Opinii
Viziune integratoare asupra pieţei de capital
Autor:Cristian DUŢESCU, Preşedinte OPPC
Joi, 01 Ianuarie 2015

Organizația Profesioniştilor Pieţei de Capital (OPPC) propune o viziune integratoare pentru piața de capital, facilitând interacțiunea dintre managerii de active, brokeri, investitori și autorități în vederea creării unei piețe eficiente. În sfera preocupărilor OPPC se regăsește și promovarea celor mai bune practici și standarde, cât și dezvoltarea educației în domeniul pieței de capital.

Printre obiectivele primordiale ale asociației se numără creșterea rolului pieței de capital în economia românească, precum și conturarea unei strategii naționale de dezvoltare a pieței de capital din România.
Organizația Profesioniștilor Pieței de Capital a organizat în cursul anului 2014, în parteneriat cu Institutul Național al Magistraturii, o serie de patru seminarii având ca obiectiv prezentarea magistraților, în cadrul programului de pregătire continuă a acestora, a unor aspecte relevante legate de funcționarea pieței de capital, aspecte atât de natură juridică, cât și economico-financiară. Aceste seminarii au  reprezentat o premieră pentru ambele organisme implicate. Printre lectori s-au numărat specialiști din cadrul INM, cadre didactice universitare, doctori în drept, dar și practicieni recunoscuți ai pieței de capital din România, persoane care au condus sau conduc operatori de piață reglementată, societăți de administrare a investițiilor, cât  și specialiști din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, analiști economici etc.
O realizare importantă a OPPC în cursul anului 2014 a fost reprezentată de modificarea unor prevederi și reglementări din Codul Bursei de Valori București,  operator de piață, norme care aduceau atingere liberei voințe a investitorilor. Astfel,  prin modificările aduse,  cadrul legal a fost pus în acord cu realitatea concretă,  eliminând totodată interdicţia cu caracter absolut cu privire la negocierea condiţiilor tranzacţiei deal între potenţialul vânzător şi potenţialul cumpărător.
Interdicția care a fost eliminată determina în realitate părţile, în unele cazuri, să aleagă metode netransparente de înstrăinare/achiziţionare a unor pachete semnificative, chiar majoritare, de acţiuni, cum ar fi, spre exemplu, transferul respectivului pachet în contul unei societăţi cu răspundere limitată (sau off shore) şi vânzarea părţilor sociale ale acesteia, acţionarul direct rămânând acelaşi şi schimbându-se doar beneficiarul final.
OPPC a considerat că o soluție putea fi reprezentată de înfiinţarea unor complete specializate în judecarea litigiilor din domeniul dreptului pieţei de capital în cadrul instanţelor susceptibile de a avea pe rolul lor astfel de procese. Poate fi avută în vedere Secţia de contencios-administrativ a Curţii de Apel Bucureşti, care soluţionează litigiile privind actele emise de autoritatea administrativă a pieței de capital (de la 30.04.2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară), precum şi secţiile civile ale curţilor de apel şi tribunalelor care au pe rolul lor în mod constant un anumit un număr de litigii privind aplicarea dreptului pieţei de capital.
OPPC a adresat ASF solicitarea de a avea în vedere iniţierea unui demers comun către instanţele de judecată şi autorităţile competente (instanţele de judecată, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei), având drept obiectiv înfiinţarea unor complete de judecată specializate în cadrul instanţelor care  au un anumit număr de litigii care implică aplicarea dreptului pieţei de capital.
OPPC a formulat în cursul anului 2014 mai multe propuneri legislative vizând  dezvoltarea pieței de capital și creșterea încrederii investitorilor. Principalele norme propuse de OPPC au avut în vedere  eliminarea barierelor care restricționează în prezent funcționarea unor societăți importante listate pe piața reglementată din România, dar și clarificarea cadrului juridic aplicabil societăților listate. Impactul acestor reglementări este deosebit de important pentru toți cetățenii țării.
Astfel, OPPC a solicitat forului legiuitor clarificarea statului juridic al societăților tranzacționate pe Piața Rasdaq, într-un mod care să respecte interesele investitorilor.  Legea nr. 151/2014 adoptată de către Parlament în vederea clarificării statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe piaţa RASDAQ reprezintă un act normativ care nu vine în sprijinul investitorilor, în special a celor care au investit sume mici, de retail, în piața de capital din România. OPPC a înaintat Comisiei de buget-finanțe din  Camera Deputaților, precum și unor deputați, membri ai Comisiei juridice,  un Proiect de lege de modificare a Legii nr. 151/2014, în sensul stabilirii unor obligații de transparență și de protecție a investitorilor,  precum și pentru societățile listate în prezent pe Piața Rasdaq, ce vor fi tranzacționate în continuare în cadrul unui ATS. De asemenea, în acest proiect, OPPC a propus implementarea de urgență a art. 32 din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și stabilirea obligației efectuării unei oferte publice de preluare de către acționarul majoritar care intenționează să impună delistarea unei societăți din cadrul unui ATS.
O altă direcție a demersurilor OPPC a vizat înlăturarea limitărilor care afectează funcționarea societăților de investiții financiare (SIF). OPPC a propus inițiatorului Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 297/2004, respectiv Ministerului de Finanțe, reducerea prin lege a cvorumului minim de prezență pentru Adunarea generală extraordinară la nivelul de 25%, prevăzut de altfel de legea societăților comerciale,  și eliminarea pragului de deținere la capitalul social. O propunere similară a fost transmisă, la finele anului 2013,  și conducerii Parlamentului României, în condițiile în care mai multe propuneri de modificare a Legii nr. 297/2004 au fost înregistrate la forul legislativ.
De asemenea, OPPC a propus Ministerului de Finanțe clarificarea modalității de transmitere a dreptului de proprietate asupra acțiunilor pe piața de capital, precum și o reglementare mai limpede, fără paralelisme legislative în materia fondurilor alternative de investiții, categorie în care intră atât SIF-urile, cât și Fondul Proprietatea.
Se află în derulare proiectul privind redactarea standardului profesional pentru profesia de specialist  pe piața de capital și realizarea unor cursuri finalizate cu acordarea în final absolvenților a calității de specialist pentru piața de capital , în cadrul unui proiect finanțat cu  fonduri ale Uniunii Europene. În cadrul acestui proiect, se va dezvolta o dimensiune educațională structurată pe două paliere: primul va viza pregătirea specialiștilor pentru piața de capital, persoane cu studii superioare de specialitate, cu un înalt nivel profesional (grup țintă aproximativ 100-150 de persoane), iar cel de-al doilea va avea în vedere educarea unui grup țintă mai larg, privind prezentarea de informații esențiale referitoare la funcționarea piețelor financiare, dezideratul final fiind crearea premiselor necesare pentru ca absolvenții cursurilor să poată deveni investitori avizați pe piața de capital din România (grup țintă: aproximativ 1.000 de persoane).
Profesia de specialist pentru piața de capital ar putea răspunde atât cerințelor creșterii rolului guvernanței corporative în cadrul firmelor de investiții, de administrare a investițiilor a companiilor listate pe o piață reglementată, precum și necesității utilizării în litigiile în care este aplicat dreptul pieței de capital a opiniilor unor persoane policalificate, cu experiență și cunoștințe atât juridice, cât și financiare.
Totodată, OPPC își propune continuarea demersurilor privind specializarea completelor de judecată care au pe rol litigii ce presupun aplicarea dreptului pieței de capital, precum și a celor referitoare la înființarea unei Curți de Arbitraj specializată în rezolvarea extrajudiciară a diferendelor născute pe piața de capital din România.
Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (Viziune integratoare asupra pieţei de capital).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine:

Ora de Risc

Cum arată perspectivele financiare pentru viitorii pensionari?

Alexandru CIUNCAN - Secretar General, APPA -Asociația Pentru Promovarea Asigurarilor
Ciprian LADUNCA - CFO, METROPOLITAN Life 
Sergiu Costache - Revista PRIMM Asigurari & Pensii

Revista PRIMM este realizata
cu sprijinul urmatoarelor companii
carora le multumim!