Lex
RCA: Solicitarea despăgubirilor pe cale litigioasă!
Autor:Denisa PASCU, Avocat
Luni, 03 Martie 2014

Noul Cod Civil reglementează cu caracter de noutate dispoziţii referitoare la obligaţiile pe care societăţile de asigurări, în temeiul încheierii unei poliţe de răspundere civilă auto obligatorie, le au faţă de persoanele prejudiciate în urma producerii unui accident rutier, în baza unor raporturi juridice directe.
Cele mai multe despăgubiri acordate în baza poliţei RCA se plătesc în mod amiabil, de către asigurător. Însă dreptul persoanei prejudiciate de a obţine despăgubiri de la societatea asigurătoare nu este limitat la această modalitate, putând fi valorificat şi pe cale litigioasă, astfel încât despăgubirile cuvenite să fie achitate în baza unei hotărâri judecătoreşti.
Refuzul societăţii de asigurare de a achita contravaloarea daunei produse autoturismului avariat poate fi urmat de acţionarea acesteia în justiţie, prin redactarea în scris a unei cereri de chemare în judecată care să cuprindă:
1. Datele de identificare ale persoanei care iniţiază cererea şi ale societăţii de asigurare responsabilă de plata daunelor materiale, astfel:
» pentru persoane fizice: numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa, CNP;
» pentru persoane juridice: denumirea şi sediul, CUI, CIF, număr de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice.
2. Datele de identificarea şi calitatea persoanei care reprezintă persoana care formulează cererea, în proces.
3. Precizarea exactă a sumei pe care persoana  o consideră justă în vederea acoperirii tuturor prejudiciilor materiale suferite şi menţionarea expresă a faptului că această sumă reprezintă cuantumul contravalorii reparaţiilor efectuate asupra autoturismului avariat.
4. Prezentarea pe scurt a împrejurărilor în care s-a produs accidentul, respectiv data, ora şi locul unde acesta s-a produs, numărul de înmatriculare al autoturismului responsabil de producerea lui, numărul de înmatriculare al autoturismului avariat, descrierea modalităţii producerii accidentului, enumerarea tuturor avariilor produse autoturismului.
De asemenea, trebuie precizate toate demersurile efectuate de către persoana păgubită în faţa societăţii de asigurări, în vederea obţinerii despăgubirilor cuvenite, respectiv: formularea cererii de despăgubire, întocmirea dosarului de daună, constatări tehnice ale inspectorului de daună, stabilirea sumei ce reprezintă cuantumul despăgubirilor cuvenite, motivul pentru care plata acestora nu a fost posibilă.
Persoana prejudiciată trebuie să precizeze care sunt temeiurile juridice în baza cărora îşi întemeiază acţiunea. De regulă, este vorba despre reglementarea dispoziţiilor aplicabile contractului de asigurare de răspundere civilă, respectiv invocarea art. 2.223- art. 2.226 din Noul Cod Civil, care menţionează expres dreptul persoanei păgubite de a chema în judecată asigurătorul în vederea achitării contravalorii reparaţiilor efectuate, în limitele obligaţiilor instituite în cuprinsul contractului de asigurare încheiat cu persoana responsabilă de producerea accidentului rutier. Astfel, există posibilitatea asigurătorului de a plăti direct persoanei păgubite, în măsura în care aceasta nu a primit despăgubiri de la persoana asigurată, responsabilă de producerea accidentului.
5. Anexarea înscrisurile care dovedesc existenţa pretenţiilor pe care persoana păgubită le are faţă de societatea asigurătoare, respectiv: copie de pe Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor sau copie de pe înscrisul care atestă Constatarea amiabilă de accident, copie de pe certificatul de înmatriculare al autoturismului avariat, copie de pe permisul de conducere al persoanei care a condus autoturismul avariat, copie de pe cartea de identitate a persoanei care deţine dreptul de a introduce cererea de chemare în judecată, copie de pe cererea sau declaraţia de daună şi de pe cererea de despăgubire înregistrate la societatea de asigurare, copie de pe facturi sau alte devize de reparaţie, în cazul în care acestea au fost efectuate deja sau oricare alte înscrisuri pe care reclamantul le consideră necesare în vederea probării situaţiei de fapt.  În cazul în care există şi martori, se poate menţiona numele, prenumele şi adresa acestora.
6. Semnătura olografă a celui care iniţiază cererea de chemare în judecată sau a reprezentantului acestuia.
Acordând posibilitatea persoanei prejudiciate de a apela la autoritatea instanţelor judecătoreşti, în vederea obligării asigurătorului, în mod direct, la achitarea contravalorii daunelor produse, Noul Cod Civil garantează astfel o protecţie juridică sporită în acest domeniu. 

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (RCA: Solicitarea despăgubirilor pe cale litigioasă!).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine:

Ora de Risc

Cum arată perspectivele financiare pentru viitorii pensionari?

Alexandru CIUNCAN - Secretar General, APPA -Asociația Pentru Promovarea Asigurarilor
Ciprian LADUNCA - CFO, METROPOLITAN Life 
Sergiu Costache - Revista PRIMM Asigurari & Pensii

Revista PRIMM este realizata
cu sprijinul urmatoarelor companii
carora le multumim!