii directe către client a despăgubirii în cazul producerii unuia dintre evenimentele asigurate.
 • Aplicarea de către autorităţile statului a unei reduceri de 10% la plata impozitului pentru proprietarii care îşi asigură casele.


CC: Condiţionarea încheierii asigurărilor facultative doar la societăţile membre PAID ar putea distorsiona mediul concurenţial
Consiliul Concurenţei a avertizat că prevederea prin care se condiţionează încheierea asigurărilor facultative de locuinţe doar la companiile membre PAID (societatea care gestionează asigurarea obligatorie a locuinţelor) va acţiona ca o barieră pe piaţă, cu potenţiale efecte negative asupra serviciilor oferite asiguraţilor. "Consiliul Concurenţei a semnalat Guvernului României faptul că o astfel de prevedere e susceptibilă să conducă la distorsionarea mediului concurenţial pe piaţa asigurărilor de locuinţe din România", se precizează în raportul acestei autorităţi, intitulat "Mediul concurenţial românesc - evoluţii în sectoare esenţiale", şi lansat de pe 1 noiembrie a.c.
Reacţia autorităţii vizează modificările aprobate în 27 septembrie a.c. de Comisia Parlamentară de politică economică, reformă şi privatizare la Legea nr. 260/2008, care urmau să fie dezbătute în plenul Camerei Deputaţilor.
Consiliul Concurenţei avertizează că adoptarea acestei dispoziţii poate conduce la o reducere a capacităţii sau a motivaţiei asigurătorilor de a oferi cele mai bune pachete de servicii de asigurare facultativă pentru clienţi.
"Această condiţionare poate avea consecinţe inclusiv la nivelul preţurilor practicate pentru asigurările facultative. Atât timp cât asigurătorul are garantat prin lege faptul că oricare dintre clienţii săi, care optează şi pentru o asigurare facultativă a locuinţei, va trebui să încheie acest tip de asigurare tot cu sine, rezultă că pe piaţa asigurărilor facultative nu este supus unei presiuni concurenţiale", se precizează în raport.
La începutul lunii octombrie, şi ALLIANZ-TIRIAC (societate care nu este membră PAID) a semnalat că aceste modificări reprezintă un atac la libera concurenţă pe piaţă, prin limitări impuse exclusiv asigurătorilor care nu fac parte din PAID.

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (ICAR 2012 - Anul schimbării pentru asigurarea locuinţelor).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine:

Ora de Risc

Cum arată perspectivele financiare pentru viitorii pensionari?

Alexandru CIUNCAN - Secretar General, APPA -Asociația Pentru Promovarea Asigurarilor
Ciprian LADUNCA - CFO, METROPOLITAN Life 
Sergiu Costache - Revista PRIMM Asigurari & Pensii


TOP Stiri 1asig

Revista PRIMM este realizata
cu sprijinul urmatoarelor companii
carora le multumim!