Asigurări
Semestrul I 2016: Piața asigurărilor trece pragul de 1 miliard euro
Autor:Andreea RADU, Vlad BOLDIJAR
Marti, 18 Octombrie 2016

Industria de asigurări a înregistrat o creştere spectaculoasă în primul semestru din 2016, mare parte a acesteia provenind din segmentul RCA, care a avut un avans de aproape 30%. Dacă facem un calcul matematic, piața ar putea ajunge până la sfârșitul anului la circa 10 miliarde lei, nivel nemaiatins vreodată, însă evoluția va putea fi influențată şi de schimbările care se aşteaptă în următoarea periodă, inclusiv stabilirea tarifelor de primă maxime pentru polițele RCA.

Piața asigurărilor din România a înregistrat în prima jumătate a anului 2016 un total al primelor brute subscrise, cumulat pentru societăți de asigurare și sucursale europene active în baza dreptului de liberă stabilire, de 5 miliarde lei (circa 1,11 miliarde euro), în creștere cu 11% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Ambele segmente de asigurări, asigurările generale, cât si cele de viată, au înregistrat creșteri în prima jumătate a anului 2016, comparativ cu prima jumătate a anului 2015, cu aproximativ 11% și respectiv 10%.

Din total, subscrierile celor 11 sucursale active pe piața locală au însumat 333,1 milioane lei, iar restul de circa 4,66 miliarde lei (+12%) reprezintă subscrierile companiilor locale.

Valoarea primelor brute subscrise de către societățile de asigurări și de sucursale, doar pe teritoriul României, a fost de 4,92 miliarde lei, în creștere cu 13% comparativ cu prima jumătate a anului precedent (4,34 miliarde lei). Primele brute subscrise pe teritoriul altor state au înregistrat o scădere cu 51% în prima jumătate a anului 2016 (0,08 miliarde lei), comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015 (0,17 miliarde lei).

În prima jumătate a anului 2016, asigurările auto, clasa A3 - RCA (Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare) și clasa A10 - CASCO (Asigurări de răspundere civilă pentru autovehicule), reprezintă 75% din totalul primelor brute subscrise aferente asigurărilor generale și 60% din totalul primelor brute subscrise la nivel de piață. Subscrierile aferente celor două clase de asigurări generale au crescut în 2016, în special cele RCA care au înregistrat un avans de aproximativ 29% față de aceeași perioadă a anului trecut.

La 30 iunie 2016 activau pe piața asigurărilor 33 societăți de asigurare, dintre care 19 au practicat numai activitate de asigurări generale (AG), 7 au practicat numai activitate de asigurări de viață (AV) și 7 au practicat activitate compozită.

Reamintim că, în ianuarie 2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a decis aplicarea măsurilor de rezoluție în cazul societății CARPATICA Asig, iar în data de 27 iulie 2016 ASF a decis retragerea autorizației societății și declanșarea procedurii de faliment. Aceasta nu afectează datele la 30 iunie 2016,   care includ și raportările contabile ale CARPATICA Asig.

De asemenea, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a constatat, în ședința din data de 28 iunie 2016, starea de insolvență a societății FORTE Asigurări Reasigurări și a decis retragerea autorizației de funcționare, concomitent cu promovarea cererii de deschidere a procedurii de faliment.

ASIROM VIG rămâne liderul pieței

Piața asigurătorilor din România este caracterizată de un grad ridicat de concentrare. În prima jumătate anului 2016, 88% din volumul total de prime brute subscrise a fost realizat de 10 societăți de asigurare din cele 32 de societăți care desfășurau la 30 iunie 2016 activitate de asigurare/reasigurare - similar cu anii anteriori.

În ceea ce priveşte topul societăților cu cele mai mari volume de prime brute subscrise în primul semestru, ASIROM VIG deține prima poziție, cu subscrieri de 660,88 milioane lei, urmată de ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări –  594,73 milioane lei, OMNIASIG VIG –  455,49 milioane lei, CARPATICA Asig –  451,77 milioane lei și GROUPAMA Asigurări – 440,14 milioane lei.

Clasamentul este completat de EUROINS România – 399,93 milioane lei, NN Asigurări de Viață – 319,77 milioane lei, CITY Insurance – 312,6 milioane lei, GENERALI România – 272,92 milioane lei și UNIQA Asigurări – 211,14 milioane lei.

Spre deosebire de piața europeană de asigurări care este dominată de segmentul asigurărilor de viață (circa 61%, conform datelor Insurance Europe pentru anul 2014), în România acesta reprezenta doar aproximativ 17% din primele brute subscrise, piața fiind dominată de asigurările generale, respectiv cele auto.

Auto și property: 90% din total PBS pe non-life

Volumul total al primelor brute subscrise pentru asigurările generale, în prima jumătate a anului 2016, a fost de 3,88 miliarde lei, în creștere față de perioada similară a anului precedent cu 11%. Primele 10 societăți de asigurare care au subscris prime aferente asigurărilor generale au cumulat o valoare de 3,7 miliarde lei, ceea ce reprezintă 95% din totalul acestui segment de activitate al asigurătorilor.

În prima jumătate a anului 2016, ponderea a trei clase este de 89% din totalul primelor brute subscrise de către societățile de asigurare pentru activitatea de asigurări generale:

 1. A10 - Răspundere civilă pentru utilizarea vehiculelor auto terestre (RCA+CMR), cu un volum al primelor brute subscrise de 2,16 miliarde lei, reprezentând aproximativ 56% din totalul subscrierilor pentru asigurări generale, a înregistrat în prima jumătate a anului 2016 o creștere cu 29% față de aceeași perioadă a anului 2015;
 2. A3 - Vehicule terestre, exclusiv materialul feroviar rulant (CASCO), cu un volum al primelor brute subscrise de 830,55 milioane lei, reprezentând aproximativ 21% din totalul subscrierilor pentru asigurări generale, a înregistrat în prima jumătate a anului 2016 o creștere cu 1% față de aceeași perioadă a anului 2015;
 3. A8 - Incendiu și calamități naturale (pentru alte bunuri decât cele asigurabile în clasele A3 - A7), cu un volum al primelor brute subscrise de 463,97 milioane lei, reprezentând aproximativ 12% din totalul subscrierilor pentru asigurări generale, a înregistrat în prima jumătate a anului 2016 o scădere cu 4% față de aceeași perioadă a anului 2015.

În dinamică se observă că, în ultimii patru ani, ponderea primelor brute subscrise aferente clasei A10 (RCA+CMR) a crescut în mod consecvent de la un an la altul, în detrimentul celorlalte clase importante de asigurări generale, ceea ce arată că dependența pieței în ansamblu față de asigurările RCA a sporit (riscul RCA fiind preponderent în clasa A10).

Doi asigurători controlează peste jumătate din segmentul life

Primele brute subscrise de către societățile de asigurări pentru activitatea de asigurări de viață a înregistrat o creștere cu 9% în prima jumătate a anului 2016 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, la 784,92 milioane lei.

De asemenea, s-a menținut și în anul 2016 un grad mare de concentrare, astfel că 10 societăți au deținut o pondere de 93% din volumul total al primelor subscrise pe acest segment, cu subscrieri cumulate în valoare de 733,37 milioane lei. Două societăți (NN Asigurări de Viață și BCR Asigurări de Viață VIG) dețin împreună aproximativ 52% din volumul total al primelor subscrise pe acest segment.

Din analiza în dinamică se desprind următoarele concluzii:

 1. Clasa C1 - Asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare, reprezintă 68% din totalul subscrierilor pentru asigurări de viață; a înregistrat în prima jumătate a anului 2016 o creștere cu 14% față de aceeași perioadă a anului anterior;
 2. Clasa C3 - Asigurări de viață și anuități, legate de fonduri de investiții, reprezintă 27% din totalul subscrierilor pentru asigurări de viață; a înregistrat în prima jumătatea a anului 2016 o scădere cu 7% față de aceeași perioadă a anului trecut.

În ceea ce privește distribuția geografică a subscrierilor, se observă că atât în cazul asigurărilor generale,   cât și al asigurărilor de viață, contractele cu valoarea cumulată cea mai importantă sunt realizate în București și Ilfov, după care urmează la o distanță semnificativă regiunile Nord-Vest și Centru.

În cazul asigurărilor de viață, discrepanța între regiunea București și Ilfov și celelalte regiuni ale țării este mult mai pronunțată.

Indemnizații brute plătite de asigurători

La sfârșitul trimestrului II 2016, societățile de asigurare au raportat indemnizații brute plătite (excluzând maturități și răscumpărări parțiale și totale), cumulat pentru cele două categorii de asigurări, în sumă de 1,88 miliarde lei, astfel:

 1. 1,80 miliarde lei sunt aferente contractelor de asigurări generale (96%), înregistrând o scădere cu 11% față de perioada similară a anului 2015;
 2. 74,94 milioane lei sunt sume plătite pentru indemnizații brute, aferente asigurărilor de viață, înregistrând o creștere cu 1% față de perioada similară a anului 2015.
 3. indemnizațiilor brute aferente asigurărilor de viață li se adaugă maturități și răscumpărări parțiale sau totale,   suma cumulata fiind de  249,7 milioane lei, valoare în creștere cu 1% comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

O treime din prime cedate în reasigurare

Pentru categoria asigurărilor generale, aproximativ 32% din primele brute subscrise în trimestrul II al anului 2016 au fost cedate în reasigurare. Nivelul fiind cel mai ridicat din ultimii cinci ani și totodată în creștere comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015, când se ridica doar la aproximativ 30%. Din rezervele tehnice brute existente la finele trimestrului II al anului 2016 circa 32% erau aferente cedărilor în reasigurare.

În categoria asigurărilor de viață, în general, societățile de asigurare preiau o parte mult mai mare din riscul subscris. Datorită faptului că primele de asigurare sunt în general anticipate, iar despăgubirile în caz de producerea evenimentului asigurat fixate prin contract pentru fiecare eveniment, deci mai predictibile,   societățile de asigurări de viață nu apelează la fel de frecvent la cedarea în reasigurare precum societățile  de asigurări generale.

În ultimii cinci ani, gradul de cedare în reasigurare a fost de sub 4% din primele brute subscrise pe life și de cel mult 2% din rezervele tehnice brute, fluctuațiile de la un an la altul fiind nesemnificative.

Cum şi-au împărțit asigurătorii piața RCA

Primele brute subscrise pe piața RCA au crescut cu 33,22% în primul semestru din 2016 față de aceeaşi perioadă din anul trecut, ajungând la aproape 2,1 miliarde lei. Se observă o concentrare semnificativă către primii asigurători din top, ajungându-se la situația în care primele cinci companii să cumuleze peste 80% din portofoliul de RCA din România.

"Ulterior falimentului ASTRA, s-a observat că redistribuirea pieței s-a realizat între un grup restrâns de societăți, respectiv ASIROM, CARPATICA, EUROINS şi CITY, remarcându-se creșterea fulminantă a ASIROM până la nivelul de aproximativ 26% din piața RCA. ASIROM şi-a dublat practic cota de piață în primele 6 luni ale anului 2016", se precizează în raportul semestrial publicat de ASF.

Pe ansamblul întregii piețe, prima medie RCA anualizată a crescut cu circa 13,15%, în 2015, atingând un maxim pentru ultimii 5 ani, atât în cazul persoanelor fizice,   cât şi al persoanelor juridice. La această tendință a contribuit majorarea semnificativă a valorii daunei medii şi a valorii totale a despăgubirilor brute plătite comparativ cu anul 2010. Acest trend de creștere a continuat ușor şi în al doilea trimestru al anului 2016, având în vedere primele medii la nivel de piață.

Astfel, în trimestrul al doilea, prima medie anualizată în lei la nivel de piață a fost de 793 lei. Pentru persoanele fizice,   prima medie era de 520 lei, în timp ce persoanele juridice au plătit triplu, respectiv 1.719 lei.

Despăgubirile brute plătite de asigurători pe segmentul RCA au însumat 520,53 milioane lei în al doilea trimestru din 2016. În același timp, dauna medie a fost de 7.325 lei în cazul persoanelor fizice şi de 8.828 lei la persoanele juridice.

"Al doilea trimestru din anul 2016 a consemnat un vârf istoric al daunei medii plătite pentru persoane fizice, de 7.325 lei, după scăderea înregistrată în trimestrul I 2016. Dauna medie plătită a fost mai mare cu 18,3% față de trimestrul I 2016, respectiv cu 14% față de trimestrul II 2015. Această creştere a daunei medii plătite a fost determinată de majorarea daunei medii pe dosarele de vătămări corporale până la 77.906 lei, cu 114% peste nivelul din trimestrul I 2016. Pe segmentul dosarelor cu daune materiale, dauna medie a crescut la 5.478 lei, fiind mai mare cu 6,3% față de trimestrul I 2016", explică ASF.

Dauna medie plătită în al doilea trimestru pentru segmentul persoane juridice a fost mai mare cu 10,5% față de trimestrul I 2016, respectiv cu 9,8% față de trimestrul doi din 2015. Această creştere a daunei medii plătite a fost determinată de majorarea daunei medii pe segmentul dosarelor cu daune materiale, dauna medie a crescut la 7.414 lei, fiind mai mare cu 10% față de trimestrul I 2016 şi 18,2% față de trimestrul II 2015. De asemenea, dauna medie pe dosarele de vătămări corporale a crescut considerabil, la 66.091 lei.

Asigurările de locuințe, avans de 10%

Pe ansamblul pieței asigurărilor de locuințe (obligatorii și facultative), în primul semestru din 2016, s-a consemnat o creștere a primelor brute subscrise de aproximativ 10% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, ajungând la 249,4 milioane lei. În același timp, despăgubirile totale s-au redus la 22,82 milioane lei, de la 33,88 milioane lei în perioada similară a anului trecut.

Asigurările facultative de locuințe au revenit pe un trend ascendent, înregistrând o creștere a primelor brute subscrise de 5% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, până la 178,6 milioane lei. Iar despăgubirile achitate s-au diminuat la 22,07 milioane lei.

În ceea ce privește asigurările obligatorii de locuințe, acestea au continuat să crească în prima jumătate a anului, cu 24%, la 70,81 milioane lei, în timp ce daunele achitate de Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor - PAID au scăzut de peste trei ori, la 751.028 lei.

Asigurătorii cu „pașaport european” au subscris 333 milioane lei

La 30 iunie 2016 activau pe piața asigurărilor 11 companii de profil din Spațiul Economic European care au notificat intenția de a-și desfășura activitatea prin intermediul unei sucursale pe teritoriul României, în baza dreptului de stabilire: dintre acestea, 8 au practicat activitate de asigurări generale și 3 au practicat activitate de asigurări de viață.

Începând cu luna mai a anului 2016, ASF a aprobat ca forma juridică a METROPOLITAN Life să se modifice  din societate de asigurare în sucursală.

Sucursalele au cumulat în prima jumătate a anului 2016 prime brute subscrise în valoare de 333,1 milioane lei, în creștere cu 11% față de semestrul I 2015:

 1. primele brute subscrise (PBS) aferente asigurărilor generale sunt în sumă de 153,6 milioane lei, în creștere cu 7% față de aceeași perioadă a anului precedent;
 2. primele brute subscrise aferente asigurărilor de viață sunt în sumă de 179,6 milioane lei, în creștere cu 14% față de perioada similară a anului anterior.

În același timp, sucursalele au raportat indemnizații brute plătite (excluzând maturități și răscumpărări parțiale și totale), cumulat pentru cele două categorii de asigurări, în sumă de 54,8 milioane lei, astfel:

 1. 37,6 milioane lei aferente contractelor de asigurări generale (77%), înregistrând o scădere cu 18% față de perioada similară a anului 2015 (45,9 milioane lei);
 2. 17,3 milioane lei,   sume plătite pentru indemnizații brute, aferente asigurărilor de viață, înregistrând o scădere cu 20% față de perioada similară a anului 2015 (21,6 milioane lei).

Solvency II: Cinci asigurători nu îndeplinesc cerințele de capital

Pentru S1 2016, un număr de 30 de asigurători s-au aflat sub incidența Directivei Solvabilitate II, intrată în vigoare la nivelul Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2016 și care prevede cerințe de capital mai ridicate, în corelație directă cu nivelul riscurilor asumate de companii, arată analiza ASF.

Astfel, o analiză comparativă între cerințele de capital impuse de Solvabilitate II și Solvabilitate I indică pentru sectorul asigurărilor din România o cerință suplimentară de capitalizare în valoare de 1,26 miliarde lei la nivel de piață, ceea ce reprezintă aproximativ 16% din volumul primelor brute subscrise în anul 2015.

Potrivit ASF, cerința suplimentară de finanțare apărută odată cu trecerea la regimul Solvabilitate II este acoperită parțial de surplusul de fonduri proprii rezultat în urma schimbării metodei de evaluare a activelor și rezervelor (mai ales în cazul asigurărilor de viață).

Astfel, la data de 1 ianuarie 2016, societățile dispuneau de fonduri proprii eligibile să acopere cerințele de capital în creștere cu 1,14 miliarde lei (circa 40%) față de marja de solvabilitate disponibilă la 31 decembrie 2015,   conform regimului prudențial anterior.

Spre exemplu, pe parcursul T2 2016, activele totale ale societăților de asigurare au crescut cu 5% în trimestrul II 2016 comparativ cu valoarea consemnată la 1 ianuarie 2016. Totodată, ASF menționează faptul că excedentul activelor față de datorii era de 3,96 miliarde lei la 30 iunie, în creștere față de 3,78 miliarde lei aferent datei de 1 ianuarie 2016.

În același timp, în ceea ce privește nivelul cerințelor financiare prudențiale – exprimate în regimul Solvabilitate II prin SCR și MCR – , o analiză comparativă între situația consemnată la 1 ianuarie și cea existentă la finalul primului semestru,  indică o scădere a cerinței de capital de solvabilitate (SCR) cu 5 milioane lei,  iar pentru cerința de capital minim (MCR), care înlocuiește odată cu intrarea în vigoare a regimului Solvabilitate II fondul de siguranță, se constată o creștere cu 1% la 30.06.2016.

Totodată, fondurile proprii eligibile să acopere cerința de capital de solvabilitate se afla,   la 30 iunie,   la 4,21 miliarde lei, în creștere cu 6% comparativ cu 1 ianuarie (3,97 miliarde lei). În ceea ce privește elementele componente, elementele de rang 1 (fără restricții) au ponderea cea mai mare (94%).

Pentru S1 2016, trei societăți de asigurări nu îndeplineau cerințele necesarului de capital (SCR) și nici cerințele minime de capital (MCR), iar două societăți nu îndeplineau doar cerințele necesarului de capital (SCR).

Brokerii au subscris 83% din totalul primelor RCA

La finalul lunii iunie 2016, primele intermediate de brokerii de asigurare au însumat 3 miliarde lei (creștere cu 20% față de S1 2015), reprezentând 65% din primele brute subscrise de asigurători (vs. 59% în iunie 2015). Ca și în perioadele de raportare anterioare, portofoliul de prime intermediate a fost dominat de clasele de asigurări generale (97,4% din total), dintre care cele auto au deținut supremația: RCA – 59%, CASCO – 19,7%, acestea fiind urmate de clasa asigurărilor de incendiuși calamități naturale – 7,5% din total prime intermediate.

Pe clase de asigurare, în urma calculelor realizate, raportul prime intermediate – prime brute subscrise, s-a situat la 9,9% în cazul asigurărilor de viață, respectiv 75,7% – asigurări generale, din care 82,5% – RCA, 71,5% – CASCO, respectiv 48,5% – incendiu și calamități naturale.

Un număr de 340 brokeri de asigurare și/sau reasigurare au desfășurat activitate de intermediere în asigurări și/sau regularizare daune în primele șase luni ale anului curent. Totodată, veniturile obținute din activitatea de intermediere înregistrau o valoare de 520,2 milioane lei (din care, circa 502 milioane lei aferente claselor de asigurări generale), în creștere cu 10,5% față de perioada precedentă (465,3 milioane lei).

Poate cea mai interesantă informație în ceea ce privește piața de brokeraj în asigurări este dată de valoarea primelor intermediate pe societăți de asigurare. Astfel, potrivit cifrelor publicate de ASF, 61% din totalul primelor brute intermediate de brokeri au fost realizate prin intermediul a cinci companii de asigurare, respectiv: CARPATICA, ASIROM, EUROINS, ALLIANZ-ȚIRIAC și CITY Insurance.

Totodată, raportul dintre valoarea primelor brute subscrise prin intermediul brokerilor vs. total subscrieri s-a cifrat la peste 90% în cazul a trei asigurători: EUROINS – 97%, CARPATICA – 95%, CITY Insurance – 90%).

În ceea ce privește topul brokerilor realizat după criteriul volumului de prime intermediate, acesta este dominat de societăți cu capital autohton, nu mai puțin de șapte dintre acestea, inclusiv liderul pieței – SAFETY Broker (8% cotă de piață) –, regăsindu-se între primii cei mai mari zece brokeri din piață.

În același timp, primii zece brokeri de asigurare dețin o pondere de 45% din totalul primelor intermediate și o pondere de 44,47 % din totalul veniturilor obținute din activitatea de intermediere. În același timp, potrivit ASF, raportând veniturile obținute din activitatea de intermediere în total prime intermediate pentru primii zece brokeri de asigurare, rezultă un comision mediu de circa 17%. La nivel de piață, același indicator s-a cifrat la 16,4% –  pentru asigurările RCA, respectiv 15,2%, CASCO.

Situația petițiilor înregistrate de ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a primit, în total, în primul semestru al anului 2016, 9.129 de petiții, în scădere cu 0,84% față aceeaşi perioadă a anului trecut. Astfel, pe piața asigurărilor – reasigurărilor, ASF a înregistrat în total 8.124 de petiții, ceea ce reprezintă o creştere marginală de 0,38% față de acelaşi interval al anului precedent.

Din cele 8.124 de petiții, au fost înregistrate în mod unic pe petent, analizate și soluționate,   4.960 de petiții, în scădere cu 2,75% față de semestrul I al anului 2015. Din analiza datelor raportate de către societățile de asigurare la ASF, a fost constatat faptul că cele 4.960 de petiții analizate și soluționate în mod unic pe petent reprezintă 1,07% din numărul total de daune avizate de către asigurători și 0,035% din numărul total al contractelor de asigurare aflate în vigoare la sfârșitul semestrului I al anului 2016.

În 4.023 de cazuri, petenții au reclamat neplata/plata parțială a despăgubirilor/ valorilor de răscumpărare solicitate de către asigurați/păgubiți, ceea ce înseamnă 81,11% din totalul petițiilor înregistrate în mod unic pe petent, analizate și soluționate. Printre alte aspectele sesizate de către consumatori s-au numărat și solicitări de recalculare a valorii despăgubirilor, respectiv nerespectarea condițiilor contractuale/normelor RCA.

În primele şase luni ale anului 2016, cea mai mare pondere o dețin petițiile înregistrate pe clasa asigurărilor generale, cu un număr de 4.839, reprezentând 97,56% din total, în scădere cu 3,43% față de aceeași perioadă a anului 2015.

În cadrul categoriei asigurărilor generale, ponderea importantă o dețin petițiile înregistrate pe clasa asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto RCA și Carte Verde, cu un număr de 3.835, reprezentând 77,32% din total, în creștere cu 4,04% față de aceeași perioadă a anului 2015. Cele 3.835 de petiții înregistrate şi soluționate în Semestrul I reprezintă aproximativ 0,076% din numărul contractelor RCA încheiate și, respectiv,   2,67%,  din numărul dosarelor de daună RCA deschise în acest semestru, conform datelor raportate de către asigurători la ASF.

Din cele 4.960 de petiții, un număr de 3.484, reprezentând 70,24% din total, au fost finalizate în favoarea petenților - la aceste petiții s-au putut determina soluții favorabile, întemeiate legal și la care Direcția Protecția Consumatorilor din cadrul ASF a avut cadrul normativ corespunzător rezolvării disputei dintre părți. Dintre petițiile finalizate în favoarea petenților, 69,12% au fost finalizate prin plata despăgubirilor solicitate de către petenți, în dosarele de daună deschise, restul petițiilor având ca obiect solicitări de natură procedurală, necuantificabile material (deschidere dosar de daună, reconstatare, transmitere accept de plată către unitatea reparatoare, recalculare valoare despăgubire etc.).

Din datele înregistrate reiese că 99,15% din petiții au fost îndreptate împotriva societăților de asigurare și un procent de 0,85% împotriva brokerilor de asigurare.

Analizând petițiile depuse rezultă că cele mai multe nemulțumiri ale petenților au fost constatate pentru societatea CITY Insurance, pentru care s-au primit 1.877 de petiții înregistrate în mod unic pe petent, analizate și soluționate (circa 38% din total). Următoarele societăți clasate în topul nemulțumirilor exprimate de consumatori sunt ASIROM VIG (704 petiții), CARPATICA Asig (703 petiții), EUROINS (523 petiții) și OMNIASIG VIG (243 petiții).

Topul este completat de FORTE Asigurări, ALLIANZ-ȚIRIAC Asigurări, UNIQA Asigurări, GROUPAMA și GENERALI România.

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (Semestrul I 2016: Piața asigurărilor trece pragul de 1 miliard euro).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine:

Ora de Risc

Cum arată perspectivele financiare pentru viitorii pensionari?

Alexandru CIUNCAN - Secretar General, APPA -Asociația Pentru Promovarea Asigurarilor
Ciprian LADUNCA - CFO, METROPOLITAN Life 
Sergiu Costache - Revista PRIMM Asigurari & Pensii


TOP Stiri 1asig

Revista PRIMM este realizata
cu sprijinul urmatoarelor companii
carora le multumim!