Eveniment Internaţional
Republica Moldova: 20 de ani de dezvoltare a pieței de asigurări
Autor:Vlad BOLDIJAR
Mihail CIBOTARU, Preşedintele CNPF
Aurica DOINA, Vicepreşedinte, CNPF
Vladimir ŞTIRBU, Director, Direcţia Generală Supraveghere Asigurări, CNPF
Sergiu PUŞCUŢĂ, Preşedintele UAM
Dorin DRĂGUŢANU, Guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei
Vitalie BODEA, Director General, MOLDASIG
Octavian LUNGU, Director General, VICTORIA Asigurări
Ion LĂCĂTUŞ, Director General, EUROASIG Grup
Eugeniu ŞLOPAC, Director General, ASITO
Veronica MALCOCI, Director General, GRAWE CARAT Asigurări
Dinu GHERASIM, Preşedinte, DONARIS Group

Organizat de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare, în parteneriat cu Uniunea Asigurătorilor din Republica Moldova, evenimentul intitulat sugestiv „Asigurăm Viitorul Împreună. Tendinţe de Dezvoltare şi Protecţie a Societăţii” a reunit reprezentanţi ai societăţilor de asigurare şi de brokeraj în asigurări, ai instituţiilor publice, experţi şi actuari, dar şi personalităţi din industriile conexe, precum şi reputaţi specialişti de talie internaţională  din Austria, Ungaria, România şi Federaţia Rusă.


Partener Media al Conferinţei, Revista PRIMM - Asigurări & Pensii a fost reprezentată la eveniment de o echipă care a susţinut o prezentare privind evoluţia pieţelor de asigurare din Europa Centrală şi de Est, Rusia, ţările din fostul Spaţiu CSI, Turcia şi Asia Centrală. În cadrul aceleiaşi manifestări, reprezentanţii Media XPRIMM au acordat autorităţii de supraveghere a pieţei de asigurare de la Chişinău – CNPF – "Premiul de EXCELENŢĂ" oferit de către Revista PRIMM pentru contribuţia deosebită adusă la stabilitatea şi dezvoltarea industriei de asigurări din Republica Moldova, şi au premiat şi Uniunea Asigurătorilor din Moldova cu "Premiul Special - EVOLUŢIE ŞI PERFORMANŢĂ", pentru rolul în permanenta evoluţie a pieţei locale de profil.

Două decenii de asigurări…
Se împlinesc 20 de ani de la demonopolizarea pieţei de asigurare, 20 de ani de la constituirea unei pieţe  libere, respectiv 20 de ani de la înfiinţarea autorităţii de supraveghere, a declarat Aurica DOINA, Vicepreşedinte, CNPF, în deschiderea evenimentului.
În toţi aceşti ani, procesul de reformare a industriei locale de asigurare a fost unul lung. Cadrul legislativ a fost ajustat la acquis-ul comunitar şi practicile internaţionale, a fost dezvoltată infrastructura de funcţionare pentru jucătorii din piaţă, iar pentru consolidarea pieţei de profil, respectiv pentru protejarea consumatorului de asigurări, au intervenit modificări importante în materia privind cerinţele de capital minim al asigurătorilor. De asemenea, pentru ca activitatea participanţilor în piaţă să fie una profesionistă şi bazată pe principii de transparenţă, a fost constituit sistemul informaţional de raportare financiară, a continuat Aurica DOINA.
Referindu-se la starea pieţei de asigurare din Moldova, Preşedintele CNPF, Mihail CIBOTARU, apreciază că dezvoltarea acestui sector important pentru economie este caracterizat prin creşterea gradului de cuprindere în PIB, precum şi prin dezvoltarea infrastructurii acesteia.
În acelaşi timp, potrivit Preşedintelui CNPF, pentru atingerea tuturor obiectivelor avute în vedere, Comisia va continua îmbunătăţirea cadrului legal care să asigure dezvoltarea pieţei în conformitate cu practicile europene. Dar toate aceste lucruri nu pot fi realizate fără susţinere din partea companiilor implicate şi fără măsuri de informare şi educare a publicului.
În mod incontestabil, schimbările profunde şi accelerate de pe piaţa asigurărilor determinate de reglementările în vigoare conduc la crearea unui sistem de asigurări eficient din punct de vedere al necesităţilor populaţiei, capabil să asigure un acces mai larg la servicii de calitate şi nu în ultimul rând la o protecţie adecvată a populaţiei în faţa unor riscuri importante, a declarat Ala POPESCU, Şeful Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova.
Potrivit reprezentantei Preşedinţiei, agenda de reforme a pieţei de asigurare vizează acţiuni importante pentru întărirea acestui segment, în scopul de a oferi atât creştere, cât şi stabilitate la nivelul întregii economii.
În orice ţară creşterea economică determină accesul la finanţare, iar în Moldova, accesul la finanţare este unul din punctele slabe care reiese la evaluările externe ale industriei. În mod tradiţional, accesul la finanţare este asigurat. Totodată, Banca Naţională a Moldovei urmăreşte cu atenţie revigorarea instituţiilor de credit nebancare, precum cele de micro-finanţare şi leasingul, dar motorul masiv al capitalului pe termen lung care să contribuie la dezvoltarea economică a ţării este dat de instituţiile de asigurări, a opinat Dorin DRĂGUŢANU, Guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei.

Profitabilitate şi stabilitate, de la cantitate la calitate
În pofida crizei financiare care a „lovit” majoritatea pieţelor de asigurare din regiune, piaţa de asigurare din Republica Moldova poate fi caracterizată prin două cuvinte, profitabilitate şi ¬stabilitate, aceasta necunoscând scăderi, ci doar atenuându-şi din creşterile "double-digit" cu care era obişnuită din perioada care a precedat criza.
Printre factorii care au determinat o evoluţie crescătoare a pieţei şi în anul 2010 putem menţiona potenţialul care este încă nevalorificat. Desigur, pot fi remarcate şi eforturile depuse de asigurători pentru a-şi mări reţeaua de desfacere a produselor de asigurare sau pentru a-şi îmbunătăţi standardele de calitate în oferirea de produse şi servicii, a precizat Aurica DOINA.
Potrivit acesteia, evoluţia ascendentă a pieţei moldovene de asigurare nu a fost doar una cantitativă, ci şi una calitativă, indicatori de referinţă ai industriei de asigurare, precum rezervele de asigurare sau activele companiilor de profil cunoscând de asemenea evoluţii pozitive. Totodată, această realitate se datorează tuturor măsurilor care au fost luate de autoritatea de supraveghere şi de asigurători pentru minimalizarea riscurilor la care puteam fi expuşi, a precizat şi Vladimir ŞTIRBU, Director, Direcţia Generală Supraveghere Asigurări, CNPF.
Vorbind despre viitorul apropiat al pieţei de asigurare din Republica Moldova,  Vladimir ŞTIRBU consideră că în etapa următoare ne aşteaptă o perioadă dificilă din punct de vedere al companiilor de asigurare de a se conforma cerinţelor privind nivelul de capital. Potrivit acestuia, principala sursă de dezvoltare a pieţei de asigurare rămâne orientarea strictă către consumatorii de servicii de asigurare şi, de aceea, avem nevoie de asigurători puternici, de o infrastructură dezvoltată şi de o piaţă concurenţială adecvată. Capitalizarea, lichiditatea şi solvabilitatea sunt măsuri îndreptate către dezvoltarea infrastructurii pieţei şi către crearea acestei concurenţe adecvate. De aceea,  încălcarea legislaţiei va fi privită de către CNPF ca o ameninţare la adresa concurenţei din piaţă, a continuat Vladimir ŞTIRBU.

Agenda UAM: Stimulare fiscală, bancassurance, asigurări obligatorii de locuinţă şi reformarea sistemul medical de asigurări
În următorii 2-3 ani de zile, principalele obiective ale Uniunii Asiguratorilor din Moldova (UAM) vizează modificarea legislaţiei în privinţa diversificării produselor de asigurare ale companiilor de profil, pe de o parte, precum şi în vederea diversificării reţelelor de distribuţie ale acestora, a declarat Sergiu PUŞCUŢĂ, Preşedintele UAM.
Potrivit acestuia, companiile membre ale UAM lucrează activ la crearea unor norme care să permită creşterea unei structuri comune de comercializare a produselor de asigurare, între asigurători, bănci comerciale şi organizaţii de micro-finanţare: Dorim să implementăm şi în Moldova sistemul bancassurance pentru ca produsele de asigurare să fie și mai apropiate de clienţi, a completat PUŞCUŢĂ.
Totodată, Preşedintele UAM vizează, prin modificarea legislaţiei, stimularea fiscală care ar avea menirea de a atrage potenţialii asiguraţi, prin excluderea limitării deductibilităţii primelor de asigurare pentru întreprinzătorii care ar cumpăra asigurări facultative, precum şi stabilirea în legislaţie a unui plafon sau a unei sume deductibile din venitul persoanelor fizice care doresc să beneficieze de asigurări de viaţă.
Pe termen lung, membrii Uniunii Asigurătorilor din Republica Moldova urmăresc promovarea reformelor care ar permite implementarea asigurărilor obligatorii de locuinţă, precum şi admiterea companiilor de asigurare private în sistemul medical de asigurări obligatorii, a adăugat Sergiu PUŞCUŢĂ.

Experienţele internaţionale – model pentru Moldova
Este de apreciat faptul că piaţa de asigurare din Republica Moldova încearcă să evite greşeli pe care noi, în România, le-am făcut. Poziţia fermă a CNPF prin încercarea de a impune legislaţia, precum şi prin faptul că se inspiră din bunele practici din piaţa internaţională de asigurări va duce la o evoluţie a pieţei locale de profil, consideră Paul MITROI, Director General, Direcţia Generală de Reglementări, CSA România. Totodată, în opinia acestuia, creşterea pieţei moldovene ar putea fi limitată de potenţialul economic al ţării, dar, în acelaşi timp, această legislaţie va fi mult mai atractivă pentru investitori şi, implicit, pentru activarea pieţei de capital, care determină în final atragerea de investiţii în domeniile financiare.
Experienţa Ungariei privind asociaţiile de asigurări a fost prezentată în cadrul conferinţei de către Joysef BANAYAR, expert al Autorităţii de Supraveghere a Pieţei Financiare din această ţară. Potrivit acestuia, dacă în Ungaria, cineva dorea să fondeze o companie de asigurări, dar nu avea surse financiare suficiente, se creau asociaţii. Activitatea acestor asociaţii de asigurări este reglementată prin lege şi ele nu se pot transforma în companii de asigurări. Scopul asociaţiilor este non-profit şi ele sunt constituite pe principiul clientul este şi proprietarul şi membru al asociaţiei, a completat Joysef BANAYAR.
Conform Christinei WÜHRER, Legal and International Affairs, Asociaţia Asigurătorilor din Austria – VVO, oportunităţile de creştere pentru piaţa moldoveană sunt date de combaterea fenomenului de fraudă în asigurări, precum şi de dezvoltarea business-ului realizat de asigurători pe segmentul de asigurări de viață, prin acordarea de stimulente fiscale. În acelaşi timp, pentru VVO, cooperarea cu autorităţile de supraveghere şi cu asociaţiile de profil din alte ţări sunt importante pe fondul activităţii intense a companiilor austriece în alte tari, în special în cele din Estul Europei, a completat Christine WÜHRER. În scopul schimbului de experienţă, în luna martie a acestui an, o delegaţie a CNPF a efectuat o vizită de lucru la Viena la sediul VVO: Am dezbătut subiecte importante pentru piaţa de asigurări din Moldova, precum parteneriatele publice private, situaţia asigurărilor private de sănătate, a celor RCA şi a celor agricole. Această cooperare dintre VVO si CNPF va continua şi pe viitor, a adăugat expertul austriac.
Vorbind despre posibilitatea adoptării unei legi prin care, în Republica Moldova, asigurarea locuinţei ar deveni obligatorie, Denisa DUMITRU, Preşedinte STELLAR Re, consideră că ar fi un beneficiu, atât pentru populaţie, cât şi din punct de vedere social si economic. Populaţia ar fi protejată, nemaifiind la mila autorităţilor şi a ajutoarelor internaţionale în cazul unei catastrofe naturale. În opinia acesteia, pentru ca un astfel de sistem să fie eficient şi să aibă un grad de acoperire crescut, este absolut necesar ca asigurarea de locuință să fie obligatorie: Din experienţa altor ţări, până nu există o lege care să impună o astfel de asigurare, precum asigurarea auto RCA, omul nu se asigură. Spre comparaţie, în Turcia, asigurarea pentru locuinţă nu este obligatorie, dar într-un fel este impusă, statul nemaiacordând nici un fel de despăgubiri către populaţie în cazul producerii vreunui eveniment asigurat acoperit de poliţă. Gradul de acoperire al acestor asigurări a fost la început unul ridicat, dar în prezent penetrarea este mult mai scăzută, a explicat Denisa DUMITRU. În acelaşi timp, pentru ca piaţa de asigurări să cunoască dinamici crescătoare şi pe viitor este necesar ca societăţile de asigurare să educe populaţia în privinţa necesităţii protecţiei prin asigurare, segmentele de piaţă care se pot dezvolta contrabalansând portofoliul auto fiind asigurările agricole, de răspundere civilă și, dacă se vor continua demersurile, asigurările de tip property, a completat Denisa DUMITRU.
În sensul creşterii încrederii societății civile în mecanismele pieței financiare nebancare (asigurări/microfinanţare/valori mobiliare) Comisia Naţională a Pieţei Financiare a demarat începând cu 12 iunie 2011 o amplă campanie Radio-TV de informare şi educare financiară a publicului cu sloganul ”Cunoaște-ți drepturile, fiecare detaliu contează!” . Campania are ca scop principal să sporească conştientizarea populaţiei față de nevoia de asigurare, să îmbunătăţească calitatea produselor de asigurare oferite consumatorilor  şi să crească gradul de încredere în sistemul de asigurare din Republica Moldova, a declarat Aurica DOINA.

_____________________________________________________________________________________________________________________

La 20 de ani de existenţă a pieţei de asigurare din Republica Moldova, echipa XPRIMM TV a intervievat liderii principalelor companii de asigurare locale, cu privire la felul în care estimează ca va evolua industria locala de profil în următorii doi ani.

XPRIMM TV: Cum anticipaţi că va evolua piaţa de asigurări pe termen scurt - în următorii 2 ani?

Vitalie BODEA, Director General, MOLDASIG: În urma capitalizării pieţei şi după implementarea noilor norme sper ca industria de asigurare să aibă o dezvoltare mai intensă şi mai sigura, atât pentru clienţi, cât şi pentru asigurători. Cu alte cuvinte, să existe o legătura mai strânsă intre produsele de asigurare şi clienţi.

Octavian LUNGU, Director General, VICTORIA Asigurări: În următorii ani anticipez că piaţa îşi va continua trendul pozitiv şi că se va accentua fenomenul care deja a început, de consolidare a pieţei, atât prin fuziuni şi achiziţii, cât şi prin realizarea unor eforturi comune (din partea entităţilor implicate) de dezvoltare a pieţei. Sper şi cred că ponderea asigurărilor auto se va reduce şi vom avea o piaţă de asigurări mai calitativă din punct de vedere al portofoliului.

Ion LĂCĂTUŞ, Director General, EUROASIG Grup: Dacă ne referim la o dezvoltare pe termen scurt, trebuie să facem o referinţă la strategia de dezvoltare a pieţei nebancare aprobată prin lege organică de Parlamentul Republicii Moldova. În aceasta strategie sunt prevăzuţi paşii care ar trebui urmaţi: ridicarea capitalizării companiilor, ridicarea nivelului de management al companiilor, automatizarea şi tehnologizarea acestor companii şi ridicarea nivelului de solvabilitate.

Eugeniu ŞLOPAC, Director General, ASITO: Cred că în următorii ani piaţa sa va reorienta de la cantitate, ţinând cont de numărul mare de jucători din piaţă, către calitate. Sper ca aceasta să se transforme într-o piaţă moderna (...) şi de aceea cred că toate companiile de asigurare trebuie să fie dinamice şi să se adapteze în ceea ce priveşte modernizarea personalului, a reţelei teritoriale, a accesului către consumator, şi nu în ultimul rând în ceea ce priveşte creşterea culturii de asigurare din Moldova.

Veronica MALCOCI, Director General, GRAWE CARAT Asigurări: Eu cred că în viitorul apropiat ne aşteptă multe schimbări, în primul rând pentru că au fost aprobate noi reguli ce ţin de marja de solvabilitate. De asemenea, din 2012, trebuie să trecem la standardele internaţionale de contabilitate (...). Totodată, mă aştept la noi aprobări în cadrul legislativ in ceea ce priveşte deductibilitatea asigurărilor de viaţă, a cheltuielilor care ţin de asigurările de viaţă, de aprobarea unui cadru normativ pentru asigurările de pensii, de sănătate şi de proprietate.

Dinu GHERASIM, Preşedinte, DONARIS Group: În următorii ani piaţa de asigurări ar trebui să fie adusă la un nivel superior, să devină o componentă financiară de bază în economia statului. Aş mai putea menţiona că trebuie promovate şi diversificate produsele facultative (...), în acest fel realizându-se şi un echilibru social în cadrul companiilor de asigurare. Dacă ne referim la RCA, cred că vor fi liberalizate preţurile şi, în acest fel, tariful se va adapta consumatorului, în funcţie de posibilităţile companiilor de asigurare şi funcţie de calculele actuariale.

Galeria foto şi video a evenimentului o puteţi vizualiza
accesând www.xprimm.md

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (Republica Moldova: 20 de ani de dezvoltare a pieței de asigurări).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine:

Ora de Risc

Cum arată perspectivele financiare pentru viitorii pensionari?

Alexandru CIUNCAN - Secretar General, APPA -Asociația Pentru Promovarea Asigurarilor
Ciprian LADUNCA - CFO, METROPOLITAN Life 
Sergiu Costache - Revista PRIMM Asigurari & Pensii


TOP Stiri 1asig

Revista PRIMM este realizata
cu sprijinul urmatoarelor companii
carora le multumim!