Asigurări
Prioritățile ASF: pregătirea companiilor pentru Solvency II
Autor:Andreea RADU
Vineri, 01 Mai 2015

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a prezentat, la sfârșitul lunii aprilie a.c., cele cinci proiecte prioritare pentru anul 2015. Acestea vizează consolidarea capacității instituționale a Autorității, dezvoltarea celor trei sectoare reglementate și implementarea cadrului de rezoluție pentru entitățile supravegheate de către ASF.

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Mișu NEGRIȚOIU, a precizat că instituţia urmăreşte stabilizarea pieţei de asigurări şi, din acest punct de vedere, 2015 este un an „foarte ocupat”, având de acordat o atenție deosebită celor două societăţi de asigurări aflate sub supraveghere (respectiv ASTRA, aflată în administrare specială, şi CARPATICA Asig, aflată în program de redresare financiară). De asemenea, în prezent, are loc evaluarea mai multor companii de asigurări, în a doua parte a anului urmând a fi evaluate şi celelalte societăţi care nu au fost incluse în exerciţiul actual.
Am lansat şi se afla în curs de desfășurare procesul de auditare a pieţei de asigurări pentru 13 societăţi de asigurare - 85% din piaţă se află în proces de auditare şi efectuarea unui test de stres din perspectiva criteriilor Solvency II, care sunt mai exigente. În partea a doua a anului, după ce încheiem exerciţiul din prezent, vom face un exerciţiu propriu, al ASF, şi pentru restul pieţei de 15%, care adună mult mai multe societăţi de asigurare de dimensiuni reduse, pentru ca, la finalul anului, să avem o radiografie completă din punctul de vedere al capitalizării şi stabilităţii financiare a jucătorilor din piața de asigurări, a declarat Mișu NEGRIȚOIU.
Acest proiect, denumit „Balance Sheet Review şi Stress Test”, vizează evaluarea activelor şi pasivelor societăţilor de asigurare participante la cercetare, analiza respectării cerinţelor de prudenţialitate atât în conformitate cu reglementările în vigoare, cât şi cu standardele prevăzute de Directiva Solvabilitate II, precum şi efectuarea unui test de stres.
Cele 13 companii care urmează a fi evaluate sunt: ASTRA, ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări, OMNIASIG VIG, GROUPAMA Asigurări, UNIQA Asigurări, ING Asigurări de Viață, ASIROM VIG, EUROINS România, CARPATICA Asig, GENERALI România, PAID (POOL-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale), AXA Life Insurance, EXIM România (CARE).
În ceea ce priveşte evaluarea activității companiilor de asigurări, Preşedintele ASF a subliniat că Autoritatea urmărește cu interes și profesionalism, în limitele stabilite de cadrul legal, procesul de achiziţii şi fuziuni derulat în anul în curs, acordând o atenție specială preferinței pentru investitori strategici. Negrițoiu apreciază că în viitor se vor înregistra modificări, ajustări, care vor conduce la o „curățire” a pieței locale,  cu precizarea că piaţa nu va cunoaște schimbări fundamentale.

După evaluarea asigurătorilor, cred că vor fi modificări sau ajustări care ne dau posibilitatea să facem o eventuală curăţenie în piaţă, dar nu vor fi schimbări fundamentale.

Mișu NEGRIȚOIU, Preşedintele ASF

Mișu NEGRIȚOIU a subliniat că ASF are 5 proiecte prioritare în 2015 și care vor continua și în 2016:

1. Proiectul privind consolidarea capacităţii instituţionale a ASF

ASF a trecut în ultimul an printr-un amplu proces de transformare organizațională, care a vizat așezarea instituției pe baze funcționale compatibile cu standardele europene în domeniu. Printre cele mai importante obiective ale acestui proiect pentru 2015 se numără: implementarea de noi politici de supraveghere, autorizare și reglementare; exercitarea activă a rolului de apărare a drepturilor și intereselor consumatorilor; construcția unei arhitecturi performante a proceselor interne și a tehnologiei IT.
Mișu NEGRIȚOIU a precizat că, printre acţiunile de reformă derulate în ultimul an, s-a numărat simplificarea organigramei ASF prin reducerea nivelurilor de management şi optimizarea personalului - 3 niveluri ierarhice în loc de 5, 17 direcţii în loc de 25 şi 53 de servicii în loc de 106. În total, personalul s-a redus cu 143 de salariaţi faţă de martie 2014, până la 466 de angajați, în contextul reducerii cu 60% a funcţiilor de conducere.
Tot în cadrul acestui proiect, ASF urmează să implementeze programul de guvernanță IT, care se va concentra pe implementarea proceselor, a organizației și a mecanismelor de măsurare a performanței care să asigure un nivel de funcționare și control al mediului IT corespunzător necesităților. Programul de infrastructură IT va porni de la problemele existente în infrastructura hardware, de telecomunicații și software, urmând să conducă la proiectarea unei arhitecturi-țintă care să țină seamă de evoluția tehnologiei și să răspundă necesităților.
Avem o revizuire completă a arhitecturi IT. Avem consultanţă de la Banca Mondială, iar finanţarea acestui proiect se va face din fonduri europene şi cuprinde echipamente, soft-uri şi altele. Înlocuim complet platforma IT, bazele de date – de la colectare până la accesarea datelor pentru analiza profilului de risc. Este un proiect pe care noi l-am estimat la circa 8 milioane euro, a declarat Mișu NEGRIȚOIU.

Ne așteptăm ca proiectul de Lege privind redresarea și rezoluția asigurătorilor să fie adoptat cel mai târziu la sfârşitul acestui an.

Mișu NEGRIȚOIU, Preşedintele ASF

2. Pregătirea pieței asigurărilor pentru aplicarea noului regim de supraveghere – Solvency II

România va implementa, de la 1 ianuarie 2016, regimul Solvency II în domeniul asigurărilor și reasigurărilor, ceea ce înseamnă trecerea la supravegherea bazată exclusiv pe riscuri. Directiva Solvency II (2009/138/EC) oferă cadrul legal care instituie un set unitar de reguli la nivel european aplicabil tuturor asigurătorilor, reasigurătorilor şi supraveghetorilor din piaţa internă europeană.
Un adevărat test de maturitate pentru piața locală a asigurărilor, introducerea standardelor de capital Solvency II poate ridica o serie de provocări și pentru companii de pe piețe mai așezate, îndeosebi pentru cele de talie mică. Solvency II s-a impus,  așadar,  pe agenda ASF ca un proiect crucial în contextul obligației statutare de a asigura un cadru normativ adecvat condițiilor pieței și, mai mult ca oricând, prudent. Practic, ASF preia un demers de reglementare în totalitate european prin promovarea proiectului de lege privind transpunerea Directivei 138/2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și reasigurare, sub incidența căreia intră toți asigurătorii cu venituri din prime mai mari de 5 milioane euro, pentru restul fiind aplicabil regimul național de supraveghere stabilit de ASF.
Printre cele mai importante obiective ale proiectului se numără: transpunerea şi interpretarea Directivei Solvency II; analiza și prelucrarea legislației europene de nivel 2 referitoare la sistemul de guvernanță a companiilor de asigurări și la cerințele suplimentare de capital; prelucrarea datelor referitoare la formula standard și la modelele interne de calculare a cerințelor de capital.
Ce implică noul regim de solvabilitate Solvency II:

  • revizuirea de amploare a instrumentelor prudențiale de tip cantitativ;
  • înăsprirea cerințelor privind calitatea managementului societăților de asigurare: noi reguli de prudență, sisteme de control intern eficiente, procese care să asigure gestionarea eficientă a riscurilor la care asigurătorii sunt sau pot fi expuși în desfășurarea activităților specifice;
  • întărirea brațului de supraveghere al autorității și a capacității de intervenție, la nevoie, pentru remedierea abaterilor de la normă fie prin reducerea expunerii la riscuri a unui asigurător, fie prin solicitarea suplimentării temporare ori permanente a capitalului.

Conform ASF, implementarea anumitor cerințe de capital din pachet se va face etapizat, astfel încât asigurătorii să le poată absorbi, eventual și pe seama modificării modelelor de business, a restructurărilor și a măsurilor active de ameliorare a solvabilității. Nu sunt însă de neglijat obligațiile pe care societățile de asigurare le vor avea pe zona sistemelor de guvernanță.
Pentru facilitarea implementării noilor reguli a fost demarat un efort dedicat creșterii standardelor de pregătire profesională atât la nivelul personalului ASF, în contextul trecerii de la analize bazate pe conformitate la evaluări ale riscurilor, cât și al responsabililor din societățile de asigurări.

13 companii de asigurări trec, în prezent, printr-un program amplu de evaluare, în cadrul proiectului „Balance Sheet Review” şi „Stress Test”.

3. Atingerea statutului de piață de capital emergentă – STEAM

Din luna august a anului 2014, ASF a demarat proiectul STEAM, care are la bază un calendar de îndeplinire a unui set de obiective privind corectarea deficiențelor care țin încă România în zona piețelor de frontieră.
Principalele direcții de acțiune pe 2015 se referă la: revizuirea legislației primare și secundare; consolidarea și modernizarea infrastructurii pieței de capital; dezvoltarea pieței de obligațiuni; stimularea creșterii numărului de emitenți și a lichidității pieței; dezvoltarea pieței de retail și crearea unui program complex de educație financiară.

4. Stimularea economisirii pe termen lung – LIFE

Acest proiect vizează evoluția și creșterea gradului de sofisticare a pieței pensiilor private în vederea întăririi capacității de plată a unor pensii în cuantumuri adecvate și sustenabile.
Reformarea sistemului de pensii prin introducerea Pilonului II de pensii obligatorii administrate privat și a Pilonului pensiilor facultative (PIII) a mers relativ lin în România de la lansare în 2007 și, ferită de orice incident care să clatine încrederea publicului, piața fondurilor de pensii private a evoluat an de an. Odată cu depășirea pragurilor de 6 milioane de participanți la Pilonul II, respectiv de 4 miliarde euro la active, a venit momentul unui nou impuls pentru această piață care să fie dat inclusiv prin introducerea schemelor de pensii ocupaționale, în beneficiul anumitor corpuri profesionale suficient de numeroase.
Principalele componente ale proiectului de stimulare a economisirii prin fondurile de pensii sunt: completarea și actualizarea politicii de investiții pentru fondurile de pensii private; susținerea introducerii fondurilor de pensii ocupaționale; completarea cadrului legislativ în vederea dezvoltării fondurilor de pensii facultative.
În ceea ce privește introducerea fondurilor de pensii ocupaționale, Mișu NEGRIȚOIU a arătat că presiunea crescândă pe care sistemul public de pensii o exercită asupra bugetului național și modelele europene de dezvoltare a arhitecturii sistemelor de pensii private pledează pentru introducerea și în România a schemelor de pensii ocupaționale care să susțină asigurarea unor standarde de viață decente pentru pensionarii proveniți din corpuri profesionale suficient de numeroase.

8 mil. euro vrea să atragă A.S.F. din fonduri europene pentru revizuirea completă a arhitecturi IT.

5. Dezvoltarea și implementarea cadrului de rezoluție pentru entitățile supravegheate de ASF

Directiva BRRD (Directiva 2014/59/UE) de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții se aplică instituţiilor de credit şi firmelor de investiţii (SSIF) cu capital inițial în valoare de peste 730.000 euro. Directiva vizează crearea unui cadru comun european privind oferirea de prerogative şi instrumente de lucru suplimentare pentru autorităţile competente naţionale în vederea prevenirii crizelor şi soluţionării eventualelor incapacităţi de plată într-o manieră ordonată, prin asigurarea continuităţii activităţii instituțiilor de credit și a firmelor de investiții şi minimizarea costurilor suportate de contribuabili.
Prin urmare, direcțiile proiectului de dezvoltare a cadrului de rezoluție se referă la: elaborarea cadrului legal, a strategiilor și a politicilor privind mecanismul de rezoluție; stabilirea măsurilor organizatorice care să asigure operarea eficientă a ASF ca autoritate de rezoluţie; definirea cadrului general de aplicare a mecanismului de rezoluție, precum și a modalităților de adoptare și executare a deciziilor ASF ca autoritate de rezoluție.
Rezoluția propriu-zisă urmează să se declanșeze în cazul în care nu mai există perspective rezonabile ca starea de dificultate majoră cu care se confruntă o entitate să poată fi înlăturată prin măsuri alternative susținute de sectorul privat sau prin măsuri de supraveghere care să conducă la restabilirea echilibrului.
Proiectul de Lege privind redresarea și rezoluția asigurătorilor prevede două mecanisme de bază care pot fi inițiate de către autoritatea de rezoluție, ASF:

  • vânzarea activelor, totală sau parțială, către o entitate viabilă, în termeni comerciali;
  •  transferarea activelor sănătoase către o entitate - punte special creată, cu durată limitată.

În combinație cu mecanismele menționate este prevăzută și posibilitatea conversiei datoriilor în capital.
Mișu NEGRIȚOIU,  Preşedintele ASF, apreciază  că acest proiect de lege poate fi adoptat cel mai târziu la sfârşitul acestui an. Negrițoiu a menționat,  totodată,  că dacă ar fi existat deja această lege, aceasta ar fi putut fi aplicată în cazul falimentului ASTRA Asigurări. Astfel, ar fi putut fi vândute activele bune la un preţ rezonabil, iar pentru cealaltă parte ar fi găsit soluţii. Dacă am fi avut adoptată legea cu rezoluţia acum am fi putut interveni la vânzarea activelor totale sau parţiale. ASTRA sau orice altă societatea are active proaste şi active bune. Nu trebuie să le tratezi pe toate la grămadă, a declarat Mișu NEGRIȚOIU.
Cele cinci proiecte au fost elaborate în concordanță cu prevederile direcţiilor integrate în cadrul Programul strategic al ASF şi reprezintă un prim pas în dezvoltarea capacităţii Autorităţii de a răspunde realităţilor pieţelor reglementate aflate într-o dinamică continuă, aducând totodată şi o contribuţie semnificativă la modernizarea şi maturizarea acestora.


Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (Prioritățile ASF: pregătirea companiilor pentru Solvency II).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine:

Ora de Risc

Cum arată perspectivele financiare pentru viitorii pensionari?

Alexandru CIUNCAN - Secretar General, APPA -Asociația Pentru Promovarea Asigurarilor
Ciprian LADUNCA - CFO, METROPOLITAN Life 
Sergiu Costache - Revista PRIMM Asigurari & Pensii

Revista PRIMM este realizata
cu sprijinul urmatoarelor companii
carora le multumim!