Asigurări
Pariu câștigător pe life
Autor:Daniela GHEŢU
Luni, 02 Noiembrie 2015

Economia Uniunii Europene a intrat în 2014 pe un trend ascendent, reflectat şi asupra domeniului asigurărilor care a înregistrat o rată de  creştere de 4,2% a primelor brute subscrise, până la valoarea totală de 1.176 miliarde euro, după cum arată cifrele preliminare publicate  e Insurance Europe. Asigurările de viaţă au consemnat, de departe, cea mai bună evoluţie, cu o creştere de 6,4% a volumului  de afaceri, în timp ce pe sectorul asigurărilor generale, creşterea subscrierilor s-a menţinut foarte aproape de parametrii anului  precedent, cu o creştere de numai 1%.

Potrivit datelor Insurance Europe, Italia ocupă a 4-a poziţie în ierarhia pieţelor de asigurări de viaţă din ţarile UE, cu o cotă de 16% din  volumul total de prime, de 714 miliarde euro. În fapt, în anul 2014 Italia a înregistrat cea mai impresionantă rată de creştere pe acest segment, de 29,9%, datorată în primul rând unei creşteri extraordinare pe segmentul “new business”.

Cât priveşte asigurările generale, piaţa italiană reprezintă 8% din volumul primelor brute subscrise la nivelul UE, de 457 miliarde euro. În pofida scăderii de circa 2% a PBS, poziţia Italiei pe piaţa non-life din UE nu s-a schimbat semnificativ.

Per total, contribuţia pieţei de asigurări la formarea Produsului Intern Brut a fost, în 2014, în Italia, de 8,8%, semnificativ mai mare decât  n 2013 (7,4%). Pe de altă parte, densitatea asigurărilor a fost de 1.954 euro/an. În peisajul mondial al asigurărilor, potrivit datelor preliminare pentru 2014, Italia  ocupă poziţia a 7-a în termenii PBS şi a 4-a în ceea ce priveşte rata penetrării asigurărilor în PIB.

O piaţă “în mişcare”

După 2005, numărul companiilor de asigurări italiene a scăzut cu 30%. Astfel, la finele lui 2014 operau în piaţa din peninsulă 124  asigurători – companii locale şi reprezentanţe ale unor companii străine domiciliate în ţări non-UE -, în timp ce segmentul reasigurărilor  nu era reprezentat de niciun operator dedicat. Din numărul total, 47 de companii erau specializate exclusiv în asigurări de viaţă (din care  9 furnizau şi acoperiri complementare pentru accidente şi sănătate), 12 aveau un porto foliu compozit, în timp ce restul de 65 operau numai în sectorul asigurărilor generale. În plus, multe companii domiciliate în UE sau în Zona Economică Europeană au continuat să-şi  ofere serviciile şi produsele pe piaţa italiană.

Anul 2014 a fost bogat în fuziuni şi achiziţii. Un raport recent al grupului GENERALI menţionează achiziţionarea Le Assicurazioni di Roma  de către CF Assicurazioni, a Eurovita Assicurazioni de J.C. Flowers şi a UBI Assicurazioni de către Argeas (redenumită Cargeas). De  asemenea, Royal&Sun Alliance urmează să fie transferată către ITAS Mutua, tranzacţie a cărei finalizare este aşteptată pentru finalul  anului, cu aprobarea autorităţilor de supraveghere din Marea Britanie. În sfârşit, MAPFRE a semnat un acord cu Direct Line pentru achiziţionarea subsidiarelor sale italiene de asigurări auto.

A continuat, de asemenea, aşa cum subliniază aceeaşi sursă, reorganizarea internă în cadrul unora dintre principalele grupuri din piaţă: Zurich Life Insurance şi Zurich Life & Pensions au fost reunite sub numele de Zurich Investments, Aviva Assicurazioni şi Aviva Previdenza  au fuzionat prin incorporarea în Aviva Italia şi respectiv Aviva Life, UNIQA Protezione S.p.A. a fuzionat cu UNIQA Assicurazioni S.p.A, ISI  Insurance a fuzionat prin absorbţie cu Arca Assicurazioni, Antoniana şi Veneta Popolare Assicurazione au fost unite prin includerea în  Allianz, în timp ce Helvetia Vita a fost absorbită de Chiara Vita.

Dincolo de această efervescenţă pe segmentul M&A, numele istorice ale pieţei italiene domină în continuare afacerile cu asigurări, alături  de un număr important de brand-uri europene de top. Printre cele mai cunoscute dintre acestea se numără GENERALI, UNIPOL, INTESA SANPAOLO, POSTE VITA, ALLIANZ, AXA, AVIVA, CATTOLICA ASSICURAZIONI etc.

Grupul GENERALI şi-a reafirmat poziţia de leadership pe piaţă şi în 2014, cu venituri din prime de 23,9 miliarde euro şi o cotă de piaţă de 15,9%. INTESA SANPAOLO a ocupat poziţia secundă, cu prime de 21,33 miliarde euro (14,1% cotă piaţă), în timp ce UNIPOL a ocupat a  treia treaptă a podiumului, cu o cotă de 11,3% din totalul PBS. Ultimele două locuri din Top 5 au aparţinut POSTE ITALIANE, cu prime de  15,52 miliarde (10,3% cotă de piaţă) şi ALLIANZ (8,7%).

Concentrarea pieţei a scăzut uşor în 2014. Astfel grupurile care formează Top 5 au însumat o cotă de piaţă de 60,3%, faţă de 61,2% în  2013, în timp ce ponderea în piaţă a Top 10 a rămas practic neschimbată faţă de anul precedent, la nivelul de 77,1%.

Asigurările de viaţă – motorul pieţei

Afacerile cu asigurări italiene au înregistrat anul trecut al treilea an de creştere, reeditând într-un fel cele mai bune performanţe din  perioada precriză, atât în termenii volumului de prime, cât şi din punctul de vedere al profitabilităţii. “Anul trecut companiile italiene au  evoluat mult mai bine decât media europeană, cu un volum total al veniturilor din prime de 150 miliarde euro, în creştere cu 20% faţă de 2013, an în care s-a înregistrat, de asemenea, o evoluţie pozitivă. Criza din 2011-2012 este deja de domeniul trecutului. Totuşi,  creşterea s-a datorat în totalitate segmentului asigurărilor de viaţă, în timp ce asigurările generale, în particular segmentul RCA, a  continuat să scadă”, a comentat Salvatore ROSSI, Preşedinte autorităţii de supraveghere, IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).

Potrivit IVASS, PBS pentru asigurări de viaţă au înregistrat o creştere de 29,9% faţă de 2013, însumând 113,63 miliarde. Ca urmare,  ponderea asigurărilor de viaţă a crescut la 77,1%, de la 71,6% în 2013.

Rezultatele anului trecut, cu precădere creşterile importante înregistrate pe liniile de asigurări de viaţă care au o componentă  investiţională, demonstrează apetitul crecut al italienilor pentru economisire, stimulat şi de competitivitatea randamentelor oferite de  politele de asigurări în comparaţie cu alte instrumente financiare de economisire, consideră analiştii. Produsele de asigurări cu o componentă de economisire şi garanţie minimă a randamentului au devenit astfel foarte populare, alături de produsele de economisire  pe termen lung.

Capitolul “new business” a înregistrat o creştere record, de 47% faţă de anul 2013. Potrivit datelor furnizate de ANIA - asociaţia  asigurătorilor din Italia -, produsele hibrid au reprezentat circa o treime din volumul noilor vânzări, însumând asigurări tradiţionale şi produse unit-linked.

Bancassurance a rămas principalul canal de distribuţie în asigurările de viaţă, în 2014 realizând un procent de intermediere de 61,4% pe  fondul creşterii volumului de prime intermediate cu circa 36%. În timp ce rolul agenţilor şi agenţiilor în distribuţia asigurărilor de viaţă a  scăzut, consilierii financiari au continuat să contribuie la volumul total al subscrierilor cu circa 18%.

Cât priveşte cheltuielile cu daunele, acestea s-au ridicat la un total de 64,58 miliarde euro (indemnizaţii plătite şi variaţia rezervelor  tehnice), 58,3% din acest volum reprezentând sumele plătite pentru răscumpărările de contracte înainte de data maturităţii – proporţie în  şoară scădere faţă de anul 2013 (60,4%). Rata cheltuielilor a scăzut în 2014 la 3,5%, de la 4,3% în anul precedent. Per total,  rezultatul tehnic al sectorului a rămas în teritoriu pozitiv, cifrându-se la 4,2 miliarde euro.

Raportul IVASS 2014 subliniază că, dacă în anii crizei sectorul asigurărilor de viaţă a consemnat pierderi tehnice semnificative, în ultima  perioadă, mai ales după 2012, revigorarea pieţelor financiare a permis rezultate investiţionale superioare, contribuind consistent la  îmbunătăţirea balanţei tehnice şi, implicit, a profitabilităţii de ansamblu a domeniului.

Merită, de asemenea, citată opinia exprimată de Moody’s, potrivit căreia companiile de asigurări de viaţă italiene se numără printre cele  mai puţin afectate de menţinerea unui mediu investiţional caracterizat de dobânzi reduse, întrucât randamentele sectorului sunt încă  semnificativ mai înalte decât randamentul mediu garantat, estimat de agenţie la circa 2 - 3%. Mai mult, durata medie a poliţelor de viaţă  in portofoliul asigurătorilor italieni este sensibil mai mică decât media europeană, ceea ce înseamnă că riscul de asimetrie în raport
cu răspunderile asumate este redus la circa un an.

Asigurările generale – volum în scădere, profitabilitate mai bună

În 2014, piaţa de asigurări generale din Italia număra 81 de actori locali şi două sucursale ale unor asigurători extra europeni. Activitatea  cestora a rezultat într-un volum de prime brute subscrise de 32,8 miliarde euro, în scădere cu 2,7% faţă de anul precedent.  Principala cauză a acestei diminuări a volumului de afaceri rezidă în scăderea cu 5,8% a afacerilor cu asigurări auto, o scădere pe care  evoluţia pozitivă înregistrată pe alte linii de asigurări a reuşit s-o compenseze numai parţial. Ca urmare, ponderea asigurărilor generale  în portofoliul pieţei a scăzut de la 28,4% în 2013, la 22,9% în 2014.

Uşoara scădere în volumul afacerilor a fost, însă, cu succes compensată din punctul de vedere al profitabilităţii, prin scăderea cheltuielilor cu daunele cu circa 5% şi creşterea veniturilor non-tehnice, ca urmare a obţinerii unui randament investiţional mai bun. Per total, profitul  agregat înregistrat de piaţa non-life s-a ridicat la 2,5 miliarde euro, corespunzător unui rezultat tehnic de 3,7 miliarde euro, ambele  sensibil superioare în raport cu cifrele anului 2013.

Profitul tehnic înregistrat de liniile non-auto s-a ridicat la 1,5 miliarde euro, în creştere cu 36% faţă de 2013,  sumă din care circa jumătate, adică 776 milioane euro, provine din subscrierile pe segmentul asigurărilor de accidente şi sănătate, în timp ce a doua poziţie în termenii  volumului (264 milioane euro),  este ocupată de asigurările de asistenţă legală.

Auto – vedeta absolută a asigurărilor generale

Într-o ţară ca Italia, înconjurată de mare, nu este de mirare că statisticile oficiale tratează asigurările RCA laolaltă cu produsele similare  destinate mijloacelor de transport maritim. Totuşi, în termenii volumului de prime, asigurările RCA primează fără dubiu.

Poliţele RCA au adus celor 49 asigurători autorizaţi pe acest segment subscrieri a căror valoare a totalizat 15,2 miliarde euro, cu 6,5% mai  puţin decât în 2013. În fapt, 2014 a fost al doilea an de declin pe acest segment, astfel încât volumul de prime brute consemnat la finele  său era cu 15% mai mic decât în 2011. Companiile străine operând pe piaţa italiană în baza principiului de liberă stabilire au realizat la  rândul lor un volum de prime de 800 milioane euro, cu 15% peste nivelul anului precedent. În total, subscrierile pentru RCA s-au ridicat la  16,01 miliarde euro, sumă inferioară nivelului din 2013 cu 7%.

În pofida descreşterii volumului de prime, rezultatele tehnice ale liniei RCA au fost mai bune decât în anii precedenţi, în parte ca urmare a  implementării unui set de măsuri care au limitat fraudele pe segmentul daunelor plătite pentru vătămări corporale (în special whiplash). Astfel, după ce până în 2011 clasa RCA a parcurs o perioadă destul de lungă de rezultate negative, în ultimii trei ani balanţa tehnică a  segmentului s-a închis în teritoriu pozitiv, cu cel mai bun rezultat în 2013, urmat de cel din 2014 (1,4 miliarde euro).

Rata daunei pe RCA a scăzut continuu după 2011, atingând valoarea de 69,6% în 2014. Cât priveşte rata combinată, valoarea acesteia a  crescut anul trecut la 90,5%, în contextul scăderii volumului de prime.

Coordonatele RCA 

-  Frecvenţa daunelor – s-a diminuat după 2011, în special pe segmentul autoturismelor, atingând în 2014 valoarea de 6%;

- Valoarea daunei medii (plătite sau provizionate) a urcat de la 4.435 euro în 2011, la 4.641 euro în 2014, în special ca urmare a creşterii  rezervelor. În fapt, valoarea medie a daunelor plătite a scăzut cu 1,8%, în timp ce costul daunelor provizionate a crescut cu 9,8%, trendul  regăsindu-se atât pe segmentul autoturismelor, cât şi pe cel al motocicletelor;

- Prima medie netă a scăzut cu 47 euro pe parcursul ultimilor 3 ani, descreşterea fiind mai accentuată pe segmentul autoturismelor (52  euro);

- Prima medie brută a scăzut în perioada 2011 – 2014 cu circa 10,6% (60 euro), de asemenea mai accentuat pe segmentul autoturismelor  (71 euro sau 12,3%). Potrivit datelor IVASS, prima medie efectiv plătită de către clienţi pentru poliţele RCA a scăzut în 2014 cu 7,8%. “Dacă  acest trend se va menţine şi în următorii ani şi prima medie la nivel european va rămâne la nivelul anului 2012, ecartul dintre preţul mediu  RCA în Italia şi media UE se va reduce la zero în circa 6 ani”, subliniază raportul IVASS. Ar mai fi de adăugat că odată cu scăderea preţului  mediu, a avut loc şi o nivelare a  preţurilor la nivel naţional, cele mai mari ieftiri ale poliţelor RCA intervenind în regiunile de nord, unde  media era sensibil mai ridicată decât în sudul ţării.

Ar mai trebui subliniat, de asemenea, că din preţul total plătit de clienţi pentru RCA, circa 12,2% reprezintă taxele extra fiscale aplicate  primelor pe acest domeniu, în timp ce partea destinată plăţilor către Serviciul Naţional de Sănătate pentru îngrijirile acordate răniţilor din  accidente auto este de circa 8,4%.

Alţi factori care afectează preţul RCA sunt:

- Clauza stilului de conducere poate influenţa preţul RCA prin înscrierea poliţei într-una dintre cele trei categorii acceptate: conducere  nelimitată (niciun fel de restricţii asupra şoferului), şofer expert (poliţa acoperă numai situaţiile în care maşina este condusă de un şofer cu vârsta de cel puţin 25 de ani şi minimum 2 experienţă la volan), şofer unic (poliţa acoperă numai un şofer numit);

- Clauza inspecţiei tehnice preventive, care permite reducerea preţului în cazul în care se acceptă supunerea autoturismului la o inspecţie  tehnică supervizată de asigurător, anterior încheierii poliţei;

- Clauza “cutiei negre”, utilizată pentru  a reduce frauda, precum şi pentru a monitoriza comportamentul şoferului în trafic, cu scopul  determinării profilului său de risc în vederea stabilirii unui preţ corespunzător; la sfârşitul anului 2014, 13,4% din maşinile asigurate RCA în  Italia aveau montată o “cutie neagră”.

- Daune plătite pentru vătămări corporale – în perioada 2007 - 2010, înainte de implementarea noilor reglementări cu privire la evaluarea medicală a rănirilor minore, s-a înregistrat un trend generalizat de creştere a sumelor plătite ca indemnizaţii pentru vătămările corporale,  astfel încât valoarea cheltuielilor la acest capitol a crescut cu 69% pentru daunele plătite în acelaşi an cu producerea lor; după adoptarea  noilor reglementări, în 2012, a avur loc o scădere substanţială a acestor cheltuieli, scădere reflectată şi în evoluţia preţului poliţelor RCA.

- Sistemul de compensare directă a daunelor a devenit din ce în ce mai popular în ultimii ani, daunele rezolvate în acest fel reprezentând  circa 80% din cazuri sau 46% din volumul sumelor plătite în 2014. Potrivit statisticilor IVASS, implementarea sistemului a contribuit şi la  rezolvarea mai rapidă a daunelor, procentul dosarelor de daună soluţionate în acelaşi an cu producerea evenimentului crescând de la 65%, în 2007, la circa 73% în prezent.

Asigurarea riscurilor catastrofale: o dilemă

Deşi Italia are o expunere ridicatăfaţă de mai multe riscuri naturale de tip catastrofal, în particular seism şi inundaţii, asigurările specifice  pentru aceste riscuri au rămas mai degrabă nedezvoltate. Un studiu recent dezvoltat de IVASS arată că această situaţie este motivată atât  de vidul legislativ, cât şi de raţiuni de natură culturală.

Modelul “tradiţional” urmat de Italia până acum în acest domeniu a fost cel al intervenţiei guvernamentale, prin furnizarea unor sume ad-hoc  e la bugetul de stat pentru acoperirea daunelor. Persistenţa acestei proceduri a încetăţenit ideea că statul este dator să acopere  daunele provocate de catastrofele naturale, în pofida lipsei absenţei unor măsuri de prevenţie individuală. Pe de altă parte, există şi o slabă  percepţie publică a riscului de catastrofă, dată fiind incidenţa redusă, în trecut, a acestor fenomene.

În fapt, subiecţii care au cea mai bună percepţie a acestor riscuri, şi ca atare ar fi dispuşi să se asigure, sunt cei care au şi cea mai mare  expunere la riscul de catastrofă, astfel încât cererea pentru acest tip de asigurări este nu numai foarte slabă, dar şi dominată de unde un  puternic risc de antiselecţie. Această situaţie face ca asigurătorii să nu poată aduna din piaţă nici masa critică de clienţi, nici dispersia  teritorială necesare pentru a atinge nivelul de mutualizare presupus de practicarea eficientă a acestei linii de business.

Discuţiile despre necesitatea introducerii unei scheme public-private de asigurare pentru catastrofă se poartă între diversele entităţi  interesate din Italia deja de mulţi ani, fără un rezultat concret. Evenimente ca seismele din L’Aquila din 2009, sau cel din Emilia Romagna din  012 au readus în atenţie acest subiect, dar atât ideea introducerii unei asigurări obligatorii, cât şi varianta unei clauze obligatorii  adăugate poliţelor de asigurare pentru incendiu s-au lovit de reticenţa executivului, preocupat de faptul că acestea ar putea fi considerate ca  nişte noi taxe, şi deci impopulare.

Potrivit estimărilor EIOPA, pe baza indicatorilor furnizaţi de MUNICH Re, incidenţa riscurilor catastrofale asupra volumului total de prime, a  fost în 2014, în Europa de 2,5%. Calculele IVASS, realizate pentru un eşantion reprezentativ de companii italiene, arată că acest indicator a  luat în piaţa locală o valoare de circa 1%, în timp volumul primelor subscrise pentru riscuri catastrofale reprezintă circa 1,6% din totalul  primelor pentru asigurări generale, din care circa 31,3% este cota cedată în reasigurare nu se confirme în totalitate. Totuşi este  indiscutabil  că economia italiană a intrat pe o traiectorie ascendentă. Pentru anul 2016, cele mai optimiste prognosticuri indică o creştere economică de  circa 1,5%, care ar trebui să conducă şi la creşterea consumului individual şi, implicit, să dea un impuls suplimentar industriei de asigurări.

Ca atare, se estimează că volumul primelor de asigurare directe va atinge circa 156 miliarde euro, cu o contribuţie mai mult decât  semnificativă a asigurărilor de viaţă, ramură pentru care se aşteaptă în acest an o creştere de circa 12%. Pentru segmentul asigurărilor generale prognoza este mult mai puţin optimistă. În fapt, este de aşteptat o continuare a trendului descendent, în principal ca urmare a  restrângerii volumului de afaceri pe linia asigurărilor RCA. Per total, analiştii se aşteaptă la o rată de penetrare de 9,6% pentru finalul anului  2015.

- ANIA (Associazione National fra le Imprese Assicuratrici) PREMI DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO 2014, Edizione 2015

- IVASS - Relazione sull’attività svolta dall’Istituto nell’anno 2014 (Roma, 23 giugno 2015)

- ASSINEWS - Rivista Mensile di Tecnica, Giurisprudenza ed Informazioni Assicurative, no.267 – settembre 2015

- GENERALI Group, INSURANCE DOSSIER 2015 - ITALIAN MARKET TRENDS 2014/15, Group Insurance Research, www.generali. com

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (Pariu câștigător pe life).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine:

Ora de Risc

Cum arată perspectivele financiare pentru viitorii pensionari?

Alexandru CIUNCAN - Secretar General, APPA -Asociația Pentru Promovarea Asigurarilor
Ciprian LADUNCA - CFO, METROPOLITAN Life 
Sergiu Costache - Revista PRIMM Asigurari & Pensii


TOP Stiri 1asig

Revista PRIMM este realizata
cu sprijinul urmatoarelor companii
carora le multumim!