Asigurări
Încă un val... de criză?
Autor:Vlad BOLDIJAR
Miercuri, 01 Octombrie 2014
Evoluția semestrială a primelor brute subscrise (mil.lei)

O scădere de 6% pentru asigurările generale şi una de 10% pentru asigurările de viaţă în condiţiile în care singurele clase care au raportat rate de creştere importante au fost cele obligatorii; deprecieri atât pentru indicatorul de densitate a asigurărilor,  cât şi pentru gradul de penetrare al pieţei în PIB; o pierdere agregată majorată la 54 milioane lei; două societăţi în procedură de redresare financiară; o rată a daunei pe RCA de 99% şi o rată combinată pe aceeaşi clasă de 131%. Acestea sunt doar câteva dintre punctele importante din analiza la şase luni publicată de ASF, care anunţă pentru piaţa de asigurări …

Piaţa asigurărilor din România a scăzut în primele şase luni ale anului cu 6,8%, până la 3,97 miliarde lei, a anunţat,  în prima jumătate a lunii septembrie,  Autoritatea de Supraveghere Financiară, situație care marchează,  potrivit datelor istorice disponibile, cea mai redusă valoare pentru sectorul de asigurări din ultimii şase ani.
Conform datelor statistice date publicității în sinteza „Piața asigurărilor în primul semestru al anului 2014”,  pe fondul majorării Produsului Intern Brut (PIB) și a deprecierii industriei de asigurări, gradul de penetrare al asigurărilor s-a diminuat până la 1,42%, faţă de 1,61% în primul semestru al anului 2013. Potrivit ASF, acest indicator s-a aflat pe un trend descendent în perioada 2011-2014, tendinţă comună mai multor ţări europene, ca rezultat al contextului macroeconomic intern şi al situaţiei financiare internaţionale.
O dinamică similară a fost raportată şi în cazul indicatorului de densitate a asigurărilor, acesta situându-se la 44,6 euro/locuitor în iunie 2014, cu aproape 4 euro/locuitor mai puţin decât în primul semestru al anului 2013: Având în vedere dezvoltarea mai redusă a sectorului de asigurări comparativ cu alte ţări din zonă, România are una dintre cele mai scăzute valori a indicatorului privind densitatea asigurărilor, din Uniunea Europeană. Evoluţia densităţii asigurărilor în primul semestru al perioadei 2011-2014 arată că valoarea acestui indicator din semestrul I 2014 a coborât sub valoarea celui din aceeaşi perioadă de referinţă a anului 2011, arată ASF.

O piaţă din nou pe pierdere

La nivelul întregii pieţe de asigurări, rezultatul net al activităţii din semestrul I 2014 a fost unul negativ, pierderea totală situându-se la 54,25 milioane lei (faţă de o pierdere de 49,96 milioane lei în semestrul I 2013). Potrivit ASF, 16 asigurători au raportat profit (însumând 164,91 milioane lei), iar 21 de societăţi înregistrau pierdere (totalizând 219,16 milioane lei). În 2013, piaţa asigurărilor din România a înregistrat o pierdere agregată record, în valoare de 1,28 miliarde lei.
Marja de solvabilitate disponibilă pe total piață de asigurări a fost la sfârșitul semestrului I 2014 de 1,99 miliarde lei, excedând cu 19% marja minimă cerută de legislație ca maxim dintre fondul de siguranţă şi marja de solvabilitate minimă rezultată din calculele actuariale. Două societăți de asigurare, ASTRA Asigurări și CARPATICA Asig., sunt în redresare financiară, neîndeplinind această cerință, subliniază oficialii autorităţii de supraveghere.

131% rata combinată RCA

Asigurările generale, „la mâna” celor obligatorii

Asigurările generale au scăzut doar cu 6 procente în perioada analizată, totalizând 3,2 miliarde lei. Potrivit analizei ASF, asigurările obligatorii, atât cele RCA, cât şi poliţele de asigurare a locuinţelor împotriva dezastrelor naturale – PAD, au consemnat creşteri importante, dar care nu au putut să compenseze deprecierile raportate pe alte linii de asigurare. Însumat, cele două clase de asigurări obligatorii au generat circa 45% din totalul subscrierilor raportate la nivelul segmentului de asigurări generale.
Astfel, beneficiind de majorarea tarifelor, segmentul RCA a totalizat 1,33 miliarde lei, în creştere cu 8,7% faţă de anul anterior: La nivelul întregii pieţe RCA, prima de asigurare medie anualizată, înregistrată în primul semestru al anului 2014, a fost de 488 lei (faţă de 484 lei în semestrul I 2013), notează ASF. De asemenea, demn de evidenţiat este faptul că numărul de contracte RCA încheiate în semestrul I 2014 s-a majorat cu 4 procente, cifrându-se la 3,75 milioane, iar numărul de poliţe în vigoare la data de 30 iunie era de 4,45 milioane, în creştere cu 3,78% faţă de 30 iunie 2013.
De cealaltă parte, PAID a subscris în primul semestru al anului 2014 prime brute în sumă de 56,9 milioane lei – sau de aproximativ 15 ori mai mult decât în ianuarie-iunie 2013, “ca urmare a modificării Legii 260/2008 din luna august 2013, precizează ASF. Doar că, per ansamblu, clasa VIII. Asigurări de incendiu şi alte calamităţi naturale, care include atât asigurările facultative, cât si pe cele emise de PAID (în proporţie de 12,3%) –,  a scăzut cu 24,8% până la 462,2 milioane lei.
În ceea ce priveşte daunele plătite de asigurători, acestea au totalizat 2,1 miliarde lei, din care aproape jumătate (~1 miliard lei) au fost aferente poliţelor RCA, respectiv mai bine de o treime (35,3%) – aferente asigurărilor CASCO. Dauna medie plătită per total piaţă RCA a fost în cuantum de 6.894 lei, în creştere cu 16% faţă de primul semestru al anului 2013, când dauna medie plătită a înregistrat valoarea de 5.933 lei. De asemenea, într-un comunicat de presă dedicat evoluţiei segmentului RCA, ASF notează că, pentru daune materiale, valoarea daunei medii a fost de 5.151 lei, iar valoarea daunei medii plătite pentru vătămări corporale şi deces s-a cifrat la 64.225 lei.
În acelaşi timp, comparativ cu situaţia consemnată cu un an înainte, rata daunei pe segmentul de asigurări generale s-a majorat până la 68,98%. Pe liniile de asigurări auto s-au consemnat cele mai ridicate valori (99% în cazul RCA, respectiv 82,83% în cazul CASCO), în vreme ce în cazul poliţelor non-auto au fost raportate valori sub medie – precum 28,06% în cazul asigurărilor de incendiu şi calamităţi naturale.
    În ceea ce priveşte constituirea rezervelor pentru plata daunelor pe RCA, acestea au cunoscut majorări atât în cazul daunelor avizate (+15% până la  1,44 miliarde lei), cât şi în cazul celor neavizate (+19%, 902,09 milioane lei).
Mai mult, la nivelul pieţei, cheltuielile înregistrate cu asigurarea RCA se ridică la un procent mediu de 32%, din care o pondere importantă o reprezintă cheltuiala de achiziţie. Totodată, cheltuielile cu comisioanele la nivelul întregii piețe reprezintă 18,45% din primele brute încasate. “Astfel, luând în calcul şi cheltuielile înregistrate, rata combinată a daunei la nivelul întregii piețe RCA s-a cifrat la 131%, în creștere cu 14 puncte procentuale, de la 117% la data de 30 iunie 2013”.

-24,4% scăderea unit-linked

Asigurările de viaţă din nou în criză

Segmentul de asigurări de viaţă a totalizat circa 779 milioane lei la finalul lunii iunie a.c., cu aproximativ 10% mai puţin decât în primul semestru al anului anterior. Deprecierea vine în contextul în care, în perioada 2010-2013,  piaţa se reaşezase în jurul valorilor de 830-866 milioane lei, după reacţia la criza financiară din S1/2009.
Astfel, reorganizarea/restrângerea activităţii mai multor societăţii de profil, alături de menţinerea condiţiilor de creditare la un nivel ridicat, dar şi reticenţa populaţiei faţă de astfel de produse au condus la cea mai scăzută valoare a pieţei de asigurări de viaţă din ultimii şase ani.
Pe clase de asigurare, asigurările de tip unit-linked au scăzut cu 24,4% totalizând 222,5 milioane lei, în vreme ce poliţele tradiționale s-au cifrat la 511,2 milioane lei (-4,5%).
La „capitolul daune”, companiile de asigurări de viaţă au plătit în primul semestru al anului 2014 -  indemnizaţii brute, maturităţi şi răscumpărări în sumă de 368,1 milioane lei, în scădere cu 3,23% faţă de perioada similară a anului 2013.

Liderii pieţei: ALLIANZ-ŢIRIAC şi ING Asigurări de Viaţă

ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări (atât la nivelul întregii pieţe, cât şi în cazul asigurărilor generale) şi ING Asigurări de Viaţă (pentru segmentul life) au fost, după criteriul volumului de prime brute subscrise, cei mai mari asigurători din România.
Pentru ALLIANZ-ŢIRIAC, valoarea subscrierilor a totalizat 494,1 milioane lei (din care 441,7 milioane lei asigurări generale), cu 6% mai mult decât în S1/2013.  Segmentul de asigurări generale a generat un profit operaţional de 17,4 milioane lei, în timp ce activităţile de asigurări de viaţă au contribuit cu 3,3 milioane lei la generarea profitului operaţional total. Totodată, rata de solvabilitate se situa, la jumătatea anului curent, la 400% pentru activităţile de asigurări generale şi la 378% pentru activităţile de asigurări de viaţă, după cum anunţa compania într-un comunicat de presă.
Pentru ING Asigurări de Viaţă, profitul brut a crescut de 2,6 ori în primele şase luni din 2014 şi se ridică la 14,89 milioane lei, comparativ cu 5,63 milioane lei în aceeaşi perioada a anului precedent, au anunţat oficialii companiei. Pe segmentul de asigurări de viaţă, volumul primelor brute subscrise de ING a crescut cu circa 8%, ajungând la 296 milioane lei.

Şase asigurători au scăzut cu jumătate de miliard lei

Analizând punctual ierarhia companiilor de asigurare, se poate afirma că declinul pieţei se datorează subscrierilor în scădere pentru şase jucători: ASTRA Asigurări, BCR Asigurări de Viaţă VIG, EUROINS, GROUPAMA Asigurări, OMNIASIG VIG , respectiv UNIQA Asigurări. În valoare absolută, cumulat, cele şase societăţi au scăzut cu circa 510 milioane lei faţă de iunie 2013, în vreme ce întreaga piaţă de asigurări a scăzut per total cu 291 milioane lei.
Pentru ASTRA Asigurări, scăderea volumului de subscrieri este de 199 milioane lei (cea mai mare din piaţă), până la un volum total de 403 milioane lei, după ce,  la jumătatea lunii februarie, Consiliul ASF a decis deschiderea procedurii de redresare financiară a asigurătorului sub administrarea KPMG Advisory.
În cazul BCR Asigurări de Viaţă VIG, cifrele indică o scădere în valoare absolută a volumului de prime brute subscrise de 69 milioane lei. Scăderea este atribuită restructurării forţei de vânzări şi schimbării modelului de business la nivelul companiei.
EUROHOLD - grupul financiar bulgar care deţine EUROINS Insurance Group, acţionarul principal al asigurătorului român - atribuie scăderea subscrierilor cu 57 milioane lei a EUROINS Romania unei decizii strategice de a reduce expunerea companiei. Aceasta a implicat majorarea tarifelor poliţelor RCA cu până la 10 procente, iar în cazul poliţelor facultative CASCO cu peste 15%.

-199 mil. lei pentru subscrierile ASTRA Asigurări

Primele brute subscrise în primele şase luni al anului 2014 de GROUPAMA Asigurări au însumat 324,1 milioane lei, cu 10,8% mai puţin faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, scădere cauzată aproape exclusiv de reducerea voluntară și temporară pe segmentul asigurărilor RCA şi de reducerea activităţii pe segmentul Riscuri financiare.
În ceea ce priveşte OMNIASIG VIG (-55 milioane lei) şi UNIQA Asigurări (-91 milioane lei), cele două societăţi au raportat diminuări ale afacerilor pe principalele linii de business non-life: property şi auto. “Conform strategiei de subscriere orientată pe profit, VIG a continuat să reducă volumul activităţilor în România şi Italia - cu precădere pe segmentul auto”, după cum a raportat grupul austriac la finalul lunii august.

„Pe minus” sunt şi afacerile asigurătorilor în alte state UE

Asigurătorii din România au subscris, în primul semestru din acest an, prime în valoare de 151,34 milioane lei în afara graniţelor ţării, respectiv 3,81% din totalul pieţei locale de asigurări, marcând o scădere de aproape 9 procente.
Datele ASF arată că pieţele principale în care au subscris prime asigurătorii români au fost Italia (102 milioane lei), Ungaria (38 milioane lei), Spania (4 milioane lei) şi Slovacia (3,8 milioane lei).
Cei mai activi asigurători pe pieţele Uniunii Europene au fost LIG Insurance (subscrieri de 70,9 milioane lei sau 46,9% din total),  ASTRA Asigurări (41,7 milioane lei, 27,6%) şi CITY Insurance (14,2 milioane lei, 9,4%).

291 mil. lei PBS intermediate de brokerii CARPATICA Asig

Brokerii deţin  55% din piaţă

Piaţa de brokeraj în asigurări a totalizat, la finalul lunii iunie a.c., 2,2 miliarde lei, în creştere cu 10,7% faţă de iunie 2013. Astfel, dinamica pozitivă raportată de brokeri coroborată cu deprecierea industriei de asigurări per ansamblu au creat premisele majorării cu peste 8,7% a gradului de prime brute subscrise intermediate în totalul pieţei până la 55,23%. În ceea ce priveşte structura portofoliului de prime intermediate, acesta a fost format din asigurări RCA (49%), CASCO (26%), incendiu şi calamităţi naturale (9,3%), respectiv asigurări de viaţă – 2,5%.
Totodată, dacă în cazul asigurătorilor rezultatul „contului de profit şi pierdere” a fost unul negativ, pentru brokerii de asigurare acesta a fost unul pozitiv: 50,6 milioane lei: la data de 30.06.2014 au înregistrat profit un număr de 292 brokeri (59,3 milioane lei), iar un număr de 156 brokeri de asigurare au înregistrat pierdere (8,7 milioane lei), conform ASF.
După criteriul volumului de prime brute subscrise intermediate, top 3 societăţi de brokeraj au realizat 17,2% din totalul pieţei, în vreme ce primele zece societăţi au generat mai bine de o treime (33,9%) din totalul acesteia.
În ceea ce privește ierarhia companiilor de asigurare pentru care societăţile de brokeraj au subscris riscurile, aceasta a fost dominată de CARPATICA Asig.  (291 milioane lei, 13,3% din total), ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări (244 milioane lei, 11,1%) şi OMNIASIG VIG (239 milioane lei, 10,9%).
Potrivit ASF, veniturile obţinute din activitatea de intermediere în asigurări au totalizat  417,4 milioane lei, cu 7,42% mai mult decât în semestrul I 2013. Structura acestora a fost formată din venituri din negocierea contractelor de asigurare (97,38% din total), venituri din efectuarea inspecţiilor de risc (0,32%), venituri din regularizări de daune (1,55%), venituri din comisariat de avarii (0,06%), respectiv venituri din alte activităţi în legătura cu obiectul de activitate (0,69%).
În primele şase luni ale acestui an, 37 de societăţi de asigurare desfăşurau activităţi în domeniu (20 de societăţi practicau doar asigurări generale, 9 doar asigurări de viaţă, iar 8 au practicat activităţi pe ambele categorii de asigurări). De asemenea, un număr de 594 brokeri de asigurare și/sau reasigurare dețineau autorizație de funcționare emisă de CSA/ASF.

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (Încă un val... de criză?).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine:

Ora de Risc

Cum arată perspectivele financiare pentru viitorii pensionari?

Alexandru CIUNCAN - Secretar General, APPA -Asociația Pentru Promovarea Asigurarilor
Ciprian LADUNCA - CFO, METROPOLITAN Life 
Sergiu Costache - Revista PRIMM Asigurari & Pensii

Revista PRIMM este realizata
cu sprijinul urmatoarelor companii
carora le multumim!