Profil de Ţară
Republica Moldova
Autor:Vlad BOLDIJAR

În finalul primelor şase luni din 2010, piaţa de asigurări a fost puţin peste 26 milioane euro. Privind atent, reiese o stagnare în jurul acestei valori raportat la perioadele corespondente din anii 2008 şi 2009, pe fondul variaţilor de curs valutar, respectiv al debutului crizei financiare la nivel mondial.

Date statistice (iunie 2010)  

 • Populaţia: 3.563.695*                           
 • Produsul intern brut: 1890,76 milioane euro           
 • Număr angajaţi: 1.255,1 mii                   
 • Număr şomeri: 94,5 mii                           
 • Rata şomajului: 7,0%                           
 • Salariul mediu lunar: 183,60 euro                    
 • Curs mediu de schimb ianuarie - iunie 2010: 1 EUR = 16,7763 MDL   

* fără populaţia din partea stângă a Nistrului şi Municipiul Bender   
(Sursa: Biroul Naţional de Statistică)

Piaţa asigurărilor ianuarie-iunie 2010   

 • Prime brute subscrise (milioane euro): 26,16           
 • Prime brute intermediate (milioane euro): 5,41       
 • Daune plătite (milioane euro): 9,24               
 • Rezultat financiar brut (milioane euro): 4,02           
 • Capital social (milioane euro): 24,22               
 • Densitatea asigurărilor (euro/loc): 7,34           
 • Gradul de penetrare al asigurărilor (% din PIB): 1,38       
 • Număr companii active de asigurare: 24               
 • Număr companii active de brokeraj: 54               
 • Asigurători cu acţionariat străin: MOLDASIG (ROSSGOSTRACH), GRAWE CARAT Asigurări (GRAWE), DONARIS GROUP (VIENNA INSURANCE MANAGEMENT)       

(Sursa: Comisia Naţională a Pieţei Financiare)   

PAS CU PAS

Analizând activitatea desfăşurată de companiile de asigurări în primul semestru, în anii 2008, 2009 şi 2010, putem concluziona că „stagnare” este cuvântul care defineşte cel mai bine dinamica acesteia din punctul de vedere al primelor brute subscrise.
Astfel, după creşteri semestriale „double digit” până la „momentul iunie 2008” (subscrieri de 26,07 milioane euro), piaţa de asigurări a raportat o uşoară diminuare a volumului de afaceri până la 27,03 milioane euro după primele şase luni ale anului 2009, pentru ca la 30 iunie 2010 raportările companiilor de asigurare să indice din nou o creştere în euro de 0,49%.
Aceeaşi variaţie „în V” se regăseşte şi din punctul de vedere al indicatorului de densitate a asigurărilor, un cetăţean al Republicii Moldova cheltuind în medie, pentru produse de asigurare, 7,32 euro în S1/2008, 7,30 euro (S1/2009), respectiv 7,32 euro (S1/2010).
Din punctul de vedere al daunelor, valoarea totală a acestora a urmat acelaşi trend constant, dinamica indemnizaţiilor brute plătite de asigurătorii moldoveni cifrându-se în primul semestru al anului curent, comparativ cu perioada ianuarie-iunie 2009, la -1,87%.


„Supremaţia” asigurărilor auto
Pe clase de asigurări, ponderea primelor brute subscrise din asigurări generale s-a cifrat la 94,53%, echivalentul a 24,73 milioane euro. Dintre toate clasele de asigurări generale, "supremaţia" au deţinut-o cele auto, acestea reprezentând, însumat (CASCO şi răspunderi civile auto), mai bine de 65,87% din totalul pieţei (circa 17,23 milioane euro). De altfel, clasele de asigurare care aparţin segmentului auto ocupă primele trei poziţii într-un top al "celor mai bine vândute poliţe de asigurare", pe primul loc regăsindu-se asigurările obligatorii RCA (25,35% din totalul pieţei), acestea fiind urmate de poliţele de tip Carte Verde (19,72%), respectiv cele CASCO (18,47%).
Asigurările auto se evidenţiază şi la capitolul daune, cele trei tipuri de asigurări menţionate generând, însumat, 84,67 puncte procentuale din valoarea acestora, în frunte situându-se asigurările CASCO, cu 43,23% din totalul indemnizaţiilor plătite la nivel de piaţă (4,83 milioane euro prime brute subscrise au generat daune de 4 milioane euro).
Totodată, segmentul auto, prin importanţa sporită pe care o are, generează, în mare măsură, şi ierarhia companiilor de asigurare alcătuită după criteriul volumului de prime brute subscrise. Mai exact, primele patru societăţi de asigurare din topul companiilor realizat pe segmentul auto (MOLDASIG, ASITO, GRAWE CARAT şi DONARIS GROUP) sunt, în aceeaşi ordine, şi primele companii din piaţa asigurărilor.
În pofida acestei situaţii întâlnite în majoritatea ţărilor din spaţiul Europei Centrale şi de Est, nu asigurările auto au fost principala sursă de creştere a pieţei de asigurări, ci asigurările de tip property, mai exact clasa dedicată incendiilor şi calamităţilor naturale, acestea aducând, în perioada analizată, „un plus”, raportat la primele şase luni din 2009, în valoare absolută de 1,03 milioane euro.

Scădere de 14% pentru asigurările de viaţă
Primele brute subscrise de companiile de asigurări care activează pe segmentul de asigurare de viaţă au totalizat 1,43 milioane euro, reprezentând circa 5,47% din totalul pieţei de profil.
Raportat la primele şase luni din anul 2009, s-a consemnat o diminuare a afacerilor cu circa 13,98%. Neluând în calcul deprecierea leului moldovenesc în raport cu euro, dinamica reală în moneda naţională a pieţei de asigurări de viaţă a fost în perioada analizata de -8,23%. Indemnizaţiile brute plătite de asigurători au totalizat 430 mii euro.
La nivelul Republicii Moldova, există în momentul de faţă doar două societăţi specializate pe segmentul asigurărilor de viaţă: GRAWE CARAT (care deţine o cotă de piaţă de 90% pe acest segment) şi SIGUR-ASIGUR, ambele companii generând, însumat, 97,25% din totalul liniei de asigurări analizate.
De asemenea, la nivel de piaţă, 93% dintre subscrierile realizate din asigurări de viaţă au fost generate de "asigurările tradiţionale", restul de 7% din portofoliu fiind completat de asigurările de pensii şi anuităţi, respectiv de clauzele de accidente şi boală suplimentare la cele de viaţă.

Profitabilitatea pieţei
Profitul brut realizat în primul semestru al anului în curs de jucătorii din piaţa asigurărilor a fost de 4,37 milioane euro, ceea ce reprezintă, raportat la S1/2009, o evoluţie în valoare absolută de circa 360 mii euro (n.red.: în S1/2009, profitul brut s-a cifrat la 4,01 milioane euro). De asemenea, pierderile contabilizate de asigurători s-au cifrat la 0,34 milioane euro. Astfel, rezultatul agregat al "contului de profit şi pierdere" pentru piaţa de asigurări a fost de 4,02 milioane euro. În S1/2009, acelaşi indicator a fost de 3,79 milioane euro.
În primul semestru al anului curent, un număr de 17 companii de asigurare au înregistrat profit. În acest sens, "societăţile campioane" au fost SIGUR-ASIGUR, care a realizat până la 36,8% din totalul profitului pieţei de asigurări, MOLDASIG (28,7%) şi VICTORIA Asigurări (9,43%).
Totodată, un număr de 7 asigurători au înregistrat pierderi, cele mai mari fiind consemnate de DONARIS GROUP şi MOLDOVA-ASTROVAZ. Nu în ultimul rând, raportat la S1/2009, în S1/2010 trei societăţi au trecut pe profit, după ce, cu un an în urmă, se aflau pe "minus": EXIM-ASINT, VITORIASIG şi ARTAS. De cealaltă parte, dacă în S1/2009 companiile EDICT, GARANT, GARANŢIE şi MOLDOVA-ASTROVAZ înregistrau profit, în S1/2010 acestea au trecut pe pierdere.

Trei asigurători nu îndeplinesc cerinţele minime de capitalizare
Capitalul social subscris al celor 24 de companii de asigurare autorizate în Republica Moldova a atins 24,22 milioane euro la sfârşitul lunii iunie 2010, conform datelor publicate de autoritatea de supraveghere. Capitalizarea pieţei a fost susţinută de majorările realizate de acţionarii unui număr de 14 societăţi de asigurări.
De asemenea, această capitalizare a pieţei vine ca urmare a reformelor demarate în industria asigurărilor în anul 2007, prin publicarea în Monitorul Oficial, la data de 6 aprilie, a Legii nr. 407, care prevede printre altele modificarea cerinţelor referitoare la nivelul capitalului social minim al asigurătorilor.
În prezent, 11 asigurători îndeplinesc cerinţa minimă de capitalizare care trebuie realizată până în aprilie 2011; GARANT, GALAS şi IDEEA Asigurări nu îndeplinesc cerinţele minime de capitalizare care trebuiau realizate în condiţiile legii.

Şapte asigurători nu au cedat prime în reasigurare

Valoarea totală a primelor cedate în reasigurare de asigurătorii moldoveni a fost în perioada analizată de 6,69 milioane euro, în scădere în monedă europeană cu circa un punct procentual, raportat la S1/2009. Astfel, ponderea primelor cedate reasigurătorilor a coborât la 25,57%, faţă de 25,87% în primul semestru al anului 2009.
Pe companii de asigurare, ACORD-GRUP este societatea care a cedat cel mai mult în reasigurare, raportul prime cedate în reasigurare/prime brute subscrise depăşind 87%. Pe următoarele două poziţii se situează GARANT şi DONARIS GROUP, indicatorul cifrându-se pentru aceşti doi asigurători la 74%, respectiv 48%.
Totodată, un număr de şapte asigurători nu au cedat prime în reasigurare: AFES-MOLDOVA, ALIANŢA-MOLDCOOP, ASTERRA GRUP, AUTO-SIGURANŢA, EDICT, EUROASIG şi VITORIASIG.

Avânt exploziv pentru piaţa de brokeraj

Potrivit rezultatelor publicate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare din Republica Moldova (CNPF), valoarea primelor intermediate de brokerii de asigurare în primul semestru al anului în curs a fost de 5,41 milioane euro, de peste două ori mai mult (105,47%) raportat la perioada ianuarie-iunie 2009.
Această creştere explozivă se datorează, pe de o parte, sporirii numărului de jucători din piaţă care au raportat activitate pentru perioada analizată (n.red.: de la 24 în S1/2009, la 46 în S1/2010), iar pe de altă parte, majorării numărului de clienţi care, încercând să achiziţioneze poliţe în condiţii cât mai avantajoase, apelează la puterea de negociere şi expertiza intermediarilor de asigurări.
Boom-ul pieţei de intermediere în asigurări este evidenţiat şi de ponderea pe care aceasta o ocupă în totalul pieţei de asigurări. Astfel, dacă în primul semestru al anului 2009, piaţa de brokeraj realiza 10,11% din totalul pieţei de asigurări (n.red.: în S1/2009, piaţa de brokeraj a fost 2,63 milioane euro, iar piaţa de asigurare a fost 26,03 milioane euro), la 30 iunie 2010, aceasta a generat mai bine de 20,68% din totalul afacerilor realizate în piaţa de profil.
De asemenea, numărul de contracte încheiate în perioada analizată de societăţile de intermediare în asigurare s-a triplat comparativ cu ianuarie-iunie 2009, ajungând la 99.177.
Pe clase de asigurare, valoarea intermedierilor realizate din asigurări de viaţă a fost de 280 mii euro, reprezentând 5,17% din totalul pieţei de brokeraj în asigurări, în vreme ce asigurările generale au reprezentat peste 94,83% din totalul intermedierilor, echivalentul a 5,13 milioane euro.
Cu 80 de puncte procentuale din totalul afacerilor realizate, asigurările auto (CASCO şi răspunderi civile auto, însumate) reprezintă motorul creşterii acestei industrii (4,22 milioane euro, în creştere cu circa 130%). Alte clase de asigurări care au avut succes în rândul companiilor de brokeraj naţionale au fost cea a asigurărilor de tip property (asigurări de incendiu, calamităţi naturale şi alte asigurări de bunuri, însumate), care, cu prime brute intermediate de peste 473 mii euro, a reprezentat circa 8,75% din totalul pieţei de profil, precum şi poliţele de sănătate (cu valabilitate în ţară şi în afara graniţelor Moldovei, însumate), care au generat 5,61% din totalul pieţei.
Din punctul de vedere al ponderii asigurărilor intermediate de brokeri, în totalul pieţei de asigurare, mai bine de 42,70% din poliţele CASCO, 26,01% din cele Carte Verde şi 24,54% din asigurările de sănătate au fost realizate prin intermediul brokerilor de asigurare.

Viitorul arată bine
     Pentru industria asigurărilor din Republica Moldova, criza economică s-a resimţit diferit, în funcţie de dimensiunea companiilor, dar şi de segmentele de asigurări practicate de societăţi. Dacă asigurările obligatorii s-au menţinut aproximativ în aceleaşi limite, pentru asigurările facultative sau cele de viaţă s-au înregistrat evoluţii nefavorabile.
     De asemenea, spre deosebire de 2009 şi 2010, anii următori vin cu experienţa recesiunii şi cu punerea în practică a noilor reglementări din piaţă, ceea ce va genera afaceri în creştere şi un grad de concentrare crescut, coroborate cu pătrunderea pe piaţă a unor societăţi cu capital multinaţional, cu extinderea calitativă şi cantitativă a subscrierilor şi, nu în ultimul rând, cu sporirea importanţei în portofoliul general a asigurărilor non-auto, în special a celor de viaţă.

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (Republica Moldova).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine:

Ora de Risc

Cum arată perspectivele financiare pentru viitorii pensionari?

Alexandru CIUNCAN - Secretar General, APPA -Asociația Pentru Promovarea Asigurarilor
Ciprian LADUNCA - CFO, METROPOLITAN Life 
Sergiu Costache - Revista PRIMM Asigurari & Pensii

Revista PRIMM este realizata
cu sprijinul urmatoarelor companii
carora le multumim!