Eveniment Internaţional
Moldova, pregătită pentru „supermarketul financiar”
Luni, 02 Decembrie 2013

 

Moldova este pregătită pentru „supermarketul financiar” sau „one stop shop”. Recentele modificări legislative care vizează sectorul bancar şi de asigurări au creat premisele dezvoltării efective a parteneriatului între jucătorii din aceste domenii. Atât băncile, cât şi asigurătorii au identificat în bancassurance o nişă profitabilă şi atractivă, care poate fi oferită complementar alături de serviciile furnizate în prezent. De asemenea, bancassurance este văzut ca un important canal de distribuţie, creşterea vertiginoasă a acestuia la nivel internaţional în ultimele două decenii fiind determinată de nevoia de a reduce costurile operaţionale şi de a crea o relaţie eficientă cu beneficii reciproce între bănci şi asigurători.

 

Peste 150 de reprezentanţi ai companiilor de asigurări şi de brokeraj, ai băncilor comerciale şi ai autorităţilor, alături de reputaţi vorbitori internaţionali au dezbătut toate aspectele care ţin de dezvoltarea segmentului bancassurance în Moldova, în cadrul primei ediţii a Conferinţei Naţionale de Bancassurance, care s-a desfăşurat pe 15 noiembrie 2013 la Chişinău. Evenimentul a fost organizat de către Media XPRIMM cu sprijinul Băncii Naţionale din Moldova, al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, cât şi al industriei bancare şi de asigurări.

În deschiderea conferinţei, Artur GHERMAN, Preşedintele Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare din Moldova (CNPF), a subliniat faptul că "din acest parteneriat - bancă-asigurator, prioritatea CNPF a fost, este, şi va fi consumatorul. Îmi exprim încă o dată convingerea că vor avea de câştigat, în primul rând, cetăţenii. Luând în considerare o serie de provocări, este foarte important să învăţam cum să evaluăm necesităţile şi aşteptările clienţilor. Sunt convins că bancassurance va contribui cu succes la dezvoltarea pieţei de asigurări, însă momentan există doar cadrul legal care să creeze condiţiile necesare dezvoltării".

Potrivit acestuia, atât sectorul bancar cât şi cel de asigurări au creat premisele dezvoltării parteneriatului între jucătorii din aceste domenii. Ambele modele de instituţii pot identifica în bancassurance o nişă profitabilă şi atractivă, “care poate fi oferită complementar alături de serviciile furnizate în prezent”, a adăugat Artur GHERMAN.


Patru bănci la startul one stop shop”

Instituţiile bancare ar putea să-şi mărească volumul contractelor de credite acordate, dar şi profitul, prin intermediul acestui nou canal de vânzare a asigurărilor, iar companiile de asigurări, numărul clienţilor din portofoliu. "În cazul Republicii Moldova, conceptul de bancassurance este o noutate. Practic, până în anul 2012, nu exista în legislație acest cuvânt, apoi noţiunea a fost introdusă în urma unor noi reglementări. În opinia mea, sectorul bancar este pregătit pentru a începe această nouă activitate, iar Banca Naţională a Moldovei va sprijini acest lucru", a declarat Emma TĂBÂRŢĂ, Viceguvernator, Banca Naţionala a Moldovei (BNM).

Aceasta a mai precizat că deja patru bănci comerciale locale - MOLDOVA-AGROINDBANK, VICTORIABANK, MOBIASBANCA şi MOLDINDCONBANK au obţinut licenţa pentru vânzarea produselor de bancassurance. “Sper că acest nou tip de activitate va contribui atât la creşterea sectorului bancar, cât şi a celui de asigurări”, a adăugat Viceguvernatorul BNM.

În acelaşi context, Preşedintele Asociaţiei Băncilor din Moldova, Leonid TĂLMACI, a afirmat că, în etapa actuală, parteneriatele între bănci şi asigurători se limitează doar la asigurarea garanţiilor în momentul acordării creditelor. De asemenea, acesta consideră că acest tip de asigurare trebuie dezvoltat prin prisma faptului că "băncile pot oferi servicii de intermediere mai bune şi mai profesioniste decât brokerii sau agenţii de asigurare. (...) Băncile dispun de personal calificat şi de o infrastructură dezvoltată, respectă cu stricteţe un şir de cerinţe şi exigenţe stabilite prin lege şi alte acte normative faţă de activitatea lor". Cu toate acestea, Leonid TĂLMACI a recunoscut că, în prezent, băncile colaborează cu un număr limitat de asigurători, explicând fenomenul prin faptul că majoritatea asigurătorilor locali nu au experienţa, fiabilitatea şi acoperirea teritorială necesare.


IFN-urile vor sprijini asigurătorii în zonele rurale

Aurica DOINA, Membru al Consiliului de Administraţie al CNPF, consideră că instituţiile financiare nebancare ar putea contribui la dezvoltarea pieţei de asigurări prin intermediul Asociaţiilor de Economii și Împrumut (AEÎ), respectiv prin intermediul celor 70 de Organizaţii de Microfinanţare (OMF) existente. “Aceste instituţii au circa 127.000 de clienţi, respectiv un portofoliu de împrumuturi acordate de circa 270 milioane lei – în cazul AEÎ, respectiv 65.000 de clienţi şi împrumuturi de 1,59 miliarde lei – în cazul OMF.”

Potrivit reprezentantului CNPF, primii paşi în privinţa dezvoltării parteneriatului între IFN-uri şi asigurători au fost făcuţi, pe parcursul a trei luni de zile fiind deja instruiţi mai bine de 300 de membri AEÎ, putând fi deja consemnate nenumărate exemple în care au fost încheiate contracte de mandat între jucătorii din cele două pieţe. Unul dintre principalele avantaje al dezvoltării unui astfel de tip de parteneriat este penetrarea pieţei de asigurări în zonele rurale: “Inspiraţi după modelele Poloniei şi Irlandei, CNPF şi-a propus, prin schimbarea legislaţiei, dezvoltarea infrastructurii pieţei de asigurare în mediul rural. Avantajele mari pe care le au instituţiile financiare nebancare sunt dotarea tehnica, sediile stabile, personalul calificat şi experienţa necesară în promovarea de produse financiare. De asemenea, gradul teritorial de acoperire al acestora este mult mai mare decât al asigurătorilor şi va permite accesul întregii populaţii la servicii de asigurare”, a subliniat Aurica DOINA.


Pregătire şi transparenţă

Din partea industriei de asigurări, Directorul General Interimar al companiei VICTORIA Asigurări, Victor COLIBABA, a punctat faptul că asigurătorii sunt gata pentru demararea parteneriatului cu băncile, fiind deja organizate cursuri specifice de training în rândul forţei de vânzare.

În acelaşi timp, în opinia lui Alexandru ZGARDAN, Preşedintele companiei de asigurări GARANŢIE, “bancassurance-ul poate crea premisele rezolvării unor probleme pe care le are pe moment piaţa de asigurări, şi aici mă refer în special la transparenţă, inclusiv la faptul că acţionarii unor asigurători sunt offshore-uri. În ceea ce priveşte GARANŢIE, compania are o oarecare experienţă în acest domeniu, de mai multă vreme dezvoltând parteneriate cu IFN-uri. Intenţionăm să continuăm această practică”.

Veronica MALCOCI, Director General, GRAWE CARAT Asigurări, consideră că legătura dintre bancă, companie de asigurări şi client nu poate fi decât na de tip win, win, win”. Totuşi, există pericole care ar putea afecta competiţia şi transparenţa din piaţă: “Ar trebui ca banca să nu poată impune clientului tarifele şi compania la care acesta să-şi asigure bunul. De asemenea, există situaţii în care banca şi asigurătorul aparţin unui grup afiliat de persoane. Ca rezultat, clientul nu poate beneficia de o alegere liberă a produsului de asigurare, precum şi a produsului bancar. Când există monopol, nu este liberă alegere, iar fără libera alegere nu putem discuta despre conceptul de bancassurance”, a subliniat Veronica MALCOCI.

Din partea brokerilor de asigurare locali, Veaceslav CERNICA, Director ERVAX Group, susţine că odată ce bancassurance-ul va deveni funcţional, societăţile de intermediere vor avea de pierdut o mare parte din business. „Ceea ce înainte câştigau brokerii, acum vor fi veniturile băncilor, deoarece aceştia vor avea o relaţie comercială directă cu companiile de asigurări”. De asemenea, “începând cu anul 2001, brokerii de asigurări din Moldova fac bancassurance, dar nu în sensul clasic al cuvântului, ci prin intermediul agenţilor. La ora actuală aceştia vor putea continua aceeaşi practică doar cu băncile care nu vor fi licenţiate în bancassurance. Cred că brokerii ar trebui să fie mai deschişi la minte pentru a reuşi să reziste în aceste condiţii”.Avantajele bancassurance, văzute din exteriorul Moldovei

În Rusia, dezvoltarea canalelor de distribuţie de tip bancassurance a început odată cu creşterea interesului băncilor pentru produsele la care se poate aplica un comision, încă de la începutul crizei economice din 2008-2009. Avansul rapid al segmentului asigurărilor de credit, începând cu anul 2010, şi apariţia unor produse inovatoare pe piaţă au fost, de asemenea, factori pentru dezvoltarea acestui canal, potrivit lui Vladimir NOVIKOV, Director General Adjunct, SBERBANK Strakhovanie. “În ultimii ani, băncile ruseşti şi-au schimbat percepţia despre venitul obţinut din parteneriatele cu companiile de asigurări. Acum 5-7 ani, băncile nu vedeau nici o perspectivă în acest canal de distribuţie, dar situaţia s-a schimbat radical. În prezent, prin intermediul bancassurance-ului, băncile ruseşti vând trei tipuri de produse: asigurarea clienţilor de retail ai băncii, asigurarea clienţilor băncii - persoane juridice şi asigurarea riscurilor bancare”, a arătat NOVIKOV.

În acelaşi timp, conform CEO-ului SAFETY Broker - Viorel VASILE, “premisele dezvoltării unui sistem bancassurance modern sunt o legislaţie bine pusă la punct şi o prezenţă foarte densă a băncilor. În ţările UE, jumătate din vânzări sunt făcute prin intermediul bancassurance, ceea ce reprezintă un potenţial mare, mai ales pe segmentul online”. Potrivit acestuia, SAFETY Broker s-a extins în Republica Moldova pe fondul potenţialului pe care îl are această piaţă care a cunoscut creşteri chiar şi în perioada de criză: “Modelul de business pe care îl vom aborda în Moldova este diferit de cel pe care îl avem în România. În Moldova nu vom lucra cu agenţi, ci ne vom axa doar pe clienţi corporate”.

Un număr de cinci capitole trebuie atinse în filozofia produselor de bancassurance pentru ca acestea să aibă succes şi să fie uşor de integrat lângă produsele bancare”, a subliniat Florina VIZINTEANU, Preşedinte Directorat, BCR Asigurări de Viaţă VIG. În opinia acesteia, produsele trebuie să fie simple şi uşor de înţeles, să constituie o sursă de profit atât pentru bancă, cât şi pentru asigurător, să fie în sinergie cu produsele bancare, să întărească valoarea oferită clienţilor, şi să fie competitive pentru a motiva forţa de vânzare.

Pe piaţa de asigurări din Ucraina, o mare parte a instituţiilor bancare deţin deja companii de asigurări. Acestea au fost create în special pentru asigurarea tuturor riscurilor la care este supusă banca şi asigurarea riscurilor clienţilor băncii, a arătat, în cadrul dezbaterilor pe această temă, Alexandr BONDARI, Directorul General al companiei de asigurări MEGA-POLIS - Ucraina. “Există tendinţa ca băncile să facă o selecţie a companiilor cu care vor să colaboreze, bazată pe bonitatea financiară, a ratingului companiei, reputaţiei afacerii, calităţii serviciilor acesteia şi a tehnologiei prin care sunt oferite”, a subliniat BONDARI.

Există patru modele de bancassurance” , a completat Roumen GALABINOV, Director Regional, IUC Broker - Bulgaria. “Primul dintre acestea este situația când există un acord de distribuţie exclusivă între o bancă şi un asigurător, exemplul cel mai la îndemână fiind cel încheiat între UNIQA şi RAIFFEISEN Bank. Un alt exemplu, ar fi când o bancă distribuie produsele mai multor asigurători, aşa cum procedează UNICREDIT Bank cu ALLIANZ şi GENERALI. Al treilea model, este cel de tip joint-venture, când o societate de asigurări este deţinuta în comun de către o bancă şi un asigurător, precum este United Bulgarian Bank MetLife, respectiv când o bancă deţine integral un asigurător, cel mai concret exemplu fiind cazul BNP Paribas Cardif”.

Oricare dintre modelele de bancassurance ar fi implementat în Moldova, în opinia reprezentantului IUC, avantajele acestor produse constau în aceea că “sunt foarte uşor accesibile, clienţii contactând mult mai uşor şi frecvent banca decât un asigurător. De asemenea, aceste produse sunt simple şi uşor de înţeles, fiind dezvoltate special pentru acest canal de vânzare. În acelaşi timp, tarifele acestor asigurări sunt mai atractive, vânzarea produselor de asigurare prin intermediul reţelelor bancare având ca un prim efect reducerea costurilor de distribuţie, prin urmare, pot fi comercializate la preţuri care sunt mai atractive pentru consumatori”.


Toate prezentările susţinute la eveniment şi galeria foto sunt disponibile pe portalul specializat www.xprimm.md.

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (Moldova, pregătită pentru „supermarketul financiar”).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine:

Ora de Risc

Cum arată perspectivele financiare pentru viitorii pensionari?

Alexandru CIUNCAN - Secretar General, APPA -Asociația Pentru Promovarea Asigurarilor
Ciprian LADUNCA - CFO, METROPOLITAN Life 
Sergiu Costache - Revista PRIMM Asigurari & Pensii


TOP Stiri 1asig

Revista PRIMM este realizata
cu sprijinul urmatoarelor companii
carora le multumim!