Cover Story
Unde duce 2013?
Autor:Alex.ROȘCA
Marti, 15 Ianuarie 2013

În 2012 punctele forte ale industriei asigurărilor au rămas tot mai puţine. O parte dintre oportunităţile anilor trecuţi s-au transformat în puncte slabe sau ameninţări iar restul, prezente în bilanţul fiecărui an ar putea fi uşor consemnate la statutul de speranţe. Vă propunem să aflăm, din perspectiva SWOT cum a fost anul trecut pentru asigurările din România.

După un mandat de 4 ani, criza pare că mai doreşte încă unul. Bilanţul anului trecut ne determină să intrăm în 2013 fără prea mult optimism. Din păcate, criza şi-a ţinut promisiunile!
Din perspectiva puncte forte - puncte slabe – ameninţări – oportunităţi constanta fiecărui an este potenţialul domeniului care, nevalorificat la adevărata valoare, rămâne o fata-morgana a industriei. În fiecare an amintim existenţa acestuia dar, în ultimii ani n-am avut ocazia să bifăm paşi majori în concretizarea sa.
Structura jucătorilor pieţei, fie ei brokeri sau asigurători, conduce către un punct forte: avem o piaţă stabilă, nu s-au consemnat ruperi de ritm, ieşiri importante sau, mai grav, falimente răsunătoare. În plus, potenţialul zonei în care ne aflăm face din România o piaţă atractivă pentru acţionarii străini care nu s-au retras şi, mai mult, prin menţinerea prezenţei lor aici contribuie la maturizarea domeniului. Mai mult, anul trecut a adus şi consolidarea pieţei prin fuziuni şi achiziţii la vârf.
Concentrarea pe segmentul auto se concretizează într-un punct slab al pieţei. În plus, lupta pentru clienţi şi menţinerea pe piaţă a companiilor care practică tarife de dumping se concretizează într-o ameninţare apăsătoare la adresa domeniului. Mai mult, subscrierea comercială, goana după clienţii care se uită la cele mai mici tarife produc dezechilibre în gestionarea daunelor de către unele companii iar acest aspect determină o scădere a încrederii clienţilor pentru întreaga piaţă.
Reformele în direcţia profesionalizării pieţei sunt benefice, intenţiile bune constituie un punct forte al industriei dar, din păcate, inconsistenţa şi incertitudinile asociate acestui subiect se pot înscrie la capitolul punctelor slabe.
Factorul politic îşi ocupă locul meritat în analiză, din păcate, la capitolul punctelor slabe şi al ameninţărilor. Criza politică accentuată de anul trecut a determinat un context economic deloc favorabil economiei şi implicit domeniului asigurărilor. Mai mult, anul a început cu o tentativă, aparent hotărâtă, de reformare a sistemului public de sănătate cu impact direct pentru piaţa asigurărilor private. Neconcretizarea reformelor, justificate în 2012 doar de faptul că a fost un an electoral, ne aduce în situaţia ca reforma sistemului public de sănătate să rămână consemnată la rubrica oportunităţi iar deductibilitatea să-şi menţină statusul de speranţă eternă.
Incoerenţa cadrului legal a determinat şi confuzia generalizată la capitolul Asigurarea Obligatorie a Locuinţelor privită în anii trecuţi ca o oportunitate. Orientarea către online, accesarea fondurilor UE şi investiţiile în infrastructură par a fi oportunităţile prezentului.
2012 a plecat, sperăm 2013 să se încheie cu oportunităţi concretizate.

Mariana DIACONESCU,

Preşedinte Directorat, ASIROM VIG

PUNCTE FORTE

 • Piaţa asigurărilor este relativ stabilă din punct de vedere cantitativ comparativ cu alte industrii.
 • Există un număr mare de intermediari.
 • Are loc o reaşezare a pieţei din punctul de vedere al tarifelor existând tendinţa de selecţie a riscurilor, o tendinţă strâns legată de creşterea daunalităţii.
 • Asistăm la profesionalizarea pieţei de asigurări prin sistemul de licenţiere.
 • Obligativitatea asigurării de locuinţe. 

PUNCTE SLABE

 • Există incertitudini legate de licenţierea agenţilor.
 • Concentrarea pieţei preponderent pe asigurări auto.
 • Vânzarea tranzacţională este predominantă.
 • Structura de portofoliu este neechilibrată.
 • Creşterea daunalităţii (în special daune morale şi vătămări corporale)

OPORTUNITĂŢI

 • Rata de penetrare a industriei în PIB este sub 2% (0,3% pentru asigurări de viaţă) mult sub media europeană.
 • Există un deficit de protecţie comparativ cu alte ţări vecine.
 • Creşterea economică de 0,5% consemnată în prima jumătate a anului.
 • Potenţial ridicat (număr de locuitori, vehicule, locuinţe).
 • Reforma sănătăţii.

AMENINŢĂRI

 • Dealorizarea monedei naţionale în raport cu Euro estimată pentru anul 2013.
 • Condiţiile de creditare (inclusiv leasing) 
 • Rata şomajului.
 • Venit mediu inferior ţărilor vecine.
 • Potenţial limitat pe segmentul corporate urmare a contextului economic.


Adrian MARIN,

CEO, GENERALI Romania

PUNCTE FORTE

 • Prezenţa pe plan local a unor jucători importanţi în industria asigurărilor la nivel european care pot contribui la maturizarea pieţei româneşti.
 • CEE şi pieţele emergente rămân pieţe atractive pentru investitori.
 • Există un potenţial încă neexploatat pentru asigurări corelat cu evoluţia anumitor sectoare economice.

PUNCTE SLABE

 • Transparenţa limitată a pieţei. (Exemplu: utilizarea unor baze de date comune pentru evitarea fraudelor.)
 • Dependenţa mare de segmentul auto cu daunalitate ridicată.
 • Creşterea expunerii companiilor la riscuri catastrofale.
 • Scăderea gradului de acoperire prin asigurare a locuinţelor urmare a confuziei create în rândul populaţiei cu privire la acest tip de asigurare.
 • Lipsa profitabilităţii  anumitor linii de business cu pondere semnificativă în piaţă.
 • Menţinerea pe piaţă a companiilor care nu îşi respectă obligaţiile faţă de asiguraţi.

OPORTUNITĂŢI

 •  Stimulente de natură fiscală pentru asigurările de viaţă.
 • Potenţialul pieţei – densitatea asigurărilor sau gradul de cuprindere consemnează valori semnificativ mai reduse faţă de alte ţări din regiune.
 • Orientarea către vânzarea online.
 • Dezvoltarea proiectelor de infrastructură – asigurări specifice riscurilor tehnice.
 • Profesionalizarea agenţilor de asigurări.
 • Reforma în sănătate.

AMENINŢĂRI

 • Adâncirea crizei economice.
 • Scăderea veniturilor populaţiei.
 • Pierderea încrederii populaţiei în industria de asigurări urmare a scăderii calităţii serviciilor în cazuri individuale (întârzieri în plata daunelor).
 • Eventuala instabilitate politică.
 • Menţinerea unor strategii comerciale bazate pe tarife nesustenabile în scopul creşterii cotei de piaţă.
 •  Dependenţa de asigurările auto, segment pe care frecvenţa daunelor este, încă, cea mai mare din ECE.
 • Ascensiunea rapidă a asigurărilor de tip bonduri care implică riscuri mari şi care, în pieţe mature, sunt atent selecţionate.

Florin GOLOVATIC

CEO, UNIQA Asigurari

PUNCTE FORTE

 • Piaţa asigurărilor a încheiat un an foarte dificil şi este greu de spus care au fost punctele forte. Mai degrabă, putem vorbi de puncte forte caracteristice anumitor companii care au valorificat oportunităţile pieţei. În cazul UNIQA Asigurări, unul din punctele forte a fost creşterea activităţii pe segmentul brokerilor. De asemenea am dezvoltat canalul de vânzare online, una dintre priorităţile noastre pentru anii următori.

PUNCTE SLABE

 • Instabilitatea economică, puterea de cumpărare scăzută a clienţilor persoane fizice dar şi bugetele restrânse ale clienţilor corporate au afectat puternic piaţa asigurărilor.
 • Creşterea ratei daunei, în special pe segmentul auto pe fondul scăderii subscrierilor.

OPORTUNITĂŢI

 • Posibilitatea atragerii de oameni foarte buni în echipă, în condiţiile în care multe companii au făcut restructurări.

AMENINŢĂRI

 • Instabilitatea legislaţiei în domeniul asigurărilor obligatorii de locuinţe.
 • Continuarea politicii de preţ de dumping la RCA de către câteva companii.


Bram BOON

CEO, ING Asigurări de Viață

PUNCTE FORTE

 • Industria asigurărilor de viaţă s-a adaptat realităţilor pieţei prin intensificarea demersurilor de educare şi informare a publicului, prin sporirea transparenţei şi simplităţii în comunicarea cu publicul.
 • Domeniul asigurărilor de viaţă este unul extrem de solid, cu jucători puternici, ofertă de produse complexă şi completă dar şi cu o legislaţie aliniată la reglementările UE.

PUNCTE SLABE

 • Zona de evoluţie a asigurărilor de viaţă este moderată, marcată de volatilitatea pieţelor financiare şi de presiunile existente asupra veniturilor populaţiei.
 • Anul 2012 nu poate aduce creşteri semnificative în condiţiile în care provocările contextului economic persistă şi ţinând cont de diminuarea marginală consemnată în prima jumătate a anului.

OPORTUNITĂŢI

 • Potenţial uriaş având în vedere volumul populaţiei şi rata mică de penetrare a asigurărilor de viaţă.
 • Nevoia de protecţie este foarte mare (aproape 360 miliarde RON potrivit calculelor ING) pe fondul îmbătrânirii populaţiei şi al gradului de îndatorare în creştere.
 • Românii au înţeles importanţa economisirii din timp şi pe termen lung dar şi necesitatea protecţiei financiare.
 • Introducerea unor deductibilităţi fiscale pentru asigurările de viaţă ar reprezenta un stimulent pentru dezvoltarea domeniului.
 • Acordarea de deductibilităţi fiscale pentru asigurările voluntare de sănătate – ca parte a reformei în sănătate.

AMENINŢĂRI

 • Evoluţiile economice internaţionale care influenţează cadrul economic local şi, implicit, industria asigurărilor de viaţă.

Cristian FUGACIU

Director General, MARSH Romania

PUNCTE FORTE

 • Tipurile de asigurări obligatorii prin lege (RCA, Asigurarea Obligatorie a Locuinţelor, D&O). • Dezvoltarea pe segmentul de retail.

PUNCTE SLABE

 • Orientarea clienţilor către preţul mai mic şi nu pe calitatea serviciilor oferite de asigurători.
 • Gradul scăzut de educare în asigurări.
 • Lipsa unei infrastructuri pentru distribuţia şi gestionarea poliţelor în regim complet electronic.

OPORTUNITĂŢI

 • Creşterea gradului de penetrare a asigurărilor medicale private.
 • Dezvoltarea infrastructurii.
 • Relansarea economică.

AMENINŢĂRI

 • Recesiunea economică.
 • Competiţia acerbă dintre asigurători care poate conduce la preţuri nesustenabile pe termen lung.
 • Scăderea investiţiilor străine.

Valentin ȚUCĂ

CEO,  AON Romania

PUNCTE FORTE

 • Consolidarea pieţei prin fuziuni şi achiziţii ale asigurătorilor internaţionali.
 • Profesionalismul crescut al forţei de vânzări.
 • Creşterea calităţii serviciilor în asigurări.

PUNCTE SLABE

 • Competiţia neloială (brokeri – brokeri, asigurători - brokeri).
 • Ponderea foarte mare a asigurărilor auto.
 • Nivelul de trai scăzut al populaţiei concretizat prin apetitul diminuat pentru alte tipuri de asigurări decât cele auto.
 • Întârzierea măsurilor legislative privind reforma sănătăţii.
 • Lipsa deductibilităţii fiscale a cheltuielilor cu asigurările pentru persoane fizice.
 • Stoparea investiţiilor străine urmare a crizei politice prelungite.
 • Creşterea fraudelor în asigurări.

OPORTUNITĂŢI

 •  Orientarea către canalele de vânzare online.
 •  Diversificarea portofoliului de produse al asigurătorilor.
 •  Implementarea Solvency II.
 •  Adoptarea măsurilor privind compensarea directă pentru RCA.

AMENINŢĂRI

 • Modificările frecvente ale cadrului de funcţionare al PAID care au creat confuzie atât pentru jucătorii din piaţă cât şi pentru public.
 • Adâncirea crizei economice în anul 2013.
 • Gradul redus de conştientizare a populaţiei privind necesitatea protecţiei prin asigurare.
 • Pierderea încrederii clienţilor faţă de anumiţi jucători din piaţă reflectată în sporirea numărului crescut de reclamaţii consemnat la CSA.

Viorel VASILE

Managing Partner, SAFETY Broker

PUNCTE FORTE

 •  Aplecarea brokerilor către vânzarea consultativă prin specializarea personalului implicat în vânzări. 
 •  Maturizarea jucătorilor din piaţă.
 •  Gama largă de produse de asigurare menite să acopere nevoile clienţilor. • Potenţialul asigurabil încă neexploatat.

PUNCTE SLABE

 • Bugete reduse pentru asigurări alocate de clienţii corporate.
 • Diminuarea tarifelor pentru poliţele non-auto.
 • Procentaj crescut pentru asigurările auto în portofoliile jucătorilor pieţei deopotrivă brokeri şi asigurători.

OPORTUNITĂŢI

 • Potenţialul încă neexploatat pe segmentul vânzărilor on-line.
 • Reforma asigurărilor de sănătate.
 • Accesarea de fonduri UE de către companii ca sursă pentru subscrierea poliţelor de garanţii contractuale.

AMENINŢĂRI

 • Scăderea veniturilor populaţiei.
 • Instabilitatea politică şi economică.

Romeo BOCĂNESCU

Director General, DESTINE Broker

PUNCTE FORTE

 • Numărul mare de societăţi de asigurare şi produse de diversificate.
 • Canale de vânzare diversificate.
 • Intermediari mai pregătiţi în domeniu.

PUNCTE SLABE

 • Despăgubiri tot mai greoaie.
 • Politica de dumping din partea unor asigurători.
 • Implicarea foarte timidă a CSA în rezolvarea problemelor foarte serioase.

OPORTUNITĂŢI

 •  Legea asigurărilor de sănătate (în funcţie de forma în care va fi adoptată şi, dacă va fi adoptată).
 •  Finanţările din fonduri europene care atrag automat şi vânzări de asigurări.

AMENINŢĂRI

 • Scăderea puterii de cumpărare a persoanelor fizice.
 • Situaţia economică ce forţează societăţile să renunţe la asigurări.
 • Înrăutăţirea situaţiei economice europene.
Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (Unde duce 2013?).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine:

Ora de Risc

Cum arată perspectivele financiare pentru viitorii pensionari?

Alexandru CIUNCAN - Secretar General, APPA -Asociația Pentru Promovarea Asigurarilor
Ciprian LADUNCA - CFO, METROPOLITAN Life 
Sergiu Costache - Revista PRIMM Asigurari & Pensii


TOP Stiri 1asig

Revista PRIMM este realizata
cu sprijinul urmatoarelor companii
carora le multumim!