Cover Story
Salt spre 2015
Autor:Andreea RADU
Luni, 05 Ianuarie 2015

Și în 2014,  punctele slabe ale pieţei de asigurări din România le depășesc  pe cele forte.  De aceea,  pentru a vedea cum a evoluat piaţa în acest an şi care sunt aşteptările pentru 2015,  vă prezentăm în continuare analiza SWOT privind piața de asigurări din România, așa cum reiese din declarațiile făcute de reprezentanți ai autorității de autorizare, reglementare, supraveghere și control, ai asociaţiilor profesionale, 
și, nu în ultimul rând,  de specialiști de marcă din piața de profil.

Anul 2014 a fost împărţit în două din punct de vedere al evenimentelor care au marcat piaţa asigurărilor. În prima jumătate a anului atenţia a fost canalizată asupra a două companii de asigurări. Mai exact, ASF a decis deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială a societăţii ASTRA Asigurări, dar şi deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare pentru societatea CARPATICA Asig. O doua jumătate a anului 2014 a fost marcată de normele ASF, care au stârnit multe discuţii, în special în rândul brokerilor de asigurări.
În ceea ce priveşte Punctele tari – Punctele slabe – Oportunităţile – Ameninţările, specialiştii din domeniu au enumerat pentru anul 2014 mai multe puncte slabe în piaţa locală de asigurări decât puncte tari.
Printre punctele tari se numără:  prezenţa pe piaţă a unor jucători externi importanţi, creşterea profesionalismului forţei de vânzări, numărul mare de potenţiali consumatori, produse şi servicii în continuă dezvoltare sau creşterea pieţei de brokeraj.
În acelaşi timp, jucătorii atrag atenţia asupra independenţei pieţei de poliţele auto, asupra politicilor de tarifare, lipsa încrederii potențialilor consumatori, instabilitatea economică, dar şi asupra faptului că piaţa de asigurări se confruntă cu cel de-al nouălea an consecutiv în care, la nivel agregat, va încheia exerciţiul financiar cu pierderi.


Misu NEGRIŢOIU, Preşedinte, ASF

Puncte tari

 • Chiar dacă la nivelul primelor brute subscrise segmentul asigurărilor de viață continuă să se afle la un nivel foarte redus, este îmbucurător faptul că valoarea activelor aferente acestor portofolii de asigurări a crescut gradual și sustenabil, astfel că, în prezent, dețin o cotă importantă la nivelul întregii piețe. Totodată, segmentul asigurărilor de viață a reușit să fie profitabil în ultimii ani.

 • Participarea la capitalul social al companiilor de asigurare din România este predominant străină (peste 80%), principalele țări de proveniență fiind Austria, Franța și Olanda, iar dependența de țările de la periferia zonei euro este redusă. Investitorii din Bulgaria, Grecia, Cipru dețin împreună doar circa 7% din total. Acest fapt are o influență pozitivă asupra solidității financiare a companiilor respective și facilitează pentru acestea preluarea de know-how și bune practici de la societățile mamă.

 • S-a putut constata de asemenea, în ultimii ani - mai ales la nivelul societăților de asigurare parte a grupurilor străine - o tendință de selectare a riscurilor (determinată probabil de necesitatea îmbunătăţirii profitabilității mai ales pe segmentul asigurărilor auto).

Puncte slabe

 • Există încă multe vulnerabilități ale pieței asigurărilor din România, iar acestea s-au manifestat din plin și în cursul anului 2014. Astfel, există în continuare o dependență majoră de polițele RCA și CASCO ca principale canale generatoare de vânzări. Din păcate, acestea sunt totodată și generatoare de pierderi semnificative ca urmare a frecvenței ridicate a accidentelor rutiere (una dintre cele mai mari din Europa).

 • Tocmai în cazul acestor clase de asigurare multe companii cu cotă importantă de piață au avut o rată combinată a daunei de peste 100%, în mare parte din cauza practicării unor strategii comerciale nesustenabile, bazate pe evaluări inadecvate ale riscurilor, fapt care, în final, a contribuit la lipsa profitabilității și indirect la deteriorarea indicatorilor de lichiditate și solvabilitate.

 • Nerespectarea obligațiilor față de asigurați și nivelul redus de guvernanță în cazul unor societăți cu cotă importantă de piață au fost de asemenea puncte slabe cu care ne-am confruntat în 2014.


Bogdan ANDRIESCU, Președinte, UNSICAR

Puncte tari

 • Număr mare de potențiali consumatori; dimensiunea potențială a pieței o depășește pe cea a statelor din zona Europei Centrale și de Est, cu excepția Poloniei.

 • Prezența marilor grupuri financiare internaționale pe piața locală.

 • Are loc o reașezare a pieței din punctul de vedere al tarifelor.

 • Procesul de profesionalizare a pieței este unul continuu.

Puncte slabe

 • Politici de tarifare inadecvate – primele de asigurare, în special pe zona auto, sunt insuficiente pentru acoperirea riscurilor și despăgubirilor.

 • Concentrarea pieței preponderent pe segmentul asigurărilor auto.

 • Credibilitate redusă a asigurătorilor locali pe piaţa internaţională de reasigurare.

Oportunități

 • Vânzările online.

 • Diversificarea portofoliilor de produse și flexibilizarea condițiilor contractuale, pentru a răspunde nevoilor reale ale clienților.

Amenințări

 • Instabilitatea economică şi politică.

 • Neîncrederea potențialilor consumatori în piața de asigurări.

 • Supra reglementarea pieței.


Remi VRIGNAUD, Director General, ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări, şi Preşedinte UNSAR

Puncte forte

 • În acest an am putut remarca, la nivelul pieţei, o revizuire a abordărilor în ceea ce priveşte subscrierea riscurilor auto, ceea ce, în final, se va reflecta în calitatea serviciilor pe care clienţii le primesc. Vorbim, practic despre un proces care ar putea fi privit ca fiind un test de maturitate şi un prim pas în direcţia terminării luptei pentru cota de piaţă cu orice preţ, luptă care se dă practic în defavoarea clientului. Este important ca toţi clienţii să plătească preţuri corecte, ce reflectă în mod corect riscurile acoperite şi să primească servicii de calitate în contul primelor de asigurare primite.

 • Continuă procesul de profesionalizare a forţei de vânzări, proces început în anul 2011, odată cu introducerea obligativităţii calificării forţei de vânzare, efectele manifestându-se în final la nivelul procesului de vânzare şi al serviciilor pe care le primeşte clientul.

Puncte slabe

 • Din păcate încă observăm că piaţa românească a asigurărilor este o piaţă soft. În continuare se poate remarca orientarea clienţilor către preţul cel mai mic, nu neapărat către o evaluare a raportului calitate/ preţ. Din acest punct de vedere, încă se simte nevoia unei educări a clienţilor şi potenţialilor clienţi, astfel încât aceştia să înţeleagă la ce trebuie să se uite cu atenţie atunci când aleg o anumită poliţă de asigurare şi care sunt riscurile acoperite pentru prima pe care o plătesc.

 • Piaţa înregistrează în continuare pierderi determinate în principal de segmentul auto, iar această situaţie nu mai poate continua mult timp, deja este o problemă de câţiva ani. Probabil că şi în acest an (2014), vom consemna cel de-al nouălea an consecutiv în care piaţa asigurărilor, la nivel agregat, va încheia exerciţiul financiar cu pierderi, deşi, aşa cum spuneam, s-a putut remarca în acest an o altă abordare în ceea ce priveşte subscrierea riscurilor auto.

 • Tot în ceea ce priveşte segmentul auto, am putut constata un decalaj între dinamica despăgubirilor acordate pentru  vătămări corporale şi daune morale şi preţul poliţelor RCA (despăgubirile plătite pentru vătămări corporale şi deces reprezintă 25% din valoarea despăgubirilor totale plătite, conform datelor ASF la 9 luni).

 • Datele publicate de către ASF în primul semestru al anului evidenţiază dezvoltarea mai redusă a sectorului de asigurări în România. Comparativ cu alte ţări din zonă, România are una dintre cele mai scăzute valori a indicatorului privind densitatea asigurărilor din Uniunea Europeană. Evoluţia densităţii asigurărilor (raportul între valoarea în euro a primelor brute subscrise şi numărul total de locuitori) în primul semestru al perioadei 2011-2014 arată că valoarea acestui indicator din semestrul I 2014 a coborât sub valoarea celui din aceeaşi perioadă a anului 2011. În plus, datele la 6 luni ne mai arată că piaţa este în scădere, înregistrând cea mai scăzută valoare a veniturilor (PBS) din ultimii 5 ani.

 • Şi la nivelul asigurărilor de viaţa am putut observa o scădere de aproximativ 10% în primele şase luni ale anului. Putem spune fără să greşim că la nivelul segmentului asigurărilor de sănătate vorbim de un potenţial care întârzie să se confirme şi să fie fructificat, având în vedere scăderea înregistrată. Dacă facem un calcul simplu, se observă faptul că sumele cheltuite anual de un român pentru asigurări se situează în jurul valorii de 18 euro (anual), ceea ce înseamnă o valoare de aproximativ 1,5 euro lunar, adică 0,5% lunar din salariul mediu.

 • Un alt punct slab pe care l-am putut observa se referă la asigurările obligatorii de locuinţă PAD, unde gradul de penetrare este încă foarte scăzut, sub 20%, cu toate că vorbim de o asigurare obligatorie.

Oportunităţi

 • Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene, ce ar putea încuraja dezvoltarea segmentului IMM, dar şi realizarea unor proiecte mai mari, cum sunt cele de infrastructură, ceea ce ar putea stimula dezvoltarea segmentului de asigurări dedicate IMM şi comercial.

 • În continuare vedem o oportunitate de creştere pe segmentul asigurărilor de sănătate (atât pe segmentul asigurărilor individuale, cât şi pe segmentul celor oferite ca beneficii de către companii în cadrul pachetelor salariale). Am putut observa o creştere a interesului companiilor în direcţia includerii în pachetele salariale şi a asigurărilor de sănătate pentru angajaţi. Această dezvoltare a segmentului asigurărilor de sănătate ar putea fi stimulată însă şi de acordarea unor deductibilităţi nu doar pentru angajatori.

 • Creşterea economică, ce s-ar putea reflecta şi în veniturile disponibile ale românilor, dacă va continua acest parcurs.

Ameninţări

 • Una dintre principalele ameninţări este reprezentată de pierderile înregistrate la nivelul agregat pieţei de ani buni, datorate în principal segmentului auto, şi la stabilitatea pieţei. În plus, nu trebuie să uităm faptul că anul acesta ne-a demonstrat cât de importantă este punerea în practică a unei strategii prudențiale, realiste, ce are în vedere stabilitatea financiară a companiei pe termen lung, astfel încât să reuşim să menţinem încrederea clienţilor în piaţa asigurărilor.

 • Menţinerea încrederii clienţilor în companiile de asigurări depinde în mare măsură de modul în care noi, asigurătorii, înţelegem să ne construim strategii ce au în vedere stabilitatea financiară şi capacitatea de a achita în orice moment indemnizaţiile cuvenite clienţilor, în conformitate cu obligaţiile asumate prin contractele de asigurare. Industria de asigurări nu poate funcţiona fără încrederea clienţilor că le vom fi alături atunci când au nevoie de noi.


Francois COSTE, Director General, GROUPAMA Asigurări

Puncte forte

 • Piață din ce în ce mai bine reglementată.

 • Piață concurențială, ceea ce crește calitatea serviciilor.

Puncte slabe

 • Românii nu sunt încă suficient de bine şi corect informaţi în ceea ce privește necesitatea unei asigurări.

 • Puterea de cumpărare a românilor este destul de redusă, iar asigurările ocupă un loc marginal în coșul de cumpărături.

Oportunități

 • Piața de asigurări din România este încă slab dezvoltată, cu grad de penetrare a asigurărilor mult sub media europeană.  

 • Românii sunt cumpărători din ce în ce mai sofisticați, în ciuda unei puteri de cumpărare încă reduse. Astfel, există potențial pentru oferte complexe, care să răspundă mai multor nevoi ale aceluiași client.

Amenințări

 • Contextul economic are un impact foarte puternic asupra sectorului asigurărilor. Pe de o parte, deciziile ce țin de reglementarea sectorului pot influența viața companiilor de asigurări. Pe de altă parte, taxele și orice alte măsuri care pot afecta puterea de cumpărare, instabilitatea economică sunt o amenințare.

 • Prin prisma penetrării scăzute a asigurărilor şi deşi riscul de producere a calamităţilor naturale este ridicat, acestea au fost şi sunt o amenințare pentru populație și pentru segmentul asigurărilor.


Adrian MARIN, CEO, GENERALI România 

Puncte forte

 • Deşi la acelaşi nivel de calificare ca al altor ţări din Europa, forţa de muncă de care dispune România este în continuare mult mai puţin costisitoare.

 • De asemenea, orientarea Republicii Moldova spre Uniunea Europeană şi parcursul pre-aderare şi aderare al acestui stat ar putea poziţiona Romania ca un jucător important în regiune.

 • Diminuarea dobânzilor la credite - aşteptată şi în prima parte a anului 2015 - poate reprezenta un impuls important pentru finanţarea la costuri mici a dezvoltării afacerilor şi planurilor de business.

Puncte slabe

 • Lipsa de predictibilitate a deciziilor la nivel guvernamental este, probabil, cea mai mare problemă a oamenilor de afaceri din România. Deciziile lor sunt influenţate de lipsa de predictibilitate şi de aceste strategii depind şi bugetele alocate asigurărilor.

 • De asemenea, imaginea proastă a pieţei asigurărilor în general, scandalurile în care au fost implicate unele companii afectează credibilitatea întregului domeniu.

Oportunităţi

 • Toate vocile importante susţin ca anul viitor România ar trebui să tureze motoarele creşterii economice: exporturile, care vor juca în continuare un rol important în susţinerea PIB-ului, şi investiţii în dezvoltarea infrastructurii, în special prin atragerea de fonduri europene.

 • De asemenea, o oportunitate ar putea fi şi consolidarea afacerilor: circa 40% dintre companii intenţionează să facă achiziţii în următoarele 12 luni – cel mai mare procent din ultimii trei ani, conform celui de-al unsprezecelea studiu bi-anual Ernst&Young.

Ameninţări

 • Posibilitatea de a majora unele taxe pentru acoperirea deficitului bugetar reprezintă probabil cea mai mare ameninţare pentru toate business-urile în anul care vine. Este un fapt cunoscut că asigurările sunt produse pe care clienţii persoane fizice şi companiile le accesează atunci când condiţiile economice sunt predictibile, iar bugetele pot fi previzionate cu acurateţe.


Anca BĂBĂNEAŢĂ, CEO, Gothaer Asigurări Reasigurări 

Puncte forte

 • Sper că piaţa a atins cel mai jos punct la care ar fi putut ajunge / hitting rock bottom. Pe de altă parte, cred că acesta reprezintă şi punctul de la care începe redresarea acestei pieţe. Până la urmă, de jos nu poţi decât să te ridici.

Puncte slabe

 • Din păcate, există nenumărate puncte slabe, toate fiind foarte vizibile. Ca rezultate ale acestora avem dinamica continuu negativă, fragilitatea pieţei şi a încrederii clienţilor în ea.

 • În plus, am avut un an cu numeroase catastrofe naturale care au afectat piaţa.

Oportunităţi

 • Trebuie să spunem că piaţa a oferit puţine oportunităţi. Pe de altă parte însă, într-o piaţă definită de aspecte negative, o conduită corectă şi consecvenţă faţă de un set de valori bine conturat devin reale oportunităţi.

Ameninţări

 • Contextul economic dificil, gradul de cuprindere în asigurare şi lipsa încrederii asiguraţilor în piaţa de asigurări sunt principalele ameninţări cu care a trebuit să ne confruntăm.Sergiu LOGHIN, Director General, CARPATICA Asig

Puncte tari

 • Piaţa asigurărilor din România este încă o piaţă cu mare potenţial, gradul de penetrare al asigurărilor fiind încă mic comparativ cu alte pieţe.

 • Reorientarea companiilor de la obiective privind cote de piaţă, creştere a vânzărilor, spre obiective de profitabilitate operaţională şi dezvoltare sustenabilă.

 • Accentul în promovare a trecut de la produse de asigurare auto spre produse non-auto şi servicii.

 • Diversificarea serviciilor şi îmbunătăţirea calitativă a acestora a devenit elementul de diferenţiere în piaţă.

 • Se remarcă o creştere a calităţii şi în procesul de vânzare prin profesionalizarea forţei de vânzări.

Puncte slabe

 • Piaţa asigurărilor din România este o piaţă în scădere şi, în acelaşi timp, în pierdere.

 • Este o piaţă dezechilibrată, unde predomină asigurările auto şi care se confruntă în continuare cu o frecvenţă mare a evenimentelor rutiere şi un nivel crescut al fraudelor. Daunalitatea pe segmentul asigurărilor auto este în creştere, influenţată fiind şi de plafonul de despăgubire în cazul vătămărilor corporale şi al decesului, de despăgubirile acordate de instanţele judecătoreşti.

 • Clienţii sunt încă neîncrezători în sistem, doar evenimentele naturale majore determina conştientizarea nevoii de asigurare în rândul populaţiei, însă pe o perioadă scurtă de timp (maxim o lună).

 • Migraţia resursei umane de la o companie la alta sau de la o companie de asigurări la brokeri este un alt fenomen întâlnit frecvent în piaţa asigurărilor.


Mesut YETISKUL, Director General, CREDIT EUROPE Asigurări

Puncte forte

 • Schimbările care au avut loc în privinţa reglementărilor din domeniu.

 • Piaţa de brokeraj a avansat.

 • Educaţia populației a crescut.

 • Prezenţa asigurătorilor internaționali mari, care aduc profesionalism în industrie.

Puncte slabe

 • Piața RCA nerentabilă.

Oportunităţi

 • Penetrarea redusă a asigurărilor prezintă un potențial mare, care poate veni, în viitorul apropiat, odată cu creşterea economică.

Amenințări

 • Încetinirea economică din motive interne sau internaționale.


Sorin MITITELU, Preşedinte Directorat, BCR Asigurări de Viaţă

Se referă la asigurările de viaţă

Puncte forte

 • Prezența în piaţa de asigurări de viaţă a unor importanţi jucători de renume internaţional.

 • Companii puternice, cu canale de distribuţie naţionale.

 • Portofoliu de produse diversificat, atât pe produse tradiţionale, cât şi pe produse asociate creditelor bancare şi de grup.

 • Randamentul anumitor produse de asigurare (cum este Contul de Investiţii cu Asigurare) este superior randamentelor la depozitele bancare.

Puncte slabe

 • Gradul scăzut de cunoaştere în rândul potenţialilor clienţi al produselor de asigurare de viaţă şi a beneficiilor acestora.

 • Veniturile scăzute ale populaţiei.

 • Costurile de achiziţie relativ mari.

Oportunităţi

 • Piaţa de asigurări de viaţă este departe de a fi ajuns la maturitate, iar prin strategii bine orientate acest potenţial poate fi valorificat.

 • Creşterea interesului pentru anumite categorii de asigurări, cum sunt cele cu componentă investiţională sau asigurările de sănătate.

 • Posibila revigorare a procesului de creditare pe partea de retail.

Ameninţări

 • Trendul descendent al ratei dobânzii, care afectează profitabilitatea produselor de asigurare tradiţionale de viaţă.

 • Lipsa unor studii dedicate asupra riscului de longevitate, care să poată ajuta asigurătorii în estimarea adecvată a obligaţiilor de plată pentru produsele de anuităţi.


Dan DOBRE, Director Comercial, SIGNAL IDUNA Asigurări şi Reasigurări

Se referă doar la asigurările de sănătate

Puncte forte

 • Creştere constantă şi susţinută în ultimii ani, determinată în special de piaţa corporate.

 • Complexitatea soluţiilor oferite clienţilor, precum şi adaptarea lor la piaţa românească.

 • Avantaje fiscale importante pentru contractele de grup.

Puncte slabe

 • Strategiile centrate pe preţ, în loc de servicii, ale unora dintre jucătorii de pe piaţă.

 • Lipsa unor facilităţi fiscale pentru clienţii retail.

 • Piaţa de dimensiuni reduse a asigurărilor de sănătate.

Oportunităţi

 • Dezvoltarea infrastructurii medicale private, atât ca număr de clinici, cât şi ca dotare.

 • Subfinanţarea sistemului public de sănătate.

 • Interesul tot mai mare al asigurătorilor pentru segmentul asigurărilor de sănătate.

Ameninţări

 • Concurenţa nereglementată din partea furnizorilor de servicii medicale.

 • Cadru legislativ imprevizibil / amânarea implementării unei reforme în sănătate.

 • Sistemul de educaţie din România, care abordează precar planificarea financiară.


Bogdan PÎRVU, Director General, FATA Asigurări

Puncte forte

 • Anul 2014, din punctul nostru de vedere, a însemnat o nouă culme a despăgubirilor pentru asigurări agricole. Totuşi, considerăm că a fost o nouă ocazie de a dovedi clienţilor noştri că FATA Asigurări este un partener de încredere.

 • De asemenea, deşi FATA Asigurări este percepută ca un asigurător de nişă, unul din liderii pieţei de asigurări agricole, noi suntem interesaţi şi de celelalte tipuri de asigurări. Clienţii noştri trebuie să primească de la noi o acoperire cât mai completă. În acest scop, din vara 2014, am devenit partenerei PAID, astfel încât putem oferi asigurare completă a locuinţelor (asigurare obligatorie + facultativă). Pentru 2015, intenţionăm să integrăm produsele FATA pe majoritatea platformelor online utilizate de intermediari, astfel încât să creştem puţin vânzările pe segmentul retail. CASCO, Locuinţe şi Travel sunt principalele produse ce se vor vinde prin web-service.

Puncte slabe

 • Anul trecut, menţionam că alături de asigurări, fermierii îşi pot proteja culturile şi animalele inclusiv prin aderarea la fonduri mutuale. Deşi legislaţia de bază există de un an, încă nu am simţit prezenţa acestor fonduri în agricultura românească, ceea ce este un dezavantaj pentru agricultori deoarece ar fi protejat patrimoniul inclusiv pentru evenimente catastrofale. Aşteptăm în continuare constituirea şi implicarea efectivă a acestor fonduri.

Oportunităţi

 • Pentru FATA Asigurări credem că ne-am construit propriile oportunităţi prin dovedirea unor servicii de asigurări de calitate. Flexibilitate şi fair-play în colaborarea cu brokerii şi alţi intermediari, corectitudine şi rapiditate în relaţia cu asiguraţii, atenţia şi suportul acordat propriilor salariaţi şi experţi sunt calităţile prin care ne-am construit imaginea de lider în asigurări agricole pe piaţa românească.

Ameninţări

 • Principalele pericole pe piaţa asigurărilor în general dar în mod special pe segmentul asigurărilor agricole sunt generate în primul rând de noi. Atunci când cădem în capcana preţurilor şi reducerilor comerciale, o facem cu bună ştiinţă, ştiind de la început că un preţ mic conduce la servicii ieftine, adică de joasă calitate şi la performanţe financiare reduse sau chiar la pierderi. În plus, atunci când clienţii primesc preţuri mici de la asigurător într-un an este aproape imposibil să oferi o explicaţie plauzibilă de ridicare a preţului în anul următor în condiţiile în care nu are daune.


Alexandru APOSTOL, Director General, MAXYGO Broker de Asigurare

Puncte forte

 • Cum vă spuneam şi anul trecut, nu cred că vor fi modificări de esenţă. Din punctul meu de vedere, vor continua dezbaterile şi dialogurile pe diverse teme şi proiecte legislative fără o finalitate eficientă şi constructivă. Deci nimic pozitiv, care să ofere încredere consumatorului de asigurări.

Puncte slabe

 • Aşa cum a apărut Norma RCA de anul acesta cu aplicabilitate pentru 2015 efectele vor fi o sumă de contradicţii/divergenţe între toţi cei implicaţi: asigurător-asigurător, broker-broker, client-broker, client-asigurător. Din punctul meu de vedere, piaţa încă nu este pregătită pentru o parte din modificările acestei norme.

Oportunităţi

 • Cu părere de rău, în aceste condiţii, nu prea există.

Ameninţări

 • Noile proiecte legislative care puse cap la cap au ca efect reducerea activităţii de intermediere şi consultanţă în asigurări – total în dezavantajul consumatorului de asigurări şi care vin cu îngreunarea activităţii de zi cu zi şi măresc costurile concomitent cu scăderea veniturilor.


Dragoş MIRCEA, Director General, INTERBUG Insurance Broker

Punctele forte

 • Creşterea volumului de prime intermediate de către brokeri - depăşirea pragului de 50% din totalul volumului de prime subscris pe piaţă -, acest lucru însemnând în mod direct: servicii mai bune de informare, consiliere şi asigurare pentru client.

 • Stabilitatea cursului valutar.

 • Lipsa unor catastrofe naturale majore la nivel naţional în 2014.

 • Orientarea principalilor asigurători din piaţă către o analiză pe criterii calitative a brokerilor, bazată pe criterii de volum şi profitabilitate, nu doar pe volum.

Puncte slabe

 • Stagnarea economiei, lipsa investiţiilor, creşterea şomajului au dus în mod direct la scăderea pieţei de asigurări comparativ cu anul trecut, iar dacă ne raportăm la ultimii 3-4 ani, situaţia nu arată mai bine. Situaţia grea a multor firme mici şi mijlocii, falimentul, şomajul sau diminuarea veniturilor au dus la tăierea bugetelor alocate asigurărilor atât de către companii, cât şi de către persoanele fizice, principalele tăieri fiind desigur consemnate în sectorul asigurărilor life şi non-auto.

 • Gradul de penetrare al asigurărilor pe piaţa din România a rămas unul din cele mai mici din cadrul țărilor UE, chiar şi dacă ne raportăm numai la ţările din Europa Centrală şi de Est, iar tendinţa de scădere a acestuia în 2014 este una îngrijorătoare.

 • Lipsa unei comunicări deschise, transparente şi cu caracter permanent între ASF, asigurători şi brokeri în vederea stabilirii unor direcţii clare, a unor măsuri/ norme/ facilităţi pe termen mediu şi lung care să permită o evoluţie cantitativă şi calitativă a pieţei de asigurări din România.

 • Evoluţia fluctuantă a unor asigurători, precum şi nerespectarea obligaţiilor contractuale faţă de clienţi pe segmentul asigurărilor auto în special (care se vede din evoluţia numărului de reclamaţii).

 • Lipsa unei legi privind deductibilitatea fiscală a asigurărilor pentru persoane fizice.

Oportunităţi

 • Gradul mic de penetrare al asigurărilor poate fi privit ca o oportunitate, un potenţial neexploatat al pieţei de asigurări, deci este loc de dezvoltare.

 • Piaţa asigurărilor de sănătate, investiţiile în agricultură.

 • Diminuarea forţei de vânzare proprii a asigurătorilor – angajaţi, agenţi, infrastructură teritorială – poate reprezenta o oportunitate pentru piaţa de brokeraj.

Ameninţări

 • Stagnarea sau contracţia economiei, a investiţiilor, a sectoarelor care pot oferi proiecte, dezvoltare şi locuri de muncă.

 • Adoptarea unor norme care afectează negativ dezvoltarea pieţei de asigurări în general şi a pieţei de brokeraj în special. Noile norme adoptate, cu implementare din 2015, pot avea efect de boomerang şi pot duce la o diminuare a gradului de acoperire la nivel naţional al asigurării RCA – existând riscul major al unei contracţii generale a pieţei.

 • Apariţia unor noi practici neloiale în relaţia asigurător – broker şi îndepărtarea brokerilor de pe segmentul RCA.


Ştefan PRIGOREANU, CEO, MILLENIUM Insurance Broker

Puncte forte

 • Politica de mână forte dusă de ASF, care a început să disciplineze piaţa de asigurări.

 • Consultările pe care ASF le iniţiază şi le are cu piaţa pe toate subiectele de interes comun.

 • Creșterea pieţei de brokeraj: este ştiut că brokerii au clienţi mai mulţumiţi. Noi ne ocupăm de nevoile clienţilor şi facem tot ce putem să-i ajutăm.

Puncte slabe

 • Nereglementarea comerţului online cu asigurări.

 • Situaţia de la ASTRA Asigurări, aflată în Administrare specială de aproape un an.

 • Situaţia de la Carpatica Asigurări, aflată în redresare financiară.

 • Situația altor asigurători care NU îndeplinesc cerinţele minime de lichiditate şi /sau solvabilitate şi totuşi funcţionează.

 • Scăderea volumului total de prime intermediate.

Oportunităţi

 • Nu am văzut nici o oportunitate în 2014, cu excepţia migrării spre brokeraj a unor specialişti în asigurări, contribuind astfel la creşterea satisfacţiei clienţilor noştri.

Ameninţări

 • Frauda în asigurări, fenomen care a luat amploare în 2014. Există din ce în ce mai multe cazuri de: asistenţi în brokeraj care fraudează brokerii, prin nedepunerea primelor încasate; brokeri cu restanţe la asigurători; poliţe fabricate pe calculator, fără acoperire reală.

 • Încrederea în sistem şi în piaţa asigurărilor, grav zdruncinată de scandalurile din presă şi de anchetările şi chiar arestările unor persoane foarte cunoscute.

 • Concurenţa neloială acerbă care s-a manifestat între asigurători, brokeri, şi chiar între agenţii de asigurare şi asistenţii în brokeraj.


Carmen COTRĂU, Director General, INTER Broker de Asigurare

Puncte forte

 • Potenţialul de dezvoltare, sisteme informatice performante, produsele personalizate, programe online disponibile non-stop, experienţa acumulată şi branduri puternice.

Puncte slabe

 • Puterea de cumpărare a populaţiei, daunele morale tot mai mari, dependenţa de asigurările auto, lipsa de comunicare informală între liderii pieţei, subcapitalizarea, concurenţa neloială, inexistenţa unei baze de date comună pe domeniul CASCO, profesionalizarea insuficientă a forţei de vânzare, reglementarea excesivă.

Oportunităţi

 • Produse şi servicii noi, relansarea creşterii economice, orientarea către vânzarea online, extindere în alte ţări ale lumii.

Ameninţări

 • Globalizarea pieţelor, diminuarea gradului de cuprindere a autovehiculelor pe segmentul RCA, capitalul de imagine „sifonat”, fraudele în asigurări, diminuarea marjelor de profit, instabilitatea politică şi economică.


Alexandra Elena ARSENIE, Director de Dezvoltare, INSIA

Puncte forte

 • Prezenţa în România a jucătorilor importanți de la nivel internațional – asigurători, dar şi brokeri.

 • Creşterea calităţii procesului de vânzare prin instruirea personalului care lucrează în asigurări.

 • Investiţiile în tehnologie realizate de brokeri şi asigurători - sistemele IT de cotaţii comparative, sisteme de gestiune, aplicaţii pentru smartphone-uri.

Puncte slabe

 • Lipsa de educaţia financiară a clientului şi nivelul de încredere scăzut al acestuia în asigurări.

 • Piaţa concentrată pe segmentul auto.

 • Lipsa unui control strict din partea instituţiilor autorizate.

 • Lipsa unei strategii unitare a jucătorilor de pe piaţa asigurărilor.


Adrian TESLOVAN, CEO, Fabrica de Asigurări - Broker de Asigurare

Puncte forte

 • Dezvoltarea organică a pieţei de brokeraj, reprezentând peste 50% din piaţa de asigurări, indică faptul că asiguraţii beneficiază, din ce în ce mai mult, de servicii de consiliere financiară de calitate, fiind în situaţia de a lua decizii în cunoştinţă de cauză, corect informaţi de spectrul oportunităţilor disponibile în piaţă.

 • Diversificarea şi îmbunătăţirea portofoliului produselor de asigurări în rândul multor case de asigurări.

 • Disponibilitatea multor asigurători în privinţa promovării de produse de asigurare cobranding.

 • Spiritul inventiv al asigurătorilor, prin diferite campanii de promovare a unui produs sau a mai multor produse (cross-selling), generând multiple beneficii asiguraţilor.

 • Suport vânzări, din ce în ce mai profesionalizat, asigurat de către societăţile de asigurări în relaţia cu societăţile de brokeraj.

Puncte slabe

 • Menţinerea letargiei economice şi lipsa de orizont şi predictibilitate a economiei naţionale.

 • Ponderea mare a asigurărilor auto în volumul total al asigurărilor generale este motorul principal care generează pierderi semnificative pieţei de asigurări, respectiv societăţilor de asigurare.

 • Practicarea în multe situaţii a tarifelor de prime de asigurări nefundamentate (în general nivel dumping).

 • Existenţa în piaţa de asigurări a unui număr foarte mare de persoane necalificate, pe fondul lipsei totale de control în acest sens.

 • Lipsa unor reglementări precise şi specifice vânzărilor de asigurări online.

 • Extrapolarea excesivă a comisioanelor, de către unele companii de asigurări, în relaţiile cu brokerii de asigurare de retail, generând astfel avantaje incorecte şi inechitabile în rândul jucătorilor din piaţa de intermediere.

Oportunităţi

 • Modernizarea şi sofisticarea în continuare a produselor de asigurare ale societăţilor în raport cu nevoile de asigurare din România.

 • Dezvoltarea unor proiecte de informare în masă, de educaţie financiară de bază în rândul elevilor, studenţilor, cu scopul de a creşte gradul de conştientizare a nevoilor generale de asigurare şi/sau de a stârni şi susţine iniţiativele antreprenoriale din lumea asigurărilor.

 • Creşterea gradului de asigurare obligatorie RCA, a parcului naţional auto şi a gradului de asigurare a locuinţelor obligatorii / facultative, din totalul fondului locativ naţional.

 • Creşterea gradului de asigurare raportat la PIB, privind asigurările de viaţă.

 • Dezvoltarea în continuare a pieţei de brokeraj, ca soluţie economică pentru societăţile de asigurare în menţinerea unui cost echilibrat în achiziţia de asigurări.

Ameninţări

 • Existenţa mai multor companii de asigurări în diferite situaţii de monitorizare sau asistate din punct de vedere financiar, iar această situaţie generează nesiguranţă şi incertitudine în piaţă şi în rândul asiguraţilor.

 • Instabilitatea şi incoerenta politicilor economice guvernamentale.


Ce va urma în 2015? Oportunităţi şi ameninţări

Setul de măsuri introduse de Autoritatea de Supraveghere Financiară în a doua jumătate a anului 2014 va fi urmată în 2015 de un test de stres în sectorul asigurărilor din România şi un program de evaluare a calităţii elementelor de activ şi de pasiv ale bilanţurilor companiilor de asigurare. Proiectul AQR (Asset Quality Review) cuprinde evaluarea a peste 80% din activele de pe piaţa de asigurări şi reprezintă în fapt auditul pieţei naţionale a asigurărilor. Evaluarea va include un test de stres pentru dimensionarea impactului şocurilor din piaţă (scenarii adverse) asupra stabilităţii financiare a sectorul de asigurări din România.

Conform unui comunicat al ASF, companiile care urmează să fie evaluate sunt: ASTRA, ALLIANZ-ŢIRIAC, OMNIASIG, GROUPAMA, UNIQA, ING, ASIROM, EUROINS, CARPATICA, GENERALI, PAID, AXA, EXIM (CARE).

Dar să vedem care sunt aşteptările jucătorilor din piaţă de la anul 2015 şi care vor fi principalele oportunităţi şi ameninţări din domeniul asigurărilor:


Misu NEGRITOIU, Preşedinte, ASF

Oportunități

 • Nivelul încă redus al pieței și dificultățile importante cu care aceasta se confruntă în prezent se pot transforma în oportunități pentru perioada următoare, dacă se acționează eficient și diligent de către toate părțile implicate. ASF va contribui la acest efort prin trecerea la un sistem de supraveghere și control suplu și eficient, ce are ca ținte principale protecția consumatorilor, asigurarea stabilității financiare și dezvoltarea pieței. Totodată, ASF va îmbunătăți cadrul de reglementare ca urmare a trecerii la noul regim de solvabilitate.

 • Pregătirea trecerii la Solvabilitate II și la raportare conform IFRS reprezintă un efort important pentru companii în anul 2015, dar și oportunități de îmbunătățire ale solvabilității și transparenței.

 • De asemenea, concluziile exercițiului de evaluare a calității activelor și pasivelor, precum și testul de stres ce vor fi derulate de ASF împreună cu Comisia Europeană și EIOPA, la care vor participa companii ce reprezintă peste 80% din piața asigurărilor din România, sunt menite să contribuie la corectarea deficiențelor din prezent. Astfel, piața se va reașeza pe baze solide, care să-i ofere oportunități de dezvoltare mai rapidă și sustenabilă.

 • Atât gradul de penetrare, cât și densitatea asigurărilor în România se situează printre cele mai reduse valori din UE. Există oportunități reale de creștere mai ales pe segmentele de asigurare împotriva dezastrelor, asigurărilor agricole, asigurărilor de sănătate și asigurărilor de viață, având în vedere că, deși nivelul de trai în România este mai redus comparativ cu alte țări din UE, totuși numărul potențial de asigurați este ridicat, iar nevoia de protecție este de asemenea semnificativă (printre altele și ca urmare a îmbătrânirii populației).

Amenințări

 • Ca și până acum, sectorul asigurărilor va fi influențat de evoluția economiei locale, care, la rândul ei, depinde de evoluțiile economice internaționale, în special cele europene. Volatilitatea piețelor financiare și menținerea la un nivel scăzut al dobânzilor reprezintă amenințări importante mai ales la adresa bunei funcționări a segmentului asigurărilor de viață.

 • O influență negativă asupra evoluției pieței asigurărilor în anul 2015 ar putea veni din partea societăților care în prezent se confruntă cu dificultăți financiare serioase, dacă măsurile acestora de redresare nu vor determina, în timp util, restabilirea solvabilității și lichidității.

 • De asemenea, una dintre cele mai importante amenințări pe termen scurt este pierderea încrederii populației în sistemul de asigurări, este de aceea esențial să avem un comportament corect al companiilor față de asigurați.

Sergiu LOGHIN, Director General, CARPATICA Asig

Oportunităţi

 • Anul 2015 ar putea fi anul unei creşteri uşoare la nivelul pieţei asigurărilor. Elementele pozitive înregistrate în economie, respectiv creşteri în domeniul industrial, creşterea exportului, creşterea consumului individual, cât şi evoluţia unor pieţe strâns legate de piaţa asigurărilor, vor influenţa favorabil evoluţia pieţei asigurărilor.

 • Pregătirile pentru implementarea Solvency II vor aduce mai multă transparenţă în asigurări şi un grad înalt de responsabilitate la nivelul managementului.

Ameninţări

 • Instabilitatea politică, schimbările legislative, disputele între companiile de asigurare şi unităţile service sau asociaţiile profesionale din domeniu pot afecta negativ evoluţia pieţei de asigurări.

 • Atitudinea mass-media poate avea un rol semnificativ. Reluarea frecventă a unor informaţii defăimătoare la adresa companiilor ce activează în domeniul asigurărilor, de multe ori nefondate, reprezentând speculaţii şi interpretări voit eronate, poate afecta percepţia publică asupra industriei de asigurări.

 • În continuare, clienţii vor avea un buget limitat, motiv pentru care asigurările vor ocupa unul dintre ultimele locuri în prioritizarea cheltuielilor.

 • Implementarea Solvency II poate conduce la polarizarea excesivă a pieţei de asigurări, la dispariţia capitalului românesc, la creşterea preţurilor la produsele auto şi, implicit, la scăderea gradului de cuprindere în asigurare la asigurarea RCA.


Sorin MITITELU, Preşedinte Directorat, BCR Asigurări de Viaţă

Oportunităţi

 • La nivelul pieţei, dat fiind rata de penetrare mică a pieţei de produse de asigurare de viaţă, este de aşteptat o dezvoltare semnificativă pe aproape toate categoriile de produse de asigurare de viaţă şi pe toate segmentele de clienţi, persoane fizice şi companii mici şi mijlocii, inclusiv PFA.

 • Ca unul din principalii furnizori de produse de asigurare de viaţă, ne dorim ca în anul 2015 să consolidăm, împreună cu partenerul nostru strategic BCR, cel mai bun model de bancassurance din România, printr-un portofoliu de produse actualizat şi un grad ridicat de satisfacţie a clienţilor.

Ameninţări

 • Puterea de cumpărare relativ scăzută a populaţiei.

 • Costurile de achiziţie relativ mari.

 • Numărul în creştere şi în complexitate a reglementărilor pieţei de asigurări de viaţă.


Dan DOBRE, Director Comercial, SIGNAL IDUNA Asigurări şi Reasigurări

Oportunităţi

 • Apariţia unor noi asigurători pe piaţă.

 • Potenţial ridicat pe canale de distribuţie non-directă: brokeri şi bancassurance.

 • Interesul crescut al întreprinderilor mici şi mijlocii pentru acest tip de beneficiu.

 • Menţinerea unei creşteri accelerate a numărului de asiguraţi.

Ameninţări

 • Modificări legislative imprevizibile, care pot schimba din mers strategiile de piaţă ale asigurătorilor.

 • Piaţa „low-cost”, atât din partea unor asigurători, cât şi a furnizorilor de servicii medicale.

 • Costurile administrative ridicate pentru acest tip de asigurări - de sănătate.


Remi VRIGNAUD, Director General, ALLIANZ-ŢIRIAC Asigurări, şi Preşedinte UNSAR

 • Cred că aici este vorba mai mult de ce ne dorim să se întâmple în anul 2015 la nivelul pieţei. Ne dorim ca semnalele transmise în acest an în ceea ce priveşte necesitatea unei abordări prudențiale a afacerilor, în direcţia asigurării stabilităţii financiare la nivelul pieţei să fie corect înţelese şi puse în practică de către toţi actorii implicaţi în piaţa asigurărilor. Ne aşteptăm la promovarea unui cadrul legislativ solid, coerent, care promovează şi garantează, în acelaşi timp, stabilitatea la nivelul pieţei şi al jucătorilor, care promovează o concurenţă loială, în care aceleaşi reguli se aplică tuturor jucătorilor din piaţă, fără a ne îndrepta însă către o reglementare excesivă. Ne aşteptăm ca toţi actorii din piaţa asigurărilor să contribuie activ la îmbunătăţirea şi consolidarea reputaţiei şi imaginii pieţei asigurărilor prin activitatea de zi cu zi pe care o desfăşoară.


Adrian MARIN, CEO, GENERALI România

 • România rămâne în continuare o ţară foarte atractivă pentru investiţiile străine comparativ cu celelalte ţări din Europa Centrală şi de Est. Devansată doar de Polonia şi Cehia în 2014, ţara noastră poate face paşi importanţi în acest sens anul viitor, dacă reformele structurale vor continua. Evaluarea activelor şi pasivelor a 13 societăţi de asigurare din România, printre care şi compania noastră, reprezintă un extraordinar exerciţiu de transparentă realizat în colaborare cu ASF. Acest test de stres al sectorului asigurărilor va stabili un nou punct de pornire în „aşezarea” pieţei.


Anca BĂBĂNEAŢĂ, CEO, Gothaer Asigurări Reasigurări

 • 2015 beneficiază de contextul şi elementele necesare pentru o stabilizare a pieţei, însă rămâne de văzut dacă se va şi concretiza. Ameninţarea principală vine de la faptul că avem în faţă un an în care vom porni de la minus, cu multe de reparat / redresat.


Dragoş MIRCEA, Director General, INTERBUG Insurance Broker

Oportunităţi

 • Creşterea economiei, dezvoltarea investiţiilor şi a proiectelor din fonduri europene, scăderea şomajului pot reprezenta oportunităţile anului 2015.

 • Creşterea investiţiilor, a proiectelor din fonduri europene, dezvoltarea infrastructurii.

 • Deductibilitatea fiscală a anumitor asigurări de viaţă şi nonviaţă.

 • Alinierea asigurătorilor la un nivel optim de servicii pe segmentul de lichidare a daunelor.

Provocări

 • Noile norme ASF, cele deja adoptate sau cele aflate în dezbatere publică pot aduce schimbarea structurii pieţei de brokeraj cu efecte greu de anticipat asupra calităţii serviciilor oferite clienţilor, precum şi asupra relaţiei client/broker/asigurător.

 • Posibilitatea scăderii gradului de asigurare RCA faţă de parcul auto existent la nivel naţional.

 • Scăderea în continuare a volumului de prime subscrise pe asigurările non-auto şi life.

 • Reorientarea brokerilor spre asigurările facultative, diversificarea portofoliilor.

 • Lipsa de informare corectă şi completă a populaţiei în domeniul asigurărilor, cunoaşterea legislaţiei şi a normelor privind asigurările prin efectul legii.


Ştefan PRIGOREANU, CEO, MILLENIUM Insurance Broker

Oportunităţi

 • Noua normă RCA, prin următoarele aspecte benefice introduse: interzicerea reducerilor şi avantajelor colaterale oferite clienţilor, cu excepţia asigurărilor facultative complementare; permite efectuare constărilor şi de către terţi specializaţi; menţinerea aceluiaşi preţ pentru RCA prin toate canalele de distribuţie, pentru acelaşi obiect/asigurat, la acelaşi asigurător.

 • Creşterea tarifelor la RCA, care, coroborată cu interzicerea reducerilor, vor genera mai multă lichiditate în sistem.

 • Noua normă de autorizare a brokerilor generează capitalizarea şi credibilizarea celor care se pot conforma reglementărilor.

Ameninţări

 • Frauda în asigurări: estimez că va lua proporţii în contextul nereglementării domeniului online, coroborat cu creşterea tarifelor la poliţele RCA.

 • Existenţa în continuare a unui număr enorm de vânzători de asigurări care lucrează la negru, pe bază de sub-useri, şi care nu au cursuri de calificare profesională sau de pregătire continuă, şi nu pot fi responsabilizaţi în relaţia cu brokerul sau cu clientul.

 • Reacţia clienţilor la comisionul de intermediere trecut pe poliţele RCA: nicăieri în lumea civilizată un furnizor de bunuri şi/sau servicii nu este obligat să menţioneze cu asemenea transparentă câştigul sau brut! Cu atât mai mult cu cât ne adresăm unor consumatori care cumpără de nevoie, şi nu pentru că aşa aleg, în deplina cunoaştere a sistemului/beneficiilor. Venitul brut menţionat pe poliţă va genera următoarele fenomene periculoase, greu de anticipat şi cuantificat ca şi efect:

a) confundarea venitului brut cu câştigul intermediarului: FALS, deoarece din acel venit brut intermediarul suportă o mulţime de cheltuieli, cum ar fi: cheltuieli directe de emitere (soft, internet, hârtie, toner, curent etc.), cheltuieli directe de funcţionare (salarii, sediu, birotica, contabilitate, softuri de evidentă şi gestiune, back-office etc.), cheltuieli cu pregătirea profesională obligatorie, cu autorizarea brokerului şi a conducătorilor executivi, cu asigurarea profesională, cu taxa de funcţionare către ASF. În fapt, venitul net este mult mai mic;

b) determină clientul să solicite avantaje colaterale şi/sau reduceri comerciale - aşa cum este obişnuit, din nefericire - deşi acestea sunt expres interzise de către norma RCA;

c) nu în ultimul rând, abate atenţia clientului de la alte aspecte mai importante, precum verificarea datelor personale şi ale autovehiculului asigurat, verificarea valabilităţii etc.


Carmen COTRĂU, Director General, INTER Broker de Asigurare

Oportunităţi

 • Schimbările legislative impuse de autoritate pentru asigurători şi brokeri pot fi factorul de progres care să determine o curăţare, o profesionalizare şi dezvoltare pe baze reale a pieţei. „Dacă nu schimbăm, nu creştem, dacă nu creştem, nu trăim cu adevărat”.

Ameninţări

 • Tentaţia stagnării, a lucra „pe pilot automat” îţi poate asigura cel mult supravieţuirea într-o piaţă din ce în ce mai competitivă. Ca să ne diferenţiem, ar trebui să „scoatem capul” din activităţile uzuale pe care le facem din obişnuinţă şi să încercăm din când în când lucruri noi: obiective noi, pieţe noi, deprinderi noi.


Alexandra Elena ARSENIE, Director de Dezvoltare, INSIA

Oportunităţi

 • Orientarea către vânzarea de produse online.

 • Potențialul pieței ţinând cont de volumul populaţiei şi rata mică de penetrare a asigurărilor.

 • Diversificarea produselor de asigurare şi flexibilitate crescută din partea asigurătorilor.

 • Creşterea profesionalismului prin specializarea şi acreditarea personalului de asigurări.

 • Modificările legislative care vor veni în susţinerea şi dezvoltarea pieţei de asigurări.

Ameninţări

 • Frecventele modificări legislative ale cadrului de funcţionare pentru asigurători şi brokeri.

 • Cadrul politic şi economic instabil.

 • Strategiile comerciale implementate de unele companii de asigurări în care practicile de subscriere nu sunt aliniate cu stabilirea cotelor de prima.


Adrian TESLOVAN, CEO, Fabrica de Asigurări - Broker de Asigurare

Oportunităţi

 • Implementarea asigurărilor de sănătate obligatorii.

 • Vânzarea online a asigurărilor.

 • Implementarea unui Cod de Bună Conduită în Intermedierea de Asigurări, iar într-un Cazier să se consemneze toate derapajele profesionale ale jucătorilor care nu respectă regula, evident cu interzicerea profesării în viitor pe timp limitat sau definitiv, în funcţie de gravitatea faptei.

 • bună reglementare şi supraveghere a pieţei de asigurări.

 • mai bună reprezentare a tuturor societăţilor de asigurare în cadrul UNSAR.

Ameninţări

 • Legiferarea anumitor norme, fără analiza de impact pe orizontală, norme care pot promova politica de oligopol şi care elimină capitalul românesc din această piaţă.


 


 

IANUARIE

Are loc XPRIMM Forecast 2014. Previziunile despre industria locală a asigurărilor realizate de specialiştii pieţei au indicat, în cea mai mare măsură, o viitoare stagnare a pieţei pentru anul 2014.

BCR Asigurări de Viaţă anunţă restructurarea forţei de vânzare şi renunţă la 24 de agenţii

ASF confirmă derularea unei anchete de către DNA având ca obiect activitatea CARPATICA Asig

DNA începe urmărirea penală împotriva lui Daniel TUDOR, Fost Vicepreşedinte ASF

Rezoluţii DNA în dosarul ASF: pentru 5 persoane este începută urmărirea penală dintre care 3 persoane sunt reţinute pentru 24 de ore

ASF dispune reevaluarea contractelor de reasigurare ale CARPATICA Asig şi solicită informaţii suplimentare cu privire la indicatorii de solvabilitate şi lichiditate. Măsurile sunt urmare a cercetărilor declanşate de DNA.

FEBRUARIE

Apar informaţii cu privire la posibilitatea ca ASTRA Asigurări să-şi fi subevaluat nivelul daunelor cu 40%. ASF şi ASTRA Asigurări reacţionează.

În urma alegerilor din cadrul UNSAR, Adunarea Generală a uniunii a reconfirmat preşedinţia deţinută de ALLIANZ-ŢIRIAC pentru încă un mandat de 3 ani.

Victor PONTA transmite un mesaj pentru piaţa asigurărilor: “să nu ajungem într-o situaţie de tipul „too big to save”.

Marian MÎRZAC demisionează din funcţia de Membru neexecutiv în Consiliul ASF urmare a scandalului CARPATICA Asig

ASF plasează ASTRA Asigurări sub administrare specială.

Are loc cea de-a 3-a ediţie a Premiilor Brokerilor de Asigurări.

DNA anunţă începerea urmăririi penale împotriva lui Dan Radu RUŞANU, Preşedintele ASF în sarcina căruia se reţin infracţiuni legate de dosarul CARPATICA Asig. Acesta este reţinut 24 de ore.

MARTIE

Dan Radu RUŞANU demisionează din funcţia de Preşedinte al ASF

Are loc la Palatul Parlamentului Conferinţa Risk Management – de la teorie la practică. Evenimentul a reunit specialişti din domeniul managementului de risc din România şi străinătate şi a fost organizat de Media XPRIMM.

Are loc prima ediţie a Conferinţei Europene de Protecţie a Consumatorilor, organizată de UNSAR şi Asociaţia pentru Promovarea Asigurărilor, cu participarea extraordinară a lui Gabriel BERNARDINO, Preşedinte EIOPA şi a lui Peter BRAUMULLER, Preşedinte IAIS.

DNA a demarat începerea urmăririi penale faţă de Corneliu MOLDOVEANU şi Dan ODOBESCU.

Mişu NEGRIŢOIU este propus în mod oficial să preia conducerea ASF

APRILIE

Administratorul Special al ASTRA Asigurări, KPMG Advisory afirmă că asigurătorul trebuie să-şi majoreze capitalul social cu 110 milioane euro

Are loc la Istanbul International Insurance Forum, eveniment organizat de Media XPRIMM şi Istanbul Underwriting Center, dedicat problemelor actuale pe segmentul asigurărilor auto.

Media XPRIMM lansează Motor Insurance Report 2013, publicaţie ce reuneşte rapoarte despre pieţele asigurărilor auto din 32 de ţări.

MAI

Executivul aprobă prin Hotărâre de Guvern, pachetul de servicii medicale de bază.

Dan ADAMESCU este pus sub urmărire penală pentru dare de mită

ASF deschide procedura de redresare financiară pe bază de plan de redresare pentru CARPATIA Asig

FIAR 2014 cea de-a XVII ediţie a Forumului Internaţional Asigurări – Reasigurări, cel mai important eveniment internaţional de profil al primăverii europene are loc, îşi deschide lucrările la BRAŞOV.

IUNIE

Piaţa de asigurări scade cu peste 8% în prima jumătate a anului

Daunele pentru vătămări corporale cresc cu 70% în primul semestru al anului 2014

UNSAR aniversează 20 de ani de activitate

IULIE

Proiect ASF de modificare a normei RCA: Comisionul brokerilor ar putea fi limitat la 10%

Posibila reducere de către ASF a comisionului aferent poliţelor RCA stârneşte reacţii puternice din partea pieţei de brokeraj

SEPTEMBRIE

Prima ediţie a studiului XPRIMM Property Insurance Report este lansată la Monte Carlo.

Cornel COCA-CONSTANTINESCU devine Prim-Vicepreşedinte ASF iar Marius VORNICEANU Vicepreşedinte responsabil de asigurări al Autorităţii de Supraveghere Financiară

Piaţa de asigurări scade cu 6% în primele 9 luni ale anului

Prima medie RCA creşte cu 3% în primele 9 luni iar plăţile pentru vătămări corporale se majoează cu 40%

OCTOMBRIE

Pentru al doilea an consecutiv, OCTOMBRIE este „Luna Asigurărilor de Locuinţe”. În această lună s-a derulat cel mai amplu proiect de informare privind asigurarea locuinţelor.

Are loc a XI-a Ediţie a ICAR Forum - Forumul Internaţional de Riscuri Catastrofale

Conferinţa CyberRisks in Financial Services a reunit peste 200 de specialişti care au dezbătut în detaliu diversele ameninţări din mediul informatic care pot afecta domeniul financiar.

Media XPRIM organizează, pentru al 6-lea an consecutiv Baden-Baden XPRIMM Reception. Cel mai important eveniment mondial al industriei de asigurări şi reasigurări a găzduit 4 evenimente şi 5 publicaţii marca XPRIMM.

NOIEMBRIE

ASF adoptă noua normă RCA: comisionul brokerilor nu este plafonat la 10% dar va fi specificat pe poliţa de asigurare.


Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (Salt spre 2015).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine:

Ora de Risc

Cum arată perspectivele financiare pentru viitorii pensionari?

Alexandru CIUNCAN - Secretar General, APPA -Asociația Pentru Promovarea Asigurarilor
Ciprian LADUNCA - CFO, METROPOLITAN Life 
Sergiu Costache - Revista PRIMM Asigurari & Pensii


TOP Stiri 1asig

Revista PRIMM este realizata
cu sprijinul urmatoarelor companii
carora le multumim!