Asigurări
IMM: Apetit în creştere pentru asigurări
Autor:Andreea RADU
Vineri, 03 Aprilie 2015

Potrivit definiţiei europene, categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) este formată din companii care au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro şi/ sau deţin active totale de până la 43 milioane euro şi au mai puţin de 250 de angajaţi.

Întreprinderile mici şi mijlocii joacă un rol important în economia oricărei ţări. Cu o pondere de 58% din volumul total al PIB-ului din România şi cu 67% din totalul de salariaţi în economia non-financiară, segmentul IMM are o deosebită importanță pentru dezvoltarea mediului de afaceri din ţara noastră. Analiştii din domeniu estimează pentru anul 2015 reluarea creşterii pentru sectorul IMM-urilor din România, indicatorii caracteristici putând avea ritmuri mai mari de creştere decât media europeană.
În acest context, în rândul IMM-urilor poate fi observată o deschidere mai mare pentru produsele de asigurare, pe fondul unei mai bune conştientizări a riscurilor la care le este supusă activitatea, spun companiile de asigurări de pe piaţa locală.
În ultimii ani am observat o creştere a interesului companiilor mici şi mijlocii pentru asigurarea afacerii. În 2014, portofoliul nostru de clienţi IMM a crescut cu 8% şi estimăm că în 2015 creşterea va continua. Credem că proprietarii IMM au înţeles cât de importantă este continuitatea pe care o asigurare le-o oferă afacerii în cazul producerii unui eveniment neprevăzut, au declarat reprezentanții GROUPAMA Asigurări. Aceştia se aşteaptă la o majorare a numărului primelor brute subscrise pentru IMM cu 10% în acest an.
Şi oficialii OMNIASIG Vienna Insurance Group au menţionat că IMM-urile au început să conştientizeze din ce în ce mai mult necesitatea şi utilitatea serviciilor de asigurare, ajungând la un nivel mai ridicat de maturitate în comparaţie cu anii anteriori. Însă ei au atras atenţia că trebuie pus un accent mai mare asupra creşterii gradului de educare a IMM-urilor în ceea ce priveşte asigurările şi rolul lor în continuitatea şi dezvoltarea afacerii.

Cele mai multe IMM-uri sunt localizate în zona București-Ilfov, urmată de Constanța, Timişoara, Braşov, Cluj şi Arad.

Studiu KeysFin

Îmbunătăţirea contextului economic, cel mai probabil reflectată şi în rezultatele financiare ale IMM-urilor, a condus la o creştere a numărului de cereri de preluare în asigurare, efect vizibil în ultimii doi ani şi consolidat în 2015. Considerăm astfel că, în acest an, segmentul asigurărilor pentru IMM va avea în continuare o evoluţie pozitivă, a declarat Olivia MAREȘ, Şef Birou Asigurări Non-Auto, GENERALI România.
Pe de-o parte, mulţi dintre antreprenorii care au ieşit din criză au devenit conştienţi de necesitatea încheierii unei asemenea poliţe de asigurare. Pe de altă parte, avem o strategie naţională mult mai bine definită cu privire la dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (Orizont 2020) şi o expertiză îmbunătăţită în atragerea fondurilor europene, atât pe partea de formare profesională, cât şi pe cea de dezvoltare antreprenorială, a adăugat Olivia MAREȘ.

Acoperirea prin asigurare reduce riscul pierderilor financiare pe care un IMM le-ar putea înregistra în cazul producerii unor evenimente.

Liliana MATEI, Şef Serviciu Asigurări Retail şi Clienţi Compoziţi, Gothaer Asigurări Reasigurări

Ţinta principală a strategiei pentru IMM-uri este ca până în anul 2020 numărul de firme existente în România să crească de la 474.000 în 2014, la 670.000, potrivit declaraţiilor făcute anterior de Florin JIANU, Ministrul Delegat pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism. De asemenea, numărul de IMM-uri active la mia de locuitori ar trebui să crească de la 23 - 24 în 2014, la 37 în 2020. Nu în ultimul rând, autorităţile anticipează că numărul total de angajaţi din IMM-uri va creşte de la 2,62 milioane, la 3,23 milioane în 2020.
La rândul său, Liliana MATEI, Şef Serviciu Asigurări Retail şi Clienţi Compoziţi, Gothaer  Asigurări Reasigurări, preconizează că solicitările privind acoperirea riscurilor specifice IMM-urilor vor fi semnificativ mai multe în acest an, dar şi diversificate, acoperind o paletă largă de riscuri.
Acoperirea prin asigurare reduce riscul pierderilor financiare pe care un IMM le-ar putea înregistra în cazul producerii unor evenimente. Din acest motiv, considerăm important rolul asigurătorului care îşi consiliază clienţii, acordându-le acestora tot suportul pentru înţelegerea acestor riscuri. Solicitările IMM-urilor sunt pentru acoperiri „tailor-made”, ceea ce denotă o creştere a gradului de înţelegere a asigurărilor, precum şi necesitatea încheierii unei poliţe de asigurare, a spus Liliana MATEI.

Considerăm că, în acest an, segmentul asigurărilor pentru IMM va avea în continuare o evoluţie pozitivă.

Olivia MAREȘ, Şef Birou Asigurări
Non-Auto, GENERALI România

În ce domenii activează IMM-urile care se asigură

Domeniile din care provin clienţii IMM sunt dintre cele mai diverse şi au legătură mai mult cu tipul activităţii desfăşurate, implicit cu expunerea industriei la riscuri (de exemplu, o fabrică de vopseluri va fi mult mai expusă riscului de explozie faţă de alte tipuri de activităţi). Exemplificăm câteva domenii din care provin IMM-urile care aleg să-şi acopere prin asigurare riscurile la care pot fi expuse: industria alimentară, serviciile turistice şi de alimentaţie publică (HORECA), comerţ (magazine retail), învăţământ, activităţi administrative etc. Riscurile pentru care aceştia se asigură sunt specifice fiecărui tip de industrie, în principal răspunderea civilă legală, asigurarea angajaţilor pentru accidente (deces, invaliditate permanentă), precum şi asigurarea clădirilor şi bunurilor pentru riscurile de cutremur, inundaţii, incendiu, explozie, inundarea cu apă de conductă, a declarat oficialul Gothaer  Asigurări Reasigurări. Liliana MATEI a adăugat că suma asigurată se stabileşte în funcţie de valoarea efectivă a bunurilor ce se doresc a fi asigurate (clădiri, conţinut), cifra de afaceri, limita răspunderii etc.
Reprezentanţii ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări au precizat că domeniile de activitate ale clienţilor IMM care aleg să îşi protejeze activele şi angajaţii încheind o poliţă de asigurare sunt dintre cele mai diferite, de la construcţii, producţie sau servicii, până la IT, transporturi sau turism.
Din perspectiva noastră, din ce am putut observa, IMM-urile sunt din ce în ce mai conştiente de importanţa protejării activelor şi angajaţilor, astfel încât să fie protejate şi să îşi poată continua activitatea indiferent de riscurile produse. Nu trebuie să uităm faptul că riscurile care pot ameninţa afacerile sunt multiple, aşa cum arată şi ultimul Barometru de Risc publicat de către grupul ALLIANZ în anul 2014, Barometru care plasează pe primele trei locuri, în topul riscurilor care ameninţa companiile,  întreruperea afacerilor, riscurile catastrofice şi incendiul/ exploziile, au adăugat aceştia.

3,23 mil. de persoane vor lucra în cadrul IMM-urilor în 2020

Conform datelor publicate de către Comisia Europeană, în România aproximativ 50% din IMM-uri activează în comerţ (una dintre cele mai mari ponderi în Uniunea Europeană), alte 30 de procente activând în servicii şi construcţii. Portofoliul de IMM al GENERALI este asemănător celui al pieţei, aproximativ 70% din clienţii noştri activând în domeniile comerţului şi serviciilor, a arătat Olivia MAREȘ.
GENERALI România are un produs dedicat, IMM Special, pentru IMM-urile cu sume asigurate sub 1 milion euro din zona comerţului cu amănuntul şi serviciilor - magazine alimentare, restaurante şi hoteluri, birouri şi cabinete, saloane de frumuseţe, şcoli şi grădiniţe, care este adaptat, prin acordarea de pachete de riscuri predefinite, în funcţie de nevoile specifice ale fiecărei IMM. De asemenea, dacă suma asigurată este de peste 1 milion euro, compania oferă soluţii particularizate nevoilor fiecărui client.
În cazul GROUPAMA Asigurări, polițele pentru IMM-uri oferă protecție persoanelor juridice care desfășoară afaceri în comerț și/sau producție și își doresc o asigurare cât mai completă pentru afacerea lor. Clienții noștri au posibilitatea de a-și configura polițele, în funcție de nevoile sau provocările specifice domeniului de activitate. Deși marea majoritate a IMM-urilor optează în primul rând pentru asigurarea parcului auto, 10% dintre clienți au încheiat asigurări de tip property, iar alți 10% pentru alte tipuri de asigurări non-viață. Este un semn îmbucurător că micii investitori încep să investească în protecția afacerii, asigurându-și astfel o dezvoltare pe termen lung, au menționat oficialii GROUPAMA.
Şi reprezentanţii OMNIASIG VIG au precizat că domeniile de activitate din care provin cele mai multe IMM-uri sunt destul de diversificate, respectiv: comerţ cu ridicată, comerţ cu amănuntul, hoteluri şi restaurante, activităţi ştiinţifice, profesionale şi tehnice, activităţi de servicii administrative, sănătate şi asistență socială, alte activităţi de servicii.

670.000 de IMM-uri sunt estimate să activeze în România în 2020

Riscurile acoperite

Potrivit GENERALI România, în creionarea unei oferte de asigurare se porneşte întotdeauna de la selectarea riscurilor de bază: FLEXA extinsă (incendiu, explozie, trăsnet, căderea aparatelor de zbor, lovirea de către autovehicule care nu aparţin asiguratului, cheltuieli cu intervenţia pompierilor etc.), calamităţi naturale (cutremur, inundaţii şi aluviuni, fenomene atmosferice, prăbuşirea, alunecarea sau surparea terenului, greutatea stratului de zăpadă), boom sonic. Pe lângă acestea, în topul celor mai solicitate clauze adiţionale se numără: avarii la instalaţiile de apă proprii/comune, furt prin efracţie şi/sau tâlhărie, avarii accidentale la sistemele de încălzire şi de condiţionare aer, fenomene electrice şi spargerea suprafeţelor vitrate.
În ultima perioadă, IMM-urile au început să arate un interes crescut pentru acoperirea pierderilor rezultate în urma Întreruperii Afacerii din riscuri asigurate, au subliniat reprezentanţii companiei GENERALI. Ei au adăugat că în calculul primei de asigurare se ţine cont de o serie de factori, dintre care cei mai importanţi sunt: domeniul de activitate, anul construcţiei, structura construcţiei, zona seismică, limitele solicitate pentru clauzele adiţionale, precum şi nivelul franşizelor acceptate.
În privinţa riscurilor acoperite de OMNIASIG VIG, cele mai frecvente solicitări sunt pentru: FLEXA (incendiu, trăsnet, explozie, căderi de corpuri aeriene), cutremur, fenomene atmosferice, vandalism, apa de conductă, refulare şi scurgere din sprinklere, alunecare/prăbuşire de teren, spargere/crăpare bunuri casabile, avarii accidentale ale instalaţiilor fixe care aparţin clădirii (aer condiţionat, centrală termică), furtul prin efracţie şi acte de tâlhărie, bunuri păstrate în incinte frigorifice, pierderi din exploatare rezultate din întreruperea activităţii, asigurarea de accidente ale angajaţilor, răspundere civilă publică şi răspunderea chiriaşului faţă de proprietar.
Oficialii OMNIASIG VIG au precizat că asigurarea pentru IMM-uri se încheie la valorile declarate de către asigurat, iar primele de asigurare diferă în funcţie de factorii de risc.
GROUPAMA Asigurări a explicat că valoarea finală a unei polițe depinde de garanțiile oferite și de suma asigurată. Beneficiarul poate alege riscurile ce urmează a fi acoperite, astfel încât să beneficieze de protecție completă, adaptată fiecărei locații. Mai mult, produsele destinate IMM-urilor au o serie de acoperiri special concepute pentru protecția componentelor esențiale derulării activității.
La rândul lor, reprezentanţii ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări au spus că în cazul asigurării de viaţă de grup, întreprinderile optează de obicei pentru acoperirea unor riscuri precum: deces, invaliditate, spitalizare, incapacitate temporară de muncă, spitalizare, intervenţii chirurgicale, fracturi. Atunci când aleg asigurarea de sănătate pentru angajaţi, SanaPlan, IMM-urile optează de obicei pentru acoperirea unor cheltuieli medicale în regim ambulatoriu (consultaţii, analize laborator, imagistică, ambulanță etc.) şi a unora în regim de spitalizare (cazare, consultaţii, investigaţii, intervenţii chirurgicale).
În ceea ce priveşte asigurarea proprietăţilor/ activelor deţinute de IMM-uri, riscurile acoperite sunt specifice fiecărei forme de asigurare în parte, asigurarea de bunuri, clădiri şi conţinut fiind cea mai solicitată, au adăugat oficialii ALLIANZ, care au precizat că pot fi acoperite şi o serie de alte riscuri (extinderi), prin clauze speciale la asigurarea de bunuri.
Conform ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări, suma asigurată diferă în funcţie de tipul de asigurare pentru care optează compania şi se stabileşte în raport de necesităţile acesteia. În cazul asigurării de bunuri, clădiri şi conţinut, de exemplu, suma asigurată se stabileşte în funcţie de mai mulţi factori, precum: activitatea companiei, valoarea de înlocuire de nou sau valoare rămasă a clădirii şi/sau conţinutului etc.
Şi reprezentanta Gothaer Asigurări Reasigurări, Liliana MATEI, a explicat că primele de asigurare se calculează după un mecanism complex. Printre parametri de calcul se numără: tipul activităţii, riscurile acoperite prin asigurare, valoarea bunurilor asigurate (clădiri, conţinut), dar şi ajustări ale primei de asigurare dacă poliţa se încheie pe o perioadă mai lungă de timp (de exemplu, doi sau trei ani).
Compania de business information şi credit management KeysFin arată că cele mai multe IMM-uri active din România sunt în domeniul Comerţului/ Repararea Autovehicule & Motociclete. Celelalte patru domenii de activitate din top 5 sunt: Activităţi profesionale/ ştiinţifice/ tehnice, Construcţii, Industria prelucrătoare şi Transport/ Depozitare.
La nivel geografic, cele mai multe IMM-uri sunt localizate în zona București-Ilfov, urmată de Constanța, Timişoara, Braşov, Cluj şi Arad. Radiografia business-ului românesc remarcă existenţa unei legături directe şi strânse între nivelul de dezvoltare a economiei şi puterea de cumpărare din zonele respective, conform studiului KeysFin.
Analiştii prognozează că şi în următorii ani IMM-urile vor continua să rămână principalul partener de business în economie. Cele mai importante provocări ţin de problema finanţării şi de volatilitatea cadrului economic.

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (IMM: Apetit în creştere pentru asigurări).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine:

Ora de Risc

Cum arată perspectivele financiare pentru viitorii pensionari?

Alexandru CIUNCAN - Secretar General, APPA -Asociația Pentru Promovarea Asigurarilor
Ciprian LADUNCA - CFO, METROPOLITAN Life 
Sergiu Costache - Revista PRIMM Asigurari & Pensii


TOP Stiri 1asig

Revista PRIMM este realizata
cu sprijinul urmatoarelor companii
carora le multumim!