Pensii
XPRIMM FORECAST MEETING 2014 Parteneri strategici, aşteptăm proiecte
Autor:Aegon Pensii Private
Luni, 03 Februarie 2014

XPRIMM FORECAST MEETING 2014, tradiţionala întâlnire de analiză şi prognoză a profesioniştilor din domeniul pensiilor private, a avut loc în 27 ianuarie, la Bucureşti, organizată de Revista PRIMM - Asigurări&Pensii, în parteneriat cu ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private şi AEGON Pensii Private şi cu sprijinul MARSAY. Ca de obicei, în obiectiv s-au aflat actualitatea şi perspectivele sistemului de pensii private românesc.

Trebuie să convingem societatea şi politicienii că fondurile de pensii pot fi folosite la dezvoltarea economică a României, constituind o sursă importantă de finanţare a economiei, a declarat Mariana CÂMPEANU, Ministrul Muncii, cu ocazia XPRIMM FORECAST MEETING 2014. Departe de a fi ”specific românească”, necesitatea valorificării capacităţii investiţionale a fondurilor de pensii în interesul direct al economiei a fost afirmată şi pe plan european. Trebuie să găsim căile de a permite şi încuraja fondurile de pensii să investească pe termen lung în interiorul Uniunii. Lucrările de infrastructură, proiectele de energie verde şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii sunt domenii în care prezenţa acestor investiţii este necesară, afirma cu puţin timp în urmă Michel BARNIER, Membru al Comisiei Europene, responsabil pentru piaţa internă şi servicii.
În România, însă, subiectul este cu atât mai arzător cu cât nu există încă toate instrumentele necesare în acest sens. Studiem posibilitatea de a acorda fondurilor de pensii o mai mare flexibilitate în politica de plasamente şi de a construi acele instrumente care să permită acestora să-şi îndeplinească cu adevărat rolul de investitori strategici în economia reală a României. Cred că nu s-a conştientizat încă suficient, nici măcar la nivel politic, cât de important poate fi rolul industriei de pensii private în susţinerea economiei, a arătat Ion GIURESCU, Vicepreşedinte ASF.
În perioada parcursă de la debutul sistemului de pensii private, fondurile de pensii au devenit cei mai mari, constanţi şi, până la urmă, cei mai dezirabili cumpărători de titluri de stat, în condiţiile în care la sfârşitul lunii decembrie 2013 deţinerile pe acest segment se cifrau la circa 9,9 miliarde lei. Dincolo de banii injectaţi în economie prin intermediul acestui canal, fondurile de pensii devin pe zi ce trece, prin creşterea volumului operaţiunilor, unii dintre cei mai puternici investitori pe Bursa de Valori de la Bucureşti. La finele anului trecut, plasamentele în acţiuni realizate de fondurile de pensii se ridicau la aproximativ 2,3 miliarde lei, în timp ce investiţiile în obligaţiuni corporatiste atinseseră un volum de circa 0,7 miliarde lei. Numai în 2013 fondurile de pensii au investit circa 125 milioane euro pe BVB, reprezentând 5%-7% din lichiditatea pieţei, în timp ce pentru 2014 - 2015 există un disponibil potenţial de aproximativ 500 milioane euro pentru noi oferte publice, au arătat reprezentanţii APAPR.
Ce se poate face, însă, ca investiţiile directe în economie, în crearea de locuri de muncă, în susţinerea marilor proiecte naţionale de infrastructură să crească, aducând astfel fondurile de pensii în poziţia lor firească de parteneri economici strategici? Profesioniştii pieţei de specialitate răspund simplu: avem nevoie de instrumente financiare specializate şi de proiecte bine făcute, care să ne permită să aducem participanţilor la fonduri randamente financiare bune. Peste 95% din banii administraţi sunt investiţi în România chiar şi în prezent, fără să avem vreo obligativitate în acest sens şi fără să avem parteneriate public-private. Dacă reuşim să construim astfel de parteneriate, s-ar putea rezolva multe probleme, asigurându-se o finanţare bună pentru proiecte importante, a punctat Crinu ANDĂNUŢ, CEO, ALLIANZ-ŢIRIAC Pensii Private. Din partea industriei de pensii, primul pas a fost făcut, în discuţiile angajate cu ministerele interesate: s-au prezentat atât disponibilitatea fondurilor de a se implica în parteneriate public-private, cât şi cerinţele cărora aceste parteneriate ar trebui să le răspundă din punctul de vedere al siguranţei şi atractivităţii investiţiei.

2014, anul clarificărilor legislative

În domeniul legislativ ASF are pe agenda anului 2014 două priorităţi: legea pensiilor ocupaţionale şi legea de plată a pensiilor private. În ceea ce priveşte legea de plată, aflată deja pe circuitul ministerial pentru aprobare, este sarcina noastră ca, împreună cu Ministerul Muncii, să impulsionăm pe cât posibil acest proces astfel încât legea să ajungă mai repede în discuţia Parlamentului. Pentru legea pensiilor ocupaţionale ne aflăm încă în faza de  „scriere" a legii şi sperăm că, în circa o lună şi jumătate sau două, să reuşim să propunem spre dezbatere proiectul şi să avansăm şi în această privinţă pe circuitul legislativ, a explicat Vicepreşedintele ASF.
Domnia sa a mai, vorbit în premieră şi despre un alt proiect important al autorităţii de reglementare şi supraveghere: Lucrăm cu sprijinul Băncii Mondiale la ideea de a introduce şi în sistemul nostru de pensii private modelul  „life cycle", adică acel mecanism care permite modelarea profilului investiţional pe clase de risc din ce în ce mai redus, astfel încât activele participanţilor care se apropie de vârsta pensionarii să se bucure de maxima protecţie posibilă din punctul de vedere al riscului investiţional. Este un sistem aplicat şi testat în multe ţări şi suntem bucuroşi că putem beneficia de experienţa Băncii Mondiale în această privinţă, a detaliat Ion GIURESCU.

Pilon II – pensii private obligatorii

 • lansare în 2008
 •  8 fonduri
 •  6,04 milioane partici]panţi
 •   active nete: 13,94 miliarde lei

(3,1 miliarde euro)

 •   11,5% randament mediu anual de la lansare
 •  active nete = 11,3 miliarde lei contribuţii brute + 2,6 miliarde lei câştig net din investiţii

2014, anul comunicării

E pentru prima oară când suntem la această întânire şi nu ne luptăm cu nicio iniţiativă legislativă împotriva Pilonului II de pensii. Această situaţie dovedeşte că toată munca de popularizare şi lupta permanentă pentru a proteja interesele participanţilor şi administratorilor au avut succes, a afirmat Mihai COCA-COZMA, Director General, ALICO Pensii, adaugând că aceasta nu înseamnă însă că nu pot exista iniţiative împotriva sistemului de pensii private. Atât în acest an, cât şi în prima jumătate a anului viitor ne-am propus să actualizăm şi să promovăm în continuare concluziile studiului pe care l-am făcut, Carta Albă a Pensiilor. Trebuie să conştientizăm efectele benefice pe care întărirea sistemului le va avea pentru viitorii pensionari.
Importanţa comunicării, mai ales într-un domeniu pentru a cărui funcţionare încrederea publicului este esenţială, a fost adusă din nou în discuţia participanţilor la întâlnire. Oamenii încă nu cunosc ce înseamnă Pilonul II. Inclusiv cei care contribuie nu ştiu exact la ce să se aştepte şi nu sunt informaţi despre destinaţiile în care se investesc banii. Cred că este necesar să se găsească o formă de informare a publicului larg axată pe necesitatea economisirii pentru pensie, cu atât mai mult cu cât este clar că cetăţenii români nu au această mentalitate, a economisirii, care există în societăţile din vest. Trăiesc încă impresia că statul este cel care trebuie să aibă grijă de ei. De aceea, cred că este foarte important ca publicitatea să fie axată foarte mult pe această idee de economisire pentru pensie, deoarece poate avea impact în special asupra tinerilor, a subliniat Mariana CÂMPEANU.
Operatorii prezenţi au evidenţiat, însă, un aspect practic de importanţă deloc neglijabilă: eforturile operatorilor privaţi de a promova sistemul pensiilor private nu sunt suficiente, mai ales în condiţiile în care volatilitatea legislativă din ultimii ani a lansat un semnal negativ către acţionarii companiilor de administrare, descurajând cheltuielile suplimentare destinate promovării. În plus, mai mult decât repetatele tentative de a afecta sistemul, „tăcerea” guvernamentală faţă de subiectul pensiilor private se constituie într-un semnal de neîncredere lansat către cetăţeni. Dacă statul se mărgineşte să promoveze, din considerente electorale, exclusiv sistemul public de pensii, creând falsa impresie că starea acestuia se va îmbunătăţi în viitor permiţând pensionarilor accesul la un standard de viaţă mai ridicat, vocea operatorilor din piaţa pensiilor private nu poate fi suficient de convingătoare, a accentuat Crinu ANDĂNUŢ. Noi suntem percepuţi ca entităţi direct interesate de existenţa sistemului, nu putem avea credibilitatea reprezentanţilor unei majorităţi parlamentare, a explicat el adăugând că sistemul de pensii private nu are nevoie de susţinere financiară, ci de girul şi susţinerea morală a guvernanţilor. Trebuie ca statul să-şi asume realitatea obiectivă şi să declare deschis că pensiile viitorului sunt într-o măsură foarte mare în responsabilitatea proprie a pensionarilor.

Pilon III – pensii private facultative

 •  lansare în 2007
 • 10 fonduri
 •  313.000 participanţi
 •  active nete: 811 milioane lei (184 milioane euro)
 •  8,3% randament mediu anual de la lansare
 • regim fiscal favorabil (deductibilitate)

 

2014, un an de creştere

Între obiectivele principale ale APAPR - Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România, creşterea contribuţiei la Pilonul II la nivelul de 4,5% în 2014 şi 5% în 2015 ocupă un loc central, potrivit celor declarate de Raluca ŢINTOIU, CEO, ING PENSII. Integrarea în sistem a personalului MAI, precum şi adoptarea legii de plată a pensiilor întregesc lista priorităţilor pentru segmentul obligatoriu al pensiilor private, în timp ce pentru pilonul facultativ “revigorarea” rămâne cuvântul de ordine al anului 2014.
Pentru Pilonul II, APAPR estimează un număr de 6,25 milioane participanţi (+3,5% faţă de 2013), contribuţii de 3,7 miliarde lei (+16%) şi active nete de 18,1 miliarde lei (+30%) la finele lui 2014.
În cazul Pilonului III, proiecţiile APAPR indică o creştere atât a numărului de participanţi (până la 330.000) şi a contribuţiilor până la 165 milioane lei, cât şi a activelor nete, al căror volum estimat pentru finalul lui 2014 este de 1,05 miliarde lei (+30%).
Cifrele vorbesc de la sine: atât rezultatele anilor precedenţi, cât şi proiecţiile de viitor arată clar importanţa pe care sistemul de pensii private o are pentru beneficiarii săi, viitorii pensionari, dar şi pentru economia românească, pentru societate în ansamblu, a concluzionat Marius RAŢIU, CEO, AEGON Pensii.

Ileana CIUTAN  Preşedinte
Casa Naţională de Pensii Publice

În noiembrie 2013 s-au efectuat primele viramente ale contribuţiilor la sistemul de pensii private pentru cadrele MApN, astfel că, până în prezent, valoarea totală a acestora este de circa 33 milioane lei. Mai sunt însă de făcut viramente pentru anii 2011 şi 2012 pentru ca să aducem  „la zi” situaţia acestor conturi. CNPP acordă caselor sectoriale de pensii tot sprijinul necesar şi sperăm ca, în foarte scurt timp, întârzierea să fie recuperată şi să intrăm într-un regim de normalitate şi pentru aceşti participanţi.
Legea 263/2010 prin care se prevede trecerea cadrelor militare la un sistem de pensii contributiv a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2011, dar aplicare ei a fost întârziată de operaţiunile preliminare ce au trebuit derulate: înfiinţarea Caselor de pensii sectoriale responsabile pentru activitatea de evidenţă, modificarea legislaţiei secundare astfel încât să fie adaptată cerinţelor rezultate din Legea 263/2010, lămurirea diverselor detalii procedurale etc.

Acest articol este proprietatea Media XPRIMM si este protejat de legea drepturilor de autor.
In lipsa unui acord scris din partea Media XPRIMM, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol. Este necesara precizarea sursei si inserarea in mod vizibil a linkului articolului (XPRIMM FORECAST MEETING 2014 Parteneri strategici, aşteptăm proiecte).

Comenteaza articolul

Nume*
Comentariu*
Pentru a valida comentariul, va rugam introduceti textul din imagine:

Ora de Risc

Alexandra SMEDOIU: Economisirea inseamna responsabilitate fata de noi si generatiile viitoare

Alexandra SMEDOIU - Vicepresedinte CFA Society Romania si Partener Deloitte
Sergiu COSTACHE - Revista PRIMM Asigurari & Pensii

Revista PRIMM este realizata
cu sprijinul urmatoarelor companii
carora le multumim!