Cover Story

Impactul modificărilor legislative asupra asigurărilor de locuinţe

Autor:Andreea RADU
Vineri, 02 Octombrie 2015

Forumul Internaţional al Riscurilor Catastrofale - ICAR 2015, ajuns la cea de a XII-a ediţie, s-a desfășurat în ziua de 1 octombrie la Hotel   Athene Palace HILTON din Bucureşti. Tema principală a evenimentului a fost efectul schimbărilor climatice asupra industriei de asigurări şi managementul riscurilor catastrofale.

ICAR 2015 a reunit specialişti importanţi din domeniul re/asigurărilor, profesionişti care activează pe segmentul modelarii riscurilor catastrofale, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor şi asociaţiilor regionale şi naţionale de profil. Întâlnirea a fost organizată în colaborare cu Banca Mondială şi Ministerul Afacerilor Interne.

Discuţiile privind riscurile catastrofale în România sunt esenţiale în contextul expunerii ţării noastre la riscuri precum cutremurele şi inundaţiile. Printre măsurile implementate pentru acoperirea riscului de catastrofă pe teritoriul României se numără înfiinţarea Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale, cedarea acestui risc în reasigurare, dar există şi soluţii alternative, a punctat Cornel COCA-CONSTANTINESCU, Primvicepreședinte, ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiară. Una dintre acestea, transferul riscului prin produse alternative - CAT-bonds - reprezintă un subiect relativ nou pentru piaţa de asigurări locală.

Vorbind despre asigurarea obligatorie a locuinţei, Cornel COCACONSTANTINESCU a vorbit despre necesitații de a impulsiona dezvoltarea acestui segment în cooperare cu autorităţile locale sau centrale. Avem un nivel scăzut de încredere a oamenilor în asigurări. În momentul de faţă, populaţia încă percepe această primă de asigurare PAD ca pe o taxă plătită. Trebuie să comunicăm mult mai mult cu oamenii şi să le explicăm avantajele încheierii unei asigurări PAD, a precizat Prim-vicepreședintele ASF.

O altă măsură necesară pentru dezvoltarea sistemului asigurărilor obligatorii de locuinţe îl reprezintă analizarea oportunităţii elaborării unui model intern pentru Solvency Capital Requirements de către PAID, pentru a reflecta caracteristica de prim risc a PAD. 

Cornel COCA–CONSTANTINESCU a subliniat că riscul de catastrofă pentru asigurările generale este al treilea cel mai important risc (după riscul de prime şi rezerve şi riscul de piaţă) din cadrul sectorului asigurărilor din România, citând rezultatele agregate ale exerciţiului BSR - Balance Sheet Review. Astfel, cerinţa de capital de solvabilitate (SCR) pentru riscul de catastrofă este de 802 milioane lei (45,1%), comparativ cu riscul de prime şi de rezerve, de 1,16 miliarde lei (65,4%), respectiv riscul de piaţă, de 836 milioane lei (29,8%).

În ţara noastră, riscul de catastrofă îmbracă două forme: riscul de catastrofă naturală (cutremur şi inundaţie) şi riscul de catastrofă antropică (risc de incendiu, de răspundere civilă auto, maritim, de credit şi garanţii, de răspundere civilă şi aviatic). Dintre acestea, cel mai important risc de catastrofă naturală în România este riscul de cutremur, a adăugat Cornel COCA-CONSTANTINESCU.

Potenţial semnificativ de creştere a asigurărilor de locuinţe

La finele primului semestru din acest an erau în vigoare 3,3 milioane de contracte de asigurări de locuinţe - obligatorii şi facultative, România având un potenţial semnificativ de creştere pe acest segment de asigurări, a declarat Marius VORNICEANU, Vicepreşedinte Sector Asigurări - Reasigurări, Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Din totalul contractelor, aproximativ 1,8 milioane sunt facultative şi 1,5 milioane sunt obligatorii, în condiţiile în care în România există circa 8,5  milioane de locuinţe. Astfel, mai puţin de un sfert dintre locuinţe sunt asigurate împotriva unor dezastre naturale (prin poliţa  obligatorie sau facultativă), ceea ce arată potenţialul mare de creştere a acestor poliţe.

Marius VORNICEANU a subliniat faptul că se remarcă o creştere a numărului de contracte obligatorii din 2011-2015, în timp ce  sigurările facultative au avut un trend de scădere. Vicepreşedintele ASF a menţionat că modificările aduse prin Legea nr. 243/2013 din 17.07.2013, au repus PAID în poziţia de unic furnizor de asigurare în caz de catastrofă pentru sumele prevăzute în lege, ceea ce a avut ca efect o creştere substanţială a numărului de contracte PAD. Acesta a mai atras atenţia asupra faptului că asigurarea locuinţelor cetăţenilor reprezintă un obiectiv de interes strategic naţional. Cetăţeanul trebuie să  conştientizeze că, pentru cazuri de dezastre naturale, asigurarea locuinţei reprezintă cea mai bună soluţie, a spus oficialul ASF.  Asigurarea locuinţei reprezintă o problemă de educaţie, ce ţine chiar de cultura unui popor - cetăţeanul trebuie să fie capabil să înţeleagă  cât de importantă este protecţia obţinută prin asigurarea propriei locuinţe, a adăugat el.

2015, un pas înainte pentru PAID

Noi considerăm că în 2015 am făcut un mare pas înainte în dezvoltarea sustenabilităţii noastre financiare şi nu numai, a  declarat Nicoleta RADU-NEACȘU, Director General, PAID - Poolul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale. Ea a amintit că în această vară au avut loc modificări legislative în ceea ce priveşte Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a  locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, şi a prezentat care sunt efectele acestora:

» obligativitatea existenţei poliţei PAD la încheierea asigurării facultative de locuinţe -> protecţie sporită pentru asigurat;  creşterea gradului de penetrare atât pentru PAD, cât şi pentru poliţele facultative;

» obligativitatea implicării active a primăriilor în furnizarea informaţiilor privind evidenta imobilelor cu destinaţia de locuinţă şi transmiterea de notificări către  populaţie -> îmbunătăţirea evidenței fondului locativ; atenţionarea
populaţiei cu privire la obligativitatea încheierii poliţelor PAD; creşterea conştientizării populaţiei cu privire la posibilitatea  pariţiei riscului; implicarea autorităţilor locale în protecţia populaţiei;

» posibilitatea efectuării inspecţiei de risc pe cheltuiala PAID, prin intermediul angajaţilor proprii sau prin societăţi specializate,  u scopul stabilirii stării tehnice a locuinţei ce urmează a fi asigurată -> despăgubirile plătite asiguraţilor să  reflecte cât mai fidel pagubele provocate de riscurile asigurate, evitându-se astfel despăgubirea unor avarii preexistente;

»  pentru poliţele noi, intrarea în vigoare începând cu cea de a 5-a zi de la data emiterii acesteia -> prevenirea încheierii unui  număr mare de poliţe PAD după emiterea avertizărilor de către instituţiile abilitate asupra riscului iminent al producerii  evenimentelor care fac obiectul asigurării PAD.

Totodată, Nicoleta RADU-NEACȘU consideră că exerciţiul Balance Sheet Review  de evaluare a activelor şi pasivelor societăţilor, iniţiat de ASF, este un pas înainte pentru industria de asigurări şi a reprezentat o evaluare uniformă şi independentă a societăţilor din România, având ca efect luarea unor măsuri cu scopul întăririi protecţiei cetăţenilor, consolidării comportamentului pe piaţă şi prevenirii unor evoluţii viitoare nefavorabile.

PAID, în contextul acestui exerciţiu, îndeplineşte  toate cerinţele de Solvabilitate I. Rata de solvabilitate a fost 130%, iar fondul minim de siguranţă a fost respectat. De  asemenea, în ceea ce priveşte exerciţiului pe Solvabilitate II, PAID a înregistrat un nivel al ratei SCR de 93% şi o rată a MCR  de 374% la data de 30 iunie 2014, dar la acea dată PAID era într-un moment în care îşi mărea portofoliul foarte mult. Ca urmare, imediat după depăşirea acestui moment, PAID a recuperat toate deficienţele, situaţia capitalului PAID fiind una consolidată în prezent, a explicat Directorul Pool-ului.

Nicoleta RADU-NEACȘU a afirmat că PAID România, împreună cu ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiară şi UNSAR -  Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare din România analizează o posibilă introducere a unei franşize din suma  asigurată sau mărirea primei de asigurare. Având în vedere că prima de asigurare nu a fost stabilită pe baza unor calcule  actuariale, PAID colaborează cu UNSAR şi ASF, în analizarea oportunităţii introducerii unei franşize din suma asigurată sau a  creşterii primei de asigurare, pe baza unui studiu de impact pe care PAID l-a realizat, a spus ea.

Unul dintre planurile noastre cele mai importante în ceea ce privește prevenţia şi protecţia împotriva unui dezastru natural  care ar putea să apară în următoarea perioadă este elaborarea şi implementarea unui Plan de dezastruextins. Acesta  reprezintă un obiectiv urgent pentru PAID, fiind iniţiat încă din anul 2013. În septembrie 2015 o primă versiune a Planului de  dezastru extins a fost prezentată în Consiliul de Administraţie al PAID, iar în prezent această versiune este supusă dezbaterii  în cadrul societăţilor membre UNSAR, a menţionat Nicoleta RADU-NEACȘU.

Efectele modificărilor legislative asupra asigurărilor obligatorii de locuinţe

Eugene GURENKO, Senior Insurance Officer, Banca Mondială, a salutat modificările legislative din România privind asigurările  obligatorii de locuinţe, estimând că acestea vor avea efecte pozitive pe viitor, mai ales ca urmare a faptului că PAID România a putea vinde asigurări în nume propriu. Cei șase ani de istorie pentru legislaţia privind asigurările obligatorii de  locuinţe nu au fost lipsiţi de controverse, a spus Eugene GURENKO. Din punctul său de vedere, cea mai importantă schimbare realizată prin Legea nr. 191 din 2 iulie 2015 se referă la faptul că PAID areposibilitatea să încheie în nume propriu contracte  de asigurare, ceea ce ar trebui să aibă ca efect creşterea gradului de penetrare a asigurărilor obligatorii de locuinţe.

Încurajez PAID să profite din plin de acest nou amendament pentru a oferi un acces rapid şi uşor consumatorilor români la  asigurările obligatorii de locuinţe (PAD). De asemenea, încurajăm Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) să creeze spaţiul de reglementare necesar pentru a face posibile vânzările directe de către PAID cât mai curând şi să se asigure că  acestea sunt puse în aplicare în mod corespunzător şi în timp util, a spus GURENKO.

Faptul că PAID poate vinde asigurări direct consumatorilor va avea ca efect nu numai eficientizarea distribuţiei, ci şi reducerea costurilor, oferind mai multe resurse pentru a face faţă sistemului de gestionare a daunelor, a explicat oficialul Băncii Mondiale. El a spus că vânzările online sunt  avantajate, fiind un canal de distribuţie activ la nivel global, în special datorită faptului că sunt vândute produse simple,  standard, precum asigurările obligatorii de locuinţe.

Impactul asupra asigurărilor facultative de locuinţe

Începând cu 9 iulie, modificările  aduse Legii nr. 260/2008, au intrat în vigoare. Astfel, orice proprietar de locuinţă care  doreşte să încheie o poliţă facultativă trebuie mai întâi să deţină una obligatorie. De asemenea, printre noutăţi se află şi  faptul că PAID va putea emite poliţe.

Modificările recente ale Legii asigurărilor obligatorii de locuinţă vor afecta semnificativ şi poliţele facultative, după cum a subliniat Bogdan TUDOR, Membru Directorat, OMNIASIG VIG. Acesta a analizat patru  modificări legislative cu impact asupra asigurărilor facultative de locuinţă:

» Introducerea punctului (9) care face referire la  obligativitatea încheierii unei poliţe facultative, condiţionat de existenţa unui PAD pentru acelaşi obiectiv.

În acest caz, sunt  influenţate două elemente din zona asigurărilor facultative: atât asigurările de locuinţe propriu-zisă, cât şi asigurărilor SME, când acestea funcţionează în imobile cu destinaţia constructivă iniţială de locuinţă, a explicat Bogdan TUDOR;

» Reformularea articolului IV cu privire la introducerea obligativităţii încheierii poliţelor PAD pentru poliţele multianuale aflate în derulare, la  data fiecărei aniversări.

Această schimbare afectează direct poliţele multianuale, deoarece dacă la aniversarea anuală a poliţei multianuale nu există  o poliţă PAD validă, poliţa multianuală trebuie reziliată. De asemenea, cum nu a existat nicio perioadă de graţie de la data intrării în vigoare a Legii nr. 191/2015, nu a existat posibilitatea informării clienţilor în timp util. Practic clienţii au fost  notificaţi, dar pentru cei care nu au apucat să aibă o poliţă PAD validă la momentul aniversării anuale, singura posibilitate  rămasă este aceea de a rezilia poliţele facultative multianuale, a precizat oficialul OMNIASIG;

» Modificarea datei de intrare în valabilitate a poliţei PAD.

În funcţie de tipul poliţei, PAD intră în vigoare în ziua imediat următoare emiterii, în caz de reînnoire, sau la 5 zile de la data  emiterii, pentru o poliţă nouă. Astfel, este influenţat modul de sincronizare între poliţele facultative şi PAD-urile noi aferente  (nu reînnoiri), cu care se află în „tandem”, a subliniat Bogdan TUDOR, adăugând că sincronizarea s-ar putea realiza în două feluri: fie prin emiterea poliţei facultative la 5 zile după emiterea PAD-ului, ceea ce ar produce probleme grave în sistemul de vânzări, fie emiterea celor două poliţe împreună, dar ambele cu valabilitate începând de peste 5 zile, ceea ce ar face însă ca,  acă poliţa facultativă se reînnoieşte, să lase clientul descoperit pentru cele 5 zile şi să piardă eventualul bonus de reînnoire. Aceste neajunsuri pot fi reglate prin metodologii interne ale companiilor de asigurare, a arătat Bogdan TUDOR;

» Introducerea efectuării inspecţiilor de risc.

Conform noii legislaţii, a fost introdusă necesitatea efectuării inspecţiilor de risc în  numite cazuri. Cu toate acestea, criteriile şi cazurile în care poate deveni necesară nu au fost definite clar în legislaţie, a afirmat Bogdan TUDOR. La solicitarea PAID, asigurătorul are obligaţia de a efectua inspecţia de risc. Problema este că deşi „cheltuiala ocazionată va fi suportată de către  PAID”, modalitatea de plată nu este reglementată – practic, asigurătorul creditează PAID fără nicio regulă, iar salariaţii  asigurătorului preiau activităţi ale PAID. Mai mult, problema devine critică atunci când clientul doreşte doar PAD, a explicat acesta.

Prima unei asigurări facultative de locuinţă, mult mai mică decât una RCA

Prima medie pentru o asigurare facultativă de locuinţă este de 93 lei pe an, mult mai ieftină decât o poliţă RCA, a subliniat  Remi VRIGNAUD, Preşedintele Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România. Chiar dacă primele  brute subscrise pe segmentul asigurărilor facultative de locuinţe au crescut în primele şase luni din acest an faţă de perioada  similară a anului trecut, vorbim de o majorare de doar 2,2%, a spus Remi VRIGNAUD, adăugând că gradul de penetrare a  asigurărilor facultative de locuinţe se menţine redus, de doar 20%.

El a arătat că există discrepanţe mari de penetrare a asigurărilor facultative de locuinţe: 10,1% în mediul rural vs. 28,2% în  mediul urban. De asemenea, gradul de penetrare este mai ridicat în București-Ilfov (36%), precum şi în judeţele cu un nivel  mai ridicat de dezvoltare economic. Gradul de penetrare nu este corelat cu nivelul de risc din diferite regiuni. În judeţele din  Transilvania, gradul de penetrare al asigurărilor facultative este mult mai ridicat decât cel al poliţelor PAD, a mai menţionat  Remi VRIGNAUD.

Desfăşurăm un efort comun cu toate instituţiile şi piaţa de asigurări - companiile de asigurări şi brokerii - să dezvoltăm acest grad de cuprindere în asigurare. Oamenii asigură maşinile mai bine decât proprietatea sau viaţa, un lucru care trebuie schimbat urgent, a precizat Preşedintele UNSAR.

Remi VRIGNAUD şi-a arătat îngrijorarea cu privire la schimbarea  normelor în această vară, care leagă vânzările asigurărilor facultative de poliţele obligatorii, pe toate riscurile. Sunt convins că  putem îmbunătăţi situaţia actuală, astfel încât să nu blocăm asigurările facultative non-catastrofice, a subliniat el.

La finele primului semestru din acest an erau în vigoare 1,79 milioane e poliţe de asigurări facultative de locuinţe, faţă de 2,14 milioane în perioada similară a anului trecut. Ca valoare, primele rute  subscrise pe acest segment au crescut în S1 2015 la 168,85 milioane lei, de la 165,18 milioane lei în S1 2014.

Piaţa de reasigurări, mai prudentă în privinţa catastrofelor

Fenomenele meteorologice extreme sunt din ce în ce mai numeroase şi foarte costisitoare, iar jucătorii din piaţa de reasigurări ar trebui, în ciuda a ceea ce impune directiva Solvency II, să fie foarte prudenţi în ceea ce priveşte un mare dezastru natural care are loc o datăla 100 - 150 de ani, a atras atenţia Guy HUDSON, Partner, JLT Re.

Acesta a arătat că  numărul de evenimente catastrofale petrecute din 1980 şi până în 2014 a înregistrat o creştere semnificativă. Guy HUDSON a prezentat un top al celor mai costisitoare evenimente meteorologice pentru asigurători: pe primul loc se află uraganul Katrina  are a afectat, în 2005, SUA, Golful Mexic şi Bahamas şi în urma căruia asigurătorii au  achitat daune în valoare de 79 miliarde USD. Pe locul doi se afla uraganul Sandy din anul 2012, în cazul căruia asigurătorii au  chitat 36 miliarde USD, urmat de uraganul Andrew - 27 miliarde USD, uraganul Ike - 22 miliarde USD şi uraganul Ivan -  16 miliarde USD.

Guy HUDSON a atras atenţia şi asupra diferenţelor din ce în ce mai mari dintre pierderile asigurate şi pierderile totale care se  află în creştere constantă.

Top despăgubiri în urma cutremurelor

Asigurătorii au achitat cele maimari daune provocate de cutremure în urma seismului din Tohoku - Japonia, din 11 martie 2011, care a avut magnitudinea de 9 grade şi a fost urmat de un tsunami. În acest caz, companiile de asigurări au achitat 36,8 miliarde USD, a declarat Nina KOEHLER, specialist în cutremure şi Vicepreşedinte al Swiss Re.

De asemenea, despăgubiri
importante au fost făcute de către asigurători şi în urma cutremurului din Northridge, California, în valoare totală de 22,4  iliarde USD. Seismul s-a petrecut în ianuarie 1994 şi a avut magnitudinea de 6,7 grade pe scaraRichter.

Un alt cutremur costisitor pentru asigurători a fost cel din Christchurch,  Noua Zeelandă, din februarie 2011, care a avut o magnitudine de 6,3  rade. Companiile de asigurări au achitat până în prezent despăgubiri de 16,8 miliarde USD, însă daunele totale se ridică la  5 miliarde USD, a arătat Nina KOEHLER. Ea a mai precizat că, în urma evenimentului, au fost înregistrate peste 40.000 de  ereri de despăgubiri. Din acest motiv, Noua Zeelandă, care nu dispunea de suficienţi constatatori de daună, a apelat la alte ţări, precum Australia. Ea a exemplificat că au fost zile în care au fost procesate şi  13.000 de dosare, cu circa 350 de constatatori, ceea ce înseamnă câteva minute pentru fiecare caz.

Impactul şi consecinţele modificării climei în domeniul agricol

Bogdan PÎRVU, Directorul General al FATA Asigurări, a atras atenţia asupra faptului că  modificările climatice produc efecte şi în România, iar acest lucru ar trebui să conducă la o schimbare a produselor de  asigurări agricole. El a explicat că, spre exemplu, grindina se manifestă cu o frecvenţă şio severitate mult accentuate în ultimii ani faţă de anii anteriori, din cauza modificărilor climatice. În plus, în urmă cu 15-20 de ani erau nişte statistici cu zonele afectate de grindină, care, prin definiţie,  oveau în anumite perioade ale anului. Acum şi această manifestare este extrem de aleatorie, ceea ce înseamnă că modificările climatice, cel puţin în România, au produs multe efecte, lucru care ar fi trebuit să genereze adaptarea şi  schimbarea produselor de asigurări agricole, a spus Bogdan PÎRVU.

Referitor la nivelul tarifelor practicate pe liniile de  asigurări agricole, Bogdan PÎRVU a precizat că acestea nu susţin riscurile preluate în asigurare. Piaţa este subdimensionată, doar 25-30% din terenul cultivat este şi asigurat, în condiţiile în care în urmă cu 10 ani ponderea era aproape la fel, de  20-22%, a spus Directorul FATA Asigurări. Din punctul meu de vedere se simte o necesitate acută ca această piaţă să se reformeze, a subliniat el.

Şi Marcel ANDRIESSE, Senior Underwriter Agriculture, Vice-president - Property, Specialty Underwriting, SWISS Re, a arătat că  piaţa globală de asigurări agricole creşte într-un ritm rapid şi devine foarte atractivă pentru companii. Factorii care determină  această evoluţie spectaculoasă includ creşterea populaţiei globale, consumul de energie din ce în ce mai mare, creşterea  producţiei recoltelor şi investiţiile mari în infrastructură şi producţie, precum şi nevoia din ce în ce mai mare de acoperire prin  asigurare.

Printre participanţi s-au numărat şi: Francisc SENZACONI, Şef Serviciu Prevenirea Dezastrelor, IGSU - Inspectoratul General  pentru Situaţii de Urgenţă; Adelina CARACOSTEA, Comisar- Sef, UMP-MAI; Mesut YETISKUL, General Manager, CREDIT  EUROPE Asigurări; Ştefan PRIGOREANU, CEO, MILLENIUM Insurance Broker; Laurent MARESCOT, Director RMS, Elveţia;  Malgorzata SROKAPICOT, Foreign Relations Officer, CCR, Franţa; Necati ICER, Technical Manager, TARSIM, Turcia; Lucian  MARIN, Specialist, România.

ICAR 2015 s-a desfăşurat cu sprijinul oficial al UNSAR. JLT Re a fost Partener Principal al  Forumului, PAID România a sprijinit evenimentul în calitate de Partener Strategic, iar VERASIG, în calitate de Partener. Wallstreet, 9AM, Revista BIZ, Q Magazine, Stirilepescurt.ro, Stirileimobiliare.ro, RFI, precum şi Ziua Veche au susţinut evenimentul în calitate de Parteneri Media.

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (Impactul modificărilor legislative asupra asigurărilor de locuinţe).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine: